U Hrvatskome saboru održana prva Regionalna ženska parlamentarna radionica

Zagreb - Radna skupina za jednakost spolova Pakta o stabilnosti (GTF) održala je 28. i 29. listopada 2005. u Hrvatskome saboru prvu Regionalnu žensku parlamentarnu radionicu. Radionica je organizirana u sklopu projekta "Razmjena parlamentarki jugoistočne Europe 2005-2006", koji financira njemačko Ministarstvo vanjskih poslova. Tema sastanka bila je "Usklađivanje posla i obitelji", a u radu su sudjelovale i zastupnice Hrvatskoga sabora - predsjednica i potpredsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Gordana Sobol i Karmela Caparin.

Sudionici iz osam parlamenata regije razmotrili su različite modele i prakse jugoistočne Europe te brojnih zemalja članica EU, s posebnim naglaskom na Sloveniju, Austriju i Njemačku. Teme prezentacija i rasprava bile su: Fleksibilnost radnih aranžmana; Regulacija roditeljskog dopusta (majčinskog i očinskog); Briga za djecu i Dugoročna briga za starije i nemoćne članove obitelji. Stručne prezentacije održale su: Marijana Grandits, Sonja Lokar i Petra Blaess iz Pakta o stabilnosti za jugoistočnu Europu, te Violeta Neubauer iz Vladinog ureda za jednakost spolova Slovenije.

Tijekom rasprave parlamentarke su ispitivale načine kako bi se rodna perspektiva uključila u proces usklađivanja zakonodavstava zemalja regije sa standardima Europske unije. Razmotrile su i različite modele i običaje zemalja Europske unije i jugoistočne Europe te dobile uvid u mogućnosti poboljšanja zakonodavstva u svojim zemljama. Ciljevi postavljeni u Lisabonskoj strategiji EU - podizanje zaposlenosti žena na 57 posto u 2005. godini, odnosno 60 posto u 2010.; osiguravanje do 2010. godine dostupnosti dnevne skrbi u vrtićima za 90 posto djece između 3 godine starosti i školske dobi, te jaslice za 33 posto djece mlađe od 3 godine - potakli su raspravu o nužnosti pronalaženja brzih, sustavnih odgovora na ove izazove u parlamentima JI Europe.

Parlamentarke su naglasile i potrebu održavanja i osnaživanja parlamentarnih odbora za jednakost spolova, koji su oruđa nužna za osiguravanje rodne perspektive nezaobilazne u rješavanju ovih važnih problema. Projekt će se tijekom idućih tjedana nastaviti kroz sastanke u devet parlamenata JI Europe te pripreme za drugu Regionalnu parlamentarnu radionicu, predviđenu za proljeće 2006. godine.