10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.-16.5.2024.)

Izaslanstvo Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj dimenziji Srednjoeuropske inicijative

O izaslanstvu

Hrvatski je sabor na 1. sjednici 31. srpnja 2020. donio Odluku o imenovanju Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj dimenziji Srednjoeuropske inicijative.

Srednjoeuropska inicijativa (CEI - Central European Initiative) okuplja 17 zemalja članica, a osnovana je 1989. godine kao međuvladin forum za političku, gospodarsku i kulturnu suradnju.

Parlamentarna dimenzija Srednjoeuropske inicijative jedan je od tri temeljna stupa Srednjoeuropske inicijative. Ostale dvije dimenzije ove organizacije su izvršna (na razini vlada) i poslovna.

Poslovnikom Parlamentarne dimenzije Srednjoeuropske inicijative propisano je da su članovi Parlamentarne dimenzije zastupnici nacionalnih parlamenata država članica Srednjoeuropske inicijative. Poslovnik Parlamentarne dimenzije također propisuje da svako nacionalno izaslanstvo ima pravo na najmanje tri mjesta u Parlamentarnoj dimenziji, a točan broj mjesta određuje se prema broju stanovnika država članica. Hrvatska tako u PD SEI ima pravo na tri člana i tri zamjenika člana.

Godišnje predsjedanje Parlamentarnom dimenzijom mijenja se ovisno o predsjedanju Srednjoeuropskom inicijativom. Parlamentarna dimenzija Srednjoeuropske inicijative zasjeda jednom godišnje, u jesen, a prije svakog godišnjeg zasjedanja sastaju se njezina tri glavna odbora, koji razmatraju politička, gospodarska i kulturna pitanja.