14. sjednica Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR


ZAPISNIK ČETRNAESTE SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA


održane 18., 19., 20., 25., 26., 27. rujna, 2., 3., 4., 9., 10., 11., 16., 17., 18., 23., 24., 25., 30., 31. listopada, te 6.,7., 8., 12., 13. i 14. studenoga 2019.


Zagreb, rujan - listopad - studeni 2019.

 

 


HRVATSKI SABOR
Zapisnik

četrnaeste sjednice održane 18., 19., 20., 25., 26., 27. rujna, 2., 3., 4., 9., 10., 11., 16., 17., 18., 23., 24., 25., 30., 31. listopada, te 6.,7., 8., 12., 13. i 14. studenoga 2019.

Sjednicu Hrvatskoga sabora, 18. rujna 2019., u 9.35 sati otvorio je predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković.
Ovom sjednicom započelo je redovito zasjedanje Hrvatskoga sabora koje prema odredbama Ustava Republike Hrvatske i Poslovnika Hrvatskoga sabora započinje 15. rujna i završava 15. prosinca.
Hrvatski sabor je na početku zasjedanja odao počast Domovini izvođenjem himne „Lijepa naša domovino“.
Minutom šutnje odana je počast svim palim hrvatskih braniteljima i svima onima koji su svoj život dali za Hrvatsku.
Zapisnici 12. i 13. izvanredne sjednice prihvaćeni su u predloženom tekstu.

UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA

Poziv za sjednicu s predloženim dnevnim redom, te konačni prijedlog dnevnog reda zastupnicima su dostavljeni elektroničkim putem.
Pisanih prigovora na predloženi dnevni red uz poziv za sjednicu nije bilo te se taj dnevni red, sukladno članku 225. stavku 3. Poslovnika Hrvatskoga sabora smatra utvrđenim.
U konačni prijedlog dnevnog reda uvršteno je 67 novih točaka, a to su: 

1.    IZVJEŠĆE O SASTANCIMA EUROPSKOG VIJEĆA ODRŽANIMA 21.-22.OŽUJKA 2019. I 20.-21. LIPNJA.2019., IZVANREDNOM SASTANKU EUROPSKOG VIJEĆA (ČLANAK 50.), ODRŽANOM 10. TRAVNJA U BRUXELLESU, NEFORMALNOM SASTANKU EUROPSKOG VIJEĆA ODRŽANOM U SIBIU 09. SVIBNJA 2019., NEFORMALNOM SASTANKU EUROPSKOG VIJEĆA ODRŽANOM 28. SVIBNJA 2019. (NAKON IZBORA ZA EUROPSKI PARLAMENT) TE O IZVANREDNOM SASTANKU ODRŽANOM 30. LIPNJA 2019. U BRUXELLESU

2.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O VANJSKIM POSLOVIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 686
3.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PROTUMINSKOM DJELOVANJU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 687

4.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O CARINSKOJ SLUŽBI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 688

5.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POREZNOJ UPRAVI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 689

6.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 690

7.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O IZVLAŠTENJU I ODREĐIVANJU NAKNADE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 691

8.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O NAKNADI ZA IMOVINU ODUZETU ZA VRIJEME JUGOSLAVENSKE KOMUNISTIČKE VLADAVINE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 692

9.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU KAZNE ZATVORA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 693

10.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 694

11.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O FINANCIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI, IZBORNE PROMIDŽBE I REFERENDUMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 695

12.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 696

13.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŽIVOTNOM PARTNERSTVU OSOBA ISTOG SPOLA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje,  P.Z. br. 697

14.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O DRŽAVNIM MATICAMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 698

15.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O OSOBNOM IMENU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 699

16.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O REGISTRU BIRAČA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 700

17.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O REGISTRU VIJEĆA, KOORDINACIJA VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 701

18.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O UDRUGAMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 702

19.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O ZAKLADAMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 703

20.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 704

21.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 705

22.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O GRADU ZAGREBU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 706

23.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 707

24.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O UPRAVNOJ INSPEKCIJI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 708

25.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 709

26.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O RADU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 710

27.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O DADILJAMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 711

28.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O HUMANITARNOJ POMOĆI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 712

29.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 713

30.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA OBITELJSKOG ZAKONA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 714

31.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O KNJIŽNICAMA I KNJIŽNIČNOJ DJELATNOSTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 715

32.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O MUZEJIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 716

33.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O KAZALIŠTIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 717

34.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O ARHIVSKOM GRADIVU I ARHIVIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 718

35.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O UPRAVLJANJU JAVNIM USTANOVAMA U KULTURI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 719

36.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 720

37.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 721

38.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ŠUMSKOM REPRODUKCIJSKOM MATERIJALU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 722

39.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ŠUMAMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 723

40.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 724

41.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 725

42.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 726

43.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 727

44.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 728

45.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POMORSKOM DOBRU I MORSKIM LUKAMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 729

46.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POVLASTICAMA U UNUTARNJEM PUTNIČKOM PROMETU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 730

47.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 731

48.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O INSPEKCIJI CESTOVNOG PROMETA I CESTA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 732

49.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O ZADRUGAMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 733

50.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O POGREBNIČKOJ DJELATNOSTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 734

51.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O TRGOVINI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 735

52.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ KOMISIJI ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 736

53.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O RUDARSTVU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 737

54.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVIMA NJIHOVIH OBITELJI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 738

55.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA RATA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 739

56.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PRAVIMA ŽRTAVA SEKSUALNOG NASILJA ZA VRIJEME ORUŽANE AGRESIJE NA REPUBLIKU HRVATSKU U DOMOVINSKOM RATU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 740

57.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 741

58.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O SPORTU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 742

59.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O SPORTSKOJ INSPEKCIJI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 743

60.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O OBNOVI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 744

61.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O STATUSU PROGNANIKA I IZBJEGLICA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 745

62.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O STAMBENOM ZBRINJAVANJU NA POTPOMOGNUTIM PODRUČJIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 746

63.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA KOJIM SE MIJENJA I DOPUNJUJE KONVENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBA GLEDE AUTOMATIZIRANE OBRADE OSOBNIH PODATAKA, drugo čitanje, P.Z. br. 747

64.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I PORTUGALSKE REPUBLIKE O SURADNJI U OBRAMBENIM PITANJIMA, drugo čitanje, P.Z. br. 748

65.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBRTU, prvo čitanje, P.Z. br. 749

66.    PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA PRVO PULUGODIŠTE 2019. GODINE I PRIJEDLOGA POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O PRIMJENI FISKALNIH PRAVILA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2019.

67.    IZVJEŠĆE O UREDBI KOJU JE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DONIJELA NA TEMELJU ZAKONSKE OVLASTI.

Prigovora na uvrštavanje novih točaka nije bilo.
Sukladno članku 205. Poslovnika Hrvatskoga sabora Hrvatski sabor prihvatio je da se po hitnom postupku raspravlja o točkama:  

1.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O VANJSKIM POSLOVIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 686

2.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PROTUMINSKOM DJELOVANJU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 687

3.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O CARINSKOJ SLUŽBI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 688

4.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POREZNOJ UPRAVI,  hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 689

5.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 690

6.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O IZVLAŠTENJU I ODREĐIVANJU NAKNADE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 691

7.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O NAKNADI ZA IMOVINU ODUZETU ZA VRIJEME JUGOSLAVENSKE KOMUNISTIČKE VLADAVINE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 692

8.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU KAZNE ZATVORA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 693

9.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 694

10.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O FINANCIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI, IZBORNE PROMIDŽBE I REFERENDUMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 695

11.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 696

12.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŽIVOTNOM PARTNERSTVU OSOBA ISTOG SPOLA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 697

13.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O DRŽAVNIM MATICAMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 698

14.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O OSOBNOM IMENU,  hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 699

15.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O REGISTRU BIRAČA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 700

16.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O REGISTRU VIJEĆA, KOORDINACIJA VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 701

17.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O UDRUGAMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 702

18.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O ZAKLADAMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 703

19.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 704

20.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 705

21.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O GRADU ZAGREBU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 706

22.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 707

23.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O UPRAVNOJ INSPEKCIJI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 708

24.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 709

25.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O RADU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 710

26.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O DADILJAMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 711

27.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O HUMANITARNOJ POMOĆI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 712

28.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI,  hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 713

29.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA OBITELJSKOG ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 714

30.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O KNJIŽNICAMA I KNJIŽNIČNOJ DJELATNOSTI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 715

31.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O MUZEJIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 716

32.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O KAZALIŠTIMA,  hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 717

33.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O ARHIVSKOM GRADIVU I ARHIVIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 718

34.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O UPRAVLJANJU JAVNIM USTANOVAMA U KULTURI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 719

35.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 720

36.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 721

37.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ŠUMSKOM REPRODUKCIJSKOM MATERIJALU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 722

38.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ŠUMAMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 723

39.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 724

40.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 725

41.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje,  P.Z. br. 726

42.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 727

43.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 728

44.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POMORSKOM DOBRU I MORSKIM LUKAMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 729

45.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POVLASTICAMA U UNUTARNJEM PUTNIČKOM PROMETU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 730

46.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 731

47.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O INSPEKCIJI CESTOVNOG PROMETA I CESTA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 732

48.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O ZADRUGAMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 733

49.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O POGREBNIČKOJ DJELATNOSTI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 734

50.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O TRGOVINI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 735

51.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ KOMISIJI ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 736

52.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O RUDARSTVU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 737

53.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVIMA NJIHOVIH OBITELJI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 738

54.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA RATA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 739

55.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PRAVIMA ŽRTAVA SEKSUALNOG NASILJA ZA VRIJEME ORUŽANE AGRESIJE NA REPUBLIKU HRVATSKU U DOMOVINSKOM RATU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje,  P.Z. br. 740

56.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 741

57.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O SPORTU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 742

58.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O SPORTSKOJ INSPEKCIJI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 743

59.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O OBNOVI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 744

60.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O STATUSU PROGNANIKA I IZBJEGLICA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 745

61.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O STAMBENOM ZBRINJAVANJU NA POTPOMOGNUTIM PODRUČJIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 746.

Sukladno odredbi članka 228. stavka. 1. Poslovnika Hrvatskoga sabora, predsjednik Hrvatskoga sabora objavio je utvrđeni dnevni red redoslijedom točaka koji je predložio u konačnom prijedlogu dnevnog reda.

 
DOPUNA DNEVNOG REDA


Dana 20. rujna 2019., dnevni red dopunjen je točkama:

1.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUSTAVU UNUTARNJIH KONTROLA U JAVNOM SEKTORU, drugo čitanje, P.Z. br. 621

2.    PRIJEDLOG ZAKONA O ZABRANI GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 750 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj 

3.    IZVJEŠĆE O STANJU OKOLIŠA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA RAZDOBLJE OD 2013. DO 2016.

4.    IZVJEŠĆE O POSLOVANJU (RADU) HRT-a ZA 2018. GODINU - podnositelj: glavni ravnatelj HRT-a

5.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA U POVODU ZAHTJEVA ZA RASPISIVANJE DRŽAVNOG REFERENDUMA GRAĐANSKE INICIJATIVE „67 JE PREVIŠE“ -predlagatelj: Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav.

Dana 2. listopada 2019., dnevni red dopunjen je točkama:

1.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SVEOBUHVATNOG I POJAČANOG SPORAZUMA O PARTNERSTVU IZMEĐU EUROPSKE UNIJE I EUROPSKE ZAJEDNICE ZA ATOMSKU ENERGIJU I NJIHOVIH DRŽAVA ČLANICA, S JEDNE STRANE, I REPUBLIKE ARMENIJE, S DRUGE STRANE, drugo čitanje,  P.Z. br. 753  

2.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VODI ZA LJUDSKU POTROŠNJU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 754

3.    PRIJEDLOG ZAKONA O OBALNOJ STRAŽI REPUBLIKE HRVATSKE, prvo čitanje, P.Z. br. 755    

4.    PRIJEDLOG ZAKONA O OBRADI BIOMETRIJSKIH PODATAKA, prvo čitanje, P.Z. br. 756          

5.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O DRŽAVNIM POTPORAMA ZA 2018. GODINU

6.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM, prvo čitanje,  P.Z. br. 752 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
7.    PRIJEDLOG ZAKONA O ZABRANI GLIFOSATA, prvo čitanje, P.Z. br. 751 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj

8.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU AGENCIJE ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA ZA 2018. GODINU - podnositeljica: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

9.    PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU ODBORA ZA NAGRADU ZA PROMICANJE PRAVA DJETETA - predlagatelj: Odbor za obitelj, mlade i sport.

Dana 10. listopada 2019., dnevni red dopunjen je točkama: 

1.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE TALIJANSKE REPUBLIKE O RAZMJENI I UZAJAMNOJ ZAŠTITI KLASIFICIRANIH PODATAKA, drugo čitanje, P.Z. br. 758

2.    PRIJEDLOG ZAKONA O BILJNOM ZDRAVSTVU,  prvo čitanje, P.Z.E. br. 759 

3.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU KAPITALA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 760 

4.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POŠTANSKIM USLUGAMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 640

5.    IZVJEŠĆE O RADU NACIONALNOG VIJEĆA ZA PRAĆENJE PROVEDBE STRATEGIJE SUZBIJANJA KORUPCIJE ZA RAZDOBLJE OD 15. RUJNA 2018. DO 15. SRPNJA 2019. GODINE - podnositelj: Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije

6.    IZMJENE I DOPUNE POSLOVNIKA PUČKOG PRAVOBRANITELJA  - podnositeljica: pučka pravobraniteljica

7.    PRIJEDLOG ODLUKE O NEDAVANJU VJERODOSTOJNOG TUMAČENJA ČLANKA 29. ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU („Narodne novine“, BR. 20/18.) - predlagatelj: Odbor za zakonodavstvo.

Dana 16. listopada  2019., dnevni red dopunjen je točkama:

1.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O CESTAMA,  hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 757 /čl. 205. Poslovnika Hrvatskoga sabora/

2.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU, hitni postupak,  prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 761 /čl. 205. Poslovnika Hrvatskoga sabora/

3.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE O TRIPARTITNIM KONZULTACIJAMA RADI PROMICANJA PROVEDBE MEĐUNARODNIH RADNIH STANDARDA, drugo čitanje P.Z. br. 768 

4.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O PROVEDBI UREDBI EUROPSKE UNIJE O PROMETU DRVA I PROIZVODA OD DRVA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 769  

5.    IZVJEŠĆE O POSLOVANJU SLOBODNIH ZONA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2018. GODINI 

6.    IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKOG MEMORIJALNO-DOKUMENTACIJSKOG CENTRA DOMOVINSKOG RATA ZA 2018. - podnositelj: Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata

7.    PRIJEDLOG ODLUKE O NEDAVANJU VJERODOSTOJNOG TUMAČENJA ČLANKA 6. STAVKA 4. ZAKONA O ZAKUPU I KUPOPRODAJI POSLOVNOG PROSTORA („Narodne novine, br.125/11, 64/15 I 112/18) - predlagatelj: Odbor za zakonodavstvo 

8.    PRIJEDLOG ZAKONA O PROFESIONALNOJ MIROVINI, prvo čitanje, P.Z. br. 770 - predlagatelj: zastupnik dr. sc. Mirando Mrsić

9.    PRIJEDLOG ZAKONA O PRIJENOSU VLASNIŠTVA NA DOMOVIMA UMIROVLJENIKA, prvo čitanje, P.Z. br. 771 - predlagatelj: zastupnik dr. sc. Mirando Mrsić

10.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 772 -  predlagatelj: zastupnik. dr. sc. Mirando Mrsić /čl. 205. Poslovnika Hrvatskoga sabora/.

Dana 18. listopada 2019., dnevni red dopunjen je točkama:

1.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSLOVIMA I DJELATNOSTIMA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE, drugo čitanje, P.Z.E br. 659            
                                   
2.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KOMORI ARHITEKATA I KOMORAMA INŽENJERA U GRADITELJSTVU I PROSTORNOM UREĐENJU, drugo čitanje, P.Z. br. 661 

3.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OVLASTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA UREDBAMA UREĐUJE POJEDINA PITANJA IZ DJELOKRUGA HRVATSKOGA SABORA, drugo čitanje, P.Z. br. 662

4.    IZVJEŠĆE O RADU VIJEĆA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE I AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE ZA 2018. GODINU -  podnositelji: Agencija za elektroničke medije i Vijeće za elektroničke medije

5.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O POSLOVANJU FINANCIJSKE AGENCIJE ZA 2018. GODINU - podnositeljica: Financijska agencija
 
6.    a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU PRAVOBRANITELJICE ZA    RAVNOPRAVNOST SPOLOVA; 
b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PRAVOBRANITELJICE ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA.

Dana 31. listopada 2019., dnevni red dopunjen je točkama:

1.    PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU  
- Prijedlozi izmjena i dopuna financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2019. godinu i projekcija planova za 2020. i 2021. godinu, s obrazloženjem, za:
- Hrvatske vode 
- Hrvatske ceste                                        
- Centar za restrukturiranje i prodaju                                
- Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost                                 
- Državnu agenciju za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka                          
- Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje       
2.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2019. GODINU, drugo čitanje,  P.Z. br. 790
3.    PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU
- Prijedlozi financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2020. godinu i projekcija planova za 2021. i 2022. godinu, s obrazloženjem, za:
- Hrvatske vode
- Hrvatske ceste
- Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost                                    
- Državnu agenciju za osiguranje štednih uloga i sanaciju  banaka                     
- Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje                                         
- Centar za restrukturiranje i prodaju                                         
- Hrvatske autoceste                                                    
- Autoceste Rijeka – Zagreb     
- HŽ Putnički prijevoz
- HŽ Infrastrukturu
4.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2020. GODINU, drugo čitanje, P.Z. br. 791
5.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBRTU, drugo čitanje, P.Z. br. 749
6.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O BLAGDANIMA, SPOMENDANIMA I NERADNIM DANIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 778 /77 „za“, 31 „protiv“, 1 „suzdržan“/
Primjedbu na hitnost postupka iznijeli su zastupnici Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a i Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a. 
7.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje,  P.Z. br. 779 /čl. 205. Poslovnika Hrvatskoga sabora/
8.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST, prvo čitanje, P.Z.E. br. 780 
9.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT,  prvo čitanje, P.Z.E. br. 781 
10.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ADMINISTRATIVNOJ SURADNJI U PODRUČJU POREZA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 782   
11.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TROŠARINAMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 783  
12.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK, prvo čitanje, P.Z. br. 784
13.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA OPĆEG POREZNOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 785
14.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM, prvo čitanje, P.Z. br. 786
15.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA MOTORNA VOZILA, prvo čitanje, P.Z. br. 787
16.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA KAVU I BEZALKOHOLNA PIĆA, prvo čitanje, P.Z. br. 788
17.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBI U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE, prvo čitanje, P.Z. br. 789
18.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POMILOVANJU, drugo čitanje, P.Z. br. 651
19.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIJEVOZU U LINIJSKOM I POVREMENOM OBALNOM POMORSKOM PROMETU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje,  P.Z. br. 773 /čl. 205. Poslovnika Hrvatskoga sabora/
20.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O STRATEŠKOM PARTNERSTVU IZMEĐU EUROPSKE UNIJE I NJEZINIH DRŽAVA ČLANICA, S JEDNE STRANE, I JAPANA, S DRUGE, drugo čitanje, P.Z. br. 774 
21.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI DELEGIRANE UREDBE KOMISIJE (EU) 2016/161 OD 2. LISTOPADA 2015. O DOPUNI DIREKTIVE 2001/83/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA UTVRĐIVANJEM DETALJNIH PRAVILA ZA SIGURNOSNE OZNAKE NA PAKIRANJIMA LIJEKOVA ZA HUMANU PRIMJENU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 596
22.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDOVIMA ZA MLADEŽ, drugo čitanje, P.Z.E. br. 656
23.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KAZNENOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 775
24.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KAZNENOM POSTUPKU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 776
25.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD NASILJA U OBITELJI, prvo čitanje, P.Z. br. 777
26.    PRIJEDLOG GODIŠNJEGA PROVEDBENOG PLANA STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2020. GODINE
27.    PRIJEDLOG STRATEGIJE ENERGETSKOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE DO 2030. S POGLEDOM NA 2050. GODINU 
28.    IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA NOGOMETNIM STADIONIMA I IGRALIŠTIMA U VLASNIŠTVU JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE - podnositelj: Državni ured za reviziju.


Za raspravu na sjednici utvrđen je sljedeći
DNEVNI RED 

1.    IZVJEŠĆE O SASTANCIMA EUROPSKOG VIJEĆA ODRŽANIMA 21.-22.OŽUJKA 2019. I 20.-21. LIPNJA.2019., IZVANREDNOM SASTANKU EUROPSKOG VIJEĆA (ČLANAK 50.), ODRŽANOM 10. TRAVNJA U BRUXELLESU, NEFORMALNOM SASTANKU EUROPSKOG VIJEĆA ODRŽANOM U SIBIU 9. SVIBNJA 2019., NEFORMALNOM SASTANKU EUROPSKOG VIJEĆA ODRŽANOM 28. SVIBNJA 2019. (NAKON IZBORA ZA EUROPSKI PARLAMENT) TE O IZVANREDNOM SASTANKU ODRŽANOM 30. LIPNJA 2019. U BRUXELLESU

2.    PRIJEDLOG ZAKONA O POMILOVANJU, prvo čitanje, P.Z. br. 651

3.    IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA 
  
4.    PRIJEDLOG OVRŠNOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 676 

5.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU DODATNOG PROTOKOLA UZ KONVENCIJU VIJEĆA EUROPE O SPRJEČAVANJU TERORIZMA, drugo čitanje, P.Z. br. 684 

6.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OTVORENIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA S JAVNOM PONUDOM, prvo čitanje, P.Z.E. br. 664      

7.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ALTERNATIVNIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 665

8.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 1257/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 20. STUDENOGA 2013. O RECIKLIRANJU BRODOVA I O IZMJENI UREDBE (EZ) BR. 1013/2006 I DIREKTIVE 2009/16/EZ, drugo čitanje, P.Z.E. br. 647     

9.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU NAFTE I NAFTNIH DERIVATA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 636 

10.    PRIJEDLOG ZAKONA O GENETSKI MODIFICIRANIM ORGANIZMIMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 666 

11.    IZBOR, IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA

12.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE MAĐARSKE O SURADNJI U PODRUČJU VOJNOG ZRAKOPLOVSTVA I PROTUZRAČNIH AKTIVNOSTI, drugo čitanje, P.Z. br. 677   
   
13.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O MEHANIZMIMA RJEŠAVANJA POREZNIH SPOROVA U EUROPSKOJ UNIJI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 637

14.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PSIHOLOŠKOJ DJELATNOSTI, drugo čitanje, P.Z. br. 551 

15.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O SOCIJALNOPEDAGOŠKOJ DJELATNOSTI, drugo čitanje, P.Z. br. 552 

16.    PRIJEDLOG ZAKONA O KLIMATSKIM PROMJENAMA I ZAŠTITI OZONSKOG SLOJA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 682  
 
17.    PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 681

18.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 654 – predlagatelj Klub zastupnika SDP-a

19.    PRIJEDLOG ZAKONA O OBEŠTEĆENJU RADNIKA TRGOVAČKOG DRUŠTVA PLOBEST D.D., prvo čitanje, P.Z. br. 642

20.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O VANJSKIM POSLOVIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 686

21.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PROTUMINSKOM DJELOVANJU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje,  P.Z. br. 687

22.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O CARINSKOJ SLUŽBI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 688

23.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POREZNOJ UPRAVI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 689

24.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 690

25.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O IZVLAŠTENJU I ODREĐIVANJU NAKNADE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 691

26.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O NAKNADI ZA IMOVINU ODUZETU ZA VRIJEME JUGOSLAVENSKE KOMUNISTIČKE VLADAVINE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 692

27.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU KAZNE ZATVORA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 693

28.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 694

29.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O FINANCIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI, IZBORNE PROMIDŽBE I REFERENDUMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 695

30.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR, hitni postupak, prvo i drugo čitanje,  P.Z. br. 696

31.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŽIVOTNOM PARTNERSTVU OSOBA ISTOG SPOLA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 697

32.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O DRŽAVNIM MATICAMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 698

33.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O OSOBNOM IMENU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 699

34.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O REGISTRU BIRAČA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 700

35.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O REGISTRU VIJEĆA, KOORDINACIJA VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 701

36.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O UDRUGAMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 702

37.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O ZAKLADAMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 703

38.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 704

39.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 705

40.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O GRADU ZAGREBU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 706

41.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 707

42.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O UPRAVNOJ INSPEKCIJI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 708

43.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 709

44.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O RADU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 710

45.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O DADILJAMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 711

46.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O HUMANITARNOJ POMOĆI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 712

47.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 713

48.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA OBITELJSKOG ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 714

49.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O KNJIŽNICAMA I KNJIŽNIČNOJ DJELATNOSTI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 715

50.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O MUZEJIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 716

51.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O KAZALIŠTIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 717

52.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O ARHIVSKOM GRADIVU I ARHIVIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 718

53.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O UPRAVLJANJU JAVNIM USTANOVAMA U KULTURI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 719

54.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 720

55.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 721

56.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ŠUMSKOM REPRODUKCIJSKOM MATERIJALU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 722

57.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ŠUMAMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 723

58.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 724

59.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 725

60.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 726

61.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 727

62.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 728

63.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POMORSKOM DOBRU I MORSKIM LUKAMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 729

64.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POVLASTICAMA U UNUTARNJEM PUTNIČKOM PROMETU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 730

65.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 731

66.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O INSPEKCIJI CESTOVNOG PROMETA I CESTA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje,  P.Z. br. 732

67.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O ZADRUGAMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 733

68.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O POGREBNIČKOJ DJELATNOSTI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje,  P.Z. br. 734

69.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O TRGOVINI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 735

70.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ KOMISIJI ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 736

71.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O RUDARSTVU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 737

72.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVIMA NJIHOVIH OBITELJI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 738

73.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA RATA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 739

74.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PRAVIMA ŽRTAVA SEKSUALNOG NASILJA ZA VRIJEME ORUŽANE AGRESIJE NA REPUBLIKU HRVATSKU U DOMOVINSKOM RATU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 740

75.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 741

76.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O SPORTU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 742

77.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O SPORTSKOJ INSPEKCIJI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 743

78.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O OBNOVI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 744

79.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O STATUSU PROGNANIKA I IZBJEGLICA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 745

80.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O STAMBENOM ZBRINJAVANJU NA POTPOMOGNUTIM PODRUČJIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 746

81.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 1272/2008 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA OD 16. PROSINCA 2008. O RAZVRSTAVANJU, OZNAČAVANJU I PAKIRANJU TVARI I SMJESA, KOJOM SE IZMJENJUJU, DOPUNJUJU I UKIDAJU DIREKTIVA 67/548/EEZ I DIREKTIVA 1999/45/EZ I IZMJENJUJE I DOPUNJUJE UREDBA (EZ) BR. 1907/2006, prvo čitanje, P.Z.E. br. 685
    
82.    PRIJEDLOG STRATEGIJE UPRAVLJANJA DRŽAVNOM IMOVINOM ZA RAZDOBLJE 2019. - 2025.  

83.    PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2018. GODINU I PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O PRIMJENI FISKALNIH PRAVILA ZA 2018. GODINU

84.    PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA PRVO PULUGODIŠTE 2019. GODINE I PRIJEDLOGA POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O PRIMJENI FISKALNIH PRAVILA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2019.

