6. saziv Hrvatskoga sabora (11.1.2008. - 22.12.2011.)

Odbor za rad i socijalno partnerstvo

O odboru

Djelokrug rada

U djelokrugu su Odbora za rad i socijalno partnerstvo poslovi utvrđivanja i praćenja provođenja politike, a u postupku donošenja zakona i drugih propisa ima prava i dužnosti matičnoga radnog tijela u područjima koja se odnose na:
- rad i radnopravni status zaposlenih u javnom i privatnom sektoru te zapošljavanje i stambenu politiku,
- mirovinska osiguranja
- prava osoba s invaliditetom
- uređivanje radnog prostora i zaštitu na radu
- uređivanje i razvoj sustava dvostranog i trostranog socijalnog dijaloga
- zaštitu prava bivših političkih zatvorenika

Članstvo

Imenovani članovi

Stjepan Kolarić, iz reda predstavnika sindikata više razine
Krešimir Sever, iz reda predstavnika sindikata više razine
Zdenka Peternel, iz reda predstavnika Hrvatske gospodarske komore
Franjo Cimerman, iz reda predstavnika Hrvatske obrtničke komore
Marica Mirić, iz reda predstavnika udruga civilnog društva
Admira Ribičić, iz reda predstavnika Hrvatske udruge poslodavaca

Sjednice

Ukupno rezultata: 0
Kliknite Pretraži ili odaberite dodatni filter.