Predstavnici MMF-a radno posjetili Sabor

Zagreb - Predsjednici saborskih odbora za financije i državni proračun te za gospodarstvo, razvoj i obnovu  Šime Prtenjača i Dragutin Pukleš, na radnom sastanku sa stalnim predstavnikom Međunarodnog monetarnog fonda u Hrvatskoj Athanasiosom Vamvakidisom i Juditom Cuculić, u Misiji zaduženoj za gospodarska pitanja, razmijenili su informacije o realizaciji zaključaka o provedbi stand-by aranžmana između Međunarodnog monetarnog fonda i Vlade Republike Hrvatske. Konstatirani su pozitivni pomaci za većinu postavljenih ciljeva: iako nije  u potpunosti postignut cilj stabiliziranja odnosa vanjskog duga i bruto društvenog proizvoda, značajan je pozitivan pomak;  učešće vanjskog duga u bruto društvenom proizvodu značajno je smanjeno; bilježe se pozitivni pomaci u procesu fiskalne stabilizacije; učinjeni su  neki koraci u smjeru strukturnih reformi. 

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, Hrvatske narodne banke i Ministarstva financija, nakon zabrinjavajućih financijskih i gospodarskih pokazatelja za prvo tromjesečje, podaci za prvih šest mjeseci, unatoč negativnim učincima rasta cijena nafte i drugih energenata, ohrabruju i daju razloga za očekivanje ispunjenja gotovo svih ovogodišnjih ciljeva stand-by aranžmana. Brojke pokazuju trend gospodarskog oporavka. Rasla je industrijska proizvodnja, raste izvoz (ali je financijski učinak umanjen zbog rasta cijena nafte i čelika), bilježi se rast plasmana u privredu te novčane mase, rastu prihodi od turizma i štednje stanovništva. Među neostvarenim ciljevima istaknut je, na prvom mjestu, porast dugova u zdravstvenom sustavu, zatim spora privatizacija, visina subvencija, provođenje strukturnih reformi u državnoj potrošnji, porezna konsolidacija i dr.

Na neka od spomenutih pitanja odgovor će uslijediti tijekom usklađivanja hrvatskog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije, a o nekima će se razgovarati već prigodom rasprave o Državnom proračunu za 2006. godinu, ponajprije o financiranju zdravstva i povrata duga umirovljenicima, te u idućem razdoblju.