85.    IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2018. GODINU - podnositelj: Državni ured za reviziju

86.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUSTAVU UNUTARNJIH KONTROLA U JAVNOM SEKTORU, drugo čitanje, P.Z. br. 621

87.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBRTU, prvo čitanje, P.Z. br. 749

88.    PRIJEDLOG ZAKONA O PATENTU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 679

89.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA KOJIM SE MIJENJA I DOPUNJUJE KONVENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBA GLEDE AUTOMATIZIRANE OBRADE OSOBNIH PODATAKA, drugo čitanje,   P.Z. br. 747

90.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I PORTUGALSKE REPUBLIKE O SURADNJI U OBRAMBENIM PITANJIMA, drugo čitanje, P.Z. br. 748

91.     PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU 21. LISTOPADA - "NACIONALNIM DANOM BEZ MOBITELA U PROMETU"  - predlagatelji: Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost i Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu   

92.    IZVJEŠĆE O STANJU I UPRAVLJANJU ROBNIM ZALIHAMA ZA 2018. GODINU, S FINANCIJSKIM POKAZATELJIMA  

93.    PRIJEDLOG ZAKONA O OBALNOJ STRAŽI REPUBLIKE HRVATSKE, prvo čitanje, P.Z. br. 755  
 
94.    PRIJEDLOG ZAKONA O OBRADI BIOMETRIJSKIH PODATAKA,  prvo čitanje, P.Z. br. 756 

95.    IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA 2018. GODINU I IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA 2018. GODINU - podnositeljica: Hrvatska energetska regulatorna agencija

96.    PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU ODBORA ZA NAGRADU ZA PROMICANJE PRAVA DJETETA  - predlagatelj: Odbor za obitelj, mlade i sport 

97.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI STRATEGIJE I ZAKONA O ODNOSIMA REPUBLIKE HRVATSKE S HRVATIMA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2018. GODINU - podnositelj: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

98.    IZVJEŠĆE O PROVEDBI SLUŽBENE RAZVOJNE POMOĆI REPUBLIKE HRVATSKE INOZEMSTVU ZA 2017. I 2018. GODINU

99.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SVEOBUHVATNOG I POJAČANOG SPORAZUMA O PARTNERSTVU IZMEĐU EUROPSKE UNIJE I EUROPSKE ZAJEDNICE ZA ATOMSKU ENERGIJU I NJIHOVIH DRŽAVA ČLANICA, S JEDNE STRANE, I REPUBLIKE ARMENIJE, S DRUGE STRANE, drugo čitanje,  P.Z. br. 753 

100.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VODI ZA LJUDSKU POTROŠNJU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 754  
 
101.    IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE 2018. - podnositelj: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje 

102.    IZVJEŠĆE O UREDBI KOJU JE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DONIJELA NA TEMELJU ZAKONSKE OVLASTI

103.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE ZA 2018. GODINU -  podnositeljica: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

104.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE  VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

105.    PRIJEDLOG ZA POKRETANJE PITANJA POVJERENJA MILANU KUJUNDŽIĆU, MINISTRU ZDRAVSTVA U VLADI REPUBLIKE HRVATSKE - podnositelji: 32 zastupnika u Hrvatskome saboru

106.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 761

107.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI, prvo čitanje, P.Z. br. 353 - predlagatelj: Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a

108.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O DRŽAVNIM POTPORAMA ZA 2018. GODINU 

109.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2018. GODINE - podnositeljica: Agencija za zaštitu osobnih podataka

110.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU NADZORNOG ODBORA HRT-a TE PROVEDBI NADZORA ZAKONITOSTI RADA I POSLOVANJA HRT-a ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA 2017. DO 31. PROSINCA 2017. GODINE - podnositelj: Nadzorni odbor Hrvatske radiotelevizije

111.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST ZA 2018. GODINU - podnositelj: Upravni odbor Hrvatske zaklade za znanost

112.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA ZA 2018. GODINU - podnositeljica: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

113.    IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI JAVNIH USTANOVA KOJE UPRAVLJAJU NACIONALNIM PARKOVIMA I PARKOVIMA PRIRODE - podnositelj: Državni ured za reviziju

114.    GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI HRVATSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVITAK (HBOR) ZA 2018. GODINU - podnositeljica: Hrvatska banka za obnovu i razvitak  

115.    PRIJEDLOG ZAKONA O BILJNOM ZDRAVSTVU, prvo čitanje,  P.Z.E. br. 759 

116.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O PROVEDBI UREDBI EUROPSKE UNIJE O PROMETU DRVA I PROIZVODA OD DRVA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 769

117.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU KAPITALA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 760 

118.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE TALIJANSKE REPUBLIKE O RAZMJENI I UZAJAMNOJ ZAŠTITI KLASIFICIRANIH PODATAKA, drugo čitanje, P.Z. br. 758

119.    IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE O STANJU SUDBENE VLASTI ZA 2017. GODINU - podnositelj: predsjednik Vrhovnog suda

120.    IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE O STANJU SUDBENE VLASTI ZA 2018. GODINU - podnositelj: predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske

121.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O CESTAMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 757

122.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POŠTANSKIM USLUGAMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 640

123.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE O TRIPARTITNIM KONZULTACIJAMA RADI PROMICANJA PROVEDBE MEĐUNARODNIH RADNIH STANDARDA, drugo čitanje P.Z. br. 768 

124.    IZVJEŠĆE O POSLOVANJU SLOBODNIH ZONA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2018. GODINI

125.    IZVJEŠĆE O RADU ODBORA ZA EUROPSKE POSLOVE U 2018. GODINI - podnositelj: Odbor za europske poslove

126.    IZVJEŠĆE O RADU ODBORA ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE ZA 2018. GODINU - podnositelj: Odbor za predstavke i pritužbe

127.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSLOVIMA I DJELATNOSTIMA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE, drugo čitanje, P.Z.E br. 659

128.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KOMORI ARHITEKATA I KOMORAMA INŽENJERA U GRADITELJSTVU I PROSTORNOM UREĐENJU, drugo čitanje, P.Z. br. 661

129.    a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU PRAVOBRANITELJICE ZA    RAVNOPRAVNOST SPOLOVA 
b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PRAVOBRANITELJICE ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

130.    IZVJEŠĆE O STANJU OKOLIŠA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA RAZDOBLJE OD 2013. DO 2016

131.    PRIJEDLOG ODLUKE O NEDAVANJU VJERODOSTOJNOG TUMAČENJA ČLANKA 29. ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU („Narodne novine“, br. 20/18.) - predlagatelj: Odbor za zakonodavstvo

132.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA MREŽNE DJELATNOSTI ZA 2018. - podnositeljica: Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti

133.    PRIJEDLOG ODLUKE O NEDAVANJU VJERODOSTOJNOG TUMAČENJA ČLANKA 6. STAVKA 4. ZAKONA O ZAKUPU I KUPOPRODAJI POSLOVNOG PROSTORA („Narodne novine, br.125/11, 64/15 I 112/18) - predlagatelj: Odbor za zakonodavstvo

134.     PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU  
- Prijedlozi izmjena i dopuna financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2019. godinu i projekcija planova za 2020. i 2021. godinu, s obrazloženjem, za:
- Hrvatske vode
- Hrvatske ceste
- Centar za restrukturiranje i prodaju    
- Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost   
- Državnu agenciju za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka  
- Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
     
135.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2019. GODINU, drugo čitanje,  P.Z. br. 790

136.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBI U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE, prvo čitanje, P.Z. br. 789 
   
137.    PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU
- Prijedlozi financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2020. godinu i projekcija planova za 2021. i 2022. godinu, s obrazloženjem, za:
- Hrvatske vode  
- Hrvatske ceste
- Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost    
- Državnu agenciju za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka
- Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje    
- Centar za restrukturiranje i prodaju    
- Hrvatske autoceste    
- Autoceste Rijeka – Zagreb     
- HŽ Putnički prijevoz
- HŽ Infrastrukturu

138.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2020. GODINU, drugo čitanje, P.Z. br. 791

139.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O BLAGDANIMA, SPOMENDANIMA I NERADNIM DANIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 778 

140.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST, prvo čitanje, P.Z.E. br. 780 

141.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT,  prvo čitanje, P.Z.E. br. 781 

142.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ADMINISTRATIVNOJ SURADNJI U PODRUČJU POREZA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 782   

143.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TROŠARINAMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 783  

144.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK, prvo čitanje, P.Z. br. 784

145.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA OPĆEG POREZNOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 785

146.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM, prvo čitanje, P.Z. br. 786

147.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA MOTORNA VOZILA, prvo čitanje, P.Z. br. 787

148.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA KAVU I BEZALKOHOLNA PIĆA, prvo čitanje, P.Z. br. 788

149.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje,  P.Z. br. 779

150.    a) IZVJEŠTAJ O RADU AZ OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA ZA 2018. GODINU 
b) IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA ERSTE D.O.O. DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA ZA 2018. GODINU
c) IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA  PBZ CROATIA OSIGURANJE D.D. ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA ZA 2018. GODINU                                          d) IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA RAIFFEISEN DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA D.D. ZA 2018. GODINU.


 
TOČKE O KOJIMA NIJE PROVEDENA RASPRAVA NA 14. SJEDNICI HRVATSKOGA SABORA:

1.    GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU NACIONALNE ZAKLADE ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA ZA 2018. GODINU - podnositelj: Upravni odbor Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva
2.    IZVJEŠĆE O POSLOVANJU FONDA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI ZA 2018. GODINU - podnositelj: Upravni odbor Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji    
3.    POLUGODIŠNJA INFORMACIJA O FINANCIJSKOM STANJU, STUPNJU OSTVARENJA STABILNOSTI CIJENA I PROVEDBI MONETARNE POLITIKE ZA DRUGO POLUGODIŠTE 2018. - podnositeljica: Hrvatska narodna banka    
4.    PROGRAMSKO I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA ZA 2018. GODINU - podnositelj: Hrvatski olimpijski odbor    
5.    IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI U 2018. GODINI - podnositeljica: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti    
6.    IZVJEŠĆE PUČKE PRAVOBRANITELJICE ZA 2018. GODINU - podnositeljica: pučka pravobraniteljica    
7.    IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNOG ODVJETNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2017. GODINU - podnositelj: Državno odvjetništvo Republike Hrvatske    
8.    IZVJEŠĆE GLAVNOG DRŽAVNOG ODVJETNIKA REPUBLIKE HRVATSKE O RADU DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA U 2018. GODINI - podnositelj: Glavni državni odvjetnik    
9.    IZVJEŠĆE O POSLOVANJU HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE ZA 2016. GODINU - podnositelj: glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije    
10.    IZVJEŠĆE O POSLOVANJU HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE ZA 2017. GODINU - podnositelj: glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije    
11.    IZVJEŠĆE O RADU PROGRAMSKOG VIJEĆA HRT-a I O PROVEDBI PROGRAMSKIH NAČELA I OBVEZA HRT-a UTVRĐENIH ZAKONOM O HRT-u I UGOVOROM IZMEĐU HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA 2017. DO 31. PROSINCA 2017. GODINE - podnositelj: Programsko vijeće Hrvatske radiotelevizije
12.    IZVJEŠĆE O POSLOVANJU FONDA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI ZA 2017. GODINU - podnositelj: Upravni odbor Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji    
13.    IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA ZA 2018. GODINU - podnositelj: Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa    
14.    IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ISTRAŽIVANJE, UREĐENJE I ODRŽAVANJE VOJNIH GROBLJA, GROBLJA ŽRTAVA DRUGOG SVJETSKOG RATA I GROBLJA POSLIJERATNOG RAZDOBLJA U RAZDOBLJU OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2018. GODINE - podnositelj: Povjerenstvo za istraživanje, uređenje i održavanje vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i groblja poslijeratnog razdoblja    
15.    IZVJEŠĆE O PROVOĐENJU USTAVNOG ZAKONA O PRAVIMA NACIONALNIH MANJINA I O UTROŠKU SREDSTAVA OSIGURANIH U DRŽAVNOM PRORAČUNU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2018. GODINU ZA POTREBE NACIONALNIH MANJINA 
16.    IZVJEŠĆE O RADU UPRAVNOG VIJEĆA HINE ZA 2018. GODINU - podnositelj: Upravno vijeće Hrvatske izvještajne novinske agencije    
17.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RODILJNIM I RODITELJSKIM POTPORAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 570 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista
18.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU, prvo čitanje, P.Z. br. 663 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj    
19.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O MEDICINSKOM POSTUPKU PREKIDA TRUDNOĆE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 597 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a    
20.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O CESTAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 604 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a    
21.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST, prvo čitanje, PZ. br. 653 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a    
22.    PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI ŽIVOTA, prvo čitanje, P. Z. br. 630 - predlagatelj: zastupnik Hrvoje Zekanović    
23.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA ZA 2016. GODINU - podnositeljica: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga    
24.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR, drugo čitanje, P.Z. br. 11 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista    
25.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST, prvo čitanje, P.Z. br. 638 - predlagatelj: Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a    
26.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O RODILJNIM I RODITELJSKIM POTPORAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 644 - predlagatelj: Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a    
27.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O REPREZENTATIVNOSTI UDRUGA POSLODAVACA I SINDIKATA, prvo čitanje, P.Z. br. 227 - predlagateljica: zastupnica dr. sc. Ines Strenja    
28.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA OBITELJSKOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 340 - predlagatelj: Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a    
29.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI KAZNENOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 201 - predlagatelj: Klub zastupnika IDS-a, PGS-a i RI-a    
30.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, prvo čitanje, P.Z. br. 391 - predlagatelj: Klub zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a
31.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNOJ ŠKOLI, prvo čitanje, P.Z. br. 425 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista    
32.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ZDRAVSTVENIM MJERAMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA SLOBODNO ODLUČIVANJE O RAĐANJU DJECE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje P. Z. br. 567 - predlagatelj: zastupnik dr. sc. Mirando Mrsić    
33.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR, prvo čitanje, P.Z. br. 564 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista;    
34.    PRIJEDLOG ZAKONA O TRANSPARENTNOSTI TROŠKOVA U OBAVLJANJU JAVNIH DUŽNOSTI, prvo čitanje, P.Z. br. 658 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista    
35.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD NEIONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA, prvo čitanje, P.Z. br. 678 - predlagatelji: zastupnici Snježana Sabolek i Damjan Vucelić    
36.    PRIJEDLOG ZAKONA O ISPITIVANJU PORIJEKLA IMOVINE I ODUZIMANJU NEZAKONITO STEČENE IMOVINE, prvo čitanje, P.Z. br. 675 - predlagatelj: Damjan Vucelić    
37.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O AUTORSKOM PRAVU I SRODNIM PRAVIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 674 - predlagatelj: zastupnik Ivan Pernar
38.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA, prvo čitanje, P.Z. br. 673 - predlagateljica: zastupnica Snježana Sabolek
39.    PRIJEDLOG OVRŠNOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 672 - predlagatelj: zastupnik Damjan Vucelić    
40.    PRIJEDLOG ZAKONA O NACIONALNOJ NAKNADI ZA STAROST,  prvo čitanje,  P.Z. br. 667 - predlagatelj: zastupnik Ivan Pernar    
41.    PRIJEDLOG ZAKONA O ISPITIVANJU PORIJEKLA IMOVINE I ODUZIMANJU NEZAKONITO STEČENE IMOVINE, prvo čitanje, P.Z. br. 670 - predlagatelj: zastupnik Ivan Pernar    
42.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUZBIJANJU ZLOUPORABE DROGA, prvo čitanje, P.Z. br. 668 - predlagatelj: zastupnik Ivan Pernar    
43.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA, prvo čitanje, P.Z. br. 669 - predlagatelj: zastupnik Ivan Pernar    
44.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O IZBORU PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 683 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a    
45.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O DOPRINOSIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 331 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
46.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O DOBROVOLJNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 643 - predlagatelj: zastupnik Silvano Hrelja    
47.    PRIJEDLOG ODLUKE O PRISTUPANJU PROMJENI USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE, S PRIJEDLOGOM NACRTA PROMJENE USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelji: jedna petina zastupnika u Hrvatskome saboru    
48.    PRIJEDLOG ODLUKE O PRISTUPANJU PROMJENI USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE, S PRIJEDLOGOM NACRTA PROMJENE USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelji: 50 zastupnika u Hrvatskome saboru    
49.    PRIJEDLOG ODLUKE O PRISTUPANJU PROMJENI USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE, S PRIJEDLOGOM NACRTA PROMJENE USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelji: 34 zastupnika u Hrvatskome saboru    
50.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PONOVNOM PREBROJAVANJU POTPISA BIRAČA I NJIHOVE VJERODOSTOJNOSTI IZ ZAHTJEVA ZA RASPISIVANJE DRŽAVNOG REFERENDUMA GRAĐANSKE INICIJATIVE "NAROD ODLUČUJE" O PROMJENI IZBORNOG ZAKONODAVSTVA, KAO I GRAĐANSKE INICIJATIVE "ISTINA O ISTANBULSKOJ" - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista    
51.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O PROŠIRENJU JURISDIKCIJE REPUBLIKE HRVATSKE NA JADRANSKOM MORU - predlagatelji: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista    
52.    INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE RADI NEČINJENJA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE U VEZI PRODULJENJA MORATORIJA NA PRODAJU ZEMLJE STRANCIMA - podnositelji: 20 zastupnika u Hrvatskome saboru    
53.    PRIJEDLOG ODLUKE O RASPUŠTANJU HRVATSKOGA SABORA - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a    
54.    IZVJEŠĆE O RADU ODBORA ZA ETIKU U ZNANOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU U 2016. GODINI - podnositelj: Odbor za etiku u znanosti i visokom obrazovanju    
55.    IZVJEŠĆE O RADU ODBORA ZA ETIKU U ZNANOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU U 2017. GODINI - podnositelj: Odbor za etiku u znanosti i visokom obrazovanju    
56.    PRIJEDLOG ZAKONA O ZABRANI GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 750 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj
57.    IZVJEŠĆE O POSLOVANJU HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE ZA 2018. GODINU - podnositelj: glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije
58.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA U POVODU ZAHTJEVA ZA RASPISIVANJE DRŽAVNOG REFERENDUMA GRAĐANSKE INICIJATIVE "67 JE PREVIŠE" - predlagatelj: Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav
59.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM, prvo čitanje, P.Z. br. 752 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
60.    PRIJEDLOG ZAKONA O ZABRANI GLIFOSATA, prvo čitanje, P.Z. br. 751 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj
61.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU AGENCIJE ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA ZA 2018. GODINU - podnositeljica: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
62.    IZVJEŠĆE O RADU NACIONALNOG VIJEĆA ZA PRAĆENJE PROVEDBE STRATEGIJE SUZBIJANJA KORUPCIJE ZA RAZDOBLJE OD 15. RUJNA 2018. DO 15. SRPNJA 2019. GODINE - podnositelj: Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije
63.    IZMJENE I DOPUNE POSLOVNIKA PUČKOG PRAVOBRANITELJA - podnositeljica: pučka pravobraniteljica
64.    IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKOG MEMORIJALNO-DOKUMENTACIJSKOG CENTRA DOMOVINSKOG RATA ZA 2018. - podnositelj: Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata
65.    PRIJEDLOG ZAKONA O PROFESIONALNOJ MIROVINI, prvo čitanje, P.Z. br. 770 - predlagatelj: zastupnik dr. sc. Mirando Mrsić
66.    PRIJEDLOG ZAKONA O PRIJENOSU VLASNIŠTVA NA DOMOVIMA UMIROVLJENIKA, prvo čitanje, P.Z. br. 771 - predlagatelj: zastupnik dr. sc. Mirando Mrsić
67.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 772 - predlagatelj: zastupnik dr. sc. Mirando Mrsić
68.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OVLASTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA UREDBAMA UREĐUJE POJEDINA PITANJA IZ DJELOKRUGA HRVATSKOGA SABORA, drugo čitanje, P.Z. br. 662  
69.    IZVJEŠĆE O RADU VIJEĆA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE I AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE ZA 2018. GODINU - podnositelji: Agencija za elektroničke medije i Vijeće za elektroničke medije
70.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O POSLOVANJU FINANCIJSKE AGENCIJE ZA 2018. GODINU - podnositeljica: Financijska agencija
71.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBRTU, drugo čitanje, P.Z. br. 749 
72.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POMILOVANJU, drugo čitanje, P.Z. br. 651 
73.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIJEVOZU U LINIJSKOM I POVREMENOM OBALNOM POMORSKOM PROMETU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 773 
74.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O STRATEŠKOM PARTNERSTVU IZMEĐU EUROPSKE UNIJE I NJEZINIH DRŽAVA ČLANICA, S JEDNE STRANE, I JAPANA, S DRUGE STRANE, drugo čitanje, P.Z. br. 774 
75.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI DELEGIRANE UREDBE KOMISIJE (EU) 2016/161 OD 2. LISTOPADA 2015. O DOPUNI DIREKTIVE 2001/83/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA UTVRĐIVANJEM DETALJNIH PRAVILA ZA SIGURNOSNE OZNAKE NA PAKIRANJIMA LIJEKOVA ZA HUMANU PRIMJENU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 596 
76.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDOVIMA ZA MLADEŽ, drugo čitanje, P.Z.E. br. 656 
77.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KAZNENOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 775 
78.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KAZNENOM POSTUPKU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 776 
79.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD NASILJA U OBITELJI, prvo čitanje, P.Z. br. 777 
80.    PRIJEDLOG GODIŠNJEGA PROVEDBENOG PLANA STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2020. GODINE 
81.    PRIJEDLOG STRATEGIJE ENERGETSKOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE DO 2030. S POGLEDOM NA 2050. GODINU 
82.    IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA NOGOMETNIM STADIONIMA I IGRALIŠTIMA U VLASNIŠTVU JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE - podnositelj: Državni ured za reviziju. 
POVUČENI AKTI  

1.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O CESTAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 517 - predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske
Dana 12. rujna 2019. predlagatelj je povukao Prijedlog zakona iz procedure.
2.     PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 680 - predlagatelj: Klub zastupnika Stranke rada i solidarnosti i nezavisnih zastupnika    
Dana 29. listopada 2019. predlagatelj je povukao Prijedlog zakona iz procedure. 

 
AKTUALNO PRIJEPODNE

Zastupnik Boris Milošević postavio je pitanje dr. sc. Tomislavu Ćoriću, ministru zaštite okoliša i energetike u svezi priključka na javnu vodoopskrbnu mrežu naselja koja se nalaze na potpomognutim područjima. 
Odgovorio je ministar zaštite okoliša i energetike.
Zastupnik Mladen Karlić postavio je pitanje dr. sc. Mariju Banožiću, ministru državne imovine u svezi prodaje državne imovine u kojoj je država manjinski vlasnik.
Odgovorio je ministar državne imovine.  
Zastupnik Davor Bernardić postavio je pitanje mr. sc. Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske u svezi aktualne političke situacije.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnik Krešo Beljak postavio je pitanje mr. sc. Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske o slučaju novinara Duhačeka i o preminulom 18-godišnjaku u splitskom zatvoru.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnik Hrvoje Zekanović postavio je pitanje mr. sc. Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske u svezi referendumskih inicijativa, donošenja Zakona o zaštiti života, te o proslavi „Rujanskog rata“ u Šibeniku.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnik Tomislav Klarić postavio je pitanje Ivanu Malenici, ministru uprave u svezi procesa decentralizacije državne uprave.
Odgovorio je ministar uprave.
Zastupnik Stipo Šapina postavio je pitanje mr. sc. Marku Paviću, ministru regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u svezi iskorištenosti sredstava iz EU fondova.
Odgovorio je ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.
Zastupnik Božo Petrov postavio je pitanje mr. sc. Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske u svezi decentralizacije državne uprave.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnik je zatražio odgovor i u pisanom obliku.
Zastupnik Tomislav Žagar postavio je pitanje Josipu Aladroviću, ministru rada i mirovinskoga sustava u svezi uvođenja nacionalne mirovine.
Odgovorio je ministar rada i mirovinskoga sustava.
Zastupnik Veljko Kajtazi postavio je pitanje mr. sc. Marku Paviću, ministru regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u svezi provođenja Operativnih programa za nacionalne manjine.
Odgovorio je ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.
Zastupnik Miro Bulj postavio je pitanje mr. sc. Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske o projektima prometne infrastrukture i o istraživanjima ugljikovodika te o njihovim posljedicama za turizam.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnik prof. dr. sc. Željko Jovanović postavio je pitanje mr. sc. Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske u svezi korupcije i o rada Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnik prof. dr. sc. Slaven Dobrović postavio je pitanje  mr. sc. Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske o gospodarenju otpadom.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnica Marija Jelkovac postavila je pitanje Draženu Bošnjakoviću, ministru pravosuđa u svezi digitalizacije pravosuđa.
Odgovorio je ministar pravosuđa.
Zastupnik Anton Kliman postavio je pitanje Gariju Cappelliju, ministru turizma u svezi rezultata turističke sezone.
Odgovorio je ministar turizma.
Zastupnik Kažimir Varda postavio je pitanje Darku Horvatu, ministru gospodarstva, poduzetništva i obrta u svezi pokretanja proizvodnje u Imunološkom zavodu.
Odgovorio je ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta.
Zastupnik je zatražio odgovor i u pisanom obliku.
Zastupnik akademik Željko Reiner postavio je pitanje Darku Horvatu, ministru gospodarstva, poduzetništva i obrta o hrvatskom gospodarstvu.
Odgovorio je ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta.
Zastupnica Božica Makar postavila je pitanje prof. dr. sc. Blaženki Divjak, ministrici znanosti i obrazovanja u svezi provođenja reforme u strukovnom obrazovanju.
Odgovorila je ministrica znanosti i obrazovanja.
Zastupnik Ante Sanader postavio je pitanje dr. sc. Davoru Božinoviću, potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske i ministru unutarnjih poslova u svezi ulaska Republike Hrvatske u schengenski prostor.
Odgovorio je potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar unutarnjih poslova.
Zastupnik Domagoj Mikulić postavio je pitanje dr. sc. Gordanu Grliću Radmanu, ministru vanjskih i europskih poslova o imenovanjima hrvatskih dužnosnika u europskim institucijama.
Odgovorio je ministar vanjskih i europskih poslova.
Zastupnik Joško Klisović postavio je pitanje mr. sc. Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske u svezi dostavljanja tražene dokumentacije Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnik je zatražio odgovor i u pisanom obliku.
Zastupnik Tomislav Panenić postavio je pitanje mr. sc. Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske o stanju u zdravstvu. 
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnik Tulio Demetlika postavio je pitanje mr. sc. Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske u svezi dovršetka izgradnje Opće bolnice Pula, te o sustavu gospodarenja otpadom.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnik Damir Mateljan postavio je pitanje mr. sc. Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske o ostavci bivšeg ministra državne imovine Gorana Marića.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnica Sabina Glasovac postavila je pitanje mr. sc. Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske o smjeni bivše ministrice regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Gabrijele Žalac.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnik Žarko Tušek postavio je pitanje dr. sc. Tomislavu Ćoriću, ministru zaštite okoliša i energetike u svezi reforme vodnog gospodarstva.
Odgovorio je ministar zaštite okoliša i energetike.
Zastupnik dr. sc. Josip Križanić postavio je pitanje mr. sc. Mariji Vučković, ministrici poljoprivrede koje preventivne mjere zaštite od širenja afričke svinjske kuge provodi Ministarstvo poljoprivrede 
Odgovorila je ministrica poljoprivrede.
Zastupnik dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić postavio je pitanje  mr. sc. Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske o smjeni bivšeg potpredsjednika Vlade i ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnik Stjepan Čuraj postavio je pitanje prof. dr. sc. Blaženki Divjak, ministrici znanosti i obrazovanja u svezi potpisivanja programskih ugovora.
Odgovorila je ministrica znanosti i obrazovanja.
Zastupnik Josip Borić postavio je pitanje Olegu Butkoviću, ministru mora, prometa i infrastrukture što Ministarstvo čini za razvoj hrvatskih otoka.
Odgovorio je ministar mora, prometa i infrastrukture.
Zastupnik Gordan Maras postavio je pitanje mr. sc. Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske o ostavci bivšeg ministra uprave Lovre Kuščevića. 
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnica Ermina Lekaj Prljaskaj postavila je pitanje prof. dr. sc. Blaženki Divjak, ministrici znanosti i obrazovanja o utjecaju kurikularne reforme na obrazovanje djece s poteškoćama u razvoju.
Odgovorila je ministrica znanosti i obrazovanja.
Zastupnica Ljubica Lukačić postavila je pitanje prof. dr. sc. Vesni Bedeković, ministrici za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u svezi zaštite stručnih radnika u sustavu socijalne skrbi.
Odgovorila je ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.
Zastupnik Branko Hrg postavio je pitanje Olegu Butkoviću, ministru mora, prometa i infrastrukture u svezi nastavka izgradnje brze ceste od Križevaca prema Koprivnici, te o raspisivanju natječaja za nadvožnjak u Križevcima.
Odgovorio je ministar mora, prometa i infrastrukture.
Zastupnica Anka Mrak-Taritaš postavila je pitanje mr. sc. Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske u svezi izmjene i dopune GUP-a Grada Zagreba.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnik Ante Bačić postavio je pitanje Damiru Krstičeviću, potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske i ministru obrane u svezi organizacije prvog hrvatskog međunarodnog vojnog zrakoplovnog mitinga u Zadru.
Odgovorio je ministar obrane.
Zastupnik Ante Babić postavio je pitanje Josipu Aladroviću, ministru rada i mirovinskoga sustava u svezi uvođenja nacionalne mirovine.
Odgovorio je ministar rada i mirovinskoga sustava.

