Izvješće o posjetima Saboru i radu Službe za građane od 1. siječnja do 30. lipnja 2018.

U prvom polugodištu 2018. Hrvatski sabor je posjetila, razgledala te poslušala predavanja o Saboru 11.824 osoba u 322 organiziranih skupina, a njih 7.318 prisustvovalo je i nekoj od plenarnih sjednica.

Najveći broj posjetitelja bili su učenici srednjih škola (5.075). Slijede učenici osnovnih škola (4.185) te studenti hrvatskih i inozemnih sveučilišta (1.132).

Povrh toga, Hrvatski sabor posjetili su članovi različitih udruga građana, građani pojedinci te izaslanstva u radnim i službenim posjetima Hrvatskoj, Hrvatskome saboru i njegovim dužnosnicima, radnim tijelima, te klubovima zastupnika, a kojih je bilo ukupno 899.

Osim poslova na organizaciji posjeta Hrvatskome saboru, Služba radi i na intenziviranju neposredne komunikacije s građanima, koja se u najvećem dijelu odvija putem telefona i elektroničke pošte. Ovisno o sadržaju pitanja, Služba za građane samostalno odgovara na upite građana ili posreduje između građana i zastupnika ili radnih tijela Hrvatskog sabora.

U navedenom izvještajnom razdoblju, Službi za građane, bilo putem web upitnika ili e-pošte gradjani@sabor.hr, obratilo se ukupno 495 građana, čija obraćanja možemo razvrstati u dvije kategorije: upite te komentare, pritužbe i prijedloge.

Iz kategorije upita zaprimljeno je ukupno 176 pitanja građana. Dio njih odnosi se na upite zastupnicima putem web obrasca koje Služba samo administrira, tj. prosljeđuje zastupnicima, bez povratne informacije je li građanima odgovoreno i takvih upita bilo je 69. Ostali upiti, njih 107, odnose se na pitanja građana Službi putem web-upitnika ili izravno putem e-pošte-pošte gradjani@sabor.hr, bilo je ukupno 319.

Uz kontinuiran rad na posjetima Hrvatskome saboru i komunikaciji s građanima, Služba za građane tijekom prvih šest mjeseci 2018. godine organizirala je i nekoliko tematskih edukativnih projekata.

Služba za građane 2. ožujka 2018. godine realizirala je peto po redu on-line kviz-natjecanje osnovnih škola pod nazivom "Koliko poznaješ Hrvatski sabor?". Odgovarajući na pitanja proizašla iz nastavnog Plana i programa povijesti 6., 7. i 8. razreda te sadržaja iz kurikuluma Građanskog odgoja i obrazovanja, učenici su pokazali zavidno poznavanje Hrvatskoga sabora, njegove povijesne uloge, ali i znanje o suvremenom Saboru, načinu njegova rada te pravima i odgovornostima saborskih zastupnika. U natjecanju je sudjelovalo 59 osnovnih škola iz cijele Hrvatske i 357 učenika 6. 7. i 8 razreda.

U suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje, Služba za građane kontinuirano nastavlja s provedbom projekata iz područja obrazovanja i odgoja mladih za aktivno i odgovorno građanstvo. Tako je dana 4. lipnja 2018. godine u Sabornici Hrvatskoga sabora održana šesta Simulirana sjednica Hrvatskoga sabora za 151 učenika iz 24 srednje škole iz svih dijelova Hrvatske i jednog učeničkog doma.

U sklopu edukativnih programa za srednjoškolce i studente, Služba za građane pomogla je u realizaciji druge Simulirane sjednice studenata prava, ekonomije i političkih znanosti Sveučilišta iz Zagreba i Veleučilišta iz Rijeke koja je održana 7. svibnja 2018. u Sabornici. Na toj simuliranoj sjednici studenata sudjelovalo je 128 studenata.

tablični prikaz posjeta organiziranih skupina građana Hrvatskome saboru

izvješće o radu Službe za građane