Klub zastupnika HSU-a, SNAGA-e, nezavisnih zastupnika i NP-a uputio u javno savjetovanje nacrte dvaju prijedloga zakona s područja mirovinske politike

Zagreb - Klub zastupnika Hrvatske stranke umirovljenika, SNAGA-e, nezavisnih zastupnika i Nove politike uputio je danas u postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću prijedloge nacrta dvaju zakonodavnih akata s područja mirovinske politike. 

U postupku savjetovanja sa zainteresiranom javnošću su: Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o mirovinskom osiguranju i Nacrt prijedloga zakona o obiteljskom dodatku uz mirovinu

Savjetovanje je otvoreno od 18. ožujka do 8. travnja 2020. godine.