7. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2011. - 28.12.2015.)

Dujomir Marasović (HDZ)

Marasović, Dujomir

Rođen je 3. siječnja 1952. u Kostanju, Omiš. Doktorirao na Medicinskom fakultetu (VSS - doktor medicinskih znanosti, sveučilišni profesor, specijalist dermatovenerologije).

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.12.2011.

Datum završetka mandata:

28.12.2015.

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Prethodne dužnosti u saboru:

Izabran:

  • lista Hrvatske demokratske zajednice - Hrvatske građanske stranke

Izborna jedinica: