11. sjednica Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR


ZAPISNIK JEDANAESTE SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA


održane 16.,17., 18., 23., 24., 25., 30., 31. siječnja, 1., 6., 7., 8., 13., 14., 15., 19., 20., 21., 22., 27., 28. veljače, 1., 13., 14., 15., 20., 21., 22., 23., 27., 28., 29. ožujka te 3., 4., 5., 9., 10., 11. i 12. travnja 2019. godine. 

Zagreb, siječanj – veljača – ožujak – travanj 2019.

HRVATSKI SABOR
Zapisnik

jedanaeste sjednice održane 16.,17., 18., 23., 24., 25., 30., 31. siječnja, 1., 6., 7., 8., 13., 14., 15., 19., 20., 21., 22., 27., 28. veljače, 1., 13., 14., 15., 20., 21., 22., 23., 27., 28., 29. ožujka te 3., 4., 5., 9., 10., 11. i 12. travnja 2019. godine. 

Sjednicu Hrvatskoga sabora, 16. siječnja 2019., u 9.30 otvorio je predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković.
Ovom sjednicom započelo je redovito zasjedanje Hrvatskoga sabora koje prema odredbama Ustava Republike Hrvatske i Poslovnika Hrvatskoga sabora započinje 15. siječnja i završava 15. srpnja.
Sjednica je započela odavanjem počasti Domovini intoniranjem hrvatske himne „Lijepa naša domovino“ te odavanjem počasti svima koji su dali život za Hrvatsku.
Predsjednik Hrvatskoga sabora podsjetio je na dvije obljetnice iz moderne hrvatske povijesti koje obilježavamo 15. siječnja, a to su 27. godišnjica priznanja Republike Hrvatske kao neovisne i suverene države i 21. godišnjica završetka mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja.
Zapisnik 10. sjednice prihvaćen je u predloženom tekstu.

UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA

Poziv za sjednicu s predloženim dnevnim redom, te konačni prijedlog dnevnog reda zastupnicima su dostavljeni elektroničkim putem.
Pisanih prigovora na predloženi dnevni red uz poziv za sjednicu nije bilo te se taj dnevni red, sukladno članku 225. stavku 3. Poslovnika Hrvatskoga sabora smatra utvrđenim.
U konačni prijedlog dnevnog reda uvršteno je sedam novih točaka, a to su:
1.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 559

2.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O SPRJEČAVANJU UNOŠENJA I ŠIRENJA STRANIH TE INVAZIVNIH STRANIH VRSTA I UPRAVLJANJA NJIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 560

3.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PREKOGRANIČNOM PROMETU I TRGOVINI DIVLJIM VRSTAMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 561

4.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 511/2014 O MJERAMA USKLAĐIVANJA ZA KORISNIKE PROTOKOLA IZ NAGOYE O PRISTUPU GENETSKIM RESURSIMA TE POŠTENOJ I PRAVIČNOJ PODJELI DOBITI KOJA PROIZLAZI IZ NJIHOVA KORIŠTENJA U UNIJI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 562

5.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O OSNIVANJU INTER-AMERIČKE INVESTICIJSKE KORPORACIJE, drugo čitanje, P.Z. br. 563        
                                                            
6.    PRIJEDLOG PLANA USKLAĐIVANJA ZAKONODAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE S PRAVNOM STEČEVINOM EUROPSKE UNIJE ZA 2019. GODINU

7.    IZVJEŠĆE O PROVEDBI NACIONALNE STRATEGIJE I AKCIJSKOG PLANA SUZBIJANJA ZLOUPORABE DROGA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA 2017. GODINU.
Prigovora na uvrštavanje novih točaka nije bilo.
Sukladno članku 205. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor prihvatio je da se po hitnom postupku raspravlja o točkama:
1.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 559
2.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O SPRJEČAVANJU UNOŠENJA I ŠIRENJA STRANIH TE INVAZIVNIH STRANIH VRSTA I UPRAVLJANJA NJIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 560
3.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PREKOGRANIČNOM PROMETU I TRGOVINI DIVLJIM VRSTAMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 561
4.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 511/2014 O MJERAMA USKLAĐIVANJA ZA KORISNIKE PROTOKOLA IZ NAGOYE O PRISTUPU GENETSKIM RESURSIMA TE POŠTENOJ I PRAVIČNOJ PODJELI DOBITI KOJA PROIZLAZI IZ NJIHOVA KORIŠTENJA U UNIJI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 562.    

Sukladno odredbi članka 228. stavka. 1. Poslovnika Hrvatskoga sabora, predsjednik Hrvatskoga sabora objavio je utvrđen dnevni red redoslijedom točaka koji je predložio u konačnom prijedlogu dnevnog reda.

DOPUNA DNEVNOG REDA


Dana 25. siječnja 2019., dnevni red dopunjen je točkama:
                                                        
1.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O PRIVATIZACIJI INA-INDUSTRIJE NAFTE d.d., hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 565   /78 glasova „za“, 46 „protiv“/ 
Primjedbu na hitnost postupka iznio je zastupnik Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a. 
Tijekom utvrđivanja hitnosti postupka o prvoj točki dopune dnevnog reda stanku su zatražili zastupnici: Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ivan Vilibor Sinčić u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a, Tomislav Žagar u ime Kluba nezavisnih zastupnika i Ivan Šuker u ime Kluba zastupnika HDZ-a.                                                        
2.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PLAĆAMA SUDACA I DRUGIH PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 566 /čl. 205. Poslovnika Hrvatskoga sabora/                                                                
3.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SANACIJI KREDITNIH INSTITUCIJA I INVESTICIJSKIH DRUŠTAVA, drugo čitanje, P.Z.E br. 494
4.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR, prvo čitanje, P.Z. br. 564 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista 
5.    IZVJEŠĆE O POSLOVANJU SLOBODNIH ZONA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2017. GODINI
6.    IZVJEŠĆE O PROVEDBI STRATEGIJE NACIONALNE SIGURNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE
7.    IZVJEŠĆE O PROVOĐENJU USTAVNOG ZAKONA O PRAVIMA NACIONALNIH MANJINA I O UTROŠKU SREDSTAVA OSIGURANIH U DRŽAVNOM PRORAČUNU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2017. GODINU ZA POTREBE NACIONALNIH MANJINA  
8.    IZVJEŠĆE O RADU VIJEĆA ZA VODNE USLUGE ZA 2017. - podnositelj: Vijeće za vodne usluge             
9.    PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA STATUTA HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE - predlagatelj: Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije.

Dana 8. veljače 2019., dnevni red dopunjen je točkama:
1.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DRŽAVNOM UREDU ZA REVIZIJU, drugo čitanje, P.Z. br. 499  
2.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2018/302 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 28. VELJAČE 2018. O RJEŠAVANJU PITANJA NEOPRAVDANOG GEOGRAFSKOG BLOKIRANJA I DRUGIH OBLIKA DISKRIMINACIJE NA UNUTARNJEM TRŽIŠTU NA TEMELJU DRŽAVLJANSTVA, MJESTA BORAVIŠTA ILI MJESTA POSLOVNOG NASTANA KLIJENATA TE O IZMJENI UREDBI (EZ) 2006/2004 I (EU) 2017/2394 I DIREKTIVE 2009/22/EZ, drugo čitanje, P.Z.E. br. 458 
3.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE VIJEĆA EUROPE PROTIV TRGOVANJA LJUDSKIM ORGANIMA, drugo čitanje, P.Z. br. 569 
4.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ZDRAVSTVENIM MJERAMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA SLOBODNO ODLUČIVANJE O RAĐANJU DJECE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje P.Z. br. 567 - predlagatelj: zastupnik dr. sc. Mirando Mrsić   /čl. 205. Poslovnika Hrvatskoga sabora/                                   
5.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUZBIJANJU ZLOUPORABE DROGA, prvo čitanje, P.Z. br. 568 - predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e
6.    LISTA KANDIDATA ZA IZBOR ČETIRI ČLANA PROGRAMSKOG VIJEĆA HRT-a - podnositelj: Odbor za informiranje, informatizaciju i medije
7.    PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU 22. VELJAČE – „DANOM HRVATSKE GLAGOLJICE I GLAGOLJAŠTVA“ - predlagatelj: Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu 
8.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA POVODOM IZVJEŠĆA O PROVEDENOJ PROVJERI BROJA I VJERODOSTOJNOSTI POTPISA BIRAČA TE ZAKONITOSTI POSTUPKA PRIKUPLJANJA POTPISA BIRAČA IZ ZAHTJEVA ZA RASPISIVANJE DRŽAVNOG REFERENDUMA GRAĐANSKE INICIJATIVE "NAROD ODLUČUJE" O IZMJENI ČLANKA 72. USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE I O DOPUNI USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE ČLANKOM 72.A TE GRAĐANSKE INICIJATIVE "ISTINA O ISTANBULSKOJ" - predlagatelj: Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav
9.    INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE RADI POSTUPANJA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE VEZANIH UZ NABAVKU ESKADRILE VIŠENAMJENSKIH BORBENIH AVIONA  -  podnositelji: 16 zastupnika u Hrvatskom saboru.
Dana 15. veljače  2019., dnevni red dopunjen je točkama:                                  
1.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 571 /čl. 205. Poslovnika Hrvatskoga sabora/                                   

2.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 572   /čl. 205. Poslovnika Hrvatskoga sabora/ 
                                                     
3.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLICIJI,  prvo čitanje, P.Z. br. 573     
          
4.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RODILJNIM I RODITELJSKIM POTPORAMA, prvo čitanje,  P.Z. br. 570  - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista       
  
5.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANICE VIJEĆA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE  

6.    a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANICE VIJEĆA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA
b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANICE VIJEĆA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA.