 
IZNOŠENJE STAJALIŠTA KLUBA ZASTUPNIKA
Dana 18. rujna 2019. godine stajalište su iznosili zastupnici: Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i nezavisnih zastupnika Željka Glasnovića i Zlatka Hasanbegovića, Marko Sladoljev u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a, Tomislav Panenić u ime Kluba zastupnika Nezavisne liste mladih i Ivan Klarin u ime Kluba zastupnika SDP-a.
Dana 19. rujna 2019. godine stajalište su iznosili zastupnici: Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ante Pranić u ime Kluba zastupnika Nezavisne liste mladih, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i nezavisnih zastupnika Željka Glasnovića i Zlatka Hasanbegovića, Ivan Pernar /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/, dr. sc. Mirando Mrsić u ime Kluba zastupnika HSS-a i Demokrata i Ljubica Lukačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a. 
Dana 20. rujna 2019. godine stajalište su iznosili zastupnici: Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i nezavisnih zastupnika Željka Glasnovića i Zlatka Hasanbegovića i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista.
Dana 25. rujna 2019. godine stajalište su iznosili zastupnici: Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HSU-a, nezavisnih zastupnika i SNAGA-e, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Hrvoje Zekanović  u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i nezavisnih zastupnika Željka Glasnovića i Zlatka Hasanbegovića, Ivan Pernar /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/, Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a, Gordan Maras u ime Kluba zastupnika SDP-a i Tomislav Panenić u ime Kluba zastupnika Nezavisne liste mladih.
Dana 26. rujna 2019. godine stajalište su iznosili zastupnici: Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i RI-a, Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i nezavisnih zastupnika Željka Glasnovića i Zlatka Hasanbegovića, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Goran Aleksić u ime Kluba zastupnika HSU-a, nezavisnih zastupnika i SNAGA-e, Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a i Demokrata, Ante Pranić u ime Kluba zastupnika Nezavisne liste mladih i Božica Makar u ime Kluba zastupnika HNS-a. 
Dana 27. rujna 2019. godine stajalište su iznosili zastupnici: Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i nezavisnih zastupnika Željka Glasnovića i Zlatka Hasanbegovića, Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a i Demokrata, Sunčana Glavak u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista. 
Dana 2. listopada 2019. godine stajalište su iznosili zastupnici: Marin  Škibola u ime Kluba zastupnika Nezavisne liste mladih, Branko Hrg u ime Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a, Božo Petrov u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista,  Boris Milošević u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Marija Puh u ime Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti i nezavisnih zastupnika, Giovanni Sponza u ime Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i RI-a, Vlaho Orepić /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/,  Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HSU-a, nezavisnih zastupnika i SNAGA-e, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a, Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i nezavisnih zastupnika Željka Glasnovića i Zlatka Hasanbegovića, te Gordan Maras u ime Kluba zastupnika SDP-a.
Dana 3. listopada 2019. godine stajalište su iznosili zastupnici: Tomislav Žagar u ime Kluba zastupnika HSU-a, nezavisnih zastupnika i SNAGA-e i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista. 
Dana 4. listopada 2019. godine stajalište su iznosili zastupnici: Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a i Ante Pranić u ime Kluba zastupnika Nezavisne liste mladih.
Dana 9. listopada 2019. godine stajalište su iznosili zastupnici: Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i nezavisnih zastupnika Željka Glasnovića i Zlatka Hasanbegovića, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Tomislav Panenić u ime Kluba zastupnika Nezavisne liste mladih, Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/, Goran Aleksić u ime Kluba zastupnika HSU-a, nezavisnih zastupnika i SNAGA-e, Mladen Madjer u ime Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti i nezavisnih zastupnika, Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Goran Beus Richembergh u ime Kluba zastupnika GLAS-a i Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Dana 10. listopada 2019. godine stajalište su iznosili zastupnici: prof. dr. sc. Romana Jerković u ime Kluba zastupnika SDP-a, Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i RI-a, Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i nezavisnih zastupnika Željka Glasnovića i Zlatka Hasanbegovića, Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a i Demokrata, Goran Aleksić u ime Kluba zastupnika HSU-a, nezavisnih zastupnika i SNAGA-e, Ante Pranić u ime Kluba zastupnika Nezavisne liste mladih i Marko Sladoljev u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista.
Dana 11. listopada 2019. godine stajalište su iznosili zastupnici: Bojan Glavašević u ime Kluba zastupnika HSU-a, nezavisnih zastupnika i SNAGA-e i Gordan Maras u ime Kluba zastupnika SDP-a.
Dana 16. listopada 2019. godine stajalište su iznosili zastupnici:  Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i nezavisnih zastupnika Željka Glasnovića i Zlatka Hasanbegovića, Nada Turina-Đurić u ime Kluba zastupnika GLAS-a, prof. dr. sc. Milorad Pupovac u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Bojan Glavašević u ime Kluba zastupnika HSU-a, nezavisnih zastupnika i SNAGA-e i dr. sc. Mirando Mrsić u ime Kluba zastupnika HSS-a i Demokrata. 
Dana 17. listopada 2019. godine stajalište su iznosili zastupnici: Giovanni Sponza u ime Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i RI-a, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HSU-a, nezavisnih zastupnika i SNAGA-e, Žarko Tušek u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Davor Vlaović u ime Kluba zastupnika HSS-a i Demokrata, Gordan Maras u ime Kluba zastupnika SDP-a i Marko Sladoljev u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista.
Dana 18. listopada 2019. godine stajalište su iznosili zastupnici: doc. dr. sc. Marko Vučetić u ime Kluba zastupnika HSU-a, nezavisnih zastupnika i SNAGA-e, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a, Ivan Pernar /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/ i Arsen Bauk u ime  Kluba zastupnika SDP-a.
Dana 23. listopada 2019. godine stajalište su iznosili zastupnici: Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i nezavisnih zastupnika Željka Glasnovića i Zlatka Hasanbegovića, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a, Miro Bulj  u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Boris Milošević u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Tomislav Panenić u ime Kluba zastupnika Nezavisne liste mladih, Davor Vlaović u ime Kluba zastupnika HSS-a i Demokrata, Goran Aleksić u ime Kluba zastupnika HSU-a, nezavisnih zastupnika i SNAGA-e, Arsen Bauk u ime  Kluba zastupnika SDP-a i Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Dana 24. listopada 2019. godine stajalište su iznosili zastupnici: Giovanni Sponza u ime Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i RI-a, Marin Škibola u ime Kluba zastupnika Nezavisne liste mladih, Davor Vlaović u ime Kluba zastupnika HSS-a i Demokrata, Miro Bulj  u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Božica Makar u ime Kluba zastupnika HNS-a i Gordan Maras u ime Kluba zastupnika SDP-a. 
Dana 30. listopada 2019. godine stajalište su iznosili zastupnici: Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i nezavisnih zastupnika Željka Glasnovića i Zlatka Hasanbegovića, Marin Škibola u ime Kluba zastupnika Nezavisne liste mladih, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Ivica Mišić u ime Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti i nezavisnih zastupnika, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a, Branko Hrg u ime Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a, Damjan Vucelić /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/, dr. sc. Mirando Mrsić u ime Kluba zastupnika HSS-a i Demokrata i Goran Aleksić u ime Kluba zastupnika HSU-a, SNAGA-e, nezavisnih zastupnika i Nove politike.
Dana 31. listopada 2019. godine stajalište su iznosili zastupnici: Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i nezavisnih zastupnika Željka Glasnovića i Zlatka Hasanbegovića, Tomislav Žagar ime Kluba zastupnika HSU-a, SNAGA-e, nezavisnih zastupnika i Nove politike, Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista.
Dana 6. studenoga 2019. godine stajalište su iznosili zastupnici: Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i nezavisnih zastupnika Željka Glasnovića i Zlatka Hasanbegovića, Tomislav Panenić u ime Kluba zastupnika Nezavisne liste mladih, Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, prof. dr. sc. Milorad Pupovac u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Goran Aleksić ime Kluba zastupnika HSU-a, SNAGA-e, nezavisnih zastupnika i Nove politike, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a, Gordan Maras u ime Kluba zastupnika SDP-a, Kažimir Varda u ime Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti i nezavisnih zastupnika, Davor Vlaović u ime Kluba zastupnika HSS-a i Demokrata, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/ i Josip Borić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Dana 7. studenoga 2019. godine stajalište su iznosili zastupnici: Ivica Mišić u ime Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti i nezavisnih zastupnika, Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i nezavisnih zastupnika Željka Glasnovića i Zlatka Hasanbegovića, Bojan Glavašević ime Kluba zastupnika HSU-a, SNAGA-e, nezavisnih zastupnika i Nove politike, Tomislav Panenić u ime Kluba zastupnika Nezavisne liste mladih  i Marko Sladoljev u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista. 
Dana 8. studenoga 2019. godine stajalište je iznosio zastupnik Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i nezavisnih zastupnika Željka Glasnovića i Zlatka Hasanbegovića.
Dana 12. studenoga 2019. godine stajalište su iznosili zastupnici: dr. sc. Mirando Mrsić u ime Kluba zastupnika HSS-a i Demokrata, Gordan Maras u ime Kluba zastupnika SDP-a, Goran Beus Richembergh u ime Kluba zastupnika GLAS-a, Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i nezavisnih zastupnika Željka Glasnovića i Zlatka Hasanbegovića, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a, Branko Hrg u ime Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a, te Josip Borić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Dana 13. studenoga 2019. godine stajalište su iznosili zastupnici: Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i nezavisnih zastupnika Željka Glasnovića i Zlatka Hasanbegovića, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HSU-a, SNAGA-e, nezavisnih zastupnika i Nove politike, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Tomislav Panenić u ime Kluba zastupnika Nezavisne liste mladih.
Dana 14. studenoga 2019. godine stajalište su iznosili zastupnici: Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i nezavisnih zastupnika Željka Glasnovića i Zlatka Hasanbegovića, Goran Aleksić u ime Kluba zastupnika HSU-a, SNAGA-e, nezavisnih zastupnika i Nove politike, Ante Pranić i Tomislav Panenić u ime Kluba zastupnika Nezavisne liste mladih, Bruna Esih /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/ i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista.

- Dana 18. rujna 2019. predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković pozdravio je izaslanstvo njemačkog parlamenta Bundestaga koje je boravilo u službenom posjetu Hrvatskome saboru.
- Dana 2. listopada 2019., predsjedatelj, Milijan Brkić, potpredsjednik Hrvatskoga sabora, pozdravio je izaslanstvo Hrvatskog nacionalnog vijeća Crne Gore koje je boravilo u službenom posjetu Hrvatskome saboru. 


RASPRAVA I GLASOVANJE PO UTVRĐENOM DNEVNOM REDU

1.    IZVJEŠĆE O SASTANCIMA EUROPSKOG VIJEĆA ODRŽANIMA 21.-22.OŽUJKA 2019. I 20.-21. LIPNJA.2019., IZVANREDNOM SASTANKU EUROPSKOG VIJEĆA (ČLANAK 50.), ODRŽANOM 10. TRAVNJA U BRUXELLESU, NEFORMALNOM SASTANKU EUROPSKOG VIJEĆA ODRŽANOM U SIBIU 9. SVIBNJA 2019., NEFORMALNOM SASTANKU EUROPSKOG VIJEĆA ODRŽANOM 28. SVIBNJA 2019. (NAKON IZBORA ZA EUROPSKI PARLAMENT) TE O IZVANREDNOM SASTANKU ODRŽANOM 30. LIPNJA 2019. U BRUXELLESU
Podnositelj Izvješća je predsjednik Vlade Republike Hrvatske na temelju članka 11. Zakona o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima.
Predsjednik Vlade Republike Hrvatske mr. sc. Andrej Plenković dodatno je obrazložio Izvješće o sastancima Europskog vijeća.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Joško Klisović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ivan Domagoj Milošević u ime Kluba zastupnika HDZ-a, prof. dr. sc. Vesna Pusić u ime Kluba zastupnika GLAS-a, prof. dr. sc. Milorad Pupovac u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Marin Škibola u ime Kluba zastupnika Nezavisne liste mladih, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Gordan Maras, Arsen Bauk, Željko Raguž, doc. dr. sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović, Tomislav Panenić, prof. dr. sc. Božo Ljubić, Ante  Pranić, Davor Ivo Stier, u završnoj raspravi Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i mr. sc. Andrej Plenković, predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Za repliku su se javili zastupnici: Miro Bulj,Tomislav Panenić, Hrvoje Zekanović, Marin Škibola, prof. dr. sc. Robert Podolnjak, Joško Klisović, Nenad Stazić, Gordan Maras, Ante Babić, prof. dr. sc. Božo Ljubić, Ljubica Maksimčuk, Sabina Glasovac, Ante Bačić, Marko Sladoljev, Ante Pranić, Nikola Grmoja, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Ivan Ćelić, Željko Raguž, Arsen Bauk, Petar Škorić, doc. dr. sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović, akademik Željko Reiner, Ivan Domagoj Milošević i Davor Ivo Stier.  
Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a i Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a. 
Rasprava je zaključena 18. rujna 2019.
Hrvatski sabor je, 20. rujna 2019. većinom glasova /77 „za“, 5 „protiv“, 19 „suzdržanih“/, sukladno prijedlogu Kluba zastupnika HDZ-a, Kluba zastupnika HNS-a, Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a, Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti i nezavisnih zastupnika i Kluba zastupnika SDSS-a, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o sastancima Europskog vijeća održanima 21.-22.ožujka 2019. i 20.-21. lipnja.2019., izvanrednom sastanku Europskog vijeća (članak 50.), održanom 10. travnja u Bruxellesu, neformalnom sastanku Europskog vijeća održanom u Sibiu 9. svibnja 2019., neformalnom sastanku Europskog vijeća održanom 28. svibnja 2019. (nakon izbora za Europski parlament) te o izvanrednom sastanku održanom 30. lipnja 2019. u Bruxellesu.
2.    PRIJEDLOG ZAKONA O POMILOVANJU, prvo čitanje, P.Z. br. 651
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe.
Predstavnik predlagatelja Juro Martinović, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Tomislav Panenić u ime Kluba zastupnika Nezavisne liste mladih, Željko Raguž u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marta Luc-Polanc u ime Kluba zastupnika SDP-a, Stevo Culej, Arsen Bauk, Ivan Ćelić i Juro Martinović, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa.
Za repliku su se javili zastupnici: Tomislav Panenić, Ivan Ćelić, Stevo Culej, Petar Škorić i Arsen Bauk.   
Rasprava je zaključena 18. rujna 2019.
Hrvatski sabor je, 20. rujna 2019. većinom glasova /77 „za“, 17 „protiv“,  13 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o pomilovanju.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
3.    IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA   
3.1.    IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA VOĐENJE KAZNENOG POSTUPKA PROTIV IVANA KLARINA, ZASTUPNIKA U HRVATSKOM SABORU
3.2.    IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA POKRETANJE KAZNENOG POSTUPKA PROTIV LOVRE KUŠČEVIĆA, ZASTUPNIKA U HRVATSKOM SABORU
3.3.    IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O PRESTANKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNIKA dr. sc. GORANA MARIĆA I PRESTANKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENIKA ZASTUPNIKA MATE ČIČKA
3.4.    IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O PRESTANKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNIKA TOMISLAVA TOLUŠIĆA I PRESTANKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENICE ZASTUPNIKA dr. sc. VESNE BEDEKOVIĆ
3.5.    IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA NASTAVAK VOĐENJA KAZNENOG POSTUPKA PROTIV IVANA KLARINA, ZASTUPNIKA U HRVATSKOM SABORU
Predsjednik Mandatno-imunitetnog povjerenstva Žarko Tušek dodatno je obrazložio izvješća.
U raspravi je sudjelovao zastupnik Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a.  
Rasprava je zaključena 18. rujna 2019.

IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA VOĐENJE KAZNENOG POSTUPKA PROTIV IVANA KLARINA, ZASTUPNIKA U HRVATSKOM SABORU
Hrvatski sabor je, 20. rujna 2019. većinom glasova /101 „za“,  1 „protiv“/, sukladno prijedlogu Mandatno-imunitetnog povjerenstva potvrdio 
ODLUKU
Za vrijeme trajanja zastupničkog mandata uskraćuje se odobrenje za vođenje kaznenog postupka koji se vodi protiv zastupnika Ivana Klarina po zahtjevu punomoćnika privatnog tužitelja Ante Kulušića po tužbi koja je podnijeta dana 29. lipnja 2015. godine Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu zbog kaznenog djela klevete iz članka 149. stavka 2. Kaznenog zakona.
IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA POKRETANJE KAZNENOG POSTUPKA PROTIV LOVRE KUŠČEVIĆA, ZASTUPNIKA U HRVATSKOM SABORU
Hrvatski sabor je, 20. rujna 2019. većinom glasova /103 „za“, 1 „protiv“/, sukladno prijedlogu Mandatno-imunitetnog povjerenstva potvrdio 
ODLUKU
Daje se odobrenje za pokretanje kaznenog postupka protiv Lovre Kuščevića, zastupnika u Hrvatskom saboru po zahtjevu Državnog odvjetništva, Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta broj: K-US-266/19 od 28. kolovoza 2019. godine, upućen putem Državnog odvjetništva Republike Hrvatske aktom broj: KR- DO-1088/2019 od 28. kolovoza 2019. godine zbog osnovane sumnje da je počinio dva kaznena djela zlouporabe položaja iz članka  291. stavak 1. i 2. Kaznenog zakona/11.

IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O PRESTANKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNIKA dr. sc. GORANA MARIĆA I PRESTANKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENIKA ZASTUPNIKA MATE ČIČKA
Hrvatski sabor je, 20. rujna 2019. jednoglasno /92 „za“/, sukladno prijedlogu Mandatno-imunitetnog povjerenstva donio 
ODLUKU
o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i prestanku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika.
Dana 24. srpnja 2019. godine prestalo je mirovanje zastupničkog mandata zastupniku dr. sc. Goranu Mariću. 
Mato Čičak dana 24. srpnja 2019. godine prestao je obnašati zastupničku dužnost zamjenika zastupnika.

IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O PRESTANKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNIKA TOMISLAVA TOLUŠIĆA I PRESTANKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENICE ZASTUPNIKA dr. sc. VESNE BEDEKOVIĆ
Hrvatski sabor je, 20. rujna 2019. većinom glasova /99 „za“, 1 „suzdržan“/, sukladno prijedlogu Mandatno-imunitetnog povjerenstva donio 
ODLUKU
o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i prestanku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika.
Dana 27. srpnja 2019. godine prestalo je mirovanje zastupničkog mandata zastupniku Tomislavu Tolušiću. 
Dr. sc. Vesna Bedeković dana 19. srpnja 2019. godine prestala je obnašati zastupničku dužnost zamjenice zastupnika.
DAVANJE PRISEGE
Dana 20. rujna 2019. prisegu je dao zastupnik Tomislav Tolušić.

IZVJEŠĆE MANDATNO–IMUNITETNOG POVJERENSTVA O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA NASTAVAK VOĐENJA KAZNENOG POSTUPKA PROTIV IVANA KLARINA, ZASTUPNIKA U HRVATSKOM SABORU
Hrvatski sabor je, 20. rujna 2019. jednoglasno /102 „za“/, sukladno prijedlogu Mandatno-imunitetnog povjerenstva donio 
ODLUKU
Za vrijeme trajanja zastupničkog mandata uskraćuje se odobrenje za nastavak vođenja kaznenog postupka protiv zastupnika Ivana Klarina po zahtjevu punomoćnika privatnog tužitelja DIV d.o.o. iz Samobora u predmetu K-1188/14 koji se vodi na Općinskom sudu u Splitu zbog kaznenog djela klevete iz članka 149. stavka 2. Kaznenog zakona/11. 
4.    PRIJEDLOG OVRŠNOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 676 
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe.
Predstavnik predlagatelja Dražen Bošnjaković, ministar pravosuđa, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Kažimir Varda u ime Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti i nezavisnih zastupnika, Marija Jelkovac u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marin Škibola u ime Kluba zastupnika Nezavisne liste mladih, Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Darinko Kosor u ime Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a, Božica Makar u ime Kluba zastupnika HNS-a, Tomislav Žagar u ime Kluba zastupnika HSU-a i nezavisnih zastupnika, Goran Aleksić, Nenad Stazić, Damjan Vucelić, Snježana Sabolek, Gordan Maras, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Miro Bulj, Ante Babić i Dražen Bošnjaković, ministar pravosuđa.
Za repliku su se javili zastupnici: Miro Bulj, Damjan Vucelić, Nikola Grmoja, Goran Aleksić, Tomislav Žagar, Peđa Grbin, Marta Luc-Polanc, Davor Ivo Stier, Sunčana Glavak, Davor Vlaović, Ivan Pernar, Nenad Stazić, Marija Jelkovac, Gordan Maras, Stevo Culej, Damjan Vucelić, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović i Ante Babić. 
Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a i Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista.  
Rasprava je zaključena 19. rujna 2019.
Hrvatski sabor je, 20. rujna 2019. većinom glasova /76 „za“, 24 „protiv“, 7 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog Ovršnog zakona.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
5.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU DODATNOG PROTOKOLA UZ KONVENCIJU VIJEĆA EUROPE O SPRJEČAVANJU TERORIZMA, drugo čitanje, P.Z. br. 684
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pravosuđe i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.
Predstavnik predlagatelja mr. sc. Josip Salapić, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: prof. dr. sc. Miroslav Tuđman u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Petar Škorić, Ivan Pernar, Stevo Culej i mr. sc. Josip Salapić, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa.
Za repliku su se javili zastupnici: Miro Bulj, prof. dr. sc. Miroslav Tuđman i Petar Škorić.
Rasprava je zaključena 19. rujna 2019.
Hrvatski sabor je, 20. rujna 2019. većinom glasova /103 „za“, 2 „suzdržana“/ donio Zakon o potvrđivanju Dodatnog protokola uz Konvenciju Vijeća Europe o sprječavanju terorizma, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
Hrvatski sabor je većinom glasova /96 „za“, 2 „protiv“, 3 „suzdržana“/, sukladno prijedlogu Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, donio 
ZAKLJUČAK
Prilikom polaganja isprave o ratifikaciji, Republika Hrvatska je dužna odrediti područje ili područja na koja će se Dodatni protokol primjenjivati. 
6.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OTVORENIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA S JAVNOM PONUDOM, prvo čitanje, P.Z.E. br. 664      
7.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ALTERNATIVNIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 665  
O aktima pod 6. i 7. provedena je objedinjena rasprava.
Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun.
Predstavnik predlagatelja Zdravko Zrinušić, državni tajnik u Ministarstvu financija, dodatno je obrazložio predložene akte.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Domagoj Ivan Milošević u ime Kluba zastupnika HDZ-a, mr. sc. Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović i Zdravko Zrinušić, državni tajnik u Ministarstvu financija.
Za repliku su se javili zastupnici: Ante Babić, mr. sc. Boris Lalovac, Ivan Šuker, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović i Domagoj Ivan Milošević.
Rasprava je zaključena 19. rujna 2019.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OTVORENIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA S JAVNOM PONUDOM, prvo čitanje, P.Z.E. br. 664      
Hrvatski sabor je, 20. rujna 2019. većinom glasova /93 „za“, 3  „protiv“, 10 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ALTERNATIVNIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 665  
Hrvatski sabor je, 20. rujna 2019. većinom glasova /93 „za“, 14 „suzdržana“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o alternativnim investicijskim fondovima.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.                              
8.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 1257/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 20. STUDENOGA 2013. O RECIKLIRANJU BRODOVA I O IZMJENI UREDBE (EZ) BR. 1013/2006 I DIREKTIVE 2009/16/EZ, drugo čitanje, P.Z.E. br. 647  
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu i Odbor za zaštitu okoliša i prirode. 
Predstavnik predlagatelja Ivo Milatić, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Miro Bulj u pojedinačnoj i završnoj raspravi u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, te Ivo Milatić, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.
Za repliku se javio zastupnik Ivan Klarin.
Rasprava je zaključena 19. rujna 2019.
Hrvatski sabor je, 20. rujna 2019. većinom glasova /105 „za“, 2 „suzdržana“/ donio Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 1257/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2013. o recikliranju brodova i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1013/2006 i Direktive 2009/16/EZ, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

