4. saziv Hrvatskoga sabora (2.2.2000. - 22.12.2003.)

III. izborna jedinica

Izabrani zastupnici

III. izborna jedinica obuhvaća Krapinsko-zagorsku županiju, Varaždinsku županiju i Međimursku županiju i to:
- područje Krapinsko-zagorske županije u cijelosti,
- područje Varaždinske županije u cijelosti,
- područje Međimurske županije u cijelosti.