              Dana 22. veljače  2019., dnevni red dopunjen je točkama:                                                                                
1.    KONAČNO PRIJEDLOG ZAKONA O IZBORU VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA, drugo čitanje, P.Z. br. 557
2.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA UZ SJEVERNOATLANTSKI UGOVOR O PRISTUPANJU REPUBLIKE SJEVERNE MAKEDONIJE, drugo čitanje, P.Z. br. 574.

         Dana 1. ožujka  2019., dnevni red dopunjen je točkama:
1.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VETERINARSKO-MEDICINSKIM PROIZVODIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 582  /čl. 206. Poslovnika Hrvatskoga sabora/
2.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O OPĆOJ SIGURNOSTI PROIZVODA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 579  /čl. 205. Poslovnika Hrvatskoga sabora/
3.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O ALTERNATIVNOM RJEŠAVANJU POTROŠAČKIH SPOROVA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 575  /čl. 205. Poslovnika Hrvatskoga sabora/    
4.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA PROIZVODE I OCJENJIVANJU SUKLADNOSTI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 580  /čl. 205. Poslovnika Hrvatskoga sabora/      
5.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O ELEKTRONIČKOJ TRGOVINI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 577 /čl. 205. Poslovnika Hrvatskoga sabora/   
6.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POSREDOVANJU U PROMETU NEKRETNINA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 576  /čl. 205. Poslovnika Hrvatskoga sabora/
7.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O TRGOVINI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 578 /čl. 205. Poslovnika Hrvatskoga sabora/   
8.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O VINU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 430      
9.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O POLITIČKOM DIJALOGU I SURADNJI IZMEĐU EUROPSKE UNIJE I NJEZINIH DRŽAVA ČLANICA, S JEDNE STRANE, I REPUBLIKE KUBE, S DRUGE STRANE, drugo čitanje,  P.Z. br. 581  
10.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O USKLADIŠTENJU I SKLADIŠNICI ZA ŽITARICE I INDUSTRIJSKO BILJE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 583 /čl. 205. Poslovnika Hrvatskoga sabora/
11.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O DUHANU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 584 /čl. 205. Poslovnika Hrvatskoga sabora/
12.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O GNOJIVIMA I POBOLJŠIVAČIMA TLA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 585 /čl. 205. Poslovnika Hrvatskoga sabora/
13.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 2003/2003 O GNOJIVIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 586 /čl. 205. Poslovnika Hrvatskoga sabora/
14.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 1107/2009 O STAVLJANJU NA TRŽIŠTE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 587 /čl. 205. Poslovnika Hrvatskoga sabora/
15.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O INFORMIRANJU POTROŠAČA O HRANI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 588 /čl. 205. Poslovnika Hrvatskoga sabora/
16.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O ZAŠTITI ŽIVOTINJA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 589 /čl. 205. Poslovnika Hrvatskoga sabora/
17.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PROVEDBI UREDBI EUROPSKE UNIJE O ZAŠTITI ŽIVOTINJA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 590 /čl. 205. Poslovnika Hrvatskoga sabora/
18.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 591 /čl. 205. Poslovnika Hrvatskoga sabora/
19.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŠUMSKOM REPRODUKCIJSKOM MATERIJALU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 592 /čl. 205. Poslovnika Hrvatskoga sabora/
20.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O LOVSTVU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 593 /čl. 205. Poslovnika Hrvatskoga sabora/
21.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENIM KONTROLAMA KOJE SE PROVODE SUKLADNO PROPISIMA O HRANI, HRANI ZA ŽIVOTINJE, O ZDRAVLJU I DOBROBITI ŽIVOTINJA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 594 /čl. 205. Poslovnika Hrvatskoga sabora/
22.    PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2017/352 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 15. VELJAČE 2017. O USPOSTAVI OKVIRA ZA PRUŽANJE LUČKIH USLUGA I ZAJEDNIČKIH PRAVILA O FINANCIJSKOJ TRANSPARENTNOSTI LUKA, prvo čitanje, P.Z. E. br. 595
23.    PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI DELEGIRANE UREDBE KOMISIJE (EU) 2016/161 OD 2. LISTOPADA 2015. O DOPUNI DIREKTIVE 2001/83/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA UTVRĐIVANJEM DETALJNIH PRAVILA ZA SIGURNOSNE OZNAKE NA PAKIRANJIMA LIJEKOVA ZA HUMANU PRIMJENU, prvo čitanje P.Z. E. br. 596
24.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ŽELJEZNICI, drugo čitanje, P.Z. E. br. 555
25.    a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE    b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE.

Dana 14. ožujka 2019., dnevni red dopunjen je točkama:    
1.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUZBIJANJU ZLOUPORABE DROGA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 495
2.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O FINANCIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI, IZBORNE PROMIDŽBE I REFERENDUMA, drugo čitanje, P.Z. br. 519
3.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REGULIRANIM PROFESIJAMA I PRIZNAVANJU INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA, prvo čitanje, P.Z.E. 598
Dana 20. ožujka 2019., zastupnik Gordan Maras, predsjednik Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo je najavio da će uputiti zahtjev za davanje mišljenja Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav radi utvrđivanja matičnog radnog tijela za raspravu o ovome Prijedlogu zakona.
4.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 599
5.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKOM REGISTRU, prvo čitanje, P.Z. br. 600
6.    IZVJEŠĆE O RADU NACIONALNOG VIJEĆA ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA ZA 2018. GODINU - podnositelj: Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala.
           
Dana 22. ožujka  2019. dnevni red dopunjen je točkama:
1.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O GRAĐEVNIM PROIZVODIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 601 /čl. 205. Poslovnika Hrvatskoga sabora/
2.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O MEDICINSKOM POSTUPKU PREKIDA TRUDNOĆE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 597 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a /čl. 205. Poslovnika Hrvatskoga sabora/
3.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 556
4.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O KORIŠTENJU PSA POMAGAČA, drugo čitanje, P.Z. br. 496
5.    PRIJEDLOG ZAKONA O DRŽAVLJANIMA DRŽAVA ČLANICA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA I ČLANOVIMA NJIHOVIH OBITELJI, prvo čitanje, P.Z.E. 602
6.    PRIJEDLOG ZAKONA O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 603
7.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O CESTAMA, prvo čitanje,   P.Z. br. 604 -  predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
8.    PRIJEDLOG ZAKONA O VODNIM USLUGAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 608                                                             
9.    PRIJEDLOG ZAKONA O VODAMA,  prvo čitanje, P.Z.E. br. 606                                                             
10.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANCIRANJU VODNOGA GOSPODARSTVA, prvo čitanje, P.Z. br. 607                                                             
11.    PRIJEDLOG ZAKONA O OSOBAMA NESTALIM U DOMOVINSKOM RATU, prvo čitanje, P.Z. br. 610                                                             
12.    PRIJEDLOG ZAKONA O PRIVREMENOJ MJERI U PODRUČJU OBVEZNOGA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA, prvo čitanje, P.Z. br. 609                                                             
13.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA O UKLANJANJU NEZAKONITE TRGOVINE DUHANSKIM PROIZVODIMA, drugo čitanje, P.Z. br. 605.  