9.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU NAFTE I NAFTNIH DERIVATA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 636 
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za gospodarstvo.
Predstavnik predlagatelja Ivo Milatić, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Saša Đujić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Damir Felak u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Saša Đujić i Ivo Milatić, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.
Za repliku su se javili zastupnici: Miro Bulj, Saša Đujić, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović i Damir Felak.
Rasprava je zaključena 19. rujna 2019.
Hrvatski sabor je, 20. rujna 2019. većinom glasova /77 „za“, 13 „protiv“, 16 „suzdržanih“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

10.    PRIJEDLOG ZAKONA O GENETSKI MODIFICIRANIM ORGANIZMIMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 666
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku i Odbor za poljoprivredu. 
Predstavnik predlagatelja prim. Željko Plazonić, dr. med., državni tajnik u Ministarstvu zdravstva, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a, dr. sc. Josip Križanić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, prof. dr. sc. Željko Jovanović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Davor Vlaović u ime Kluba zastupnika HSS-a i Demokrata, Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i nezavisnih zastupnika Željka Glasnovića i Zlatka Hasanbegovića, Božica Makar u ime Kluba zastupnika HNS-a, Gordan Maras, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović,  dr. sc. Josip Križanić, Miro Bulj, Stevo Culej, Ivan Ćelić, u završnoj raspravi Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i prim. Željko Plazonić, dr. med., državni tajnik u Ministarstvu zdravstva.
Za repliku su se javili zastupnici: prof. dr. sc. Željko Jovanović, Miro Bulj, dr. sc. Josip Križanić, Anka Mrak-Taritaš, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Gordan Maras, Ivan Ćelić, Davor Vlaović, Grozdana Perić, Ivan Kirin, Tomislav Lipošćak, Željko Lenart, Snježana Sabolek, Tomislav Panenić i Stevo Culej.   
Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a i Demokrata, te Gordan Maras u ime Kluba zastupnika SDP-a.
Rasprava je zaključena 20. rujna 2019.
Hrvatski sabor je, 2. listopada 2019. većinom glasova /100 „za“, 10 „protiv“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o genetski modificiranim organizmima.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

11.    IZBOR, IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA
11.1.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA RAD, MIROVINSKI SUSTAV I SOCIJALNO PARTNERSTVO HRVATSKOGA SABORA
11.2.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANICE I PRESTANKU MANDATA ČLANICE ODBORA ZA OBITELJ, MLADE I SPORT HRVATSKOGA SABORA
11.3.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANA  I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE HRVATSKOGA SABORA
11.4.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO HRVATSKOGA SABORA
11.5.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNICE I ČLANA I PRESTANKU MANDATA PREDSJEDNICE I ČLANICE ODBORA ZA OBRAZOVANJE, ZNANOST I KULTURU HRVATSKOGA SABORA
11.6.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO HRVATSKOGA SABORA
11.7.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA POLJOPRIVREDU HRVATSKOGA SABORA
11.8.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE HRVATSKOGA SABORA
11.9.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANICE ODBORA ZA INFORMIRANJE, INFORMATIZACIJU I MEDIJE HRVATSKOGA SABORA
11.10.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU POTPREDSJEDNICE, RAZRJEŠENJU ČLANICE,  IZBORU ČLANOVA I PRESTANKU MANDATA ČLANICA ODBORA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA 
11.11.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANICE IZASLANSTVA HRVATSKOGA SABORA U PARLAMENTARNOJ SKUPŠTINI SEECP-a 
11.12.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU VODITELJA I PRESTANKU MANDATA VODITELJICE IZASLANSTVA HRVATSKOGA SABORA U PARLAMENTARNOJ SKUPŠTINI VIJEĆA EUROPE
O aktima od 11.1. do 11.12. provedena je objedinjena rasprava.
Predsjednik Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove Ante Sanader dodatno je obrazložio predložene odluke.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Gordan Maras, Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista.
Rasprava je zaključena 20. rujna 2019.
Hrvatski sabor je, 2. listopada 2019. objedinjenim glasovanjem, jednoglasno /110 „za“/ donio sljedeće odluke:
11.1.    ODLUKU O IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA RAD, MIROVINSKI SUSTAV I SOCIJALNO PARTNERSTVO HRVATSKOGA SABORA
Za člana Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora izabran je mr. sc. Miro Totgergeli.
Dana 24. srpnja 2019. dužnost člana Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora prestao je obnašati Mato Čičak, zbog prestanka zastupničkog mandata.

11.2.    ODLUKU O IZBORU ČLANICE I PRESTANKU MANDATA ČLANICE ODBORA ZA OBITELJ, MLADE I SPORT HRVATSKOGA SABORA
Za članicu Odbora za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora izabrana je Marija Mačković.
Dana 19. srpnja 2019. dužnost članice Odbora za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora prestala je obnašati dr. sc. Vesna Bedeković zbog prestanka zastupničkog mandata.

11.3.    ODLUKU O IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE HRVATSKOGA SABORA
Za člana Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske Hrvatskoga sabora izabran je Ante Babić.        
Dana 24. srpnja 2019. dužnost člana Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske Hrvatskoga sabora prestao je obnašati Mato Čičak, zbog prestanka zastupničkog mandata.

11.4.    ODLUKU O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO HRVATSKOGA SABORA
Razriješen je član Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo Hrvatskoga sabora mr. sc. Miro Totgergeli.
Za člana Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo Hrvatskoga sabora izabran je Tomislav Klarić.
11.5.    ODLUKU O IZBORU PREDSJEDNICE I ČLANA I PRESTANKU MANDATA PREDSJEDNICE I ČLANICE ODBORA ZA OBRAZOVANJE, ZNANOST I KULTURU HRVATSKOGA SABORA
Za predsjednicu Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora izabrana je dr. sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović.
Dana 19. srpnja 2019. dužnost predsjednice Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora prestala je obnašati dr. sc. Vesna Bedeković zbog prestanka zastupničkog mandata.
Za člana Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora izabran je Josip Borić.
Dana 18. srpnja 2019. dužnost članice Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora prestala je obnašati Sanja Putica, zbog prestanka zastupničkog mandata.
11.7.    ODLUKU O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA POLJOPRIVREDU HRVATSKOGA SABORA
Razriješen je član Odbora za poljoprivredu Hrvatskoga sabora Damir Felak.
Za člana Odbora za poljoprivredu Hrvatskoga sabora izabran je Tomislav Tolušić.
11.8.    ODLUKU O IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE HRVATSKOGA SABORA
Za člana Odbora za predstavke i pritužbe Hrvatskoga sabora izabran je Martin Baričević.
Dana 24. srpnja 2019. dužnost člana Odbora za predstavke i pritužbe Hrvatskoga sabora prestao je obnašati Mato Čičak, zbog prestanka zastupničkog mandata.
11.9.    ODLUKU O IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANICE ODBORA ZA INFORMIRANJE, INFORMATIZACIJU I MEDIJE HRVATSKOGA SABORA
Za člana Odbora za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora izabran je Damir Felak.
Dana 18. srpnja 2019. dužnost članice Odbora za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora prestala je obnašati Sanja Putica, zbog prestanka zastupničkog mandata.
11.11.    ODLUKU O IMENOVANJU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANICE IZASLANSTVA HRVATSKOGA SABORA U PARLAMENTARNOJ SKUPŠTINI SEECP-a
Za člana Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini SEECP-a imenovan je Tomislav Lipošćak.        
Dana 18. srpnja 2019. dužnost članice Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini SEECP-a prestala je obnašati Sanja Putica, zbog prestanka zastupničkog mandata.
11.12.    ODLUKU O IMENOVANJU VODITELJA I PRESTANKU MANDATA VODITELJICE IZASLANSTVA HRVATSKOGA SABORA U PARLAMENTARNOJ SKUPŠTINI VIJEĆA EUROPE
Za voditelja Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe imenovan je Tomislav Tolušić.    
Dana 18. srpnja 2019. dužnost voditeljice Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe prestala je obnašati Sanja Putica, zbog prestanka zastupničkog mandata. 
Rasprava o Prijedlogu odluke o razrješenju i izboru potpredsjednice, razrješenju članice,  izboru članova i prestanku mandata članica Odbora za ravnopravnost spolova (točka 11.10.) zaključena je 20. rujna 2019., a navedeni Prijedlog odluke predlagatelj 2. listopada 2019. godine povlači iz procedure. 
Rasprava o Prijedlogu odluke o izboru člana i prestanku mandata člana Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora (točka 11.6.) zaključena je 20. rujna 2019., a navedeni Prijedlog odluke predlagatelj 18. listopada 2019. godine povlači iz procedure. 
11.13.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA GOSPODARSTVO HRVATSKOGA SABORA
11.14.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO HRVATSKOGA SABORA
11.15.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNIKA, RAZRJEŠENJU ČLANA I PRESTANKU MANDATA PREDSJEDNIKA ODBORA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE HRVATSKOGA SABORA
11.16.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU POTPREDSJEDNIKA ODBORA ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE HRVATSKOGA SABORA
11.17.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA, RAZRJEŠENJU I IZBORU POTPREDSJEDNICE, RAZRJEŠENJU ČLANICE,  IZBORU ČLANOVA I PRESTANKU MANDATA ČLANICA ODBORA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA HRVATSKOGA SABORA
O aktima od 11.13. do 11.17. provedena je objedinjena rasprava.
Predsjednik Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove Ante Sanader dodatno je obrazložio predložene odluke.
Rasprava je zaključena 2. listopada 2019.
Hrvatski sabor je, 2. listopada 2019. objedinjenim glasovanjem, jednoglasno /107 „za“/ donio sljedeće odluke:
11.13.    ODLUKU O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA GOSPODARSTVO HRVATSKOGA SABORA
Razriješen je član Odbora za gospodarstvo Hrvatskoga sabora Joško Klisović.
Za člana Odbora za gospodarstvo Hrvatskoga sabora izabran je Vinko Grgić. 
11.14.    ODLUKU O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO HRVATSKOGA SABORA
Razriješen je član Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo Hrvatskoga sabora Alen Prelec.
Za člana Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo Hrvatskoga sabora izabran je Vinko Grgić.
11.15.    ODLUKU O IZBORU PREDSJEDNIKA, RAZRJEŠENJU ČLANA I PRESTANKU MANDATA PREDSJEDNIKA ODBORA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE HRVATSKOGA SABORA
Za predsjednika Odbora za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskoga sabora izabran je Mihael Zmajlović. 
Razriješen je član Odbora za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskoga sabora Mihael Zmajlović.
Dana 2. srpnja 2019. dužnost predsjednika Odbora za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskoga sabora prestao je obnašati Ivan Vilibor Sinčić, zbog prestanka zastupničkog mandata.
11.16.    ODLUKU O RAZRJEŠENJU I IZBORU POTPREDSJEDNIKA ODBORA ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE HRVATSKOGA SABORA        
Razriješen je potpredsjednik Odbora za predstavke i pritužbe Hrvatskoga sabora Kažimir Varda, na osobni zahtjev.
Za potpredsjednika Odbora za predstavke i pritužbe Hrvatskoga sabora izabran je Robert Jankovics.
11.17.    ODLUKU O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA, RAZRJEŠENJU I IZBORU POTPREDSJEDNICE, RAZRJEŠENJU ČLANICE,  IZBORU ČLANOVA I PRESTANKU MANDATA ČLANICA ODBORA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA HRVATSKOGA SABORA
Razriješen je predsjednik Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskoga sabora Mihael Zmajlović.
Razriješena je potpredsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskoga sabora dr. sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović.
Za potpredsjednicu Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskoga sabora izabrana je Marija Puh.
Razriješena je članica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskoga sabora Marija Puh.
Za članove Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskoga sabora izabrani su: Grozdana Perić, Marija Mačković i Martin Baričević.
Dana 18. srpnja 2019. dužnost članice Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskoga sabora prestala je obnašati Sanja Putica, zbog prestanka zastupničkog mandata.
Dana 19. srpnja 2019. dužnost članice Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskoga sabora prestala je obnašati dr. sc. Vesna Bedeković, zbog prestanka zastupničkog mandata.

11.18.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANICE I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO HRVATSKOGA SABORA
11.19.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU POTPREDSJEDNICE I IZBORU POTPREDSJEDNIKA ODBORA ZA LJUDSKA PRAVA I PRAVA NACIONALNIH MANJINA HRVATSKOGA SABORA
O aktima 11.18. i 11.19. provedena je objedinjena rasprava.
Predsjednik Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove Ante Sanader dodatno je obrazložio predložene odluke.
Rasprava je zaključena 18. listopada 2019.
Hrvatski sabor je, 18. listopada 2019. objedinjenim glasovanjem, većinom glasova / 98 „za“, 1 „suzdržan“/ donio sljedeće odluke:
11.18.    ODLUKU O IZBORU ČLANICE I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO HRVATSKOGA SABORA
Za članicu Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora izabrana je Marija Mačković.
Dana 24. srpnja 2019. dužnost člana Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora prestao je obnašati Mato Čičak, zbog prestanka zastupničkog mandata.    
11.19.     ODLUKU O RAZRJEŠENJU POTPREDSJEDNICE I IZBORU POTPREDSJEDNIKA ODBORA ZA LJUDSKA PRAVA I PRAVA NACIONALNIH MANJINA HRVATSKOGA SABORA
Razriješena je potpredsjednica Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskoga sabora Ana Komparić Devčić.
Za potpredsjednika Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskoga sabora izabran je Tomislav Žagar.
11.20.    PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA UNUTARNJU POLITIKU I NACIONALNU SIGURNOST HRVATSKOGA SABORA
11.21.    PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU ČLANA I IZBORU ČLANICE ODBORA ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU POLITIKU HRVATSKOGA SABORA
11.22.    PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA RATNE VETERANE HRVATSKOGA SABORA
11.23.    PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA POLJOPRIVREDU HRVATSKOGA SABORA
11.24.    PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE HRVATSKOGA SABORA
11.25.    PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA INFORMIRANJE, INFORMATIZACIJU I MEDIJE HRVATSKOGA SABORA
11.26.    PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU PREDSJEDNICE ODBORA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA HRVATSKOGA SABORA
O aktima od 11.20. do 11.26. provedena je objedinjena rasprava.
Predsjednik Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove Ante Sanader dodatno je obrazložio predložene odluke.
Rasprava je zaključena 31. listopada 2019.
Hrvatski sabor je, 31. listopada 2019. objedinjenim glasovanjem, većinom glasova / 95 „za“, 2 „suzdržana“/ donio sljedeće odluke:
11.20.    ODLUKU ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA UNUTARNJU POLITIKU I NACIONALNU SIGURNOST HRVATSKOGA SABORA
Za člana Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Hrvatskoga sabora izabran je Vlaho Orepić.
Dana 18. lipnja 2019. dužnost člana Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Hrvatskoga sabora prestao je obnašati dr. sc. Branimir Bunjac, zbog prestanka zastupničkog mandata.
11.21.    ODLUKU ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU ČLANA I IZBORU ČLANICE ODBORA ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU POLITIKU HRVATSKOGA SABORA
Razriješen je član Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskoga sabora Kažimir Varda.
Za članicu Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskoga sabora izabrana je Milanka Opačić.
11.22.    ODLUKU ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA RATNE VETERANE HRVATSKOGA SABORA
Razriješen je član Odbora za ratne veterane Hrvatskoga sabora Davor Lončar.
Za člana Odbora za ratne veterane Hrvatskoga sabora izabran je Ante Plazonić.
11.23.    ODLUKU ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA POLJOPRIVREDU HRVATSKOGA SABORA
Razriješen je član Odbora za poljoprivredu Hrvatskoga sabora Vladimir Bilek.
Za člana Odbora za poljoprivredu Hrvatskoga sabora izabran je Damir Felak.
11.24.    ODLUKU ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE HRVATSKOGA SABORA
Razriješen je član Odbora za predstavke i pritužbe Hrvatskoga sabora Davor Lončar.
Za člana Odbora za predstavke i pritužbe Hrvatskoga sabora izabran je Dražen Milinković.
11.25.    ODLUKU ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA INFORMIRANJE, INFORMATIZACIJU I MEDIJE HRVATSKOGA SABORA
Razriješen je član Odbora za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora Damir Felak.
Za člana Odbora za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora izabran je Vladimir Bilek.
11.26.    ODLUKU ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU PREDSJEDNICE ODBORA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA HRVATSKOGA SABORA
Za predsjednicu Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskoga sabora izabrana je Sabina Glasovac.
                    
12.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE MAĐARSKE O SURADNJI U PODRUČJU VOJNOG ZRAKOPLOVSTVA I PROTUZRAČNIH AKTIVNOSTI, drugo čitanje, P.Z. br. 677 
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obranu.
Predstavnik predlagatelja Tomislav Ivić, državni tajnik u Ministarstvu obrane, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Ante Plazonić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ante Bačić i Tomislav Ivić, državni tajnik u Ministarstvu obrane. 
Za repliku su se javili zastupnici: Ante Bačić, Anđelko Stričak, Miro Bulj i Ante Plazonić. 
Rasprava je zaključena 20. rujna 2019.
Hrvatski sabor je, 2. listopada 2019. većinom glasova /107 „za“, 3 „suzdržana“/ donio Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Mađarske o suradnji u području vojnog zrakoplovstva i protuzračnih aktivnosti, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.  

13.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O MEHANIZMIMA RJEŠAVANJA POREZNIH SPOROVA U EUROPSKOJ UNIJI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 637
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun.
Predstavnik predlagatelja Zdravko Zrinušić, državni tajnik u Ministarstvu financija, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Tomislav Panenić u ime Kluba zastupnika Nezavisne liste mladih,  mr. sc. Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ivan Šuker u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Hrvoje Zekanović  u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i nezavisnih zastupnika Željka Glasnovića i Zlatka Hasanbegovića, Božica Makar u ime Kluba zastupnika HNS-a, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Grozdana Perić, Gordan Maras, Ivan Pernar, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović i Zdravko Zrinušić, državni tajnik u Ministarstvu financija.
Za repliku su se javili zastupnici: Ivan Pernar, mr. sc. Boris Lalovac, Davor Vlaović, Grozdana Perić, Ante Babić i Gordan Maras. 
Rasprava je zaključena 25. rujna 2019.
Hrvatski sabor je, 2. listopada 2019. većinom glasova /111 „za“, 1 „protiv“, 1 „suzdržan“/ donio Zakon o mehanizmima rješavanja poreznih sporova u Europskoj uniji, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

14.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PSIHOLOŠKOJ DJELATNOSTI, drugo čitanje, P.Z. br. 551 
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.
Predstavnica predlagatelja Margareta Mađerić, državna tajnica u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, dodatno je obrazložila Konačni prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Ljubica Lukačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, prof. dr. sc. Vesna Pusić u ime Kluba zastupnika GLAS-a, prof. dr. sc. Željko Jovanović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Božica Makar u ime Kluba zastupnika HNS-a i Petar Škorić. 
Za repliku su se javili zastupnici: doc. dr. sc. Marko Vučetić i Petar Škorić. 
Rasprava je zaključena 25. rujna  2019.
Predstavnica predlagatelja prihvatila je amandman Kluba zastupnika HDZ-a na članak 31. stavak 2.
Hrvatski sabor je, 2. listopada 2019. većinom glasova /113 „za“, 3 „suzdržana“/ donio Zakon o psihološkoj djelatnosti, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.

15.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O SOCIJALNOPEDAGOŠKOJ DJELATNOSTI, drugo čitanje, P.Z. br. 552 
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.
Predstavnica predlagatelja Margareta Mađerić, državna tajnica u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, dodatno je obrazložila Konačni prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Željka Josić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, prof. dr. sc. Vesna Pusić u ime Kluba zastupnika GLAS-a, prof. dr. sc. Željko Jovanović u ime Kluba zastupnika SDP-a, doc. dr. sc. Marko Vučetić u ime Kluba zastupnika HSU-a, nezavisnih zastupnika i SNAGA-e i Margareta Mađerić, državna tajnica u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.
Za repliku se javio zastupnik Marko Sladoljev. 
Rasprava je zaključena 25. rujna 2019.
Predstavnica predlagatelja prihvatila je amandman Kluba zastupnika HDZ-a na članak 29. stavak 2.
Predstavnica predlagatelja nije se suglasila, Hrvatski sabor, većinom glasova, nije prihvatio amandman zastupnika Marka Sladoljeva na članak 38. dodani novi stavak 4.
Hrvatski sabor je, 2. listopada 2019. većinom glasova /109 „za“, 10 „suzdržanih“/ donio Zakon o socijalnopedagoškoj djelatnosti, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

16.    PRIJEDLOG ZAKONA O KLIMATSKIM PROMJENAMA I ZAŠTITI OZONSKOG SLOJA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 682   

17.    PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 681
O aktima pod 16. i 17. provedena je objedinjena rasprava.
Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zaštitu okoliša i prirode.
Predstavnik predlagatelja Mile Horvat, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, dodatno je obrazložio predložene akte.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marko Sladoljev u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a, Hrvoje Zekanović  u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i nezavisnih zastupnika Željka Glasnovića i Zlatka Hasanbegovića, Damir Felak u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Davor Vlaović u ime Kluba zastupnika HSS-a i Demokrata, Miro Bulj, Gordan Maras, Anka Mrak-Taritaš, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i Mile Horvat, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.
Za repliku su se javili zastupnici: Anka Mrak-Taritaš, Pero Ćosić, Davor Vlaović, Nikola Grmoja, Miro Bulj, Ivica Mišić, Gordan Maras, Saša Đujić i Alen Prelec. 
Rasprava je zaključena 25. rujna 2019.
PRIJEDLOG ZAKONA O KLIMATSKIM PROMJENAMA I ZAŠTITI OZONSKOG SLOJA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 682   
Hrvatski sabor je, 2. listopada 2019. većinom glasova /114 „za“, 3 „suzdržana“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 681 
Hrvatski sabor je, 2. listopada 2019. većinom glasova /118 „za“, 1 „suzdržan“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o zaštiti zraka.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

18.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 654 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
Predlagatelj akta je Klub zastupnika SDP-a. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav.
Predstavnik predlagatelja zastupnik Davor Bernardić, dodatno  je obrazložio Konačni prijedlog zakona.     
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, u ime predlagatelja Arsen Bauk, doc. dr. sc. Marko Vučetić u ime Kluba zastupnika HSU-a, nezavisnih zastupnika i SNAGA-e, prof. dr. sc. Željko Jovanović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Davor Vlaović u ime Kluba zastupnika HSS-a i Demokrata, Gordan Maras, Saša Đujić, Sabina Glasovac, Josip Borić, prof. dr. sc. Željko Jovanović i Saša Đujić u ime Kluba zastupnika SDP-a.
Za repliku su se javili zastupnici: doc. dr. sc. Marko Vučetić, Davor Bernardić, Joško Klisović, Milorad Batinić, Arsen Bauk, Domagoj Hajduković, Sabina Glasovac, Josip Borić, prof. dr. sc. Željko Jovanović, Gordan Maras, Saša Đujić i Anđelko Stričak.  
Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, doc. dr. sc. Marko Vučetić u ime Kluba zastupnika HSU-a, nezavisnih zastupnika i SNAGA-e, Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Milorad Batinić u ime Kluba zastupnika HNS-a.
Rasprava je zaključena 25. rujna 2019.
     Hrvatski sabor, 2. listopada 2019. većinom glasova /40 "za“, 76 „protiv“, 1 „suzdržan“/, nije donio Zakon o  dopuni Zakona o sprječavanju sukoba interesa.

