5. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2003. - 11.1.2008.)

Odbor za financije i državni proračun

O odboru

Djelokrug rada

U djelokrugu su Odbora za financije i državni proračun poslovi utvrđivanja i praćenja provođenja politike, a u postupku donošenja zakona i drugih propisa ima prava i dužnosti matičnoga radnog tijela u područjima koja se odnose na:
- sustav financiranja javnih potreba u Republici Hrvatskoj,
- državni proračun, završni račun državnog proračuna i fondove,
- izvješća Državnog ureda za reviziju o obavljenim revizijama,
- porezni sustav i poreznu politiku,
- financijske odnose s inozemstvom,
- devizni sustav,
- kreditne odnose s inozemstvom,
- carinski sustav,
- kreditni i bankarski sustav,
- državni trezor i riznicu,
- vrijednosne papire,
- novčani i monetarni sustav,
- Hrvatsku narodnu banku,
- sustav osiguranja imovine i osoba te druga pitanja proračuna i financija,
- pitanje ustrojstva, djelokruga i načina rada državne revizije i Financijske agencije.

Članstvo

Imenovani članovi

Tamara Smokvina, iz reda predstavnika sindikata više razine
dr. sc. Zoran Bohaček, iz reda predstavnika Udruge poslodavaca
Jasna Borić, iz reda predstavnika Hrvatske gospodarske komore
prof. dr. sc. Branimir Marković, iz reda predstavnika znanstvenih i stručnih institucija
dr. sc. Petar Sindičić, iz reda predstavnika znanstvenih i stručnih institucija

Sjednice

Ukupno rezultata: 0
Kliknite Pretraži ili odaberite dodatni filter.

Ostale aktivnosti