Josip Kregar sudjelovao na radionici s temom prekogranične aktivnosti u Europskoj uniji

Bruxelles – Predsjednik Odbora za pravosuđe Josip Kregar sudjelovao je na radionici s temom "Prekogranične aktivnosti u Europskoj uniji - kako olakšati život građanima" u organizaciji Odbora za pravna pitanja Europskoga parlamenta (JURI).

Radionicu o prekograničnim aktivnostima u Europskoj uniji kojima je cilj olakšati život europskim građanima, JURI je organizirao s predstavnicima nacionalnih parlamenata. Zastupnicima su se uvodno obratili zamjenica predsjednika latvijskoga Saeima Inese Lībiņa-Egnere, potpredsjednik Europskoga parlamenta zadužen za odnose s nacionalnim parlamentima Ramón Luis Valcarcel Siso te predsjednik Odbora za pravne poslove Europskoga parlamenta Pavel Svoboda. Istaknuli su važnost daljnjega razvijanja pravosudne suradnje u građanskim stvarima s prekograničnim implikacijama na temelju načela uzajamnoga priznavanja presuda i odluka u izvansudskim predmetima, uključujući i usvajanje mjera za usklađivanje zakona i drugih propisa država članica.

U nastavku zastupnici su zajedno s desetak pravnih stručnjaka, praktičara i predstavnika akademske zajednice raspravljali o kompleksnome zakonodavstvu Unije koje pokriva različite oblike prava na tom području - od klasičnoga građanskog, obiteljskoga do trgovačkoga i proceduralnoga prava. Glavne teme bile su: kako primijeniti međunarodno privatno pravo Europske unije na slobodno kretanje građana, europski zakonik međunarodnoga privatnog prava, agenda za područje građanskoga prava, promicanje slobodnoga kretanja građana i poslovnih subjekata pojednostavljenjem prihvaćanja određenih javnih isprava u Europskoj uniji, donošenje europskoga ugovornog modela za nasljedno i obiteljsko pravo i uspostava Europske potvrde o nasljeđivanju, prekogranične otmice djece koju su proveli roditelji, pravo o imenima, novi prijedlog Komisije za europski postupak za sporove male vrijednosti, mirenje kao alternativno rješavanje sporova, međunarodno privatno pravo kao regulatorno oruđe za globalno upravljanje i Haaška konvencija iz 2005. godine o sporazumima o izboru suda i preinake Uredbe Bruxelles I.
 

Autor: Ured za međunarodne i europske poslove