Zajednička konferencija za medije oporbenih klubova zastupnika

dvorana Ivana Kukuljevića

Tema: ˝Zajednička oporbena akcija protiv Zakona o pomorskom dobru“.