Darko Milinović održao sastanak s predstavnicima Ličko-senjske županije

Zagreb - Potpredsjednik Hrvatskoga sabora Darko Milinović održao je u Hrvatskom saboru s predstavnicima lokalnih i regionalnih vlasti Ličko-senjske županije, te gospodarstvenicima tog područja radni sastanak na temu „Priprema za Državni proračun 2006. godine (kapitalne investicije na području lokalne samouprave za 2006. godinu)“. Sastanku je bio nazočan i ministar financija Ivan Šuker. 

Ukratko su prezentirani glavni planovi i projekti jedinica lokalne samouprave i javnih poduzeća s područja Ličko-senjske županije koji konkuriraju za sredstva Državnog proračuna za 2006. godinu. 
Ministar Šuker istaknuo je da Ličko-senjska županija u plasiranju svojih razvojnih projekata ima punu potporu Vlade RH, a da je potrebna infrastruktura presudna za gospodarski oporavak i razvoj. Napomenuo je da se projekti trebaju plasirati preko resornih ministarstava za direktna infrastrukturna ulaganja, te putem županije prema dva fonda, onom za regionalni razvoj, te Fondu za razvoj i zapošljavanje. 

Ministar je rekao da su sve jedinice lokalne samouprave u Ličko-senjskoj županiji, dakle sve općine i gradovi, te županija u protekle tri godine dobili 321 milijun kuna novčane pomoći od države, što direktno iz državnog proračuna, ili na način da se država odrekla svojih sredstava u korist jedinica lokalne samouprave. Smatra da se mogu očekivati ulaganja od 700 milijuna kuna u 2006. godini. Bitno je infrastrukturno osigurati gospodarski razvoj županije, poštujući pritom prirodni okoliš i bogatstva regije. Cilj hrvatske Vlade je stvoriti preduvjete za direktne strane investicije, a to prethodno znači stvaranje infrastrukturnih pretpostavki u jedinicama lokalne samouprave. Ministar Šuker zaključio je riječima da su upravo jedinice lokalne samouprave nukleus ukupnoga gospodarskog razvoja.   

Darko Milinović istaknuo je važnost zajedničkog nastupa čelnika i gospodarstvenika ove regije u predstavljanju vlastitih projekata. Izrazio je uvjerenje da će Ličko-senjska županija biti zadovoljna svojim udjelom u Državnom proračunu za 2006. godinu. „Imate podršku u svim onim programima koji znače razvoj Ličko-senjske županije“.  

Ličko-senjski župan Milan Jurković rekao je da su svi projekti i programi jedinica lokalne samouprave definirani i usuglašeni na razini županije, izrazivši zajednički stav svih načelnika i gradonačelnika da bez daljnjeg razvoja infrastrukture nema daljnjeg razvoja ovog područja. Rekao je kako je županija veliko gradilište, a bitnim je ocijenio da svaka općina bilježi određeni pomak. Smatra da hrvatska Vlada ima veliko razumijevanje za ovaj prostor koji je dobrim dijelom prostor posebne državne skrbi. Želja svih je da se započeti programi nastave, a vrijednost planiranih kapitalnih projekata jedinica lokalne samouprave ove županije za 2006. godinu kreće se oko 700 milijuna kuna. 

Gradonačelnik Gospića Milan Kolić rekao je kako je Gospić zadovoljan prošlogodišnjim ulaganjima, te je izrazio nadu da će ovogodišnja realizacija projekata biti najmanje na razini prošlogodišnje. 

Darko Milinović je zaključio da period do donošenja Državnog proračuna treba iskoristiti za kvalitetno predstavljanje projekata pojedinim ministarstvima kako bi Ličko-senjska županija imala perspektivu razvoja.