Šime Prtenjača primio misiju OECD-a

Zagreb - Predsjednik Odbora za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora Šime Prtenjača primio je u radni posjet Misiju OECD-a u sastavu Daniel Bergvall, Dirk Kraan, Iris Mueller i Joachim Wehner. 

Cilj boravka Misije OECD-a u Hrvatskoj je izrada izvješća koje će predstaviti cijeli proračunski proces u Hrvatskoj poradi njegovog kompariranja s drugim državama članicama OECD-a, a u cilju međusobnog upoznavanja. Teme razgovora bile su: način donošenja državnog proračuna, procedura donošenje Zakona o izvršenju proračuna i način na koji Sabor razmatra izvršenje proračuna, postupci i rasprave oko godišnjih financijskih izvješća, uloga saborskog Odbora za financije vezano uz izvješća Državnog ureda za reviziju, uloga Odbora za financije vezano uz podnošenje amandmana na državni proračun, te koliko se otprilike godišnje podnosi amandmana na proračun.  

Šime Prtenjača iznio je ukratko ulogu i funkciju saborskog Odbora za financije i državni proračun. Rekao je da je postupak donošenja državnog proračuna reguliran trima zakonskim aktima, Ustavom RH, Zakonom o proračunu i Poslovnikom Hrvatskog sabora, istaknuvši da Vlada mora uputiti u Sabor Prijedlog državnog proračuna najkasnije do 15. studenog tekuće godine za iduću godinu, a da je upravo Odbor za financije i državni proračun matično radno tijelo koje razmatra taj vladin Prijedlog. Na plenarnom zasjedanju podnose se amandmani na proračun koji se upućuju Vladi RH, a ona je dužna očitovati se o njima u tri dana, da bi se ponovno na plenarnoj sjednici odlučivalo o svakom pojedinom amandmanu, te konačno o ukupnom proračunu. Šime Prtenjača rekao je da Odbor može i sam podnositi amandmane, a što je regulirano Poslovnikom Sabora, prema kojem amandmane mogu dati zastupnici, saborski odbori, klubovi zastupnika i Vlada. Napomenuo je da Odbor u pravilu daje malo amandmana, a većinu podnose zastupnici, godišnje se radi o stotinama njih. Donošenjem pak državnog proračuna donosi se i Zakon o izvršenju proračuna koji je ustvari tehničko reguliranje korištenja proračuna.  

Goste je zanimala i Odluka o privremenom financiranju ukoliko se proračun ne donese do kraja godine te koliko je često ova Odluka morala biti primjenjivana, zatim sama realizacija proračuna tijekom godine i vladina polugodišnja izvješća o realizaciji proračuna.