Vincent Degert u Saboru predstavio Izvješće Europske komisije o napretku Hrvatske

Zagreb - Danas je u Hrvatskom saboru na zajedničkoj sjednici Odbora za vanjsku politiku i Odbora za europske integracije šef delegacije Europske komisije u Republici Hrvatskoj Vincent Degert predstavio Izvješće Europske komisije o napretku Republike Hrvatske u procesu pristupanja Europskoj uniji. Ovo je ujedno prvo Izvješće Europske komisije otkako je Hrvatska postala zemlja kandidat i otpočela pregovore za pristup EU. Izvješće o napredovanju temelji se na tri kriterija vrednovanja: političkom, gospodarskom i kriteriju usklađenosti domaćeg zakonodavstva s europskom pravnom stečevinom. 

Vincent Degert rekao je da Izvješće iskazuje izrazito pozitivno mišljenje Europske komisije i da su uvaženi svi napori koje su hrvatske vlasti poduzele od prošlog Izvješća. Tako Europska komisija smatra da su na mnogim poljima učinjeni znatni pomaci i usvojene nove strategije. 

U vezi s političkim kriterijima Europska komisija je mišljenja da postoji potreba hitne reforme javne uprave, pravosuđa i na planu borbe protiv korupcije. Degert je rekao da je Hrvatskoj i njenim građanima  nužna transparentna javna uprava, a u reformi pravosuđa ocjenjuje se ključnim osigurati vladavinu prava, zaštitu manjinskih prava te uspostaviti funkcionalnu tržišnu ekonomiju. Europska komisija pozdravlja rezultate koje je Hrvatska već postigla u reformi zemljišnih knjiga, kao i na planu suzbijanja korupcije u vidu jačanja suradnje policije i Državnog odvjetništva. 

Europska komisija u svom Izvješću izrazito visoku ocjenu i pohvalu daje za rezultate učinjene na području regionalne suradnje gdje Hrvatska ima ulogu zemlje predvodnice regije. Degert je naglasio potrebu daljnje potpune suradnje sa sudom u Haagu te potrebu dodatnog napora i rada u rješavanju pitanja izbjeglica i punoj implementaciji Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

Glede ekonomskih kriterija Izvješće ocjenjuje da su makroekonomski indikatori jako dobri, a Europska komisija posebno pozdravlja bolje stanje u mirovinskom i zdravstvenom sustavu. Degert je iznio i ocjenu Europske komisije o padu direktnih stranih ulaganja te činjenici da je privatno vlasništvo u sektoru proizvodnje na niskom nivou, a udio privatnog sektora u ukupnoj vrijednosti proizvodnog sektora još uvijek nedostatan. 

U području zakonodavstva Izvješće posebno upućuje na područje okoliša, poljoprivrede, veterinarstva i poreza koje je potrebno obraditi. Konačno, pred hrvatskim vlastima predstoji zadatak podizanja javne potpore građana za pristup Hrvatske Europskoj uniji .

Gordan Jandroković izrazio je zadovoljstvo da je ovo Izvješće Europske komisije pozitivno intonirano i što uvažava napore koje je Hrvatska postigla od posljednjeg Izvješća. Naglasio je da Izvješće konstatira napredak Hrvatske, a da će sve primjedbe i preporuke biti dodatni motiv za provedbu nužnih reformi u hrvatskom društvu - ekonomskih, političkih i administrativnih.