Dana 5. travnja 2019. dnevni red dopunjen je točkama:
1.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O CARINSKOJ SLUŽBI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 612 /čl. 205. Poslovnika Hrvatskoga sabora/
2.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 623 /76 „za“, 25 „protiv“/
Primjedbu na hitnost postupka iznijeli su zastupnici: Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a i Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a.
3.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GRADNJI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 624 /76 „za“, 25 „protiv“/
Primjedbu na hitnost postupka iznijeli su zastupnici: Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a i Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a.
4.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje,  P.Z. br. 625  /čl. 205. Poslovnika Hrvatskoga sabora/               
5.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ISTRAŽIVANJU I EKSPLOATACIJI UGLJIKOVODIKA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 626   /čl. 205. Poslovnika Hrvatskoga sabora/                                                                                                                                  
6.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU OKVIRNOG SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE KRALJEVINE MAROKA O SURADNJI U PODRUČJU OBRANE, drugo čitanje, P.Z. br. 613
7.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU OKVIRNOG SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE POLJSKE O UZAJAMNOJ OBRAMBENOJ SURADNJI, drugo čitanje, P.Z. br. 614
8.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE KOREJE O SOCIJALNOJ SIGURNOSTI, drugo čitanje, P.Z. br. 615
9.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA, drugo čitanje,  P.Z. br. 516
10.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 616
11.    PRIJEDLOG ZAKONA O SUSTAVU DRŽAVNE UPRAVE, prvo čitanje, P.Z. br. 617
12.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZAMA I PRAVIMA DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA, prvo čitanje, P.Z. br. 618
13.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLICIJSKIM POSLOVIMA I OVLASTIMA, prvo čitanje,  P.Z. br. 619
14.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU, prvo čitanje, P.Z. br. 620
15.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUSTAVU UNUTARNJIH KONTROLA U JAVNOM SEKTORU, prvo čitanje, P.Z. br. 621
16.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MEĐUNARODNIM MJERAMA OGRANIČAVANJA, prvo čitanje, P.Z. br. 622
17.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 599
18.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKOM REGISTRU, drugo čitanje, P.Z. br. 600  
19.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA I PROMICANJU HRVATSKOG TURIZMA, drugo čitanje, P.Z. br. 462   
20.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ČLANARINAMA U TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA, drugo čitanje, P.Z. br. 463 
21.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O TURISTIČKOJ PRISTOJBI, drugo čitanje, P.Z. br. 464  
22.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVOSUDNOJ SURADNJI U KAZNENIM STVARIMA S DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE, prvo čitanje, P.Z.E. br. 628  
23.    PRIJEDLOG ZAKONA O METEOROLOŠKOJ I HIDROLOŠKOJ DJELATNOSTI, prvo čitanje, P.Z. br. 629                                                                                  
24.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O FINANCIRANJU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE INVESTICIJSKE BANKE ZA PROJEKT NACIONALNOG SUFINANCIRANJA EU FONDOVA U RAZDOBLJU OD 2014. DO 2020. GODINE/B, drugo čitanje, P.Z. br. 627                                                                               
25.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA, prvo čitanje, P.Z. br. 611 - predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e
26.    IZVJEŠĆE PUČKE PRAVOBRANITELJICE ZA 2018. GODINU podnositeljica: pučka pravobraniteljica
27.    IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJICE ZA DJECU ZA 2018. GODINU - podnositeljica: pravobraniteljica za djecu
28.    IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2018. GODINU - podnositelj: povjerenik za informiranje
29.    IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJA ZA OSOBE S INVALIDITETOM ZA 2018. GODINU -  podnositeljica: pravobraniteljica za osobe s invaliditetom
30.     a) IZVJEŠTAJ O RADU AZ OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA   ZA 2018. GODINU;                   b) IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA ERSTE D.O.O. DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA ZA 2018. GODINU; c) IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA  PBZ CROATIA OSIGURANJE D.D. ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA ZA 2018. GODINU; d) IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA RAIFFEISEN DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA D.D. ZA 2018. GODINU 
31.    IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJICE ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA ZA 2018. GODINU - podnositeljica: pravobraniteljica za ravnopravnost spolova
32.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2018. GODINE - podnositeljica: Agencija za zaštitu osobnih podataka
33.    IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA PROTUMINSKOG DJELOVANJA I UTROŠENIM FINANCIJSKIM SREDSTVIMA ZA 2018. GODINU. 
Za raspravu na sjednici utvrđen je sljedeći


DNEVNI RED


1.    IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O ODRŽANIM SASTANCIMA EUROPSKOGA VIJEĆA U 2018. GODINI

2.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 408

3.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE VIJETNAMA O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA I SPRJEČAVANJU IZBJEGAVANJA PLAĆANJA POREZA NA DOHODAK, drugo čitanje, P.Z. br. 514

4.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 556

5.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUZBIJANJU ZLOUPORABE DROGA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 495

6.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O NASLJEĐIVANJU, drugo čitanje, P.Z. br. 365

7.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE KRALJEVINE NORVEŠKE O UZAJAMNOJ ZAŠTITI KLASIFICIRANIH PODATAKA, drugo čitanje, P.Z. br. 492

8.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I SAVEZNE VLADE REPUBLIKE AUSTRIJE O RAZMJENI I UZAJAMNOJ ZAŠTITI KLASIFICIRANIH PODATAKA, drugo čitanje, P.Z. br. 493

9.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM, drugo čitanje, P.Z.E. br. 443

10.    a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU DIJELA ČLANOVA VIJEĆA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA 
b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU DIJELA ČLANOVA VIJEĆA  ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

11.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PODACIMA I INFORMACIJAMA U ZDRAVSTVU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 422

12.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 536/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 16. TRAVNJA 2014. O KLINIČKIM ISPITIVANJIMA LIJEKOVA ZA PRIMJENU KOD LJUDI TE O STAVLJANJU IZVAN SNAGE DIREKTIVE 2001/20/EZ, drugo čitanje, P.Z.E. br. 423

13.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O POSTUPANJU S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje P.Z. br. 536

14.     KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ŽIGU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 417
 
15.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI OD SVJETLOSNOG ONEČIŠĆENJA, drugo čitanje, P.Z. br. 407
 
16.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MORSKOM RIBARSTVU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 397

17.    PRIJEDLOG ZAKONA O SLATKOVODNOM RIBARSTVU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 515

18.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE O POLICIJSKOJ SURADNJI U JUGOISTOČNOJ EUROPI, drugo čitanje, P.Z. br. 491
 
19.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O UBLAŽAVANJU I UKLANJANJU POSLJEDICA PRIRODNIH NEPOGODA, drugo čitanje, P.Z. br. 428 

20.     KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 559

21.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O SPRJEČAVANJU UNOŠENJA I ŠIRENJA STRANIH TE INVAZIVNIH STRANIH VRSTA I UPRAVLJANJA NJIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 560

22.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PREKOGRANIČNOM PROMETU I TRGOVINI DIVLJIM VRSTAMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 561

23.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 511/2014 O MJERAMA USKLAĐIVANJA ZA KORISNIKE PROTOKOLA IZ NAGOYE O PRISTUPU GENETSKIM RESURSIMA TE POŠTENOJ I PRAVIČNOJ PODJELI DOBITI KOJA PROIZLAZI IZ NJIHOVA KORIŠTENJA U UNIJI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 562

24.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O OSNIVANJU INTER-AMERIČKE INVESTICIJSKE KORPORACIJE, drugo čitanje, P.Z. br. 563

25.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O VJEŽBENICIMA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA I PRAVOSUDNOM ISPITU, drugo čitanje, P.Z. br. 396

26.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O SUDJELOVANJU CIVILNIH STRUČNJAKA U MEĐUNARODNIM MISIJAMA I OPERACIJAMA, drugo čitanje, P.Z. br. 389

27.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O POSLOVANJU FINANCIJSKE AGENCIJE ZA 2017. GODINU - podnositelj: Financijska agencija  

28.     IZBOR, IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA 
29.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 516
30.    PRIJEDLOG ZAKONA O FINANCIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI, IZBORNE PROMIDŽBE I REFERENDUMA, prvo čitanje, P.Z. br. 519
31.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROIZVODNJI, REMONTU I PROMETU NAORUŽANJA I VOJNE OPREME, drugo čitanje, P.Z. br. 444
32.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SVJETSKE POŠTANSKE KONVENCIJE SA ZAVRŠNIM PROTOKOLOM, drugo čitanje, P.Z. br. 520
33.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU PRVOG DODATNOG PROTOKOLA UZ OPĆA PRAVILA SVJETSKE POŠTANSKE UNIJE, drugo čitanje, P.Z. br. 521
34.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU DEVETOG DODATNOG PROTOKOLA UZ USTAV SVJETSKE POŠTANSKE UNIJE, drugo čitanje, P.Z. br. 522
35.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O POŠTANSKIM USLUGAMA PLAĆANJA SA ZAVRŠNIM PROTOKOLOM, drugo čitanje,  P.Z. br. 523
36.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRISTUPAČNOSTI MREŽNIH STRANICA I PROGRAMSKIH RJEŠENJA ZA POKRETNE UREĐAJE TIJELA JAVNOG SEKTORA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 409
37.    PRIJEDLOG ZAKONA O ŽELJEZNICI, prvo čitanje, P.Z.E. br. 555 
38.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DJELATNOSTI SOCIJALNOG RADA, drugo čitanje, P.Z. br. 405

