Konferencija za medije zastupnica Anke Mrak-Taritaš i Dalije Orešković

dvorana Ivana Kukuljevića

Tema je: "Prijedlog zakona o pomorskom dobru i morskim lukama“.