Europski poslovi

HR_EUČlanstvom Hrvatske u Europskoj uniji od 1. srpnja 2013. godine promijenili su se položaj i uloga Hrvatskoga sabora.

Naime, na razini Europske unije donose se zakonodavni i nezakonodavni akti koji su ili izravno primjenjivi u Hrvatskoj ili ih je Hrvatska obvezna prenijeti u svoje zakonodavstvo. Prilikom donošenja takvih akata, Hrvatsku u Vijeću Europske unije, kao zakonodavnom tijelu, predstavlja hrvatska Vlada. U drugom zakonodavnom tijelu Europske unije, Europskom parlamentu, hrvatske građane izravno zastupaju članovi Europskog parlamenta izabrani u Hrvatskoj.

Obavljanje europskih poslova u Hrvatskom saboru podrazumijeva sudjelovanje u procesu donošenja odluka na razini Europske unije putem aktivnosti Sabora koje proizlaze iz članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji. Sudjelovanje Sabora u europskim poslovima uređeno je člankom 144. Ustava Republike Hrvatske, Zakonom o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima i Poslovnikom Hrvatskoga sabora. 

Sabor europske poslove obavlja posredno, nadzorom nad djelovanjem Vlade u institucijama Europske unije i neposredno, izvršavanjem ovlasti dodijeljenih nacionalnim parlamentima Ugovorom iz Lisabona. Ovlasti Sabora u europskim poslovima u pravilu izvršava Odbor za europske poslove te u pitanjima Zajedničke vanjske i sigurnosne politike Odbor za vanjsku politiku. U svojem radu Odbor za europske poslove usko surađuje s matičnim radnim tijelima koja prate politike Europske unije iz svojih nadležnosti.

Poslovnikom Hrvatskoga sabora predviđena je uključenost svih radnih tijela i saborskih zastupnika u europske poslove. Članovi Europskog parlamenta izabrani u Hrvatskoj mogu sudjelovati na sjednicama svih saborskih radnih tijela.