39.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKOJ DJELATNOSTI, drugo čitanje, P.Z. br. 406
40.    PRIJEDLOG ZAKONA O PSIHOLOŠKOJ DJELATNOSTI, prvo čitanje, P.Z. br. 551
41.    PRIJEDLOG ZAKONA O SOCIJALNOPEDAGOŠKOJ DJELATNOSTI, prvo čitanje, P.Z. br. 552
42.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HRVATSKOM DRŽAVLJANSTVU, prvo čitanje, P.Z. br. 554 
43.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O KNJIŽNICAMA I KNJIŽNIČNOJ DJELATNOSTI, drugo čitanje, P.Z. br. 431
44.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI PRIJAVITELJA NEPRAVILNOSTI, drugo čitanje, P.Z. br. 445   
45.     KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PLAĆAMA       SUDACA I DRUGIH PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 566
46.    PRIJEDLOG ZAKONA O PRAVOSUDNOJ AKADEMIJI, prvo čitanje, P.Z. br. 558
47.    IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU PRAVA NA BESPLATNU PRAVNU POMOĆ I UTROŠKU SREDSTAVA U 2017. GODINI
48.    IZVJEŠĆE O RADU PROBACIJSKE SLUŽBE ZA 2017. GODINU
49.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O PLAĆAMA SUDACA I DRUGIH PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA, prvo čitanje, P.Z. 367 - predlagatelj: Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a 
50.    PRIJEDLOG ZAKLJUČAKA O POKRETANJU POSTUPKA PREGOVORA O IZMJENAMA UGOVORA IZMEĐU SVETE STOLICE I REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelj: Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a    
51.        KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA POMORSKOG ZAKONIKA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 421 
52.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SANACIJI KREDITNIH INSTITUCIJA I INVESTICIJSKIH DRUŠTAVA, drugo čitanje, P.Z.E br. 494
53.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA SPORT 
54.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU I PRESTANKU MANDATA ČLANOVA NACIONALNOGA ZDRAVSTVENOG VIJEĆA - predlagatelj: ministar zdravstva
55.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RODILJNIM I RODITELJSKIM POTPORAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 305 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a     
56.    PRIJEDLOG PLANA USKLAĐIVANJA ZAKONODAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE S PRAVNOM STEČEVINOM EUROPSKE UNIJE ZA 2019. GODINU
57.    IZVJEŠĆE O STANJU I RADU KAZNIONICA, ZATVORA I ODGOJNIH ZAVODA ZA 2017. GODINU
58.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O PRIVATIZACIJI INA-INDUSTRIJE NAFTE d.d., hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 565 
59.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA POVODOM IZVJEŠĆA O PROVEDENOJ PROVJERI BROJA I VJERODOSTOJNOSTI POTPISA BIRAČA TE ZAKONITOSTI POSTUPKA PRIKUPLJANJA POTPISA BIRAČA IZ ZAHTJEVA ZA RASPISIVANJE DRŽAVNOG REFERENDUMA GRAĐANSKE INICIJATIVE "NAROD ODLUČUJE" O IZMJENI ČLANKA 72. USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE I O DOPUNI USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE ČLANKOM 72.A TE GRAĐANSKE INICIJATIVE "ISTINA O ISTANBULSKOJ" 
60.    PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU 22. VELJAČE – „DANOM HRVATSKE GLAGOLJICE I GLAGOLJAŠTVA“ - predlagatelj: Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu   
61.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZBORU VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA, prvo čitanje, P.Z. br. 557
62.    IZVJEŠĆE O UREDBI KOJU JE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DONIJELA NA TEMELJU ZAKONSKE OVLASTI
63.    PRIJEDLOG GODIŠNJEGA PROVEDBENOG PLANA STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2019. GODINE        
64.    IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA
65.    INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE RADI POSTUPANJA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE VEZANIH UZ NABAVKU ESKADRILE VIŠENAMJENSKIH BORBENIH AVIONA - podnositelji:16 zastupnika u Hrvatskom saboru
66.    IZVJEŠĆE O PROVEDBI NACIONALNE STRATEGIJE I AKCIJSKOG PLANA SUZBIJANJA ZLOUPORABE DROGA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA 2017. GODINU   
67.    IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI POLITIČKIH STRANAKA, NEZAVISNIH ZASTUPNIKA I ČLANOVA PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE IZABRANIH S LISTE GRUPE BIRAČA ZA 2017.
68.    IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
69.    IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI LOKALNIH JEDINICA
70.    IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI DODJELJIVANJA I KORIŠTENJA TEKUĆIH DONACIJA IZ PRORAČUNA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE  
71.    IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI KORIŠTENJA VANJSKIH USLUGA U TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA
72.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O ŠUMAMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 237 - predlagatelji: zastupnik prof. dr. sc. Ivan Lovrinović i Klub zastupnika HSS-a 
73.        KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DRŽAVNOM UREDU ZA REVIZIJU, drugo čitanje, P.Z. br. 499  
74.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2018/302 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 28. VELJAČE 2018. O RJEŠAVANJU PITANJA NEOPRAVDANOG GEOGRAFSKOG BLOKIRANJA I DRUGIH OBLIKA DISKRIMINACIJE NA UNUTARNJEM TRŽIŠTU NA TEMELJU DRŽAVLJANSTVA, MJESTA BORAVIŠTA ILI MJESTA POSLOVNOG NASTANA KLIJENATA TE O IZMJENI UREDBI (EZ) 2006/2004 I (EU) 2017/2394 I DIREKTIVE 2009/22/EZ, drugo čitanje, P.Z.E. br. 458 
75.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O DRŽAVNIM POTPORAMA ZA 2017. GODINU                                       
76.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE VIJEĆA EUROPE PROTIV TRGOVANJA LJUDSKIM ORGANIMA, drugo čitanje, P.Z. br. 569
77.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANICE NADZORNOG ODBORA HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE  - predlagatelj: Odbor za informiranje, informatizaciju i medije
78.    IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA I PRETPRISTUPNIH PROGRAMA POMOĆI EUROPSKE UNIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2017. GODINE
79.    IZVJEŠĆE O UČINCIMA PROVEDBE ZAKONA O OTOCIMA U 2017. GODINI

80.    IZVJEŠĆE O STANJU I UPRAVLJANJU ROBNIM ZALIHAMA ZA 2017. GODINU, S FINANCIJSKIM POKAZATELJIMA
81.    IZVJEŠĆE O RADU ODBORA ZA EUROPSKE POSLOVE ZA RAZDOBLJE OD 28. LISTOPADA 2016. DO 31. PROSINCA 2017. GODINE - podnositelj: Odbor za europske poslove
82.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE ZA 2017. GODINU - podnositelj: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
83.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZBORU VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA, drugo čitanje, P.Z. br. 557
84.    IZVJEŠĆE O POSLOVANJU SLOBODNIH ZONA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2017. GODINI
85.    a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANICE VIJEĆA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA
b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANICE VIJEĆA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA 
86.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA OBITELJSKOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 228 - predlagatelj: zastupnik Ivan Pernar
87.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA UZ SJEVERNOATLANTSKI UGOVOR O PRISTUPANJU REPUBLIKE SJEVERNE MAKEDONIJE, drugo čitanje, P.Z. br. 574
88.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 571 
89.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 572   
90.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE ZA 2017. GODINU -  podnositelj: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
91.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU, prvo čitanje, P.Z. br. 355 - predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e
92.    IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU ZA 2018. - podnositelj: glavni državni revizor
93.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O VINU, drugo čitanje,  P.Z.E. br. 430  
94.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O OPĆOJ SIGURNOSTI PROIZVODA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 579  
95.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O ALTERNATIVNOM RJEŠAVANJU POTROŠAČKIH SPOROVA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje,   P.Z. br. 575      
96.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA PROIZVODE I OCJENJIVANJU SUKLADNOSTI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 580       
97.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O ELEKTRONIČKOJ TRGOVINI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 577   
98.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POSREDOVANJU U PROMETU NEKRETNINA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 576  
99.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O TRGOVINI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 578   
100.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VETERINARSKO-MEDICINSKIM PROIZVODIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje,  P.Z.E. br. 582  
101.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O USKLADIŠTENJU I SKLADIŠNICI ZA ŽITARICE I INDUSTRIJSKO BILJE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 583
102.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O DUHANU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 584
103.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O GNOJIVIMA I POBOLJŠIVAČIMA TLA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 585
104.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 2003/2003 O GNOJIVIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 586
105.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 1107/2009 O STAVLJANJU NA TRŽIŠTE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 587
106.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O INFORMIRANJU POTROŠAČA O HRANI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 588
107.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O ZAŠTITI ŽIVOTINJA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 589
108.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PROVEDBI UREDBI EUROPSKE UNIJE O ZAŠTITI ŽIVOTINJA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 590
109.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 591
110.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŠUMSKOM REPRODUKCIJSKOM MATERIJALU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 592
111.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O LOVSTVU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 593
112.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENIM KONTROLAMA KOJE SE PROVODE SUKLADNO PROPISIMA O HRANI, HRANI ZA ŽIVOTINJE, O ZDRAVLJU I DOBROBITI ŽIVOTINJA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 594
113.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O POLITIČKOM DIJALOGU I SURADNJI IZMEĐU EUROPSKE UNIJE I NJEZINIH DRŽAVA ČLANICA, S JEDNE STRANE, I REPUBLIKE KUBE, S DRUGE STRANE, drugo čitanje, P.Z. br. 581 
114.    IZVJEŠĆE O RADU NACIONALNOG VIJEĆA ZA PRAĆENJE PROVEDBE STRATEGIJE SUZBIJANJA KORUPCIJE ZA RAZDOBLJE OD 27. LISTOPADA 2017. GODINE DO 15. SRPNJA 2018. GODINE - podnositelj: Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije 
115.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O UPRAVLJANJU DRŽAVNOM IMOVINOM, prvo čitanje, P.Z. br. 361 -  predlagatelj: zastupnik Miro Bulj
116.     PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2017/352 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 15. VELJAČE 2017. O USPOSTAVI OKVIRA ZA PRUŽANJE LUČKIH USLUGA I ZAJEDNIČKIH PRAVILA O FINANCIJSKOJ TRANSPARENTNOSTI LUKA, prvo čitanje, P.Z. E. br. 595