19.    PRIJEDLOG ZAKONA O OBEŠTEĆENJU RADNIKA TRGOVAČKOG DRUŠTVA PLOBEST d.d., prvo čitanje, P.Z. br. 642
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo i Odbor za zaštitu okoliša i prirode. 
Predstavnik predlagatelja  dr. sc. Tomislav Ćorić, ministar zaštite okoliša i energetike, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.
U ime Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo izvješće je obrazložio zastupnik Gordan Maras, predsjednik Odbora.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Nikola Grmoja i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a, dr. sc. Mirando Mrsić u ime Kluba zastupnika HSS-a i Demokrata, Branka Juričev-Martinčev u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Miro Bulj, Saša Đujić, dr. sc. Mirando Mrsić, Gordan Maras, Ante Babić, Josip Borić i dr. sc. Tomislav Ćorić, ministar zaštite okoliša i energetike.
Za repliku su se javili zastupnici: Miro Bulj, Damjan Vucelić, Nikola Grmoja, Vlaho Orepić, Ante Babić, Gordan Maras, Branko Bačić, Marko Sladoljev, dr. sc. Mirando Mrsić, Anka Mrak-Taritaš, dr. sc. Mirando Mrsić, Martin Baričević, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Saša Đujić, Arsen Bauk, Joško Klisović, Marko Vešligaj, Stjepan Kovač i dr. sc. Goran Marić.
Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici: Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista.
Rasprava je zaključena 26. rujna 2019.
Hrvatski sabor je, 2. listopada 2019. jednoglasno /118 „za“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o obeštećenju radnika trgovačkog društva Plobest d.d.,
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
20.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O VANJSKIM POSLOVIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 686
21.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PROTUMINSKOM DJELOVANJU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje,  P.Z. br. 687
22.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O CARINSKOJ SLUŽBI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 688
23.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POREZNOJ UPRAVI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 689
24.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 690
25.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O IZVLAŠTENJU I ODREĐIVANJU NAKNADE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 691
26.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O NAKNADI ZA IMOVINU ODUZETU ZA VRIJEME JUGOSLAVENSKE KOMUNISTIČKE VLADAVINE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 692
27.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU KAZNE ZATVORA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 693
28.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 694
29.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O FINANCIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI, IZBORNE PROMIDŽBE I REFERENDUMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 695
30.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR, hitni postupak, prvo i drugo čitanje,  P.Z. br. 696
31.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŽIVOTNOM PARTNERSTVU OSOBA ISTOG SPOLA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 697
32.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O DRŽAVNIM MATICAMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 698
33.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O OSOBNOM IMENU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 699
34.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O REGISTRU BIRAČA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 700
35.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O REGISTRU VIJEĆA, KOORDINACIJA VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 701
36.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O UDRUGAMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 702
37.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O ZAKLADAMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 703
38.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 704
39.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 705
40.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O GRADU ZAGREBU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 706
41.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 707
42.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O UPRAVNOJ INSPEKCIJI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 708
43.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 709
44.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O RADU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 710
45.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O DADILJAMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 711
46.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O HUMANITARNOJ POMOĆI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 712
47.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 713
48.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA OBITELJSKOG ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 714
49.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O KNJIŽNICAMA I KNJIŽNIČNOJ DJELATNOSTI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 715
50.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O MUZEJIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 716
51.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O KAZALIŠTIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 717
52.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O ARHIVSKOM GRADIVU I ARHIVIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 718
53.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O UPRAVLJANJU JAVNIM USTANOVAMA U KULTURI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 719
54.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 720
55.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 721
56.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ŠUMSKOM REPRODUKCIJSKOM MATERIJALU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 722
57.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ŠUMAMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 723
58.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 724
59.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 725
60.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 726
61.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 727
62.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 728
63.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POMORSKOM DOBRU I MORSKIM LUKAMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 729
64.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POVLASTICAMA U UNUTARNJEM PUTNIČKOM PROMETU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 730
65.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 731
66.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O INSPEKCIJI CESTOVNOG PROMETA I CESTA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje,  P.Z. br. 732
67.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O ZADRUGAMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 733
68.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O POGREBNIČKOJ DJELATNOSTI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje,  P.Z. br. 734
69.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O TRGOVINI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 735
70.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ KOMISIJI ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 736
71.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O RUDARSTVU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 737
72.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVIMA NJIHOVIH OBITELJI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 738
73.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA RATA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 739
74.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PRAVIMA ŽRTAVA SEKSUALNOG NASILJA ZA VRIJEME ORUŽANE AGRESIJE NA REPUBLIKU HRVATSKU U DOMOVINSKOM RATU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 740
75.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 741
76.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O SPORTU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 742
77.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O SPORTSKOJ INSPEKCIJI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 743
78.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O OBNOVI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 744
79.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O STATUSU PROGNANIKA I IZBJEGLICA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 745
80.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O STAMBENOM ZBRINJAVANJU NA POTPOMOGNUTIM PODRUČJIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 746
O aktima od 20. do 80. provedena je objedinjena rasprava. 
Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske.
Predstavnik predlagatelja Darko Nekić, državni tajnik u Ministarstvu uprave, dodatno je obrazložio predložena akte.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Božo Petrov u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Ante Pranić u ime Kluba zastupnika Nezavisne liste mladih, Josip Borić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Goran Beus Richembergh u ime Kluba zastupnika GLAS-a, Hrvoje Zekanović i Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i nezavisnih zastupnika Željka Glasnovića i Zlatka Hasanbegovića, dr. sc. Mirando Mrsić u ime Kluba zastupnika HSS-a i Demokrata, Tomislav Žagar u ime Kluba zastupnika HSU-a, nezavisnih zastupnika i SNAGA-e, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Miro Bulj, Damir Mateljan, Snježana Sabolek, Stjepan Kovač, Sabina Glasovac i Darko Nekić, državni tajnik u Ministarstvu uprave.
Za repliku su se javili zastupnici: Božo Petrov, Miro Bulj, dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, Giovanni Sponza, Stjepan Kovač, Damir Mateljan, Davor Vlaović, Saša Đujić, Tomislav  Žagar, Željko Lenart, Sabina Glasovac, dr. sc. Mirando Mrsić, dr. sc. Ines Strenja, Goran Beus Richembergh, Marko Sladoljev, Josip Borić, Ivan Šuker, prof. dr. sc. Željko Jovanović, Arsen Bauk, Branka Juričev-Martinčev i Branko Bačić.   
Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici: Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a i Demokrata, Ante Pranić u ime Kluba zastupnika Nezavisne liste mladih i Nada Turina-Đurić u ime Kluba zastupnika GLAS-a.
Rasprava je zaključena 26. rujna 2019.
Tijekom glasovanja stanku su zatražili zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a, Krešo Beljak u ime Kluba zastupnika HSS-a i Demokrata i Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i nezavisnih zastupnika Željka Glasnovića i Zlatka Hasanbegovića. 
Hrvatski sabor je, 2. listopada 2019. objedinjenim glasovanjem o točkama od 20.-27., 29.-38., te od 40.-80. utvrđenog dnevnog reda, većinom glasova /81 „za“, 12 „protiv“, 19 „suzdržanih“/, donio sljedeće zakone:

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O VANJSKIM POSLOVIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 686 
Raspravu je proveo Odbor za zakonodavstvo.
Hrvatski sabor donio je Zakon o izmjenama Zakona o vanjskim poslovima, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PROTUMINSKOM DJELOVANJU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje,  P.Z. br. 687
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.
Hrvatski sabor donio je Zakon o izmjeni Zakona o protuminskom djelovanju, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O CARINSKOJ SLUŽBI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 688
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun.
Hrvatski sabor donio je Zakon o izmjeni Zakona o carinskoj službi, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POREZNOJ UPRAVI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 689
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun.
Hrvatski sabor donio je Zakon o izmjeni Zakona o poreznoj upravi, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 690
Raspravu je proveo Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe.
Hrvatski sabor donio je Zakon o izmjenama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O IZVLAŠTENJU I ODREĐIVANJU NAKNADE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 691
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe.
Hrvatski sabor donio je Zakon o izmjeni Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O NAKNADI ZA IMOVINU ODUZETU ZA VRIJEME JUGOSLAVENSKE KOMUNISTIČKE VLADAVINE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 692
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za Odbor za pravosuđe.
Hrvatski sabor donio je Zakon o izmjenama Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU KAZNE ZATVORA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 693
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe.
Hrvatski sabor donio je Zakon o izmjenama Zakona o izvršavanju kazne zatvora, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O FINANCIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI, IZBORNE PROMIDŽBE I REFERENDUMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 695
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav.
Hrvatski sabor donio je Zakon o izmjenama Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR, hitni postupak, prvo i drugo čitanje,  P.Z. br. 696
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav.
Hrvatski sabor donio je Zakon o izmjeni Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŽIVOTNOM PARTNERSTVU OSOBA ISTOG SPOLA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 697
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za ravnopravnost spolova.
Hrvatski sabor donio je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o životnom partnerstvu osoba istog spola, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O DRŽAVNIM MATICAMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 698
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.
Hrvatski sabor donio je Zakon o izmjenama Zakona o državnim maticama, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O OSOBNOM IMENU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 699
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.
Hrvatski sabor donio je Zakon o izmjeni Zakona o osobnom imenu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O REGISTRU BIRAČA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 700
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav.
Hrvatski sabor donio je Zakon o izmjenama Zakona o registru birača, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O REGISTRU VIJEĆA, KOORDINACIJA VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 701
Raspravu je proveo Odbor za zakonodavstvo.
Hrvatski sabor donio je Zakon o izmjeni Zakona o registru vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O UDRUGAMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 702
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav.
Hrvatski sabor donio je Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o udrugama, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O ZAKLADAMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 703
Raspravu je proveo Odbor za zakonodavstvo.
Hrvatski sabor donio je Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o zakladama, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 704
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav.
Hrvatski sabor donio je Zakon o izmjenama Zakona o državnim službenicima, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O GRADU ZAGREBU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 706
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.
Hrvatski sabor donio je Zakon o izmjenama Zakona o Gradu Zagrebu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 707
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav.
Hrvatski sabor donio je Zakon o izmjenama Zakona o lokalnim izborima, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O UPRAVNOJ INSPEKCIJI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 708
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav.
Tijekom rasprave predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Odbora za zakonodavstvo na članak 15. stavak 1.
Hrvatski sabor donio je Zakon o izmjenama Zakona o upravnoj inspekciji, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 709
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo.
Hrvatski sabor donio je donio Zakon o izmjenama Zakona o prostornom uređenju, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O RADU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 710
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo. 
Hrvatski sabor donio je Zakon o izmjenama Zakona o radu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O DADILJAMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 711
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku i Odbor za obitelj, mlade i sport.
Hrvatski sabor donio je Zakon o izmjenama Zakona o dadiljama, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O HUMANITARNOJ POMOĆI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 712
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i  Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku
Tijekom rasprave predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Odbora za zakonodavstvo na članak 3.
Hrvatski sabor donio je Zakon o izmjenama Zakona o humanitarnoj pomoći, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenima amandmanom.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 713
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku i Odbor za obitelj, mlade i sport. 

Hrvatski sabor donio je donio Zakon o izmjeni Zakona o socijalnoj skrbi, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA OBITELJSKOG ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 714
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku i Odbor za obitelj, mlade i sport.
Hrvatski sabor donio je Zakon o izmjenama Obiteljskog zakona, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O KNJIŽNICAMA I KNJIŽNIČNOJ DJELATNOSTI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 715
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu.
Hrvatski sabor donio je Zakon o izmjenama Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O MUZEJIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 716
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu.
Vlada Republike Hrvatske podnijela je amandman na članak 1. i dodani članak 1.a u roku iz članka 197.  Poslovnika te postaje sastavnim dijelom Konačnog prijedloga zakona.  
Hrvatski sabor donio je Zakon o izmjeni Zakona o muzejima, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O KAZALIŠTIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 717
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu.
Hrvatski sabor donio je Zakon o izmjenama Zakona o kazalištima, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O ARHIVSKOM GRADIVU I ARHIVIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 718
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu. 
Hrvatski sabor donio je Zakon o izmjeni Zakona o arhivskom gradivu i arhivima, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O UPRAVLJANJU JAVNIM USTANOVAMA U KULTURI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 719
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu. 
Hrvatski sabor donio je Zakon o izmjeni Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 720
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za turizam.
Hrvatski sabor donio je Zakon o izmjenama Zakona o pružanju usluga u turizmu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 721
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za turizam.
Hrvatski sabor donio je Zakon o izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ŠUMSKOM REPRODUKCIJSKOM MATERIJALU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 722
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu.
Hrvatski sabor donio je Zakon o izmjenama Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ŠUMAMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 723 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu.
Hrvatski sabor donio je Zakon o izmjenama Zakona o šumama, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 724
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu.
Hrvatski sabor donio je Zakon o izmjenama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 725
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu. 
Hrvatski sabor donio je Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 726
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu.
Hrvatski sabor donio je Zakon o izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 727
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu.
Hrvatski sabor donio je Zakon o izmjeni Zakona o prosvjetnoj inspekciji, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 728
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zaštitu okoliša i prirode.
Hrvatski sabor donio je Zakon o izmjenama Zakona o održivom gospodarenju otpadom, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POMORSKOM DOBRU I MORSKIM LUKAMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 729
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu. 
Hrvatski sabor donio je Zakon o izmjeni Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POVLASTICAMA U UNUTARNJEM PUTNIČKOM PROMETU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 730
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu. 
Hrvatski sabor donio je Zakon o izmjeni Zakona o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 731
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu.
Tijekom rasprave predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Odbora za zakonodavstvo na članak 4.
Hrvatski sabor donio je Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O INSPEKCIJI CESTOVNOG PROMETA I CESTA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje,  P.Z. br. 732
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu. 
Hrvatski sabor donio je Zakon o izmjeni Zakona o inspekciji cestovnog prometa i cesta, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O ZADRUGAMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 733
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za gospodarstvo.
Hrvatski sabor donio je donio Zakon o izmjeni Zakona o zadrugama, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O POGREBNIČKOJ DJELATNOSTI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje,  P.Z. br. 734
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za gospodarstvo.
Hrvatski sabor donio je Zakon o izmjenama Zakona o pogrebničkoj djelatnosti, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O TRGOVINI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 735
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za gospodarstvo.
Tijekom rasprave predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Odbora za zakonodavstvo na članke 3. i 4. 
Hrvatski sabor donio je Zakon o izmjenama Zakona o trgovini, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ KOMISIJI ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 736
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za gospodarstvo.
Hrvatski sabor donio je Zakon o izmjenama Zakona o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O RUDARSTVU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 737
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za gospodarstvo.
Hrvatski sabor donio je Zakon o izmjenama Zakona o rudarstvu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVIMA NJIHOVIH OBITELJI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 738
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za ratne veterane.
Hrvatski sabor donio je Zakon o izmjenama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA RATA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 739
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za ratne veterane.
Hrvatski sabor donio je Zakon o izmjenama Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PRAVIMA ŽRTAVA SEKSUALNOG NASILJA ZA VRIJEME ORUŽANE AGRESIJE NA REPUBLIKU HRVATSKU U DOMOVINSKOM RATU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 740
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za ratne veterane.
Hrvatski sabor donio je Zakon o izmjeni Zakona o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 741
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku. 

Hrvatski sabor donio je Zakon o izmjeni Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O SPORTU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 742
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obitelj, mlade i sport.
Hrvatski sabor donio je Zakon o izmjenama Zakona o sportu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O SPORTSKOJ INSPEKCIJI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 743
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obitelj, mlade i sport.
Vlada Republike Hrvatske podnijela je amandman na članak 14. stavak 1. u roku iz članka 197.  Poslovnika te postaje sastavnim dijelom Konačnog prijedloga zakona.  
Hrvatski sabor donio je Zakon o izmjenama Zakona o sportskoj inspekciji, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O OBNOVI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 744
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije.
Hrvatski sabor donio je Zakon o izmjenama Zakona o obnovi, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O STATUSU PROGNANIKA I IZBJEGLICA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 745
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije.
Hrvatski sabor donio je Zakon o izmjenama Zakona o statusu prognanika i izbjeglica, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O STAMBENOM ZBRINJAVANJU NA POTPOMOGNUTIM PODRUČJIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 746
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije.
Hrvatski sabor donio je Zakon o izmjenama Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

Na prijedlog zastupnika Arsena Bauka, u ime Kluba zastupnika SDP-a, o točkama pod 28. i 39. utvrđenog dnevnog reda provedeno je pojedinačno glasovanje:
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 694
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor, većinom glasova, nije prihvatio amandman Kluba zastupnika SDP-a na članak 1. kojim se mijenja članak 3. stavak 1.
Tijekom glasovanja stanku su zatražili zastupnici: Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i nezavisnih zastupnika Željka Glasnovića i Zlatka Hasanbegovića i Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Hrvatski sabor je, 2. listopada 2019. većinom glasova /78 „za“, 27 „protiv“/ donio Zakon o izmjeni Zakona o sprječavanju sukoba interesa, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 705
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav i Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.
Hrvatski sabor je, 2. listopada 2019. većinom glasova /78 „za“, 11 „protiv“, 15 „suzdržanih“/  donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

81.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 1272/2008 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA OD 16. PROSINCA 2008. O RAZVRSTAVANJU, OZNAČAVANJU I PAKIRANJU TVARI I SMJESA, KOJOM SE IZMJENJUJU, DOPUNJUJU I UKIDAJU DIREKTIVA 67/548/EEZ I DIREKTIVA 1999/45/EZ I IZMJENJUJE I DOPUNJUJE UREDBA (EZ) BR. 1907/2006, prvo čitanje, P.Z.E. br. 685
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.    
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku. 
Predstavnik predlagatelja Tomislav Dulibić, državni tajnik u Ministarstvu zdravstva, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Vlatko Kopić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Miro Bulj, Gordan Maras, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, u završnoj raspravi Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i Tomislav Dulibić, državni tajnik u Ministarstvu zdravstva.
Za repliku su se javili zastupnici: Željko Glasnović, Miro Bulj, Ivan Kirin, Gordan Maras, Ivica Mišić, Martin Baričević, Davor Vlaović i prof. dr. sc. Ivan Lovrinović.
Rasprava je zaključena 27. rujna 2019.
Hrvatski sabor je, 2. listopada 2019. većinom glasova /80 „za“, 1 „protiv“, 38 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa, kojom se izmjenjuju, dopunjuju i ukidaju Direktiva 67/548/EEZ i Direktiva 1999/45/EZ i izmjenjuje i dopunjuje Uredba (EZ) br. 1907/2006.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.    

82.    PRIJEDLOG STRATEGIJE UPRAVLJANJA DRŽAVNOM IMOVINOM ZA RAZDOBLJE 2019. - 2025.  
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 18. Zakona o upravljanju državnom imovinom. 
Raspravu je proveo Odbor za gospodarstvo.
Predstavnik predlagatelja dr. sc. Mario Banožić, ministar državne imovine, dodatno je obrazložio Prijedlog strategije.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Branka Juričev-Martinčev u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a, Martin Baričević, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Gordan Maras, Branko Bačić, Ante Pranić, Krešo Beljak, u završnoj raspravi Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i dr. sc. Mario Banožić, ministar državne imovine.
Za repliku su se javili zastupnici: Željko Glasnović, Gordan Maras, Anka Mrak-Taritaš, Tulio Demetlika, Miro Bulj, Grozdana Perić, Anđelko Stričak, Giovanni Sponza, Alen Prelec, Martin Baričević, Branko Bačić, Ante Pranić i Branka Juričev-Martinčev.
Tijekom rasprave stanku je zatražio zastupnik Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista.
Rasprava je zaključena 27. rujna 2019.
Hrvatski sabor je, 2. listopada 2019. većinom glasova /78 „za“, 1 „protiv“, 41 „suzdržan“/,  sukladno prijedlogu Odbora za gospodarstvo, donio Strategiju upravljanja državnom imovinom za razdoblje 2019. - 2025., u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

83.    PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2018. GODINU I PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O PRIMJENI FISKALNIH PRAVILA ZA 2018. GODINU 

84.    PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA PRVO PULUGODIŠTE 2019. GODINE I PRIJEDLOGA POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O PRIMJENI FISKALNIH PRAVILA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2019.
O aktima 83. i 84. provedena je objedinjena rasprava.
Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske na temelju članaka 110. i 109. Zakona o proračunu.
Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun.
Predstavnik predlagatelja dr. sc. Zdravko Marić, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar financija, dodatno je obrazložio predložene akte.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i nezavisnih zastupnika Željka Glasnovića i Zlatka Hasanbegovića, Božo Petrov u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Grozdana Perić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, mr. sc. Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a, Tomislav Žagar i Goran Aleksić u ime Kluba zastupnika HSU-a, nezavisnih zastupnika i SNAGA-e, Tomislav Panenić u ime Kluba zastupnika Nezavisne liste mladih, Marin Škibola u ime Kluba zastupnika Nezavisne liste mladih, Gordan Maras, Miro Bulj, Ivan Šuker, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Damjan Vucelić i dr. sc. Zdravko Marić, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar financija.
Za repliku su se javili zastupnici: Miro Bulj, Ivan Pernar, mr. sc. Boris Lalovac, prof. dr. sc. Željko Jovanović, prof. dr. sc. Branko Grčić, Stjepan Čuraj, Gordan Maras, Snježana Sabolek, Ante Babić, Alen Prelec, Vladimir Bilek, Tomislav Žagar, dr. sc. Mirando Mrsić, Anka Mrak-Taritaš, Ivica Mišić, Tomislav Panenić, Davor Vlaović, Marin Škibola, Marko Vešligaj, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Željko Lacković, Grozdana Perić, Ivan Šuker, Stjepan Čuraj, Domagoj Ivan Milošević, Josip Đakić, Franjo Lucić i Davor Ivo Stier.  
Rasprava je zaključena 2. listopada 2019.
PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2018. GODINU I PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O PRIMJENI FISKALNIH PRAVILA ZA 2018. GODINU
Hrvatski sabor je, 18. listopada 2019. većinom glasova /76 „za“,  16 „protiv“, 19 „suzdržanih“/, sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun, donio Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
Hrvatski sabor je većinom glasova, sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun, temeljem odredbi članka 111. Zakona o proračunu, donio sljedeće odluke:
1.    Odluku o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za 2018. godinu /76 „za“,  15 „protiv“, 19 „suzdržanih“/
2.    Odluku o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2018. godinu /79 „za“, 15 „protiv“, 17 „suzdržanih“/
3.    Odluku o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2018. godinu /78 „za“,  13 „protiv“, 22 „suzdržana“/
4.    Odluku o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2018. godinu /78 „za“,  17 „protiv“, 19 „suzdržanih“/
5.    Odluku o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2018. godinu /78 „za“,  16 „protiv“, 20 „suzdržanih“/
6.    Odluku o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2018. godinu /78 „za“,  20 „protiv“, 15 „suzdržanih“/.
Hrvatski sabor je većinom glasova /78 „za“, 13 „protiv“, 22 „suzdržana“/, sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun, temeljem odredbi članku 30. stavka 4. Zakona o fiskalnoj odgovornosti i članka 16. stavka 2. Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila, donio Godišnji izvještaj o primjeni fiskalnih pravila za 2018. godinu.
    PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA PRVO PULUGODIŠTE 2019. GODINE I PRIJEDLOGA POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O PRIMJENI FISKALNIH PRAVILA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2019.
Hrvatski sabor je, 18. listopada 2019. većinom glasova /78 „za“,  20 „protiv“, 17 „suzdržanih“/, sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun, donio Polugodišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2019. godine, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
Hrvatski sabor je, većinom glasova, sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun, temeljem odredbi članka 111. Zakona o proračunu, donio sljedeće odluke:
1.    Odluku o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za prvo polugodište 2019. godine /78 „za“, 14 „protiv“, 21 suzdržan“/,
2.    Odluku o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za prvo polugodište 2019. godine /78 „za“, 17 „protiv“, 16 „suzdržanih“/
3.    Odluku o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za prvo polugodište 2019. godine /78 „za“, 16 „protiv“, 18 „suzdržanih“/
4.    Odluku o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za prvo polugodište 2019. godine /76 „za“, 17 „protiv“, 18 „suzdržanih“/
5.    Odluku o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za prvo polugodište 2019. godine /78 „za“, 12 „protiv“, 21 „suzdržan“/
6.    Odluku o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za prvo polugodište 2019. godine /78 „za“, 18 „protiv“, 17 „suzdržanih“/.
Hrvatski sabor je većinom glasova /78 „za“, 14 „protiv“, 18 „suzdržanih“/, sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun, temeljem odredbi članku 30. stavka 4. Zakona o fiskalnoj odgovornosti i članku 16. stavak 2. Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila, donio Polugodišnji izvještaj o primjeni fiskalnih pravila za prvo polugodište 2019. godine.

85.    IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2018. GODINU - podnositelj: Državni ured za reviziju
Podnositelj akta je Državni ured za reviziju na temelju članka 19. Zakona o Državnom uredu za reviziju.
Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Predstavnica podnositelja Nediljka Rogošić, zamjenica glavnog državnog revizora, dodatno je obrazložila Izvješće.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Grozdana Perić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ivan Šuker, Branka Juričev-Martinčev i Nediljka Rogošić, zamjenica glavnog državnog revizora.
Za repliku su se javili zastupnici: Sabina Glasovac i Ivan Šuker. 
Rasprava je zaključena 2. listopada 2019.
Hrvatski sabor je, 18. listopada 2019. većinom glasova /104 „za“, 2 „protiv“, 3 „suzdržana“/, sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun, donio sljedeći 
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o obavljenoj reviziji Godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu.

86.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUSTAVU UNUTARNJIH KONTROLA U JAVNOM SEKTORU, drugo čitanje, P.Z. br. 621
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun.
Predstavnik predlagatelja Zdravko Zrinušić, državni tajnik u Ministarstvu financija, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Dragica Vranješ u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović i Zdravko Zrinušić, državni tajnik u Ministarstvu financija.
Za repliku se javila zastupnica Dragana Jeckov.
Rasprava je zaključena 2. listopada 2019.
Hrvatski sabor je, 18.  listopada 2019. većinom glasova /78 „za“, 41 „suzdržan“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

87.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBRTU, prvo čitanje, P.Z. br. 749
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za gospodarstvo.
Predstavnica predlagatelja Nataša Mikuš Žigman, državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta, dodatno je obrazložila Prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Branka Juričev-Martinčev u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i RI-a, Branko Hrg u ime Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a, Tomislav Žagar u ime Kluba zastupnika HSU-a, nezavisnih zastupnika i SNAGA-e, Ivica Mišić u ime Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti i nezavisnih zastupnika, Gordan Maras u ime Kluba zastupnika SDP-a, Nada Turina-Đurić u ime Kluba zastupnika GLAS-a, Davor Vlaović u ime Kluba zastupnika HSS-a i Demokrata, Gordan Maras, Saša Đujić, Sabina Glasovac i Nataša Mikuš Žigman, državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta.
Za repliku su se javili zastupnici: Nikola Grmoja, Marko Sladoljev, Gordan Maras, Saša Đujić, Tomislav Žagar, Tulio Demetlika, Sabina Glasovac, Branko Bačić, prof. dr. sc. Branko Grčić, Emil Daus, Ivica Mišić, Anka Mrak-Taritaš, Branka Juričev-Martinčev i Josip Borić. 
Tijekom rasprave stanku je zatražio zastupnik prof. dr. sc. Branko Grčić u ime Kluba zastupnika SDP-a. 
Rasprava je zaključena 3. listopada 2019.
Hrvatski sabor je, 18. listopada 2019. većinom glasova /79 „za“, „41 „suzdržan“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrtu.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

88.    PRIJEDLOG ZAKONA O PATENTU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 679
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za informiranje, informatizaciju i medije i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu. 
Predstavnica predlagatelja prof. dr. sc. Branka Ramljak, državna tajnica u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, dodatno je obrazložila Prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: prof. dr. sc. Željko Jovanović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a, Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i nezavisnih zastupnika Željka Glasnovića i Zlatka Hasanbegovića, Davor Vlaović u ime Kluba zastupnika HSS-a i Demokrata, Ljubica Maksimčuk u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Gordan Maras u ime Kluba zastupnika SDP-a, Gordan Maras, Saša Đujić, prof. dr. sc. Željko Jovanović i prof. dr. sc. Branka Ramljak, državna tajnica u Ministarstvu znanosti i obrazovanja. 
Za repliku su se javili zastupnici: Anka Mrak-Taritaš, Sunčana Glavak, prof. dr. sc. Željko Jovanović, Saša Đujić, Gordan Maras i Davor Vlaović. 
Rasprava je zaključena 3. listopada 2019.
Hrvatski sabor je, 18. listopada  2019. većinom glasova /118 „za“, 1 „suzdržan“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o patentu.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

89.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA KOJIM SE MIJENJA I DOPUNJUJE KONVENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBA GLEDE AUTOMATIZIRANE OBRADE OSOBNIH PODATAKA, drugo čitanje, P.Z. br. 747
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za informiranje, informatizaciju i medije.
Predstavnik predlagatelja Darko Nekić, državni tajnik u Ministarstvu uprave, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Žarko Tušek u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Božica Makar u ime Kluba zastupnika HNS-a, te Saša  Đujić u ime Kluba zastupnika SDP-a i u pojedinačnoj raspravi. 
Rasprava je zaključena 3. listopada 2019.
Hrvatski sabor je, 18. listopada 2019. većinom glasova /113 „za“, 3 „suzdržana“/ donio Zakon o potvrđivanju Protokola kojim se mijenja i dopunjuje Konvencija za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

90.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I PORTUGALSKE REPUBLIKE O SURADNJI U OBRAMBENIM PITANJIMA, drugo čitanje, P.Z. br. 748
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obranu.
Predstavnik predlagatelja Tomislav Ivić, državni tajnik u Ministarstvu obrane, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Ante Plazonić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Saša Đujić i Tomislav Ivić, državni tajnik u Ministarstvu obrane.
Za repliku su se javili zastupnici: Tomislav Žagar, Davor Ivo Stier i Saša Đujić. 
Rasprava je zaključena 3. listopada 2019.
Hrvatski sabor je, 18. listopada 2019. većinom glasova /116 „za“, 1 „protiv“, 1 „suzdržan“/ donio Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Hrvatske i Portugalske Republike o suradnji u obrambenim pitanjima, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

91.    PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU 21. LISTOPADA - "NACIONALNIM DANOM BEZ MOBITELA U PROMETU" - predlagatelji: Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost i Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu   
Predlagatelji akta su Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost i Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu.
Raspravu je proveo Odbor za zakonodavstvo.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Predstavnici predlagatelja, zastupnici Ranko Ostojić i Pero Ćosić,  predsjednici odbora, dodatno su obrazložili Prijedlog odluke.
Tijekom uvodnog obrazlaganja, predstavnici predlagatelja prihvatili su amandman Vlade Republike Hrvatske na naziv Prijedloga odluke kojim se mijenja i glasi: Odluka o proglašenju 21. listopada „Nacionalnim danom sigurnosti cestovnog prometa“,  te amandman na točku 1. koja se mijenja i glasi: „Dan 21. listopada proglašava se „Nacionalnim danom sigurnosti cestovnog prometa“.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Anđelko Stričak u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Tomislav Žagar u ime Kluba zastupnika HSU, nezavisnih zastupnika i SNAGA-e, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a i u pojedinačnoj raspravi, Gordan Maras, Snježana Sabolek i Ranko Ostojić. 
Za repliku su se javili zastupnici: Stjepan Čuraj, Pero Ćosić, Tomislav Lipošćak, Tomislav Saucha, prof. dr. sc. Željko Jovanović, Gordan Maras, Sabina Glasovac, Željko Lenart i Ranko Ostojić.
Rasprava je zaključena 4. listopada 2019.
Hrvatski sabor je, 18. listopada 2019. većinom glasova /109 „za“, 1 „protiv“/ donio Odluku o proglašenju 21. listopada „Nacionalnim danom sigurnosti cestovnog prometa“. 

