2021. godina

Poziv na dostavu informativne (konačne) ponude - Nabava usluge najma, isporuke i instaliranja fotokopirnih aparata za potrebe Hrvatskoga sabora (prosinac 2021.)

Poziv na dostavu informativne (konačne) ponude - Usluga šivanja radnih uniformi po mjeri za potrebe službenika Hrvatskoga sabora (svibanj 2021.)

Poziv na dostavu informativne (konačne) ponude - Nabava usluge izrade geodetske snimke - Hrvatski sabor (svibanj 2021.)

Poziv na dostavu informativne (konačne) ponude - Nabava usluge izrade snimke postojećeg stanja instalacija - Hrvatski sabor (svibanj 2021.)