117.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O FINANCIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI, IZBORNE PROMIDŽBE I REFERENDUMA, drugo čitanje, P.Z. br. 519
118.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUZBIJANJU ZLOUPORABE DROGA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 495
119.        KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ŽELJEZNICI, drugo čitanje, P.Z. E. br. 555
120.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 599
121.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKOM REGISTRU, prvo čitanje, P.Z. br. 600
122.    IZVJEŠĆE O RADU VIJEĆA ZA VODNE USLUGE ZA 2017. GODINU - podnositelj: Vijeće za vodne usluge  

123.    a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA  UPRAVNOG VIJEĆA AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE; b)  PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE
124.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O GRAĐEVNIM PROIZVODIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 601
125.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 556
126.    PRIJEDLOG ZAKONA O DRŽAVLJANIMA DRŽAVA ČLANICA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA I ČLANOVIMA NJIHOVIH OBITELJI, prvo čitanje, P.Z.E. 602
127.      PRIJEDLOG ZAKONA O PRIVREMENOJ MJERI U PODRUČJU OBVEZNOGA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA, prvo čitanje, P.Z. br. 609                                                             
128.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA O UKLANJANJU NEZAKONITE TRGOVINE DUHANSKIM PROIZVODIMA, drugo čitanje, P.Z. br. 605   
129.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O KORIŠTENJU PSA POMAGAČA, drugo čitanje, P.Z. br. 496
130.    PRIJEDLOG ZAKONA O SUDOVIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 402 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista
131.    PRIJEDLOG ZAKONA O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 603

132.    IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA 2017. GODINU I IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA 2017. GODINU - podnositelj: Hrvatska energetska regulatorna agencija
133.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 356 - predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e
134.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLICIJI,  prvo čitanje, P.Z. br. 573 
135.    PRIJEDLOG ZAKONA O VODNIM USLUGAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 608                                                    
136.    PRIJEDLOG ZAKONA O VODAMA,  prvo čitanje, P.Z.E. br. 606
137.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANCIRANJU VODNOGA GOSPODARSTVA, prvo čitanje, P.Z. br. 607    
138.    PRIJEDLOG ZAKONA O OSOBAMA NESTALIM U DOMOVINSKOM RATU, prvo čitanje, P.Z. br. 610 
139.    INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE RADI NEUSPJEHA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE U PROVOĐENJU STRUKTURNIH REFORMI - podnositelji: 23 zastupnika u Hrvatskome saboru
140.    PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA STATUTA HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE - predlagatelj: Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije       
141.    IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI DRUŠTAVA CRVENOG KRIŽA -  podnositelj: glavni državni revizor      
142.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA, drugo čitanje, P.Z. br. 516
143.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU,  hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 623
144.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GRADNJI,  hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 624
145.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 599
146.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKOM REGISTRU, drugo čitanje, P.Z. br. 600
147.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O CARINSKOJ SLUŽBI,  hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 612
148.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA I PROMICANJU HRVATSKOG TURIZMA, drugo čitanje, P.Z. br. 462
149.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ČLANARINAMA U TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA, drugo čitanje, P.Z. br. 463
150.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O TURISTIČKOJ PRISTOJBI, drugo čitanje, P.Z. br. 464        
151.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZAMA I PRAVIMA DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA, prvo čitanje, P.Z. br. 618
152.    PRIJEDLOG ZAKONA O SUSTAVU DRŽAVNE UPRAVE, prvo čitanje, P.Z. br. 617
153.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU OKVIRNOG SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE KRALJEVINE MAROKA O SURADNJI U PODRUČJU OBRANE, drugo čitanje, P.Z. br. 613
154.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU OKVIRNOG SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE POLJSKE O UZAJAMNOJ OBRAMBENOJ SURADNJI, drugo čitanje, P.Z. br. 614
155.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE KOREJE O SOCIJALNOJ SIGURNOSTI, drugo čitanje, P.Z. br. 615
156.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU, prvo čitanje, P.Z. br. 620
157.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUSTAVU UNUTARNJIH KONTROLA U JAVNOM SEKTORU, prvo čitanje, P.Z. br. 621.

    