92.    IZVJEŠĆE O STANJU I UPRAVLJANJU ROBNIM ZALIHAMA ZA 2018. GODINU, S FINANCIJSKIM POKAZATELJIMA  
Podnositelj akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 6. Zakona o strateškim robnim zalihama.
Raspravu je proveo Odbor za gospodarstvo.
Predstavnik podnositelja Darko Horvat, ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta, dodatno je obrazložio Izvješće. 
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a, Anđelko Stričak u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Darko Horvat, ministar gospodarstva, poduzetništva i obrt.
Za repliku su se javili zastupnici: dr. sc. Josip Križanić, Ranko Ostojić, Tomislav Žagar, Stjepan Čuraj i Anđelko Stričak. 
Rasprava je zaključena 4. listopada 2019.
Hrvatski sabor je, 18. listopada 2019. većinom glasova /79 „za“, 7 „protiv“, 20 „suzdržanih“/, sukladno prijedlogu Odbora za gospodarstvo, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o stanju i upravljanju robnim zalihama za 2018. godinu, s financijskim pokazateljima.  

93.    PRIJEDLOG ZAKONA O OBALNOJ STRAŽI REPUBLIKE HRVATSKE, prvo čitanje, P.Z. br. 755  
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost i Odbor za obranu. 
Predstavnik predlagatelja Tomislav Ivić, državni tajnik u Ministarstvu obrane, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Ante Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i nezavisnih zastupnika Željka Glasnovića i Zlatka Hasanbegovića, Zdravko Ronko u ime Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti i nezavisnih zastupnika, Tomislav Panenić u ime Kluba zastupnika Nezavisne liste mladih, Nada Turina-Đurić u ime Kluba zastupnika GLAS-a, Miro Bulj, Branko Bačić, Petar Škorić, Ante Plazonić, Damjan Vucelić, Ante Sanader  i Tomislav Ivić, državni tajnik u Ministarstvu obrane.
Za repliku su se javili zastupnici: Miro Bulj, Nikola Grmoja, Marko Sladoljev, Ante Bačić, prof. dr. sc. Slaven Dobrović, Željko Glasnović, Branko Bačić, Ante Babić, Hrvoje Zekanović, Davor Vlaović, Ivica Mišić, Petar Škorić, Anđelko Stričak, Damjan Vucelić i Ante Sanader.  
Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i nezavisnih zastupnika Željka Glasnovića i Zlatka Hasanbegovića i Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Rasprava je zaključena 9. listopada 2019.
Hrvatski sabor je, 18. listopada 2019. većinom glasova /78 „za“, 41 „suzdržan“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o Obalnoj straži Republike Hrvatske.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

94.    PRIJEDLOG ZAKONA O OBRADI BIOMETRIJSKIH PODATAKA, prvo čitanje, P.Z. br. 756 
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.
Predstavnik predlagatelja Žarko Katić, državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Petar Škorić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, doc. dr. sc. Marko Vučetić u ime Kluba zastupnika HSU-a, nezavisnih zastupnika i SNAGA-e, Anđelko Stričak i prof. dr. sc. Miroslav Tuđman.   
Za repliku su se javili zastupnici: dr. sc. Josip Križanić, Anđelko Stričak, doc. dr. sc. Marko Vučetić, Damir Felak i prof. dr. sc. Miroslav Tuđman. 
Rasprava je zaključena 9. listopada 2019.
Hrvatski sabor je, 18. listopada 2019. većinom glasova /84 „za“, 35 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o obradi biometrijskih podataka.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

95.    IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA 2018. GODINU I IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA 2018. GODINU  -  podnositeljica: Hrvatska energetska regulatorna agencija
Podnositeljica akta je Hrvatska energetska regulatorna agencija na temelju članka 33. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti.
Raspravu je proveo Odbor za gospodarstvo. 
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Predstavnik predlagatelja Tomislav Jureković, predsjednik Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije, dodatno je obrazložio Izvješće.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: prof. dr. sc. Slaven Dobrović u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, mr. sc. Miro Totgergeli u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Tomislav Žagar u ime Kluba zastupnika  HSU-a, nezavisnih zastupnika i SNAGA-e, Damir Felak, mr. sc. Miro Totgergeli i Tomislav Jureković, predsjednik Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije.
Za repliku su se javili zastupnici: Marko Sladoljev, prof. dr. sc. Slaven Dobrović, mr. sc. Miro Totgergeli, Damir Felak, Tomislav Žagar, Grozdana Perić, Ivica Mišić, doc. dr. sc. Marko Vučetić i Milorad Batinić. 
Rasprava je zaključena 9. listopada 2019.
Hrvatski sabor je, 18. listopada 2019. većinom glasova /76 „za“, 11 „protiv“, 23 „suzdržana“/, sukladno prijedlogu Odbora za gospodarstvo, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o radu Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2018. godinu i Izvješće o ostvarenju proračuna Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2018. godinu.  

96.    PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU ODBORA ZA NAGRADU ZA PROMICANJE PRAVA DJETETA  - predlagatelj: Odbor za obitelj, mlade i sport 
Predlagatelj akta je Odbor za obitelj, mlade i sport na temelju članka 6. Zakona o Nagradi za promicanje prava djeteta.
Raspravu je proveo Odbor za zakonodavstvo.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Predstavnica predlagatelja zastupnica Nada Turina-Đurić, predsjednica Odbora za obitelj, mlade i sport, uvodno je obrazložila Prijedlog odluke.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marko Sladoljev u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Željka Josić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, doc. dr. sc. Marko Vučetić u ime Kluba zastupnika HSU-a, nezavisnih zastupnika i SNAGA-e, Ljubica Maksimčuk i Snježana Sabolek.   
Rasprava je zaključena 9. listopada 2019.
Hrvatski sabor je, 18. listopada 2019. većinom glasova /110 „za“, 2 „suzdržana“/, sukladno prijedlogu Odbora za obitelj, mlade i sport donio Odluku o osnivanju Odbora za nagradu za promicanje prava djeteta.  

97.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI STRATEGIJE I ZAKONA O ODNOSIMA REPUBLIKE HRVATSKE S HRVATIMA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2018. GODINU - podnositelj: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Podnositelj akta je Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske na temelju članka 15. Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske.
Raspravu je proveo Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Prije početka rasprave stanku su zatražili zastupnici: Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Davor Vlaović u ime Kluba zastupnika HSS-a i Demokrata, Miro Kovač u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Joško Klisović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ermina Lekaj Prljaskaj u ime Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti i nezavisnih zastupnika, te doc. dr. sc. Marko Vučetić u ime Kluba zastupnika HSU-a, nezavisnih zastupnika i SNAGA-e.
Predstavnik predlagatelja Zvonko Milas, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, dodatno je obrazložio Godišnje izvješće.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: prof. dr. sc. Božo Ljubić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i nezavisnih zastupnika Željka Glasnovića i Zlatka Hasanbegovića, Ivica Mišić u ime Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti i nezavisnih zastupnika, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika SDP-a, Željko Raguž, Ante Babić, dr. sc. Miro Kovač, Ljubica Maksimčuk, Petar Škorić, prof. dr. sc. Božo Ljubić, Saša Đujić, Gordan Maras, Joško Klisović, Vlaho Orepić, u završnoj raspravi prof. dr. sc. Božo Ljubić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Zvonko Milas, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.
Za repliku su se javili zastupnici: Tomislav Žagar, Davor Vlaović, doc. dr. sc. Marko Vučetić, prof. dr. sc. Božo Ljubić, Joško Klisović, Ante Babić, Vlaho Orepić, Ermina Lekaj Prljaskaj, Domagoj Hajduković, Ivica Mišić, Ivan Pernar, Željko Raguž, prof. dr. sc. Miroslav Tuđman, Ivan Kirin, Petar Škorić, Gordan Maras, dr. sc. Miro Kovač, Nikola Grmoja, Davor Ivo Stier, dr. sc. Mirando Mrsić, Saša Đujić i Ljubica Maksimčuk.
Rasprava je zaključena 10. listopada 2019.
Hrvatski sabor je, 18. listopada 2019. većinom glasova /98 „za“, 1 „protiv“, 7 „suzdržanih“/, sukladno prijedlogu Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Godišnje izvješće o provedbi Strategije i Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske za 2018. godinu. 

98.    IZVJEŠĆE O PROVEDBI SLUŽBENE RAZVOJNE POMOĆI REPUBLIKE HRVATSKE INOZEMSTVU ZA 2017. I 2018. GODINU
Podnositelj akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 10. Zakona o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu i Nacionalne strategije razvojne suradnje Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2021. godine.
Raspravu su proveli: Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske i Odbor za vanjsku politiku. 
Predstavnica predlagatelja mr. sc. Zdravka Bušić, državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, dodatno je obrazložila Izvješće.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Davor Ivo Stier u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Joško Klisović u ime Kluba zastupnika SDP-a, prof. dr. sc. Vesna Pusić u ime Kluba zastupnika GLAS-a, Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i nezavisnih zastupnika Željka Glasnovića i Zlatka Hasanbegovića, prof. dr. sc. Božo Ljubić, Saša Đujić, dr. sc. Miro Kovač i mr. sc. Zdravka Bušić, državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova.
Za repliku su se javili zastupnici: Ante Babić, Joško Klisović, prof. dr. sc. Božo Ljubić, dr. sc. Miro Kovač i Saša Đujić. 
Rasprava je zaključena 10. listopada 2019.
Hrvatski sabor je, 18. listopada 2019. većinom glasova /100 „za“, 4 „protiv“, 1 „suzdržan“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o provedbi službene razvojne pomoći Republike Hrvatske inozemstvu za 2017. i 2018. godinu.

99.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SVEOBUHVATNOG I POJAČANOG SPORAZUMA O PARTNERSTVU IZMEĐU EUROPSKE UNIJE I EUROPSKE ZAJEDNICE ZA ATOMSKU ENERGIJU I NJIHOVIH DRŽAVA ČLANICA, S JEDNE STRANE, I REPUBLIKE ARMENIJE, S DRUGE STRANE, drugo čitanje,  P.Z. br. 753 
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za vanjsku politiku.
Predstavnica predlagatelja mr. sc. Zdravka Bušić, državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, dodatno je obrazložila Konačni prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Davor Ivo Stier u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Joško Klisović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Saša Đujić i mr. sc. Zdravka Bušić, državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova.
Za repliku su se javili zastupnici: Joško Klisović i Saša Đujić.
Rasprava je zaključena 10. listopada 2019.
Hrvatski sabor je, 18. listopada 2019. većinom glasova /115 „za“, 4 „suzdržana“/ donio Zakon o potvrđivanju Sveobuhvatnog i pojačanog sporazuma o partnerstvu između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Armenije, s druge strane, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

100.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VODI ZA LJUDSKU POTROŠNJU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 754  
 Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku i Odbor za poljoprivredu.
Predstavnik predlagatelja Tomislav Dulibić, državni tajnik u Ministarstvu zdravstva, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: prof. dr. sc. Slaven Dobrović u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Pero Ćosić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Tomislav Dulibić, državni tajnik u Ministarstvu zdravstva.
Za repliku su se javili zastupnici: prof. dr. sc. Slaven Dobrović i Marko Sladoljev. 
Rasprava je zaključena 10. listopada 2019.
Hrvatski sabor je, 18. listopada 2019. većinom glasova /78 „za“, 40 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

101.    IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE 2018.  - podnositelj: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje 
Podnositelj akta je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje na temelju članka 153. Zakona o mirovinskom osiguranju.
Raspravu je proveo Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Predstavnik predlagatelja Ivan Serdar, vršitelj dužnosti ravnatelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, dodatno je obrazložio Izvješće.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Ante Babić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HSU-a, nezavisnih zastupnika i SNAGA-e, dr. sc. Mirando Mrsić u ime Kluba zastupnika HSS-a i Demokrata, Gordan Maras u ime Kluba zastupnika SDP-a, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Mladen Karlić, Silvano Hrelja, Ivan Šuker, dr. sc. Mirando Mrsić, u završnoj raspravi Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HSU-a, nezavisnih zastupnika i SNAGA-e, te Ivan Serdar, vršitelj dužnosti ravnatelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
Za repliku su se javili zastupnici: dr. sc. Mirando Mrsić, Silvano Hrelja, Grozdana Perić, Ivan Kirin, Mladen Karlić, Ante Babić i Ivan Šuker.   
Rasprava je zaključena 10. listopada 2019.
Hrvatski sabor je, 18. listopada 2019. većinom glasova /78 „za“, 31 „protiv“/, sukladno prijedlogu Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o radu i poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 2018.

102.    IZVJEŠĆE O UREDBI KOJU JE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DONIJELA NA TEMELJU ZAKONSKE OVLASTI
Podnositelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu je proveo Odbor za zakonodavstvo.
Predstavnik predlagatelja Ivo Milatić, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, dodatno je obrazložio Izvješće.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: mr. sc. Ivo Totgergeli u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Gordan Maras u ime Kluba zastupnika SDP-a, Damir Felak, Gordan Maras i Ivo Milatić, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.
Za repliku su se javili zastupnici: Gordan Maras, Damir Felak, Marko Sladoljev, Nikola Grmoja i Ivan Kirin.  
Rasprava je zaključena 11. listopada 2019.
Hrvatski sabor je, 18. listopada 2019. većinom glasova /96 „za“, „9 protiv“/, sukladno prijedlogu Odbora za zakonodavstvo, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o  Uredbi koju je Vlada Republike Hrvatske donijela na temelju zakonske ovlasti.

103.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE ZA 2018. GODINU - podnositeljica: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Podnositeljica akta je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave na temelju članka 18. Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave.
Raspravu je proveo Odbor za gospodarstvo.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Predstavnica podnositelja Marija Kuhar, predsjednica Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, dodatno je obrazložila Godišnje izvješće.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Branka Juričev-Martinčev u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Gordan Maras u ime Kluba zastupnika SDP-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a, Ante Babić, Gordan Maras, Saša Đujić, Damjan Vucelić, u završnoj raspravi Gordan Maras u ime Kluba zastupnika SDP-a i Marija Kuhar, predsjednica Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave.
Za repliku su se javili zastupnici: Gordan Maras, Marko Sladoljev, Nikola Grmoja, Ante Babić, Ivan Šuker, Anka Mrak-Taritaš, Ljubica Maksimčuk, Branka Juričev-Martinčev, Saša Đujić, Bojan Glavašević, Damjan Vucelić i Snježana Sabolek. 
Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici: Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i Marija Jelkovac u ime Kluba zastupnika HDZ-a. 
Rasprava je zaključena 11. listopada 2019.
Hrvatski sabor je, 18. listopada 2019. većinom glasova /96 „za“, 8 „protiv“, 1 „suzdržan“/, sukladno prijedlogu Odbora za gospodarstvo, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Godišnje izvješće o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave za 2018. godinu. 

104.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE  VLADE REPUBLIKE HRVATSKE
Podnositelj Godišnjeg izvješća je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Predsjednik Vlade Republike Hrvatske mr. sc. Andrej Plenković, u skladu s člankom 128. Poslovnika Hrvatskoga sabora, predstavio je Godišnje izvješće Vlade.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Božo Petrov u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Krešo Beljak u ime Kluba zastupnika HSS-a i Demokrata, Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i RI-a, Hrvoje Zekanović  u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i nezavisnih zastupnika Željka Glasnovića i Zlatka Hasanbegovića, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a, Marija Puh u ime Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti i nezavisnih zastupnika, prof. dr. sc. Goran Dodig u ime Kluba zastupnika HDS-a HSLS-a i HDSSB-a, Stjepan Čuraj i Milorad Batinić u ime Kluba zastupnika HNS-a, Bojan Glavašević i Tomislav Žagar u ime Kluba zastupnika HSU-a, nezavisnih zastupnika i SNAGA-e, prof. dr. sc. Milorad Pupovac u ime Kluba zastupnika SDSS-a i predsjednik Vlade Republike Hrvatske mr. sc. Andrej Plenković.
Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici: Božo Petrov u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i nezavisnih zastupnika Željka Glasnovića i Zlatka Hasanbegovića, Gordan Maras u ime Kluba zastupnika SDP-a i Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Rasprava je zaključena 16. listopada 2019.
Prije početka glasovanja stanku su zatražili zastupnici: Božo Petrov u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Tomislav Panenić u ime Kluba zastupnika Nezavisne liste mladih, Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i nezavisnih zastupnika Željka Glasnovića i Zlatka Hasanbegovića, prof. dr. sc. Goran Dodig u ime Kluba zastupnika HDS-a HSLS-a i HDSSB-a, Krešo Beljak u ime Kluba zastupnika HSS-a i Demokrata i doc. dr. sc. Marko Vučetić u ime Kluba zastupnika HSU-a, nezavisnih zastupnika i SNAGA-e. 
Za povredu Poslovnika javio se zastupnik Arsen Bauk.
Hrvatski sabor je, 18. listopada 2019. većinom glasova /79 „za“, 55 „protiv“/, sukladno prijedlogu Kluba zastupnika HDZ-a, Kluba zastupnika HNS-a, Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a, Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Kluba zastupnika SDSS-a i Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti i nezavisnih zastupnika donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Godišnje izvješće Vlade Republike Hrvatske.
2. Podržavaju se mjere Vlade Republike Hrvatske koje su iznesene u Godišnjem izvješću predsjednika Vlade Republike Hrvatske.

105.    PRIJEDLOG ZA POKRETANJE PITANJA POVJERENJA MILANU KUJUNDŽIĆU, MINISTRU ZDRAVSTVA U VLADI REPUBLIKE HRVATSKE - podnositelji: 32 zastupnika u Hrvatskome saboru
Podnositelji akta su 32 zastupnika u Hrvatskome saboru.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je očitovanje.
Predstavnica predlagatelja, zastupnica dr. sc. Ines Strenja, dodatno je obrazložila Prijedlog.
Predsjednik Vlade mr. sc. Andrej Plenković i prof. dr. sc. Milan Kujundžić, ministar zdravstva, obrazložili su očitovanje Vlade.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: dr. sc. Ines Strenja, Nikola Grmoja i Davor Vlaović u ime predlagatelja, Marin Škibola u ime Kluba zastupnika Nezavisne lista mladih, prof. dr. sc. Romana Jerković u ime Kluba zastupnika SDP-a, akademik Željko Reiner u ime Kluba zastupnika HDZ-a, dr. sc. Ines Strenja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Krešo Beljak i dr. sc. Mirando Mrsić u ime Kluba zastupnika HSS-a i Demokrata, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a, Kažimir Varda u ime Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti i nezavisnih zastupnika, Josip Borić, Branka Juričev-Martinčev, Nikola Grmoja, prof. dr. sc. Robert Podolnjak, Ivan Ćelić, Anđelko Stričak, Ante Babić, dr. sc. Mirando Mrsić, Željka Josić, prof. dr. sc. Željko Jovanović, Domagoj Hajduković, Snježana Sabolek, Damjan Vucelić, Arsen Bauk, predsjednik Vlade mr. sc. Andrej Plenković i ministar zdravstva prof. dr. sc. Milan Kujundžić.
Za repliku su se javili zastupnici: Božo Petrov, dr. sc. Ines Strenja, Peđa Grbin, Nikola Grmoja, dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, Marko Sladoljev, prof. dr. sc. Slaven Dobrović, prof. dr. sc. Željko Jovanović, prof. dr. sc. Robert Podolnjak, akademik Željko Reiner, Ante Babić, doc. dr. sc. Irena Petrijavčanin Vuksanović, Domagoj Hajduković, Anka Mrak-Taritaš, prof. dr. sc. Božo Ljubić, Tomislav Klarić, Ivan Ćelić, Branka Juričev-Martinčev, Ivan Kirin, Grozdana Perić, Tomislav Žagar, Arsen Bauk, Silvano Hrelja, Davor Vlaović, Sabina Glasovac, Željko Lenart, Gordan Maras, Branko Bačić, Marta Luc-Polanc, dr. sc. Mirando Mrsić, Sunčana Glavak, Josip Borić, Krešo Beljak, prof. dr. sc. Romana Jerković, Željka Josić, Anđelko Stričak, Kažimir Varda, Marija Jelkovac, Ljubica Lukačić, Ljubica Maksimčuk i Damjan Vucelić.
Za povredu Poslovnika javio se zastupnik Peđa Grbin.
Tijekom rasprave stanku je zatražio zastupnik Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a i Demokrata.
Rasprava je zaključena 17. listopada 2019.
Prije početka glasovanja stanku su zatražili zastupnici: prof. dr. sc. Željko Jovanović u ime Kluba zastupnika SDP-a i akademik Željko Reiner u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Hrvatski sabor, 18. listopada 2019. većinom glasova /48 „za“, 79 „protiv“/ nije donio Odluku o iskazivanju nepovjerenja prof. dr. sc. Milanu Kujundžiću, ministru zdravstva u Vladi Republike Hrvatske.

106.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 761
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo.
U ime Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo izvješće je obrazložio zastupnik Gordan Maras, predsjednik Odbora.
Predstavnik predlagatelja Josip Aladrović, ministar  rada i mirovinskoga sustava, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: prof. dr. sc. Robert Podolnjak u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HSU-a, nezavisnih zastupnika i SNAGA-e, Hrvoje Zekanović  u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i nezavisnih zastupnika Željka Glasnovića i Zlatka Hasanbegovića, dr. sc. Mirando Mrsić u ime Kluba zastupnika HSS-a i Demokrata, Branko Hrg u ime Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a, Gordan Maras u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ivan Šuker u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Stjepan Čuraj i Milorad Batinić u ime Kluba zastupnika HNS-a, Tomislav Panenić u ime Kluba zastupnika Nezavisne liste mladih, Goran Beus Richembergh u ime Kluba zastupnika GLAS-a, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Silvano Hrelja, Grozdana Perić, Ivan Šuker, Ante Babić, Mladen Karlić, Branka Juričev-Martinčev, Josip Borić, dr. sc. Mirando Mrsić, Stjepan Čuraj, Vlaho Orepić, Tomislav Žagar, Arsen Bauk, doc. dr. sc. Marko Vučetić, u završnoj raspravi Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i dr. sc. Mirando Mrsić u ime Kluba zastupnika HSS-a i Demokrata, te Josip Aladrović, ministar  rada i mirovinskoga sustava.
Za repliku su se javili zastupnici: Gordan Maras, Anka Mrak-Taritaš, dr. sc. Mirando Mrsić, Tomislav Žagar, Tomislav Panenić, Stjepan Čuraj, prof. dr. sc. Robert Podolnjak, Joško Klisović, Ante Babić, Vlaho Orepić, Nikola Grmoja, Marko Sladoljev, Davor Vlaović, prof. dr. sc. Branko Grčić, Ivan Šuker, Goran Aleksić, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Ivan Kirin, Silvano Hrelja, doc. dr. sc. Marko Vučetić, Sabina Glasovac, Marko Vešligaj, Mladen Karlić, Josip Borić i Nikola Grmoja. 
Tijekom rasprave predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Odbora za zakonodavstvo na članak 1.
Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici: Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, dr. sc. Mirando Mrsić u ime Kluba zastupnika HSS-a i Demokrata, doc. dr. sc. Marko Vučetić u ime Kluba zastupnika HSU-a, nezavisnih zastupnika i SNAGA-e i Josip Borić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Rasprava je zaključena 17. listopada 2019.
Predstavnica predlagatelja nije se suglasila, a Hrvatski sabor, većinom glasova, nije prihvatio amandmane Kluba zastupnika HSU-a, nezavisnih zastupnika i SNAGA-e na članak 8., dodani novi članak 8.a i na članak 9., amandmane Kluba zastupnika Nezavisne liste mladih na članak 4. izmijenjeni članak 85. stavak 2. i na članak 9.
Hrvatski sabor je, 18. listopada 2019. većinom glasova /115 „za“, 5 „suzdržanih“/ donio Zakon o izmjenama Zakona o mirovinskom osiguranju, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor, većinom glasova /13 „za“, 77 „protiv“/ nije donio zaključak Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista.

107.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI, prvo čitanje, P.Z. br. 353 - predlagatelj: Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a
Predlagatelj akta je Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obitelj, mlade i sport.  
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Predstavnica predlagatelja, zastupnica Anka Mrak-Taritaš, dodatno je obrazložila Prijedlog zakona.     
Predstavnica Vlade Republike Hrvatske Marija Pletikosa, državna tajnica u Ministarstvu za  demografiju, obitelj, mlade  i socijalnu politiku, obrazložila je mišljenje Vlade.     
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Ljubica Lukačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, te Anka Mrak-Taritaš i Nada Turina-Đurić u ime predlagatelja. 
Za repliku su se javili zastupnici: Marko Sladoljev, Anka Mrak-Taritaš, Ljubica Lukačić i Sabina Glasovac.  
Rasprava je zaključena 17. listopada 2019.
Hrvatski sabor je, 18. listopada 2019. većinom glasova /78 „za“,  31 „protiv“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio
ZAKLJUČAK
Ne prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o socijalnoj skrbi, iz razloga navedenih u izvješćima radnih tijela i mišljenju Vlade Republike Hrvatske.

108.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O DRŽAVNIM POTPORAMA ZA 2018. GODINU
Podnositeljica akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 17. Zakona o državnim potporama.
Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun.
Predstavnik predlagatelja Zdravko Zrinušić, državni tajnik u Ministarstvu financija, dodatno je obrazložio Godišnje izvješće.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Tomislav Žagar u ime Kluba zastupnika HSU-a, nezavisnih zastupnika i SNAGA-e, prof. dr. sc. Branko Grčić u ime Kluba zastupnika SDP-a,   Ivan Šuker u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Tomislav Panenić u ime Kluba zastupnika Nezavisne liste mladih, Milorad Batinić u ime Kluba zastupnika HNS-a, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović i Zdravko Zrinušić, državni tajnik u Ministarstvu financija.
Za repliku su se javili zastupnici: Ante Babić, Branko Bačić, Nikola Grmoja, Davor Vlaović, Gordan Maras, Tomislav Panenić, Ivan Šuker, Grozdana Perić, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Tomislav Žagar, Stjepan Čuraj, Ivan Pernar i doc. dr. sc. Marko Vučetić. 
Za povredu Poslovnika javio se zastupnik Arsen Bauk.
Rasprava je zaključena 18. listopada 2019.
Hrvatski sabor je, 31. listopada 2019. većinom glasova /88 „za“, 10 „protiv“/, sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Godišnje izvješće o državnim potporama za 2018. godinu. 

