4. saziv Hrvatskoga sabora (2.2.2000. - 22.12.2003.)

Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu

O odboru

Djelokrug rada

U djelokrugu su Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu poslovi utvrđivanja i praćenja provođenja politike, a u postupku donošenja zakona i drugih propisa ima prava i dužnosti matičnoga radnog tijela u područjima koja se odnose na:
- predškolski odgoj, osnovno, srednje, više i visoko obrazovanje,
- znanost, kulturu i tehničku kulturu,
- međunarodnu znanstvenu i tehničku suradnju,
- zaštitu i korištenje kulturnih dobara, povijesne građe i nasljeđa, arhiva i arhivske građe, spomen-obilježavanja povijesnih događaja i osoba,
- suradnju s vjerskim zajednicama,
- informatiku te druga pitanja obrazovanja, znanosti i kulture.


Članovi iz područja znanosti, obrazovanja i kulture:
BRATULIĆ, akademik JOSIP, redovni član HAZU
ĆAVAR, SLAVKO, ravnatelj Osnovne škole Odra
PADOVAN, akademik IVO, predsjednik HAZU
PISK, dr. sc. KRUNOSLAV, znanstveni savjetnik na Institutu "Ruđer Bošković"
ZIDIĆ, dr. sc. IGOR, ravnatelj Moderne galerije

 

Članstvo

Imenovani članovi

akademik Josip Bratulić, iz reda predstavnika područja znanosti, obrazovanja i kulture
Slavko Ćavar, iz reda predstavnika područja znanosti, obrazovanja i kulture
akademik Ivo Padovan, iz reda predstavnika područja znanosti, obrazovanja i kulture
dr. sc. Krunoslav Pisk, iz reda predstavnika područja znanosti, obrazovanja i kulture
dr. sc. Igor Zidić, iz reda predstavnika područja znanosti, obrazovanja i kulture

Sjednice

Ukupno rezultata: 0
Kliknite Pretraži ili odaberite dodatni filter.

Ostale aktivnosti