TOČKE O KOJIMA NIJE PROVEDENA RASPRAVA NA 11. SJEDNICI HRVATSKOGA SABORA:
1.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O CESTAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 517;
2.    POLUGODIŠNJA INFORMACIJA O FINANCIJSKOM STANJU, STUPNJU OSTVARENJA STABILNOSTI CIJENA I PROVEDBI MONETARNE POLITIKE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2018. -  podnositeljica: Hrvatska narodna banka;
3.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU NADZORNOG ODBORA  HRT-a TE PROVEDBI NADZORA ZAKONITOSTI RADA I POSLOVANJA HRT-a ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA 2017. DO 31. PROSINCA 2017. GODINE - podnositelj: Nadzorni odbor HRT-a;
4.    IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA ZA 2017. GODINU - podnositelj: Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa;
5.    IZVJEŠĆE O POSLOVANJU HRT-a ZA 2016. GODINU - podnositelj: glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije;
6.    IZVJEŠĆE O POSLOVANJU HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE ZA 2017. GODINU - podnositelj: glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije;
7.    IZVJEŠĆE O RADU PROGRAMSKOG VIJEĆA HRT-a I O PROVEDBI PROGRAMSKIH NAČELA I OBVEZA HRT-a UTVRĐENIH ZAKONOM O HRT-u I UGOVOROM IZMEĐU HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA 2017. DO 31. PROSINCA 2017. GODINE  - podnositelj: Programsko vijeće Hrvatske radiotelevizije;
8.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI STRATEGIJE I ZAKONA O ODNOSIMA REPUBLIKE HRVATSKE S HRVATIMA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2017. GODINU -  podnositelj: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske;
9.    IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNOG ODVJETNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2017. GODINU - podnositelj: Državno odvjetništvo Republike Hrvatske;
10.    POLUGODIŠNJA INFORMACIJA O FINANCIJSKOM STANJU, STUPNJU OSTVARENJA STABILNOSTI CIJENA I PROVEDBI MONETARNE POLITIKE ZA DRUGO POLUGODIŠTE 2017. - podnositeljica: Hrvatska narodna banka;
11.    PRIJEDLOG ODLUKE O NEDAVANJU VJERODOSTOJNOG TUMAČENJA ČLANKA 347. STAVKA 1. U VEZI ČLANKA 89. STAVKA 7. I ČLANKA 303. PRETHODNOG KAZNENOG ZAKONA („NARODNE NOVINE, BR. 110/97., 27/98. - ISPRAVAK, 50/00. - ODLUKA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE, 129/00., 51/01., 11/03., 190/03. – ODLUKA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE, 105/04., 84/05. - ISPRAVAK, 71/06., 110/07., 152/08., 57/11. I 77/11. – ODLUKA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE) – SADA ČLANKA 293. STAVKA 1. U VEZI ČLANKA 87. STAVKA 6. I 305. KAZNENOG ZAKONA NA SNAZI OD 1. SIJEČNJA 2013. GODINE („NARODNE NOVINE“, BR. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15. – ISPRAVAK I 101/17.), POVEZANO S ČLANKOM 4. STAVKOM 2. ZAKONA O SUDOVIMA („NARODNE NOVINE“ BR. 28/13. I 33/15.), ČLANKOM 1.A, ČLANKOM 3. I ČLANKOM 4. KAZNENOPRAVNE KONVENCIJE O KORUPCIJI („NARODNE NOVINE“, BR. 11/00.) I DRUGIM MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA, ČLANKOM 31. I ČLANKOM 141. USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE („NARODNE NOVINE“, BR. 85/10 – PROČIŠĆENI TEKST I 5/14. – ODLUKA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE) - predlagatelj: Odbor za zakonodavstvo;
12.    IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKOG MEMORIJALNO-DOKUMENTACIJSKOG CENTRA DOMOVINSKOG RATA ZA 2017. - podnositelj: Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata;
13.    IZVJEŠĆE O POSLOVANJU FONDA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI ZA 2017. GODINU - podnositelj: Upravni odbor Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji;
14.    IZVJEŠĆE O RADU VIJEĆA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE I AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE ZA 2017. GODINU - podnositelji: ravnatelj Agencije za elektroničke medije i Vijeće za elektroničke medije;
15.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O PRAVNIM POSLJEDICAMA OSUDE, KAZNENOJ EVIDENCIJI I REHABILITACIJI, prvo čitanje, P.Z. br. 533 - predlagatelj: Klub zastupnika Živoga zida i SNAGA-e;
16.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI KAZNENOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 201 - predlagatelj: Klub zastupnika IDS-a, PGS-a i RI-a;
17.    PRIJEDLOG  ZAKLJUČKA O IZMJENI UREDBE O NAKNADI ZA ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJU UGLJIKOVODIKA (”NARODNE NOVINE”, BROJ 37/2014)  - predlagatelj: Klub zastupnika HSS-a;
18.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA OVRŠNOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 325 - predlagatelji: Klub zastupnika Živoga zida i SNAGA-e, Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista i Klub zastupnika HSS-a;
19.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O ELEKTRONIČKIM KOMUNIKACIJAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 400 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj;
20.    PRIJEDLOG ZAKONA O DRŽAVNOM SUDBENOM VIJEĆU, prvo čitanje, P.Z. br. 401 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista;
21.    PRIJEDLOG ZAKONA O SAMOOPSKRBI ELEKTRIČNOM ENERGIJOM IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE, prvo čitanje, P.Z. br. 360 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista;
22.    PRIJEDLOG ZAKONA O NACIONALNOJ NAKNADI ZA STAROST, prvo čitanje, P.Z. br. 347 - predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e;
23.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU, prvo čitanje, P.Z. br. 346 - predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e;
24.    PRIJEDLOG ZAKONA O ISPITIVANJU PORIJEKLA IMOVINE I ODUZIMANJU NEZAKONITO STEČENE IMOVINE, prvo čitanje, P.Z. br. 390 -  predlagatelj: Klub zastupnika Živoga zida i SNAGA-e;
25.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM, prvo čitanje, P.Z. br. 544 - predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e;
26.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O UPUĆIVANJU ZAHTJEVA DRŽAVNOM UREDU ZA REVIZIJU ZA OBAVLJANJE REVIZIJE U HRVATSKOJ NARODNOJ BANCI - predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e;
27.    IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE O STANJU SUDBENE VLASTI ZA 2017. GODINU - podnositelj: predsjednik Vrhovnog suda;
28.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA ZA 2016. GODINU - podnositeljica: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
29.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR, drugo čitanje,   P.Z. br. 11 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista;
30.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O GRADNJI, prvo čitanje,  P.Z. br. 332 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj:
31.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O DOPRINOSIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje,  P.Z. br. 331 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a;
32.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK, prvo čitanje, P.Z. br. 446 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a;
33.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANCIRANJU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE, prvo čitanje, P.Z. br. 460 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a;
34.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O PRIJEVOZU U LINIJSKOM I POVREMENOM OBALNOM POMORSKOM PROMETU, prvo čitanje,  P.Z. br. 528 - predlagatelj: zastupnik Arsen Bauk;
35.    PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI DUŽNIKA U POSEBNIM SLUČAJEVIMA PRIJENOSA TRAŽBINA, prvo čitanje, P.Z. br. 222 - predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e;
36.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ISTRAŽNIM POVJERENSTVIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 226 - predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e;
37.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU TOPLINSKE ENERGIJE, prvo čitanje, P.Z. br. 232 - predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e;
38.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNIH OBILJEŽJA NACIONALNOG PARKA PLITVIČKA JEZERA - predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i  SNAGA-e;
39.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O REPREZENTATIVNOSTI UDRUGA POSLODAVACA I SINDIKATA, prvo čitanje, P.Z. br. 227 - predlagateljica: zastupnica dr. sc. Ines Strenja;
40.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O HRVATSKOJ BANCI ZA OBNOVU I RAZVITAK, prvo čitanje,  P.Z. br. 324 - predlagateljica: zastupnica Ivana Ninčević-Lesandrić;
41.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O KAZNENOM POSTUPKU, prvo čitanje, P.Z. br. 322 - predlagatelj: zastupnik Ranko Ostojić;
42.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA OBITELJSKOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 340 - predlagatelj: Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a;
43.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O STRANCIMA, prvo čitanje, P.Z. 354 - predlagatelj: Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a;
44.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI, prvo čitanje, P.Z. br. 353 - predlagatelj: Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a;
45.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, prvo čitanje, P.Z. br. 391- predlagatelj: Klub zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a;
46.    PRIJEDLOG ZAKONA O ISPITIVANJU PORIJEKLA IMOVINE I POSEBNOM OPOREZIVANJU NEZAKONITO STEČENE IMOVINE, prvo čitanje, P.Z. br. 424 - predlagatelj: Klub zastupnika HSS-a;
47.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, prvo čitanje, P.Z. br. 425 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista;
48.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU NAFTE I NAFTNIH DERIVATA, prvo čitanje, P.Z. br. 449 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista;
49.    PRIJEDLOG ZAKONA O TOPLINARSTVU, prvo čitanje, P.Z. br. 450 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista;
50.    PRIJEDLOG ODLUKE O PRISTUPANJU PROMJENI USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE, S PRIJEDLOGOM NACRTA PROMJENE USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelji: 50 zastupnika u Hrvatskome saboru;
51.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O PROŠIRENJU JURISDIKCIJE REPUBLIKE HRVATSKE NA JADRANSKOM MORU - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista;
52.    PRIJEDLOG ODLUKE O RASPUŠTANJU HRVATSKOGA SABORA - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a;
53.    IZVJEŠĆE O RADU ODBORA ZA ETIKU U ZNANOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU U 2016. GODINI - podnositelj: Odbor za etiku u znanosti i visokom obrazovanju:
54.    IZVJEŠĆE O RADU ODBORA ZA ETIKU U ZNANOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU ZA 2017. GODINU - podnositelj: Odbor za etiku u znanosti i visokom obrazovanju;
55.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR, prvo čitanje, P.Z. br. 564 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista;
56.    IZVJEŠĆE O PROVEDBI STRATEGIJE NACIONALNE SIGURNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE;
57.    IZVJEŠĆE O PROVOĐENJU USTAVNOG ZAKONA O PRAVIMA NACIONALNIH MANJINA I O UTROŠKU SREDSTAVA OSIGURANIH U DRŽAVNOM PRORAČUNU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2017. GODINU ZA POTREBE NACIONALNIH MANJINA;
58.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ZDRAVSTVENIM MJERAMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA SLOBODNO ODLUČIVANJE O RAĐANJU DJECE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje P. Z. br. 567 - predlagatelj: zastupnik dr. sc. Mirando Mrsić;
59.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUZBIJANJU ZLOUPORABE DROGA, prvo čitanje, P.Z. br. 568 - predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e;
60.    LISTA KANDIDATA ZA IZBOR ČETIRI ČLANA PROGRAMSKOG VIJEĆA HRT-a - podnositelj: Odbor za informiranje, informatizaciju i medije;
61.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RODILJNIM I RODITELJSKIM POTPORAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 570 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista
62.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANICE VIJEĆA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE;
63.    PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI DELEGIRANE UREDBE KOMISIJE (EU) 2016/161 OD 2. LISTOPADA 2015. O DOPUNI DIREKTIVE 2001/83/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA UTVRĐIVANJEM DETALJNIH PRAVILA ZA SIGURNOSNE OZNAKE NA PAKIRANJIMA LIJEKOVA ZA HUMANU PRIMJENU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 596;
64.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REGULIRANIM PROFESIJAMA I PRIZNAVANJU INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 598; 
65.    IZVJEŠĆE O RADU NACIONALNOG VIJEĆA ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA ZA 2018. GODINU - podnositelj: Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala
66.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O MEDICINSKOM POSTUPKU PREKIDA TRUDNOĆE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 597 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a;
67.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O CESTAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 604 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a;
68.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje P.Z. br. 625;
69.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ISTRAŽIVANJU I EKSPLOATACIJI UGLJIKOVODIKA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje P.Z. br. 626;
70.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 616;
71.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLICIJSKIM POSLOVIMA I OVLASTIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 619;
72.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MEĐUNARODNIM MJERAMA OGRANIČAVANJA, prvo čitanje, P.Z. br. 622;
73.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVOSUDNOJ SURADNJI U KAZNENIM STVARIMA S DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE, prvo čitanje, P.Z.E. br. 628;
74.    PRIJEDLOG ZAKONA O METEOROLOŠKOJ I HIDROLOŠKOJ DJELATNOSTI, prvo čitanje, P.Z. br. 629;
75.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O FINANCIRANJU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE INVESTICIJSKE BANKE ZA PROJEKT NACIONALNOG SUFINANCIRANJA EU FONDOVA U RAZDOBLJU OD 2014. DO 2020. GODINE/B, drugo čitanje, P.Z. br. 627;  
76.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA, prvo čitanje, P.Z. br. 611 - predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e
77.    IZVJEŠĆE PUČKE PRAVOBRANITELJICE ZA 2018. GODINU - podnositeljica: pučka pravobraniteljica
78.    IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJICE ZA DJECU ZA 2018. GODINU - podnositeljica: pravobraniteljica za djecu
79.    IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2018. GODINU - podnositelj: povjerenik za informiranje
80.    IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJA ZA OSOBE S INVALIDITETOM ZA 2018. GODINU - podnositeljica: pravobraniteljica za osobe s invaliditetom
81.    IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA
82.    IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJICE ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA ZA 2018. GODINU - podnositeljica: pravobraniteljica za ravnopravnost spolova
83    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2018. GODINE - podnositeljica: Agencija za zaštitu osobnih podataka
84.    IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA PROTUMINSKOG DJELOVANJA I UTROŠENIM FINANCIJSKIM SREDSTVIMA ZA 2018. GODINU.