O aktima od 109. do 114. glasovalo se sukladno članku 44. stavku 4. Poslovnika Hrvatskog sabora.

109.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2018. GODINE - podnositeljica: Agencija za zaštitu osobnih podataka
Podnositeljica akta je Agencija za zaštitu osobnih podataka na temelju članka 17. Zakona provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.
Raspravu je proveo Odbor za informiranje, informatizaciju i medije. 
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Hrvatski sabor je, 18. listopada 2019. većinom glasova /77 „za“,  22 „protiv“, 8 „suzdržanih“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora sukladno prijedlogu Odbora za informiranje, informatizaciju i medije, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Godišnje izvješće o radu Agencije za zaštitu osobnih podataka za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine.

110.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU NADZORNOG ODBORA HRT-a TE PROVEDBI NADZORA ZAKONITOSTI RADA I POSLOVANJA HRT-a ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA 2017. DO 31. PROSINCA 2017. GODINE – podnositelj: Nadzorni odbor Hrvatske radiotelevizija
Podnositelj akta je Nadzorni odbor Hrvatske radiotelevizije na temelju članka 23. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji.
Raspravu je proveo Odbor za informiranje, informatizaciju i medije. 
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Hrvatski sabor je, 18. listopada 2019. većinom glasova /78 „za“,  30 „protiv“, 2 „suzdržana“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora sukladno prijedlogu Odbora za informiranje, informatizaciju i medije, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Prima se na znanje Godišnje izvješće o radu Nadzornog odbora HRT-a te provedbi nadzora zakonitosti rada i poslovanja HRT-a za razdoblje od 1. siječnja 2017. do 31. prosinca 2017. godine.

111.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST ZA 2018. GODINU - podnositelj: Upravni odbor Hrvatske zaklade za znanost
Podnositelj akta je Upravni odbor Hrvatske zaklade za znanost na temelju članka18. Zakona o Hrvatskoj zakladi za znanost.
Raspravu je proveo Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu. 
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Hrvatski sabor je, 18. listopada 2019. većinom glasova /106 „za“, 1 „protiv“, 3 „suzdržana“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora sukladno prijedlogu Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Godišnje izvješće Hrvatske zaklade za znanost za 2018. godinu. 

112.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA ZA 2018. GODINU - podnositeljica: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
Podnositeljica akta je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na temelju članka 21. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga.
Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun. 
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Hrvatski sabor je, 18. listopada 2019. većinom glasova / 97 „za“, 6 „protiv“, 6 „suzdržanih“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Godišnje izvješće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga za 2018. godinu.

113.    IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI JAVNIH USTANOVA KOJE UPRAVLJAJU NACIONALNIM PARKOVIMA I PARKOVIMA PRIRODE - podnositelj: Državni ured za reviziju
Podnositelj akta je Državni ured za reviziju na temelju članka 16. Zakona o Državnom uredu za reviziju.
Raspravu su proveli: Odbor za financije i državni proračun i Odbor za zaštitu okoliša i prirode. 
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Hrvatski sabor je, 18. listopada 2019. većinom glasova / 94 „za“, 1 „protiv“, 10 „suzdržanih“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji javnih ustanova koje upravljaju nacionalnim parkovima i parkovima prirode.

114.    GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI HRVATSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVITAK (HBOR) ZA 2018. GODINU - podnositeljica: Hrvatska banka za obnovu i razvitak
Podnositeljica akta je Hrvatska banka za obnovu i razvitak na temelju članka 22. Zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak.
Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun. 
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Hrvatski sabor je, 18. listopada 2019. većinom glasova /78 „za“, 11 „protiv“, 22  „suzdržana“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun, donio Odluku o potvrđivanju Godišnjih financijskih izvještaja Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) za 2018. godinu.  

115.    PRIJEDLOG ZAKONA O BILJNOM ZDRAVSTVU, prvo čitanje,  P.Z.E. br. 759 
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu.
Predstavnik predlagatelja dr. sc. Željko Kraljičak, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: dr. sc. Josip Križanić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika SDP-a, Hrvoje Zekanović  u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i nezavisnih zastupnika Željka Glasnovića i Zlatka Hasanbegovića, Željko Lenart i Davor Vlaović u ime Kluba zastupnika HSS-a i Demokrata, Saša Đujić, Alen Prelec i dr. sc. Željko Kraljičak, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede.
Za repliku su se javili zastupnici: Tomislav Lipošćak, Domagoj Hajduković, Gordan Maras, Davor Vlaović, Alen Prelec, Marko Sladoljev, Saša Đujić i Anđelko Stričak.
Rasprava je zaključena 23. listopada 2019.
Hrvatski sabor je, 31. listopada 2019. većinom glasova /107 „za“, 4 „suzdržana“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o biljnom zdravstvu.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

116.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O PROVEDBI UREDBI EUROPSKE UNIJE O PROMETU DRVA I PROIZVODA OD DRVA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 769
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu.
Predstavnik predlagatelja dr. sc. Željko Kraljičak, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Damir Felak u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Alen Prelec u ime Kluba zastupnika SDP-a, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a, Miro Bulj, Tomislav Lipošćak, Saša Đujić,  Saša Đujić, Gordan Maras, Tomislav Žagar u ime Kluba zastupnika HSU-a, nezavisnih zastupnika i SNAGA-e i dr. sc. Željko Kraljičak, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede.
Za repliku su se javili zastupnici: Stjepan Čuraj, Tomislav Žagar, Martin Baričević, Miro Bulj, Gordan Maras, Saša Đujić, Ivica Mišić, Tomislav Lipošćak, Damir Felak, Anđelko Stričak, Ivan Kirin, Krešo Beljak, dr. sc. Mirando Mrsić i Stevo Culej. 
Rasprava je zaključena 23. listopada 2019.
Hrvatski sabor je, 31. listopada 2019. većinom glasova /105 „za“, 5 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o provedbi uredbi Europske unije o prometu drva i proizvoda od drva.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

117.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU KAPITALA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 760 
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun.
Predstavnik predlagatelja  Zdravko Zrinušić, državni tajnik u Ministarstvu financija, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: mr. sc. Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ivan Šuker u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Saša Đujić i Gordan Maras.  
Za repliku su se javili zastupnici: Grozdana Perić, Gordan Maras, mr. sc. Boris Lalovac, Saša Đujić, Stjepan Čuraj i Ivan Šuker.  
Rasprava je zaključena 23. listopada 2019.
Hrvatski sabor je, 31. listopada 2019. većinom glasova /104 „za“, 2 „protiv“,  7 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o tržištu kapitala.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

118.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE TALIJANSKE REPUBLIKE O RAZMJENI I UZAJAMNOJ ZAŠTITI KLASIFICIRANIH PODATAKA, drugo čitanje, P.Z. br. 758
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za vanjsku politiku.
Predstavnik predlagatelja dr. sc. Kristian Turkalj, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: prof. dr. sc. Miroslav Tuđman u ime Kluba zastupnika HDZ-a, prof. dr. sc. Vesna Pusić u ime Kluba zastupnika GLAS-a, Saša Đujić, Gordan Maras     i dr. sc. Kristian Turkalj, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa.
Za repliku su se javili zastupnici: Gordan Maras, Saša Đujić i Sunčana Glavak.  
Rasprava je zaključena 23. listopada 2019.
Hrvatski sabor je, 31. listopada 2019. jednoglasno /111 „za“/ donio Zakon o  potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o razmjeni i uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

119.    IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE O STANJU SUDBENE VLASTI ZA 2017. GODINU - podnositelj: predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske

120.    IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE O STANJU SUDBENE VLASTI ZA 2018. GODINU - podnositelj: predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske
O aktima pod 119. i 120. provedena je objedinjena rasprava.
Podnositelj akata predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske na temelju članka 45. Zakona o sudovima.
Raspravu je proveo Odbor za pravosuđe.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Predstavnik podnositelja Đuro Sessa, predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske, dodatno je obrazložio podnesena izvješća.
Prije početka rasprave stanku su zatražili zastupnici: Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marin Škibola u ime Kluba zastupnika Nezavisne liste mladih, Marija Jelkovac u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista.  
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Božo Petrov u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Marko Šimić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marin Škibola u ime Kluba zastupnika Nezavisne liste mladih, Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Goran Aleksić i Tomislav Žagar u ime Kluba zastupnika HSU-a, nezavisnih zastupnika i SNAGA-e, Nada Turina-Đurić u ime Kluba zastupnika GLAS-a, Stevo Culej, Branko Bačić, Miro Bulj, Anđelko Stričak, Gordan Maras, Peđa Grbin, Damjan Vucelić, Goran Aleksić, Ljubica Lukačić, Nikola Grmoja, Marko Sladoljev, u završnoj raspravi Goran Aleksić u ime Kluba zastupnika HSU-a, nezavisnih zastupnika i SNAGA-e, Marin Škibola u ime Kluba zastupnika Nezavisne liste mladih, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, te Gordan Maras u ime Kluba zastupnika SDP-a i Đuro Sessa, predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske.
Za repliku su se javili zastupnici: Miro Bulj, Peđa Grbin, Ante Bačić, Marin Škibola, Goran Aleksić, Ante Babić, Anđelko Stričak, Gordan Maras, Davor Ivo Stier, Marija Jelkovac, dr. sc. Ines Strenja, Ante Pranić, Tomislav Žagar, Nada Turina-Đurić, Branka Juričev-Martinčev, Stevo Culej, Arsen Bauk, Nikola Grmoja i Marko Sladoljev.   
Rasprava je zaključena 23. listopada 2019.

IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE O STANJU SUDBENE VLASTI ZA 2017. GODINU - podnositelj: predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske
Hrvatski sabor je, 31. listopada 2019. većinom glasova /75 „za“, 25 „protiv“/, sukladno prijedlogu Odbora za pravosuđe, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske o stanju sudbene vlasti za 2017. godinu.

IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE O STANJU SUDBENE VLASTI ZA 2018. GODINU - podnositelj: predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske
Hrvatski sabor je, 31. listopada 2019. većinom glasova /77 „za“, 24 „protiv“/, sukladno prijedlogu Odbora za pravosuđe, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske o stanju sudbene vlasti za 2018. godinu.

121.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O CESTAMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 757
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu. 
Predstavnik predlagatelja Tomislav Mihotić, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Stipo Šapina u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Nada Turina-Đurić u ime Kluba zastupnika GLAS-a,Tomislav Žagar u ime Kluba zastupnika HSU-a, nezavisnih zastupnika, SNAGA-e i Nove politike, Milorad Batinić u ime Kluba zastupnika HNS-a, Davor Vlaović u ime Kluba zastupnika HSS-a i Demokrata, Branko Hrg u ime Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a, Gordan Maras, Davor Lončar, Marija Mačković i Tomislav Mihotić, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture.
Za repliku su se javili zastupnici: Miro Bulj, Milorad Batinić, Gordan Maras, Davor Lončar, Tomislav Lipošćak, Marija Mačković, Damjan Vucelić, Emil Daus, Marko Vešligaj i Krešo Beljak.    
Rasprava je zaključena 24. listopada 2019.
Hrvatski sabor je, 31. listopada 2019. većinom glasova /78 „za“,  6 „protiv“, 25 „suzdržanih“/ donio Zakon o izmjenama Zakona o cestama, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

122.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POŠTANSKIM USLUGAMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 640
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu.
Predstavnik predlagatelja Tomislav Mihotić, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Ljubica Maksimčuk u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Krešo Beljak u ime Kluba zastupnika HSS-a i Demokrata, Gordan Maras, Saša Đujić, Gordan Maras u ime Kluba zastupnika SDP-a i Tomislav Mihotić, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture.
Za repliku su se javili zastupnici: Krešo Beljak, Gordan Maras, Martin Baričević, Marko Sladoljev, Davor Vlaović, Emil Daus, Saša Đujić, Davor Lončar, Marko Vešligaj, Tomislav Saucha i Alen Prelec. 
Rasprava je zaključena 24. listopada 2019.
Hrvatski sabor je, 31. listopada 2019. većinom glasova /78 „za“, 34 „suzdržana“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poštanskim uslugama, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj. 

123.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE O TRIPARTITNIM KONZULTACIJAMA RADI PROMICANJA PROVEDBE MEĐUNARODNIH RADNIH STANDARDA, drugo čitanje P.Z. br. 768 
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo.
U ime Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo izvješće je obrazložio zastupnik Gordan Maras, predsjednik Odbora. 
Predstavnica predlagatelja Majda Burić, državna tajnica u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava, dodatno je obrazložila Konačni prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Mladen Karlić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Gordan Maras u ime Kluba zastupnika SDP-a, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Saša Đujić i Majda Burić, državna tajnica u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava.
Za repliku su se javili zastupnici: Gordan Maras, Davor Vlaović, Saša Đujić i Stevo Culej.  
Tijekom rasprave stanku je zatražio zastupnik Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista. 
Rasprava je zaključena 24. listopada 2019.
Prije početka glasovanja stanku su zatražili zastupnici: Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Milorad Batinić u ime Kluba zastupnika HNS-a, doc. dr. sc. Marko Vučetić u ime Kluba zastupnika HSU-a, SNAGA-e, nezavisnih zastupnika i Nove politike, te Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista.
Hrvatski sabor je, 31. listopada 2019. većinom glasova /77 „za“, 3 „suzdržana“/ donio Zakon o potvrđivanju Konvencije o tripartitnim konzultacijama radi promicanja provedbe međunarodnih radnih standarda, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

124.    IZVJEŠĆE O POSLOVANJU SLOBODNIH ZONA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2018. GODINI
Podnositelj akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 25. Zakona o slobodnim zonama.
Raspravu je proveo Odbor za gospodarstvo.
Predstavnik podnositelja Zdenko Lucić, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta, dodatno je obrazložio Izvješće.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Davor Lončar u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Žarko Tušek, Saša Đujić, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a i Zdenko Lucić, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta.
Za repliku su se javili zastupnici: Božica Makar, Davor Vlaović, Žarko Tušek, Ivan Kirin i Saša Đujić. 
Rasprava je zaključena 24. listopada 2019.
Hrvatski sabor je, 31. listopada 2019. većinom glasova /94 „za“, 9 „protiv“, 1 „suzdržan“/, sukladno prijedlogu Odbora za gospodarstvo, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o poslovanju slobodnih zona u Republici Hrvatskoj u 2018. godini.

125.    IZVJEŠĆE O RADU ODBORA ZA EUROPSKE POSLOVE U 2018. GODINI - podnositelj: Odbor za europske poslove
Podnositelj akta je Odbor za europske poslove. 
Predstavnik podnositelja, predsjednik Odbora za europske poslove Domagoj Ivan Milošević, dodatno je obrazložio Izvješće.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Ivan Ćelić u ime Kluba zastupnika HDZ-a,Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marin Škibola u ime Kluba zastupnika Nezavisne liste mladih, Gordan Maras, Joško Klisović i Domagoj Ivan Milošević. 
Za repliku su se javili zastupnici: Ivan Ćelić, Domagoj Ivan Milošević, Gordan Maras, Ivan Kirin, Anđelko Stričak, Joško Klisović, Domagoj Hajduković, Sunčana Glavak, Davor Ivo Stier, Davor Vlaović i Marko Vešligaj.  
Rasprava je zaključena 25. listopada 2019.
Hrvatski sabor je, 31. listopada 2019. jednoglasno /96 „za“/, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o radu Odbora za europske poslove u 2018. godini.

126.    IZVJEŠĆE O RADU ODBORA ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE ZA 2018. GODINU - podnositelj: Odbor za predstavke i pritužbe
Podnositelj akta je Odbor za predstavke i pritužbe.  
Predstavnica podnositelja, predsjednica Odbora za predstavke i pritužbe Ana-Marija Petin, dodatno je obrazložila Izvješće.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a, Tomislav Lipošćak u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika SDP-a.
Za repliku su se javili zastupnici: Stjepan Čuraj, Ana-Marija Petin, Marin Škibola, Domagoj Hajduković, Anđelko Stričak, Gordan Maras i Davor Vlaović.  
Rasprava je zaključena 25. listopada 2019.
Hrvatski sabor je, 31. listopada 2019. većinom glasova /96 „za“, 2 „suzdržana“/, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o radu Odbora za predstavke i pritužbe za 2018. godinu.

127.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSLOVIMA I DJELATNOSTIMA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE, drugo čitanje, P.Z.E br. 659

128.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KOMORI ARHITEKATA I KOMORAMA INŽENJERA U GRADITELJSTVU I PROSTORNOM UREĐENJU, drugo čitanje, P.Z. br. 661
O aktima pod 127. i 128. provedena je objedinjena rasprava.
Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo.
Predstavnik predlagatelja Predrag Štromar, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar graditeljstva i prostornog uređenja, dodatno je obrazložio predložene akte.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Tulio Demetlika u ime Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i RI-a, Vedran Babić i Vinko Grgić u ime Kluba zastupnika SDP-a,Tomislav Lipošćak u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ana-Marija Petin u ime Kluba zastupnika HSS-a i Demokrata, Branko Hrg u ime Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a, Stjepna Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a, Tomislav Panenić u ime Kluba zastupnika Nezavisne liste mladih, Saša Đujić, Davor Lončar, Gordan Maras, Stjepan Čuraj, Anka Mrak-Taritaš i Željko Uhlir, državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja.   
Za repliku su se javili zastupnici: Željko Glasnović, Gordan Maras, Damjan Vucelić, Snježana Sabolek, Joško Klisović, Alen Prelec, Božica Makar, Ante Babić, Anđelko Stričak, Vedran Babić, Marko Sladoljev, Anka Mrak-Taritaš, Arsen Bauk, Martin Baričević, Saša Đujić, Stjepan Čuraj, Tomislav Žagar i Milorad Batinić.   
Tijekom rasprave stanku je zatražio zastupnik Davor Vlaović u ime Kluba zastupnika HSS-a i Demokrata.
Rasprava je zaključena 30. listopada 2019.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSLOVIMA I DJELATNOSTIMA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE, drugo čitanje, P.Z.E br. 659
Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Odbora za zakonodavstvo na članak 41. i Kluba zastupnika HNS-a na članak 7.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor, većinom glasova, nije prihvatio amandmane Kluba zastupnika GLAS-a na članak 9. izmijenjeni članak 24., članak 10. izmijenjeni članak 25., članak 14., članak 18., amandmane zastupnika Damjana Vucelića na članak 9. izmijenjeni članak 24., članak 10. izmijenjeni članak 25. i amandmane zastupnice Snježane Sabolek na članak14. izmijenjeni članak 37., članak 18. izmijenjeni članak 58.
Hrvatski sabor je, 31. listopada 2019. većinom glasova /69 „za“, 23 „protiv“, 9 „suzdržanih“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KOMORI ARHITEKATA I KOMORAMA INŽENJERA U GRADITELJSTVU I PROSTORNOM UREĐENJU, drugo čitanje, P.Z. br. 661
Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Odbora za zakonodavstvo na članak 14. u dodanom članku 27.a stavku 4.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor, većinom glasova, nije prihvatio amandmane Kluba zastupnika GLAS-a na članak 2., članak 13. izmijenjeni članak 26., članak 17., članak 21. izmijenjeni članak 35., članak 23., članak 24., članak 29. izmijenjeni članak 45., članak 37. izmijenjeni članak 57. stavak 2., članak 41. stavak 3., članak 42. dodani novi stavak 4., članak 44. stavak 1., amandmane zastupnice Snježane Sabolek na članak 29. izmijenjeni članak 45. i na članak 37. izmijenjeni članak 57. stavak 2., te amandmane zastupnika Damjana Vucelića na članke 2. i 24. 
Hrvatski sabor je, 31. listopada 2019. većinom glasova /67 „za“, 25 „protiv“, 11 „suzdržanih“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.

129.    a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU PRAVOBRANITELJICE ZA    RAVNOPRAVNOST SPOLOVA 
b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PRAVOBRANITELJICE ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 20. Zakona o ravnopravnosti spolova. 
Raspravu je proveo Odbor za ravnopravnost spolova.
Predstavnik predlagatelja Ivica Bošnjak, državni tajnik u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, dodatno je obrazložio predložene odluke.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Željka Josić u ime Kluba zastupnika HDZ-a,Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, doc. dr. sc. Marko Vučetić u ime Kluba zastupnika HSU-a, nezavisnih zastupnika, SNAGA-e i Nove politike, Miro Bulj, Ljubica Maksimčuk, Sabina Glasovac, Arsen Bauk, Tomislav Žagar, Hrvoje Zekanović, te u završnoj raspravi doc. dr. sc. Marko Vučetić u ime Kluba zastupnika HSU-a, nezavisnih zastupnika, SNAGA-e i Nove politike,  Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i nezavisnih zastupnika Željka Glasnovića i Zlatka Hasanbegovića. 
Za repliku su se javili zastupnici: Sabina Glasovac, Miro Bulj, Davor Lončar, Hrvoje Zekanović, Sabina Glasovac, doc. dr. sc. Marko Vučetić, Anka Mrak-Taritaš, Grozdana Perić, Tomislav Žagar, Stevo Culej, Arsen Bauk i Marko Sladoljev.   
Rasprava je zaključena 30. listopada 2019. 

PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU PRAVOBRANITELJICE ZA    RAVNOPRAVNOST SPOLOVA
Hrvatski sabor je, 31. listopada 2019. većinom glasova /98 „za“,  1 „suzdržan“/ donio Odluku o razrješenju pravobraniteljice za ravnopravnost spolova. Dužnosti pravobraniteljice za ravnopravnost spolova razriješena je Višnja Ljubičić radi isteka mandata.
PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PRAVOBRANITELJICE ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA
Hrvatski sabor je, 31. listopada 2019. većinom glasova /92 „za“,  6 „suzdržanih“/ donio Odluku o imenovanju pravobraniteljice za ravnopravnost spolova. Pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova imenovana je Višnja Lubičić.

130.    IZVJEŠĆE O STANJU OKOLIŠA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA RAZDOBLJE OD 2013. DO 2016.
Podnositelj akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 58. Zakona o zaštiti okoliša.
Raspravu je proveo Odbor za zaštitu okoliša i prirode.
Prije početka rasprave stanku je zatražio zastupnik prof. dr. sc. Slaven Dobrović u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista.
Predstavnik predlagatelja Mile Horvat, državni tajnik  u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, dodatno je obrazložio Izvješće.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: prof. dr. sc. Slaven Dobrović u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Josip Borić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a, Mihael Zmajlović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Miro Bulj, prof. dr. sc. Slaven Dobrović, u završnoj raspravi Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, te Mile Horvat, državni tajnik  u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.
Za repliku su se javili zastupnici: Miro Bulj, Anka Mrak-Taritaš i prof. dr. sc. Slaven Dobrović.  
Rasprava je zaključena 30. listopada 2019.
Hrvatski sabor je, 31. listopada 2019. većinom glasova /91 „za“, 3 „protiv“, 7 „suzdržanih“/, sukladno prijedlogu Odbora za zaštitu okoliša i prirode, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o  stanju okoliša u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2013. do 2016.

131.    PRIJEDLOG ODLUKE O NEDAVANJU VJERODOSTOJNOG TUMAČENJA ČLANKA 29. ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU („Narodne novine“, br. 20/18.) -  predlagatelj: Odbor za zakonodavstvo
Predlagatelj akta je Odbor za zakonodavstvo.
Predstavnica predlagatelja zastupnica Marija Jelkovac, predsjednica Odbora za zakonodavstvo, dodatno je obrazložila Prijedlog odluke.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: dr. sc. Josip Križanić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Tomislav Žagar u ime Kluba zastupnika HSU-a, nezavisnih zastupnika, SNAGA-e i Nove politike, Alen Prelec u ime Kluba zastupnika SDP-a, Davor Vlaović u ime Kluba zastupnika HSS-a i Demokrata, Branko Hrg u ime Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a, Tomislav Panenić u ime Kluba zastupnika Nezavisne liste mladih, Domagoj Mikulić, Željko Lenart, Mladen Madjer, u završnoj raspravi Tomislav Panenić u ime Kluba zastupnika Nezavisne liste mladih i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, te Marija Jelkovac.
Za repliku su se javili zastupnici: Miro Bulj, Marija Jelkovac, Tomislav Žagar, Željko Lenart, Davor Lončar, Mladen Madjer, Gordan Maras i Alen Prelec. 
Rasprava je zaključena 31. listopada 2019. 
Hrvatski sabor je, 14. studenoga 2019. većinom glasova /80 „za“, 21 „protiv“/ donio Odluku o nedavanju vjerodostojnog tumačenja članka 29. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, br. 20/18.).  
O aktu pod 132.  glasovalo se sukladno članku 44. stavku 4. Poslovnika Hrvatskog sabora.

132.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA MREŽNE DJELATNOSTI ZA 2018. - podnositeljica: Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti    
Podnositeljica akta je Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti na temelju članka 13. Zakona o elektroničkim komunikacijama.
Raspravu je proveo Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Hrvatski sabor je,  31. listopada 2019. većinom glasova /89 „za“, 7 „protiv“,  3 „suzdržana“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora sukladno prijedlogu Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Godišnje izvješće o radu Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti za 2018.

133.    PRIJEDLOG ODLUKE O NEDAVANJU VJERODOSTOJNOG TUMAČENJA ČLANKA 6. STAVKA 4. ZAKONA O ZAKUPU I KUPOPRODAJI POSLOVNOG PROSTORA („Narodne novine, br.125/11, 64/15 I 112/18) - predlagatelj: Odbor za zakonodavstvo
Predlagatelj akta je Odbor za zakonodavstvo.
Predstavnica predlagatelja zastupnica Marija Jelkovac, predsjednica Odbora za zakonodavstvo, dodatno je obrazložila Prijedlog odluke.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Tomislav Klarić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a. 
Za repliku su se javili zastupnici: Peđa Grbin, Miro Bulj i Marija Jelkovac.
Rasprava je zaključena 31. listopada 2019. 
Hrvatski sabor je, 14. studenoga 2019. većinom glasova /82 „za“, 15 „protiv“/ donio Odluku o nedavanju vjerodostojnog tumačenja članka 6. stavka 4. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine, br.125/11, 64/15 i 112/18).

134.    PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU  
- Prijedlozi izmjena i dopuna financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2019. godinu i projekcija planova za 2020. i 2021. godinu, s obrazloženjem, za:
- Hrvatske vode
- Hrvatske ceste
- Centar za restrukturiranje i prodaju    
- Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost   
- Državnu agenciju za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka  
- Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje     
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za financije i državni proračun, Odbor za poljoprivredu, Odbor za zakonodavstvo, Odbor za obranu, Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku i Odbor za ratne veterane.

