Konferencija za medije zastupnika Davora Nađija

dvorana Ivana Kukuljevića

Teme konferencije su: "Izmjene zakona o JLRS", "Izmjene zakona o šumama" i "Izmjene zakona o turističkim članarinama".