AKTUALNO PRIJEPODNE

Zastupnica Dragana Jeckov, postavila je pitanje Tomislavu Tolušiću, potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske i ministru poljoprivrede u svezi aneksa ugovora kojim bi se produžio povoljniji zakup državnog poljoprivrednog zemljišta za tzv. zrcalne tvrtke u sustavu koncern Agrokor.
Odgovorio je potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede.
Zastupnik Božo Petrov, postavio je pitanje mr. sc. Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske u svezi stanja u rafinerijama nafte Sisak i Rijeka.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnik Ante Bačić, postavio je pitanje Marku Paviću, ministru rada i mirovinskoga sustava u svezi mjera aktivne politike zapošljavanja.
Odgovorio je ministar rada i mirovinskoga sustava.
Zastupnik Davor Bernardić, postavio je pitanje mr. sc. Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske u svezi stanja u INA-i.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnik Vlaho Orepić, postavio je pitanje dr. sc. Davoru Božinoviću, ministru unutarnjih poslova u svezi provjere fiktivnih prebivališta.
Odgovorio je ministar unutarnjih poslova.
Zastupnik dr. sc. Josip Križanić, postavio je pitanje Tomislavu Tolušiću, potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske i ministru poljoprivrede u svezi iskoristivosti sredstava iz EU fondova kroz mjere ruralnog razvoja.
Odgovorio je potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede.
Zastupnik dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, postavio je pitanje u svezi pada Republike Hrvatske na rang listi konkurentnosti zemalja.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnik Tulio Demetlika, postavio je pitanje Darku Horvatu, ministru gospodarstva, poduzetništva i obrta u svezi stanja u brodogradilištima Uljanik i 3. maj. 
Odgovorio je ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta.
Zastupnik Žarko Tušek, postavio je pitanje Darku Horvatu, ministru gospodarstva, poduzetništva  i obrta u svezi Akcijskog plana za administrativno rasterećenje hrvatskog gospodarstva.
Odgovorio je ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta.
Zastupnik dr. sc. Furio Radin, postavio je pitanje mr. sc. Mariji Pejčinović Burić, potpredsjednici Vlade Republike Hrvatske i ministrici vanjskih i europskih poslova u svezi izvršavanja operativnih programa za nacionalne manjine.
Odgovorila je potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica vanjskih i europskih poslova.
Zastupnik Zdravko Ronko postavio je pitanje Tomislavu Tolušiću, potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske i ministru poljoprivrede u svezi korištenja državnog poljoprivrednog zemljišta.
Odgovorio je potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede.
Zastupnica Sunčana Glavak, postavila je pitanje Lovri Kuščeviću, ministru uprave u svezi reforme javne uprave.
Odgovorio je ministar uprave.
Zastupnik Ivan Šipić postavio je pitanje Tomi Medvedu, ministru hrvatskih branitelja u svezi izgradnje novih Veteranskih centara.
Odgovorio je ministar hrvatskih branitelja.
Zastupnik Željko Lenart postavio je pitanje mr. sc. Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske u svezi davanja u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta tvrtkama u stranom vlasništvu.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnica Ermina Lekaj Prljaskaj postavila je pitanje Nadi Murganić, ministrici za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u svezi donošenja Zakona o inkluzivnom dodatku.
Odgovorila je ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.
Zastupnica Bernarda Topolko postavila je pitanje dr. sc. Davoru Božinoviću, ministru unutarnjih poslova u svezi stanja sigurnosti u Međimurskoj županiji.
Odgovorio je ministar unutarnjih poslova.
Zastupnik Ivan Vilibor Sinčić postavio je pitanje Damiru Krstičeviću, potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske i ministru obrane u svezi nabave borbenih aviona.
Odgovorio je ministar obrane.
Zastupnica Anka Mrak-Taritaš postavila je pitanje mr. sc. Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske u svezi aktualne političke situacije.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnica dr. sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović, postavila je pitanje dr. sc. Davoru Božinoviću, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske u svezi izmjene Zakona o sigurnosti prometa na cestama.
Odgovorio je ministar unutarnjih poslova.
Zastupnik doc. dr. sc. Željko Jovanović, postavio je pitanje dr. sc. Tomislavu Ćoriću, ministru zaštite okoliša i energetike u svezi zakupa i isplativosti LNG-a terminala na otoku Krku.
Odgovorio je ministar zaštite okoliša i energetike.
Zastupnik je zatražio odgovor u pisanom obliku.
Zastupnik Dražen Barišić postavio je pitanje dr. sc. Goranu Mariću, ministru državne imovine o primjeni novog Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora.
Odgovorio je ministar državne imovine.
Zastupnik prof. dr. sc. Robert Podolnjak postavio je pitanje mr. sc. Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske u svezi izvješća o provjeri potpisa za referendum o izmjeni izbornog sustava.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.  
Zastupnik Nikola Grmoja postavio je pitanje prof. dr. sc. Milanu Kujundžiću, ministru zdravstva u svezi zdravstvene zaštite građana Metkovića.
Odgovorio je ministar zdravstva.
Zastupnica Dragica Vranješ postavila je pitanje Olegu Butkoviću, ministru mora, prometa i infrastrukture u svezi bespravne gradnje na pomorskom dobru te o sredstvima zaštite pomorskog dobra.
Odgovorio je ministar mora, prometa i infrastrukture.
Zastupnica Bruna Esih postavila je pitanje mr. sc. Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske u svezi uvođenja eura.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.  
Zastupnik Gordan Maras, postavio je pitanje mr. sc. Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske u svezi aktualne političke situacije.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske. 
Zastupnik Domagoj Hajduković postavio je pitanje mr. sc. Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske u svezi zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta zrcalnim tvrtkama iz Agrokor Grupe.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske. 
Zastupnik doc. dr. sc. Marko Vučetić postavio je pitanje mr. sc. Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske u svezi slobode medija.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske. 
Zastupnik Stjepan Čuraj postavio je pitanje prof. dr. sc. Blaženki Divjak, ministrici znanosti i obrazovanja u svezi provjere vjerodostojnosti svjedodžbi.
Odgovorila je ministrica znanosti i obrazovanja.
Zastupnik Branko Hrg postavio je pitanje Damiru Horvatu, ministru gospodarstva, poduzetništva i obrta u svezi poslovanja Agrokora pod vodstvom izvanredne uprave.
Odgovorio je ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta.
Zastupnik dr. sc. Tomislav Sokol postavio je pitanje Draženu Bošnjakoviću, ministru pravosuđa u svezi novog Zakona o kaznenom postupku.
Odgovorio je ministar pravosuđa.
Zastupnik Anđelko Stričak postavio je pitanje Damiru Krstičeviću, ministru obrane u svezi novog rasporeda hrvatskih Oružanih snaga.
Odgovorio je ministar obrane.
Zastupnica Ljubica Maksimčuk postavila je pitanje Gabrijeli Žalac, ministrici regionalnoga razvoja i fondova Europske unije o rezultatima Projekta Slavonija, Baranja i Srijem.
Odgovorila je ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.
Zastupnik Predrag Matić postavio je pitanje mr. sc. Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske o postupcima predsjednika Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Dragana Čovića.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.  
Zastupnik Ivan Kirin postavio je pitanje prof. dr. sc. Milanu Kujundžiću, ministru zdravstva u svezi nabave visoko sofisticirane opreme iz EU fondova.
Odgovorio je ministar zdravstva. 
Zastupnica prof. dr. sc. Romana Jerković postavila je prof. dr. sc. Milanu Kujundžiću, ministru zdravstva u svezi novog Zakona o prekidu trudnoće.
Odgovorio je ministar  zdravstva. 
Zastupnik Ante Babić postavio je pitanje dr. sc. Zdravku Mariću, ministru financija o utjecaju mjera poreznog rasterećenja na državni proračun u 2019. godini.
Odgovorio je ministar financija. 
Zastupnik Franko Vidović postavio je pitanje mr. sc. Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske u svezi višenamjenskih borbenih aviona.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske. 
Zastupnik Marijan Kustić postavio je pitanje dr. sc. Tomislavu Ćoriću, ministru zaštite okoliša i energetike o pročistaču otpadnih voda.
Odgovorio je ministar zaštite okoliša i energetike.
Zastupnik Kažimir Varda postavio je pitanje dr. sc. Davoru Božinoviću, ministru unutarnjih poslova u svezi nabave opreme za službenike MUP-a od hrvatskih tvrtki.
Odgovorio je ministar unutarnjih poslova. 
IZNOŠENJE STAJALIŠTA KLUBA ZASTUPNIKA

