Predsjednik Sabora Vladimir Šeks u New Yorku istaknuo potrebu snažnije suradnje nacionalnih parlamenata u rješavanju svjetskih problema

Nacionalni parlamenti trebaju ojačati svoju ulogu u rješavanju gorućih problema današnjice poput terorizma i siromaštva, a pritom se mora čuti glas svih zemalja, uključujući Hrvatsku, bez obzira na njihovu veličinu, rekao je u srijedu u New Yorku predsjednik Hrvatskog sabora Vladimir Šeks koji sudjeluje na Drugoj svjetskoj konferenciji predsjednika parlamenata koja se održava u sjedištu Ujedinjenih naroda. Cilj konferencije je vidjeti kako dalje ojačati suradnju nacionalnih parlamenata u rješavanju problema terorizma, širenja oružja masovnog uništavanja, siromaštva i neujednačenog razvoja te u provedbi Milenijskih ciljeva Ujedinjenih naroda u razoružanju, borbi protiv sukoba i zaštiti ljudskih prava.

Šeks je izjavio kako je Hrvatska zainteresirana da se čuje i njezin stav pri pripremanju i donošenju odluka o tim pitanjima. "Njen glas se mora čuti neovisno o tome koliko smo mi mali ili veliki", rekao je hrvatskim novinarima Šeks koji će na konferenciji govoriti u četvrtak. On je također rekao da Hrvatski sabor već ostvaruje suradnju u rješavanju tih problema s parlamentima drugih država, posebice iz jugoistočne Europe, kroz zajednički rad njihovih odbora.

Šeks je kazao da je drugi važan interes na ovoj konferenciji lobiranje da Hrvatska postane nestalna članica Vijeća sigurnosti UN-a, što će činiti u susretima sa svojim kolegama iz drugih zemalja.

Predsjednik Hrvatskog sabora je rekao da će na susretu s predsjednikom slovenskog parlamenta razgovarati o slovenskom proglašenju epikontinentalnog pojasa u Jadranskom moru. "Treba pokušati uvjeriti ih (Slovence) da zamrznu raspravu i donošenje tog zakona jer kad bi bio donijet reakcija Hrvatskog sabora bi bila da to proglasi ništetnim", rekao je predsjednik Sabora Vladimir Šeks.

Dodao je da za takav potez Slovenija nema uporišta u Konvenciji o pravu mora te da diplomatski krugovi nemaju razumijevanja za takva slovenska nastojanja. Šeks je podsjetio da je Hrvatski sabor proglasio za Hrvatsku nevažećim memorandum slovenskog parlamenta iz 1990-ih kojim je cijeli Piranski zaljev proglašen slovenskim teritorijalnim morem. Sabor je proglasio i "papirnatom aneksijom" slovenski zakon kojim su četiri hrvatska naselja na tom području uvrštena u slovenski državni teritorij, izjavio je u New Yorku predsjednik Hrvatskog sabora Vladimir Šeks. (HS/Hina)
 

Autor: HS/Hina