26., zatvorena, sjednica Povjerenstva za fiskalnu politiku

dvorana Janka Draškovića

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje Zapisnika 25. sjednice Povjerenstva;
1. PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2018. GODINE I PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O PRIMJENI FISKALNIH PRAVILA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2018. GODINE – podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske;
2. RAZNO.