U Ženevi započela 113. skupština Interparlamentarne unije

Ženeva - Parlamentarci zemalja članica Interparlamentarne unije sudjelovat će u radu 113. skupštine IPU-a koja danas započinje u Ženevi i traje do 19. listopada. 

Nakon izbora predsjednika i potpredsjednika skupštine najprije će se raspravljati o temama za koje je predviđena rasprava po hitnom postupku. Na ovoj skupštini to su teme o ulozi međunarodnih organizacija u prevenciji, pomoći i izgradnji područja stradalih uslijed prirodnih katastrofa. Posebno će se raspravljati o problemu katastrofalnog potresa u Pakistanu i suradnji parlamenata u pružanju pomoći. 

Stalni odbor za mir i međunarodnu sigurnost raspravljat će o ulozi parlamenata i medija u pružanju objektivnih informacija javnosti, posebice kada je riječ o oružanim sukobima i borbi protiv terorizma. Unutar Stalnog odbora za održivi razvoj, financije i trgovinu održat će se rasprava o migracijama i razvoju. Stalni odbor za demokraciju i ljudska prava na trodnevnoj će skupštini raspravljati o važnosti civilnog društva i njegovog međusobnog djelovanja s parlamentima i drugim demokratski izabranim tijelima na razvoj demokracije. 

Posljednjeg dana skupštine prihvatit će se donesene rezolucije i odluke i najaviti sljedeća, 114. skupština u Nairobiju u svibnju sljedeće godine.

Interparlamentarna unija osnovana je 1889. godine kao međunarodna organizacija parlamenata suverenih država. IPU okuplja zastupnike nacionalnih parlamenata i potiče dijalog oko pitanja od međunarodnog značaja. U svom radu djeluje u skladu s idejama vodiljama - sloboda, mir u svijetu, jednakost i poštivanje demokratskih načela. Sjedište IPU-a je u Ženevi. Hrvatski sabor ima stalno izaslanstvo u Interparlamentarnoj uniji.

Hrvatski sabor ima stalno izaslanstvo u Interparlamentarnoj uniji, a na redovitom zasjedanju 113. skupštine u Ženevi sudjeluje Izaslanstvo Izvršnog odbora Nacionalne grupe Hrvatskoga sabora pri Interparlamentarnoj uniji u kome su izvršni predsjednik Valter Drandić i potpredsjednica Lucija Čikeš. 
 

Autor: HS/IPU