7. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2011. - 28.12.2015.)

Dinko Burić (HDSSB)

Burić, Dinko

Rođen 9. kolovoza 1962. u Valpovu. Završio Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (VSS - doktor medicine, specijalist interne medicine).

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.12.2011.

Datum završetka mandata:

28.12.2015.

Dužnosti u saboru:

Prethodne dužnosti u saboru:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Izabran:

  • lista Hrvatskog demokratskog saveza Slavonije i Baranje

Izborna jedinica: