Pregled međuparlamentarne suradnje u 10. sazivu

Zastupnici 10. saziva Hrvatskoga sabora u razdoblju od 22. srpnja do 31. prosinca 2020. godine aktivno su sudjelovali u svim oblicima redovite međuparlamentarne suradnje kao i na izvanredno održanim sastancima. U okolnostima pandemije uzrokovane koronavirusom većina je sastanaka održana videokonferencijskim putem, dok su sastanci s veleposlanicima i predstavnicima izvršne vlasti drugih država održani uživo.

U jesenskom dijelu 2020. godine zastupnici su sudjelovali na 104 sastanka. O većini su objavljena priopćenja na saborskim mrežnim stranicama, a o pojedinim sastancima priopćenja su objavljena i na engleskom jeziku.

Kalendar međunarodnih aktivnosti vodi Ured za međunarodne i europske poslove koji se objavljuje na mrežnim stranicama Hrvatskoga sabora, kao i bilješke s održanih sastanaka. 

Dodatno je održano 19 sastanka kojima zastupnici nisu bili u mogućnosti sudjelovati, a koje su pratili nadležni službenici te podnijeli odgovarajuća izvješća.

Tablica 1 Izaslanstva Hrvatskoga sabora

Izaslanstvo

Broj održanih sastanaka

Izaslanstvo Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe

31

Izaslanstvo Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini NATO-a

5

Izaslanstvo Hrvatskoga sabora pri Interparlamentarnoj uniji (IPU)

5

 

Tablica 2 Međuparlamentarna suradnja u Europskoj uniji

Vrsta sastanka

Broj održanih sastanaka

Međuparlamentarni sastanci odbora u Europskom parlamentu

3

Sastanci u okviru parlamentarne dimenzije njemačkoga predsjedanja Vijećem EU-a

8

Sastanak u okviru Strategije Europske unije za dunavsku regiju

1

Sastanci s predstavnicima institucija i tijela Europske unije

6

 

Tablica 3 Drugi bilateralni i multilateralni sastanci

Vrsta sastanka

Broj održanih sastanaka

Sastanci s veleposlanicima

37

Sastanci s predstavnicima vlada drugih država

2

Sastanci s odborima i zastupnicima drugih nacionalnih parlamenata

2

Ostali sastanci, konferencije i okrugli stolovi

3

 

 

 

 

Tablični pregled međuparlamentarne suradnje u 2020. godini za 10. saziv Sabora