4. saziv Hrvatskoga sabora (2.2.2000. - 22.12.2003.)

Ivan Čehok (HSLS)

Čehok, Ivan

Rođen je 13. rujna 1965. u Korenjaku (Maroševec). Završio Filozofski fakultet u Zagrebu; doktorirao filozofiju.

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

02.02.2000.

Datum završetka mandata:

22.12.2003.

Izabran:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske i Hrvatske socijalno-liberalne stranke

Izborna jedinica: