Izaslanstvo latvijskog parlamenta susrelo se s predsjednicima Odbora za vanjsku politiku i Odbora za europske integracije

Zagreb - Odbor za vanjske poslove Parlamenta Republike Latvije na čelu s predsjednicom Odbora Vaire Paegle primio je u Hrvatskom saboru predsjednik Odbora za vanjsku politiku Gordan Jandroković sa članovima Odbora i predsjednik Odbora za europske integracije Neven Mimica sa članovima Odbora. 

Gordan Jandroković naglasio je da između dvije zemlje nema otvorenih pitanja, te je izrazio nadu da će i gospodarska suradnja slijediti dobre političke odnose. Zahvalio je na potpori Latvije u procesu približavanja Hrvatske EU, kao i potpori hrvatskim nastojanjima za članstvo u NATO savezu. Smatra da je početkom pregovora s EU započela nova era u razvoju hrvatskog društva jer članstvo u EU predstavlja dodatan poticaj za sve unutarnje reforme usmjerene na podizanju životnog standarda i kvalitete života u Hrvatskoj. Što se tiče članstva u NATO-u, njime Hrvatska rješava sigurnosna pitanja.

Vaire Paegle izrazila je zadovoljstvo što je Hrvatska otvorila pregovore s EU, istaknuvši da će Latvija sa svoje strane učiniti sve da pomogne njihovom što bržem završetku i konačnom pristupanju Hrvatske EU. Latvija je izuzetno zainteresirana da Hrvatska u Rigi otvori svoje veleposlanstvo, čime bi se intenzivirala gospodarska suradnja, kao i da Hrvatska otvori svoj turistički ured u Rigi kojim bi se još više potakla suradnja u području turizma. Na Sveučilištu u Rigi postoji katedra za hrvatski jezik iz koje je izašla već druga generacija studenata, pa je i na području obrazovanja potrebna mobilizacija snaga kako bi se intenzivirala suradnja.  

Gordan Jandroković podržao je ideju otvaranja veleposlanstva Republike Hrvatske u Rigi u što skorije vrijeme. Spomenuo je hrvatske vanjskopolitičke prioritete koji su članstvo u EU, NATO savezu, te razvijanje što boljih odnosa sa zemljama u susjedstvu i regiji. U vezi s regionalnom suradnjom Hrvatska je predvodnica pozitivnih pomaka i promjena u regiji i želi preuzeti dio odgovornosti za stabilizaciju područja jugoistočne Europe. Što se tiče odnosa s BiH, za Hrvatsku je BiH suverena, prijateljska država, Hrvatska želi da BiH sama jača svoje institucije, a Hrvatska će podržavati njeno približavanje prema EU i NATO-u, ali očekuje da tri naroda u BiH i dalje budu konstitutivna. Odnosi sa Srbijom i Crnom Gorom razvijaju se u pozitivnom smjeru, a sva otvorena pitanja rješavaju se kroz dijalog, naglasio je Jandroković. O pitanju Kosova i Crne Gore Hrvatska pozorno promatra što se događa i slijedit će politiku EU. Pitanje Kosova je izuzetno složeno, ali je bitno izbjeći bilo kakav ratni sukob i zaštititi ono manjinsko stanovništvo koje će ovisno o političkom rješenju biti manjinsko, rekao je Jandroković. Bilateralni odnosi s Mađarskom i Italijom koje su članice EU su vrlo dobri. Odnosi sa Slovenijom su prijateljski i temelje se na zajedničkim vrijednostima koje su jače od otvorenih pitanja čije će rješavanje uslijediti.

Vaire Paegle istaknula je potrebu suradnje između malih država kada je u pitanju članstvo u EU i NATO. Zaključila je da je Hrvatska i njeno članstvo u EU ključ stabilnosti, demokracije i razvoja čitave regije jugoistočne Europe.

U razgovoru s Nevenom Mimicom i članovima Odbora za europske integracije prevladavala je tema parlamentarne dimenzije u procesu europskih integracija, te uloge nacionalnih parlamenata u odrađivanju europskih poslova. Mimica je naglasio da je Latvija dala i daje veliki doprinos putu Hrvatske u EU. Govorio je o ulozi saborskog Nacionalnog odbora za praćenje pregovora s EU rekavši da je Odbor fokusiran na sam pregovarački proces, za razliku od Odbora za europske integracije koji ocjenjuje razinu usklađenosti domaćeg zakonodavstva s pravnom stečevinom EU, te razmatra šire teme koje se odnose na događaje unutar same EU. Istaknuo je da je Nacionalni odbor odraz političkog konsenzusa svih parlamentarnih stranaka u vezi s hrvatskom budućnosti u EU i iako su njegove smjernice i mišljenja savjetodavnog karaktera, upravo je ovaj Odbor odraz jačanja uloge Sabora u čitavom procesu pregovaranja. Mimica je zaključio da je već sada uloga Sabora u procesu integracija itekako naglašena, a ona će se u budućnosti još samo razvijati.