53. sjednica Odbora za europske poslove

dvorana Ivana Mažuranića

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 47., 48., 49., 50., 51. i 52. sjednice Odbora;
1. Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, COM (2022) 105 – D.E.U. br. 21/046;
2. Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila za sprečavanje i suzbijanje seksualnog zlostavljanja djece COM (2022) 209 – D.E.U. br. 21/053;
3. Razno.