7. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2011. - 28.12.2015.)

Boro Grubišić (HDSSB)

Grubišić, Boro

Rođen je 25. studenoga 1952. u Bobanovoj Dragi, Sovići (Grude, Bosna i Hercegovina). Završio Medicinski fakultet u Zagrebu (VSS - doktor medicine, specijalist kirurgije).

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.12.2011.

Datum završetka mandata:

28.12.2015.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupnik je obnašao dužnost zastupnika promatrača Hrvatskoga sabora u Europskom parlamentu od 16. ožujka 2012. do 1. srpnja 2013.

Dužnosti u saboru:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Izabran:

  • lista Hrvatskog demokratskog saveza Slavonije i Baranje

Izborna jedinica: