7. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2011. - 28.12.2015.)

Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske

O odboru

Djelokrug rada

– poslovi utvrđivanja i praćenja politike, a u postupku donošenja zakona i drugih propisa Odbor ima prava i dužnosti matičnoga radnog tijela u područjima koja se odnose na: 
– pravni i stvarni položaj dijelova hrvatskoga naroda te hrvatskih manjina u drugim državama i predlaganje mjera za unapređivanje svekolike suradnje radi ostvarenja i zaštite prava i očuvanja nacionalnog identiteta 
– sve oblike međunarodne i druge suradnje kad je to u interesu Hrvata u susjednim državama i svijetu, kao i s tim povezano usmjeravanje financijske potpore 
– poticanje programa povratka hrvatskih iseljenika te skrb o hrvatskim useljenicima na područjima od posebne državne skrbi 
– inicijative i prijedloge koje podnose Hrvati iz susjednih država i svijeta 
– održavanje redovitih kontakata s predstavnicima Hrvata izvan Republike Hrvatske 
– zaštitu prava i interesa hrvatskih državljana koji žive ili borave u inozemstvu kao i osiguranje osobite skrbi i zaštite dijelovima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske.

Članstvo

Imenovani članovi

dr. sc. Vjekoslav Bratić, iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika
akademik Petar Strčić, iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika
mr. sc. John Vice Batarelo, iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika
Bernardica Periš, iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika

Sjednice

Ukupno rezultata: 0
Kliknite Pretraži ili odaberite dodatni filter.

Ostale aktivnosti