135.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2019. GODINU, drugo čitanje,  P.Z. br. 790
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za financije i državni proračun, Odbor za poljoprivredu, Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku i Odbor za ratne veterane.
O aktima pod 134. i 135. provedena je objedinjena rasprava.
Predstavnik predlagatelja dr. sc. Zdravko Marić, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar financija, dodatno je obrazložio predložene akte.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a, prof. dr. sc. Branko Grčić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marija Puh u ime Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti i nezavisnih zastupnika, Božo Petrov u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Robert Jankovics u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i nezavisnih zastupnika Željka Glasnovića i Zlatka Hasanbegovića, Tomislav Panenić u ime Kluba zastupnika Nezavisne liste mladih, Grozdana Perić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Branko Hrg u ime Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a, Davor Vlaović u ime Kluba zastupnika HSS-a i Demokrata, Gordan Maras, Ivan Šuker, Josip Borić, Miro Bulj, prof. dr. sc. Slaven Dobrović, dr. sc. Ines Strenja, Nikola Grmoja, Dragica Vranješ, Saša Đujić, Sabina Glasovac, mr. sc. Boris Lalovac, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, te dr. sc. Zdravko Marić, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar financija.
Za repliku su se javili zastupnici: Miro Bulj, Gordan Maras, Tomislav Panenić, Željko Glasnović, dr. sc. Josip Križanić, prof. dr. sc. Željko Jovanović, prof. dr. sc. Slaven Dobrović, Marko Vešligaj, Tomislav Žagar, Anka Mrak-Taritaš, prof. dr. sc. Branko Grčić, Saša Đujić, mr. sc. Boris Lalovac, Ante Babić, Davor Vlaović, Ivan Šuker, Dragica Vranješ, Hrvoje Zekanović, Stjepan Čuraj, Grozdana Perić, Nenad Stazić, Martin Baričević, Miro Bulj, Nikola Grmoja, Ivica Mišić, Josip Borić, Davor Ivo Stier, Tomislav Klarić, Marija Jelkovac, Anđelko Stričak, Sabina Glasovac, prof. dr. sc. Slaven Dobrović, dr. sc. Ines Strenja i prof. dr. sc. Ivan Lovrinović.  
Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Krešo Beljak u ime Kluba zastupnika HSS-a i Demokrata, Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i nezavisnih zastupnika Željka Glasnovića i Zlatka Hasanbegovića, Tomislav Panenić u ime Kluba zastupnika Nezavisne liste mladih,  Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a i Ivan Šuker u ime Kluba zastupnika HDZ-a. 
Rasprava je zaključena 6. studenoga 2019.

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU  
Hrvatski sabor je većinom glasova /80 „za“, 35 „protiv“/ prihvatio da se raspravlja o amandmanu Vlade Republike Hrvatske koji je dostavljen nakon zaključenja rasprave.
Hrvatski sabor je većinom glasova /80 „za“, 25 „protiv“, 1 „suzdržan“/ prihvatio amandman Vlade Republike Hrvatske.
Na Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu amandmane su podnijeli Klub zastupnika HSS-a i Demokrata, Klub zastupnika Stranke rada i solidarnosti i nezavisnih zastupnika, te zastupnik Tomislav Panenić. 
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor, većinom glasova, nije prihvatio predložene amandmane. Nakon izjašnjenja predstavnika predlagatelja, Klub zastupnika Stranke rada i solidarnosti i nezavisnih zastupnika povukao je predloženi amandman.  
Hrvatski sabor je, 14 studenoga 2019. većinom glasova /82 „za“,  41 „protiv“,  1 „suzdržan“/ donio Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.
Hrvatski sabor je većinom glasova,  sukladno članku 35. Zakona o proračunu, donio sljedeće odluke:
1.  Odluku o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj. /80 „za“, 33 „protiv“,  1 „suzdržan“/ 
2. Odluku o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2019. godinu i projekcije  za 2020. i 2021. godinu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj. /79 „za“, 37 „protiv“,  1 „suzdržan“/
3. Odluku o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj. /80 „za“,  35 „protiv“/
4. Odluku o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj. /79 „za“,  38 „protiv“/
5. Odluku o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj. /78 „za“, 38 „protiv“/
6. Odluku o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj. /80 „za“, 39 „protiv“/
Hrvatski sabor je većinom glasova /80 „za“, 12 „protiv“, 21 „suzdržan“/, sukladno prijedlogu Odbora za zakonodavstvo, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Ovlašćuje se Stručna služba Hrvatskoga sabora da zajedno s predstavnicima predlagatelja obavi redakciju teksta izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu i Odluka o izmjenama i dopunama financijskih planova Hrvatskih voda, Hrvatskih cesta, Centra za restrukturiranje i prodaju, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje prije njihove objave u „Narodnim novinama“.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2019. GODINU, drugo čitanje,  P.Z. br. 790
Hrvatski sabor je 14. studenoga 2019. većinom glasova /81 „za“, 41 „protiv“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

136.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBI U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE, prvo čitanje, P.Z. br. 789 
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obranu.
Predstavnik predlagatelja Tomislav Ivić, državni tajnik u Ministarstvu obrane, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Anđelko Stričak u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Franko Vidović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Josip Đakić, doc. dr. sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović, Miro Bulj u pojedinačnoj i završnoj raspravi u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, te Tomislav Ivić, državni tajnik u Ministarstvu obrane.
Za repliku su se javili zastupnici: doc. dr. sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović, Anđelko Stričak, Franko Vidović, Josip Đakić, Petar Škorić i Miro Bulj. 
Rasprava je zaključena 6. studenoga 2019.
Hrvatski sabor je, 14. studenoga 2019. većinom glasova /80 „za“, 29 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

137.    PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU
- Prijedlozi financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2020. godinu i projekcija planova za 2021. i 2022. godinu, s obrazloženjem, za:
- Hrvatske vode  
- Hrvatske ceste
- Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost    
- Državnu agenciju za osiguranje štednih uloga i sanaciju  banaka
- Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje    
- Centar za restrukturiranje i prodaju    
- Hrvatske autoceste    
- Autoceste Rijeka – Zagreb     
- HŽ Putnički prijevoz
- HŽ Infrastrukturu.

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za poljoprivredu, Odbor za zakonodavstvo, Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo, Odbor za financije i državni proračun, Odbor za gospodarstvo, Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, Odbor za obitelj, mlade i sport, Odbor za ratne veterane, Odbor za pravosuđe, Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu, Odbor za ravnopravnost spolova, Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku, Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo, Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Odbor za obranu i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.

138.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2020. GODINU, drugo čitanje, P.Z. br. 791
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za poljoprivredu, Odbor za zakonodavstvo, Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo, Odbor za financije i državni proračun, Odbor za gospodarstvo, Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, Odbor za obitelj, mlade i sport, Odbor za ratne veterane, Odbor za pravosuđe,Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu, Odbor za ravnopravnost spolova, Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku, Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo, Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.

O aktima pod 137. i 138. provedena je objedinjena rasprava.
Prije početka rasprave stanku je zatražio zastupnik Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista.
Predstavnici predlagatelja mr. sc. Andrej Plenković, predsjednik Vlade Republike Hrvatske i dr. sc. Zdravko Marić, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar financija, dodatno su obrazložili predložene akte.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a, mr. sc. Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Grozdana Perić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Božo Petrov u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i RI-a, dr. sc. Furio Radin i Vladimir Bilek u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Tomislav Panenić i Ante Pranić u ime Kluba zastupnika Nezavisne liste mladih, Branko Hrg u ime Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a, Kažimir Varda u ime Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti i nezavisnih zastupnika,  prof. dr. sc. Milorad Pupovac u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i nezavisnih zastupnika Željka Glasnovića i Zlatka Hasanbegovića, Božica Makar u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Tomislav Žagar u ime Kluba zastupnika HSU-a, SNAGA-e, nezavisnih zastupnika i Nove politike, Davor Vlaović u ime Kluba zastupnika HSS-a i Demokrata, Nada Turina-Đurić, Anka Mrak-Taritaš, Branko Bačić, Ivan Šuker, Miro Bulj, dr. sc. Ines Strenja,  prof. dr. sc. Slaven Dobrović, Nikola Grmoja, Marko Sladoljev, prof. dr. sc. Robert Podolnjak, Josip Borić, doc. dr. sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović, Saša Đujić, Sabina Glasovac, Peđa Grbin, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Domagoj Hajduković, Tomislav Lipošćak, Tomislav Panenić, Domagoj Mikulić, Ante Pranić, Snježana Sabolek, Damjan Vucelić, Ante Babić, u završnoj raspravi Tomislav Panenić i Ante Pranić u ime Kluba zastupnika Nezavisne liste mladih, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Vladimir Bilek u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Petar Škorić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, te mr. sc. Andrej Plenković, predsjednik Vlade Republike Hrvatske i dr. sc. Zdravko Marić, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar financija.
Za repliku su se javili zastupnici: Božo Petrov, Miro Bulj, Hrvoje Zekanović, Tomislav Panenić, Snježana Sabolek, Ante Pranić, prof. dr. sc. Željko Jovanović, Nikola Grmoja, dr. sc. Ines Strenja, Marko Sladoljev, Marko Vešligaj, Alen Prelec, Ivica Mišić, Davor Vlaović, Anka Mrak-Taritaš, Ante Babić, Joško Klisović, Ljubica Maksimčuk, dr. sc. Miro Kovač, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Damir Felak, mr. sc. Boris Lalovac, Domagoj Hajduković, Anđelko Stričak, Marin Škibola, Tomislav Žagar, Nada Turina-Đurić, Peđa Grbin, Goran Beus Richembergh, Željko Lenart, Sabina Glasovac, Branko Bačić, Sunčana Glavak, Josip Borić, Grozdana Perić, Ivan Šuker, Marija Jelkovac, Božica Makar, Davor Ivo Stier, prof. dr. sc. Slaven Dobrović, prof. dr. sc. Robert Podolnjak, doc. dr. sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović, Davor Lončar, Arsen Bauk, Tomislav Klarić, Domagoj Mikulić i Saša Đujić. 
Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici: Gordan Maras u ime Kluba zastupnika SDP-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a, Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a i Demokrata i Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a. 
Rasprava je zaključena 7. studenoga 2019.

PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU
Na Prijedlog državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu zastupnici su podnijeli 357 amandmana, od toga 30 amandmana nisu podnesena u skladu s člankom 38. Zakona o proračunu. 
Hrvatski sabor je većinom glasova /83 „za“, 5 „protiv“/ prihvatio da se raspravlja o amandmanu Vlade Republike Hrvatske na Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Centra za restrukturiranje i prodaju za 2020. godinu i projekcije plana za 2021. i 2022. godinu koji je dostavljen nakon zaključenja rasprave.
U raspravi o amandmanu Vlade Republike Hrvatske sudjelovali su zastupnici: Tomislav Panenić u ime Kluba zastupnika Nezavisne liste mladih i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista.
Hrvatski sabor je većinom glasova /78 „za“, 21 „protiv“/ prihvatio amandman Vlade Republike Hrvatske. 
Predstavnik predlagatelja prihvatio je zajednički amandman zastupnika Anđelka Stričaka, dr. sc. Josipa Križanića, Sunčane Glavak i Damira Felaka.
Amandmani u pregledu amandmana zastupnika prof. dr. sc. Miroslava Tuđmana pod rednim brojevima 6. i 7., zastupnika Ante Pranića pod rednim brojem 23., te Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i RI-a pod rednim brojem 96. su povučeni. 
Predstavnici predlagatelja nisu se suglasili, a Hrvatski sabor, većinom glasova, nije prihvatio  ostale predložene amandmane.
Tijekom izjašnjavanja o amandmanima stanku su zatražili zastupnici Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a i Demokrata, Gordan Maras u ime Kluba zastupnika SDP-a i Goran Beus Richembergh u ime Kluba zastupnika GLAS-a.
Tijekom glasovanja stanku su zatražili zastupnici: Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Tomislav Panenić u ime Kluba zastupnika Nezavisne liste mladih, Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i nezavisnih zastupnika Željka Glasnovića i Zlatka Hasanbegovića, akademik Željko Reiner u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a, Vladimir Bilek u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina i Davor Vlaović u ime Kluba zastupnika HSS-a i Demokrata.
Hrvatski sabor je, 14. studenoga 2019. većinom glasova /80 „za“, 41 „protiv“,  1 „suzdržan“/ donio Državni proračun Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.

Hrvatski sabor je većinom glasova,  sukladno članku 35. Zakona o proračunu, donio sljedeće odluke:
1. Odluku o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.  /79 „za“, 30 „protiv“/
2. Odluku o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.  /81 „za“, 28 „protiv“/
3. Odluku o davanju suglasnosti na Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj. /81„za“, 29  „protiv“/
4. Odluku o davanju suglasnosti na Financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.  /80 „za“, 31 „protiv“/
5. Odluku o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj. /81 „za“, 31 „protiv“/
6. Odluku o davanju suglasnosti na Financijski plan Centra za restrukturiranje i prodaju za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom. /81 „za“, 31 „protiv“/
7. Odluku o davanju suglasnosti na  Financijski plan Hrvatskih autocesta za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj. /81 „za“, 30 „protiv“/
8. Odluku o davanju suglasnosti na Financijski plan Autoceste Rijeka-Zagreb za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.  /83 „za“, 29 „protiv“/
9. Odluku o davanju suglasnosti na Financijski plan HŽ Putnički prijevoz za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj. /80 „za“, 29 „protiv“/
10. Odluku o davanju suglasnosti na Financijski plan HŽ Infrastrukture za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj. /81 „za“, 29 „protiv“/
Hrvatski sabor je većinom glasova /81 „za“, 18 „protiv“, 3 „suzdržana“/, sukladno prijedlogu Odbora za zakonodavstvo, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Ovlašćuje se Stručna služba Hrvatskoga sabora da zajedno s predstavnicima predlagatelja obavi redakciju teksta Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu i Odluka financijskih planova Hrvatskih voda, Hrvatskih cesta, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Centra za restrukturiranje i prodaju, Hrvatskih autocesta, Autoceste Rijeka-Zagreb, HŽ Putničkog prijevoza, HŽ Infrastrukture prije njihove objave u „Narodnim novinama“.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2020. GODINU, drugo čitanje, P.Z. br. 791
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor, većinom glasova, nije prihvatio amandman Kluba zastupnika Nezavisne liste mladih dodani novi članak 60.
Hrvatski sabor je, 14. studenoga 2019., većinom glasova /77 „za“, 16 „protiv“/ donio Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

139.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O BLAGDANIMA, SPOMENDANIMA I NERADNIM DANIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 778
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za ratne veterane i Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. 
Prije početka rasprave stanku su zatražili zastupnici Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a i Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i nezavisnih zastupnika Željka Glasnovića i Zlatka Hasanbegovića.
Predstavnik predlagatelja Ivan Malenica, ministar uprave, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: prof. dr. sc. Vesna Pusić u ime Kluba zastupnika GLAS-a, prof. dr. sc. Miroslav Tuđman u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, prof. dr. sc. Milorad Pupovac u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Zlatko Hasanbegović u ime  Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i nezavisnih zastupnika Željka Glasnovića i Zlatka Hasanbegovića, Darinko Kosor u ime Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a, Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i RI-a,Tomislav Panenić u ime Kluba zastupnika Nezavisne liste mladih, Božica Makar u ime Kluba zastupnika HNS-a, dr. sc. Mirando Mrsić u ime Kluba zastupnika HSS-a i Demokrata, Tomislav Žagar i Vlaho Orepić u ime Kluba zastupnika HSU-a, SNAGA-e, nezavisnih zastupnika i Nove politike, Goran Beus Richembergh, Branko Bačić, Željko Raguž, Saša Đujić, Stevo Culej, Nenad Stazić, Domagoj Mikulić, Petar Škorić, Davor Ivo Stier, Arsen Bauk, Tomislav Lipošćak, Josip Borić, dr. sc. Miro Kovač, Josip Đakić, Joško Klisović, u završnoj raspravi Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a i prof. dr. sc. Miroslav Tuđman u ime Kluba zastupnika HDZ-a, te Ivan Malenica, ministar uprave.
Za repliku su se javili zastupnici: Željko Glasnović, Peđa Grbin, prof. dr. sc. Željko Jovanović, Tomislav Panenić, Arsen Bauk, Tomislav Žagar, Joško Klisović, Nenad Stazić, Saša Đujić, Goran Beus Richembergh, dr. sc. Mirando Mrsić, Josip Đakić, Tomislav Klarić, Vlaho Orepić, Ante Pranić, Domagoj Mikulić, Snježana Sabolek, Grozdana Perić, Branko Bačić, Josip Borić, Davor Ivo Stier, Ivan Šuker, Stevo Culej, Ivan Pernar, Tomislav Lipošćak, Domagoj Hajduković, Marija Jelkovac, Sunčana Glavak, Ante Plazonić,  prof. dr. sc. Miroslav Tuđman, dr. sc. Miro Kovač, Petar Škorić, Anđelko Stričak, Ante Babić i Kažimir Varda. 
Rasprava je zaključena 8. studenoga 2019.
Amandmane su podnijeli: Klub zastupnika Hrvatskih suverenista i nezavisnih zastupnika Željka Glasnovića i Zlatka Hasanbegovića, zastupnik Joško Klisović, zastupnik Mirando Mrsić, zastupnik Darinko Kosor, Klub zastupnika HSS-a i Demokrata, Klub zastupnika GLAS-a, Klub zastupnika SDP-a, Klub zastupnika HDZ-a, zastupnik Tomislav Panenić, zastupnik Arsen Bauk i zastupnik Davor Bernardić. 
Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane Kluba zastupnika HDZ-a na članak 1. stavci 1. i 2., te na članak 2. stavci 1. i 2. 
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor, većinom glasova nije prihvatio ostale amandmane. Amandmane su povukli: zastupnik Joško Klisović u pregledu amandmana pod rednim brojevima 5. i 28., zastupnik Arsen Bauk pod 9. i 23. i zastupnik Tomislav Panenić pod 26. i 27., te od 29. do 33.
Tijekom izjašnjavanja o amandmanima stanku su zatražili zastupnici Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i nezavisnih zastupnika Željka Glasnovića i Zlatka Hasanbegovića i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova, nije prihvatio zaključak Kluba zastupnika SDP-a. /28 „za“, 74 „protiv“, 1 „suzdržan“/
Hrvatski sabor je, 14. studenoga 2019. većinom glasova /77 „za“, 27 „protiv“, 6 „suzdržanih“/ donio Zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.
140.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST, prvo čitanje, P.Z.E. br. 780 
141.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT,  prvo čitanje, P.Z.E. br. 781 
142.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ADMINISTRATIVNOJ SURADNJI U PODRUČJU POREZA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 782   
143.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TROŠARINAMA,  prvo čitanje, P.Z.E. br. 783  
144.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK,  prvo čitanje, P.Z. br. 784
145.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA OPĆEG POREZNOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 785
146.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM, prvo čitanje, P.Z. br. 786
147.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA MOTORNA VOZILA, prvo čitanje, P.Z. br. 787
148.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA KAVU I BEZALKOHOLNA PIĆA, prvo čitanje, P.Z. br. 788
O aktima od 140. do 148. provedena je objedinjena rasprava.
Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun.
Predstavnik predlagatelja dr. sc. Zdravko Marić, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar financija, dodatno je obrazložio predložene akte. 
U raspravi su sudjelovali zastupnici: prof. dr. sc. Branko Grčić i mr. sc. Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Božo Petrov u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Ivan Šuker u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Stjepan Čuraj i Milorad Batinić u ime Kluba zastupnika HNS-a, Davor Vlaović u ime Kluba zastupnika HSS-a i Demokrata, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a, Marin Škibola u ime Kluba zastupnika Nezavisne liste mladih, Tulio Demetlika u ime Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i RI-a, Tomislav Žagar u ime Kluba zastupnika HSU-a, SNAGA-e, nezavisnih zastupnika i Nove politike, Ante Babić, Saša Đujić, Miro Bulj, Nikola Grmoja, prof. dr. sc. Branko Grčić, Peđa Grbin, Grozdana Perić, Branka Juričev-Martinčev, Dragica Vranješ, Domagoj Mikulić, Ante Bačić, Marko Vešligaj, Damir Mateljan, Damjan Vucelić, Snježana Sabolek, Stjepan Čuraj, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i dr. sc. Zdravko Marić, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar financija.
Za repliku su se javili zastupnici: Gordan Maras, Milorad Batinić, Branko Bačić, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Saša Đujić, Nikola Grmoja, Božo Petrov, prof. dr. sc. Branko Grčić, Damir Mateljan, Stjepan Čuraj, Ante Babić, Branka Juričev-Martinčev, prof. dr. sc. Robert Podolnjak, Ante Bačić, Tomislav Žagar, Marko Vešligaj, Grozdana Perić, Ivan Šuker, Peđa Grbin, mr. sc. Boris Lalovac, Sabina Glasovac, Anka Mrak-Taritaš, Miro Bulj, Marko Sladoljev, Anđelko Stričak, Tulio Demetlika, Ivica Mišić, Marija Jelkovac, Sunčana Glavak i Tomislav Saucha. 
Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici Božo Petrov u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Gordan Maras u ime Kluba zastupnika SDP-a, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a i Ivan Šuker u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Rasprava je zaključena 12. studenoga 2019.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST, prvo čitanje, P.Z.E. br. 780
Hrvatski sabor je, 14. studenoga 2019. većinom glasova /84 „za“, 23 „protiv“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT, prvo čitanje, P.Z.E. br. 781 
Hrvatski sabor je, 14. studenoga 2019. većinom glasova /80 „za“, 24 „protiv“, 1 „suzdržan“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ADMINISTRATIVNOJ SURADNJI U PODRUČJU POREZA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 782   
Hrvatski sabor je, 14. studenoga 2019. većinom glasova /79 „za“, 21 „protiv“, 2 „suzdržana“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TROŠARINAMA,  prvo čitanje, P.Z.E. br. 783  
Hrvatski sabor je, 14. studenoga 2019. većinom glasova /78 „za“, 18 „protiv“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK,  prvo čitanje, P.Z. br. 784
Hrvatski sabor je, 14. studenoga 2019. većinom glasova /85 „za“, 20 „protiv“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA OPĆEG POREZNOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 785
Hrvatski sabor je, 14. studenoga 2019. većinom glasova /81 „za“, 19 „protiv“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona. 

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM, prvo čitanje, P.Z. br. 786
Hrvatski sabor je, 14. studenoga 2019. većinom glasova /80 „za“, 20 „protiv“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA MOTORNA VOZILA, prvo čitanje, P.Z. br. 787
Hrvatski sabor je, 14. studenoga 2019. većinom glasova /80 „za“, 20 „protiv“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o posebnom porezu na motorna vozila.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA KAVU I BEZALKOHOLNA PIĆA, prvo čitanje, P.Z. br. 788
Hrvatski sabor je, 14. studenoga 2019. većinom glasova /85 „za“, 16 „protiv“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

149.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje,  P.Z. br. 779
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.
Predstavnik predlagatelja Ivan Malenica, ministar uprave, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Ivan Šipić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Damir Mateljan u ime Kluba zastupnika SDP-a, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika NHS-a, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Dragica Vranješ, Marija Mačković i Ivan Malenica, ministar uprave.
Za repliku su se javili zastupnici: Stjepan Čuraj, Ante Bačić, Marija Jelkovac, Miro Bulj i Marija Mačković.
Rasprava je zaključena 12. studenoga 2019.
Hrvatski sabor je, 14. studenoga 2019. jednoglasno /97 „za“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj. 
O aktima pod 150. glasovalo se sukladno članku 44. stavku 4. Poslovnika Hrvatskog sabora.
150.    a) IZVJEŠTAJ O RADU AZ OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA ZA 2018. GODINU - podnositelj: Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima
b) IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA ERSTE D.O.O. DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA ZA 2018. GODINU - podnositelj: Erste d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima
c) IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA  PBZ CROATIA OSIGURANJE D.D. ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA ZA 2018. GODINU - podnositelj:  PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima  
d) IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA RAIFFEISEN DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA D.D. ZA 2018. GODINU- podnositelj: Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.
Podnositelji navedenih akata su: Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, Erste d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima i Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. na temelju članka 150. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima.        
Raspravu su proveli: Odbor za financije i državni proračun i Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
IZVJEŠTAJ O RADU AZ OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA ZA 2018. GODINU
Hrvatski sabor je, 14. studenoga 2019. većinom glasova /98 „za“, 2 „protiv“,  1 „suzdržan“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvještaj o radu AZ obveznih mirovinskih fondova za 2018. godinu. 
IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA ERSTE D.O.O. DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA ZA 2018. GODINU  
Hrvatski sabor je, 14. studenoga 2019. većinom glasova /99 „za“,  3 „protiv“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun,  donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvještaj o radu obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja Erste d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima za 2018. godinu.
IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA  PBZ CROATIA OSIGURANJE D.D. ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA ZA 2018. GODINU 
Hrvatski sabor je, 14. studenoga 2019. većinom glasova /97 „za“,  3 „protiv“,  1 „suzdržan“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun,  donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvještaj o radu obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja  PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima za 2018. godinu. 
IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA RAIFFEISEN DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA D.D. ZA 2018. GODINU 
Hrvatski sabor je, 14. studenoga 2019. većinom glasova /95 „za“, 3 „protiv“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvještaj o radu obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. za 2018. godinu.  


GLASOVANJE O AKTU RASPRAVLJENOM NA 12. SJEDNICI

1.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HRVATSKOM DRŽAVLJANSTVU, drugo čitanje,  P.Z. br. 554                                                                                 
Rasprava je zaključena 27. lipnja 2019. na 12. sjednici Hrvatskoga sabora.
Hrvatski sabor je većinom glasova /107„za“, 1 „suzdržan“/ prihvatio da se raspravlja o amandmanima Vlade Republike Hrvatske koji su dostavljeni nakon zaključenja rasprave.
Hrvatski sabor prihvatio je amandmane Vlade Republike Hrvatske na članak 2. izmijenjeni članak 5. /78 „za“, 33 „suzdržana“/, članak 5. izmijenjeni članak 11. /96 „za“, 3 „suzdržana“/, članak 12. izmijenjeni članak 24. /jednoglasno, 99 „za“/, članak 17. dodani članak 30.a / /jednoglasno, 101 „za“/ i na članak 19. /99 „za“, 1 „suzdržan“/.
Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Kluba zastupnika HDZ-a na članak 15. dodani članak 26.a. 
Nakon izjašnjenja predstavnika predlagatelja o neprihvaćanju amandmana, amandmane su povukli Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske na članak 2. izmijenjeni članak 5. dodani novi stavak 2. i na članak 5. izmijenjeni članak 11. dodani novi stavak 4., Klub zastupnika SDSS-a na članak 5. izmijenjeni članak 11. stavci 3. i 4. i na članak 17. u dodanom članku 30.a dodani novi stavak 2., te Klub zastupnika SDP-a na članak 8. u izmijenjenom članku 16. stavak 3. i na članak 17. u dodanom članku 30.a dodani novi stavak 2.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor, većinom glasova nije prihvatio amandmane Kluba zastupnika SDP-a na članak 5. u izmijenjenom članku 11. stavak 3., članak 5. u izmijenjenom članku 11. stavak 4., članak 8. u izmijenjenom članku 16. dodani novi stavak 4. i na članak 15. dodani članak 26.a.
Hrvatski sabor je, 18. listopada 2019. većinom glasova /88  „za“,  24 „suzdržana“/, donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom državljanstvu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.


Sjednica je zaključena 14. studenoga 2019. godine u 13.14 sati.

 

PREDSJEDNIK HRVATSKOGA SABORA
Gordan Jandroković

TAJNIK SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA
Ivan Bukarica

Preuzimanje zapisnika