Dana 16. siječnja 2019. godine stajalište su iznosili zastupnici: Tomislav Žagar u ime Kluba nezavisnih zastupnika, Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku, Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Željko Raguž u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Goran Aleksić u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e.
Dana 17. siječnja 2019. godine stajalište su iznosili zastupnici: dr. sc. Branimir Bunjac u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, doc. dr. sc. Marko Vučetiću ime Kluba nezavisnih zastupnika, Davor Vlaović u ime Kluba zastupnika HSS-a i Marko Sladoljev u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista.
Dana 18. siječnja 2019. godine stajalište su iznosili zastupnici: dr. sc. Branimir Bunjac u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a, Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista.
Dana 23. siječnja 2019. godine stajalište su iznosili zastupnici: Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i RI-a, prof. dr. sc. Željko Jovanović u ime Kluba zastupnika SDP-a, dr. sc. Branimir Bunjac u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Tomislav Žagar u ime Kluba nezavisnih zastupnika, Hrvoje Zekanović /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/, Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku, Branko Hrg u ime Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a, Boris Milošević u ime Kluba zastupnika SDSS-a i Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Dana 24. siječnja 2019. godine stajalište su iznosili zastupnici: Giovanni Sponza u ime Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i RI-a, Tomislav Žagar u ime Kluba nezavisnih zastupnika, dr. sc. Branimir Bunjac u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista.
Dana 25. siječnja 2019. godine stajalište su iznosili zastupnici: Ivan Pernar u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Bojan Glavašević u ime Kluba nezavisnih zastupnika i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista.
Dana 30. siječnja 2019. godine stajalište su iznosili zastupnici: Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i RI-a, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marin Škibola /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/, Goran Aleksić u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Branko Hrg u ime Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a, Tomislav Žagar u ime Kluba nezavisnih zastupnika, Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku, Davor Vlaović u ime Kluba zastupnika HSS-a, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a i Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a. 
Dana 31. siječnja 2019. godine stajalište su iznosili zastupnici: Tulio Demetlika u ime Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i RI-a, Ivan Vilibor Sinčić u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, doc. dr. sc. Marko Vučetić u ime Kluba nezavisnih zastupnika, Željko  Glasnović u ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku i dr. sc. Marija Alfirev u ime Kluba zastupnika SDP-a.
Dana 1. veljače 2019. godine stajalište su iznosili zastupnici: Željko  Glasnović u ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku, doc. dr. sc. Marko Vučetić u ime Kluba nezavisnih zastupnika i Ivan Pernar u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e.
Dana 6. veljače 2019. godine stajalište su iznosili zastupnici: prof. dr. sc. Ivan Lovrinović /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/, Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku, dr. sc. Branimir Bunjac u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Tomislav Žagar u ime Kluba nezavisnih zastupnika, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Branko Hrg u ime Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a, prof. dr. sc. Milorad Pupovac u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Davor Vlaović u ime Kluba zastupnika HSS-a i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista.   
Dana 7. veljače 2019. godine stajalište su iznosili zastupnici: dr. sc. Furio Radin u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku, Ivan Vilibor Sinčić u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Marko Vešligaj u ime Kluba zastupnika SDP-a, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i Tomislav Žagar u ime Kluba nezavisnih zastupnika.
Dana 8. veljače 2019. godine stajalište je iznosio zastupnik Ivan Vilibor Sinčić u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e.
Dana 13. veljače 2019. godine stajalište su iznosili zastupnici: Bojan Glavašević u ime Kluba nezavisnih zastupnika, dr. sc. Mirando Mrsić /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/, Ivan Vilibor Sinčić u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Željko  Glasnović u ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku, Božo Petrov u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, akademik Željko Reiner u ime Kluba zastupnika HDZ-a, dr. sc. Furio Radin u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina i Milorad Batinić u ime Kluba zastupnika HNS-a.
Dana 14. veljače 2019. godine stajalište su iznosili zastupnici: Ivan Vilibor Sinčić u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, doc. dr. sc. Marko Vučetić u ime Kluba nezavisnih zastupnika, Sunčana  Glavak u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku, dr. sc. Marija Alfirev u ime Kluba zastupnika SDP-a, Anka Mrak Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a i dr. sc. Ines Strenja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista.
Dana 15. veljače  2019. godine, stajalište su iznosili zastupnici: Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku, Dragica Vranješ u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Goran Aleksić u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e i Branko Hrg u ime Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a.
Dana 19. veljače 2019. godine stajalište su iznosili zastupnici: Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Ivan Vilibor Sinčić u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Tulio Demetlika u ime Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i RI-a, Marin Škibola /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/, Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Sonja Čikotić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku, Boris Milošević u ime Kluba zastupnika SDSS-a, prof. dr. sc. Božo Ljubić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Tomislav Žagar u ime Kluba nezavisnih zastupnika i dr. sc. Furio Radin u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina.
Dana 20. veljače 2019. godine stajalište su iznosili zastupnici: Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i RI-a, dr. sc. Branimir Bunjac u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Dragica Vranješ  u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku, Bojan Glavašević u ime Kluba nezavisnih zastupnika, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a i Marko Sladoljev u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista.
Dana 21. veljače 2019. godine stajalište su iznosili zastupnici: Tulio Demetlika u ime Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i RI-a, dr. sc. Branimir Bunjac u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista.
Dana 22. veljače 2019. godine stajalište je iznosio zastupnik dr. sc. Branimir Bunjac u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e.
Dana 27. veljače 2019. godine stajalište su iznosili zastupnici: Giovanni Sponza u ime Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i RI-a, Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Goran Aleksić u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Anka Mrak-Taritaš  u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Vlaho  Orepić /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/, Tomislav Žagar u ime Kluba nezavisnih zastupnika, Boris Milošević u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Marija Puh u ime Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti i nezavisnih zastupnika, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a i Sunčana Glavak u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Dana 28. veljače 2019. godine stajalište su iznosili zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, doc. dr. sc. Marko Vučetić u ime Kluba nezavisnih zastupnika, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a, prof. dr. sc. Božo Ljubić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Davor Vlaović u ime Kluba zastupnika HSS-a i prof. dr. sc. Branko Grčić u ime Kluba zastupnika SDP-a.  
Dana 1. ožujka 2019. godine stajalište su iznosili zastupnici: Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ivan Ćelić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Tomislav Žagar u ime Kluba nezavisnih zastupnika, Goran Aleksić u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista.  
Dana 13. ožujka 2019. godine stajalište su iznosili zastupnici: Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Tulio Demetlika u ime Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i RI-a, Branko Hrg u ime Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a, Božo Petrov u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, dr. sc. Branimir Bunjac u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Tomislav Žagar u ime Kluba nezavisnih zastupnika i Sunčana Glavak u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Dana 14. ožujka 2019. godine stajalište su iznosili zastupnici: Giovanni Sponza u ime Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i RI-a, Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Tomislav Panenić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Ivan Pernar u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e i Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a.
Dana 15. ožujka 2019. godine stajalište su iznosili zastupnici: Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i RI-a i Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a. 
Dana 20. ožujka 2019. godine stajalište su iznosili zastupnici: dr. sc. Branimir Bunjac u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Hrvoje Zekanović /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/, dr. sc. Ines Strenja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Anka Mrak-Taritaš  u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Tomislav Žagar u ime Kluba nezavisnih zastupnika i Željka Jozić u ime Kluba zastupnika HDZ-a,
Dana 21. ožujka 2019. godine stajalište su iznosili zastupnici: Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a, Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Ivan Vilibor Sinčić u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, doc. dr. sc. Marko Vučetić u ime Kluba nezavisnih zastupnika, Gordan Maras u ime Kluba zastupnika SDP-a i Ivan Kirin u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Dana 27. ožujka 2019. godine stajalište su iznosili zastupnici: dr. sc. Mirando Mrsić /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Giovanni Sponza u ime Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i RI-a, Branko Hrg u ime Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a, Goran Aleksić u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, doc. dr. sc. Marko Vučetić u ime Kluba nezavisnih zastupnika, prof. dr. sc. Milorad Pupovac u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Gordan Maras u ime Kluba zastupnika SDP-a, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a i Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Dana 28. ožujka 2019. godine stajalište su iznosili zastupnici: Ivan Vilibor Sinčić u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Marko Vešligaj u ime Kluba zastupnika SDP-a, Sonja Čikotić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Tulio Demetlika u ime Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i RI-a, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku, Davor Vlaović u ime Kluba zastupnika HSS-a i Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Dana 29. ožujka 2019. godine stajalište su iznosili zastupnici: dr. sc. Marija Alfirev u ime Kluba zastupnika SDP-a, Goran Aleksić u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, dr. sc. Furio Radin u ime Kluba nacionalnih manjina, Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista.
Dana 3. travnja 2019. godine stajalište su iznosili zastupnici: Tulio Demetlika u ime Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i RI-a, dr. sc. Ines Strenja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, dr. sc. Branimir Bunjac u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku, Boris Milošević u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Marin Škibola /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a, Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a.
Dana 4. travnja 2019. godine stajalište su iznosili zastupnici: Giovanni Sponza u ime Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i RI-a, Nenad Stazić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku, Božica Makar u ime Kluba zastupnika HNS-a, Davor Vlaović u ime Kluba zastupnika HSS-a i Demokrata, dr. sc. Furio Radin u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Ivan Pernar u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Josip Borić i Željko Raguž u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i Tomislav Žagar u ime Kluba nezavisnih zastupnika.
Dana 5. travnja 2019. godine stajalište su iznosili zastupnici: akademik Željko Reiner u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a, Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku i Tomislav Žagar u ime Kluba nezavisnih zastupnika.
Dana 9. travnja 2019. godine stajalište su iznosili zastupnici: Tulio Demetlika u ime Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i RI-a, Branko Hrg u ime Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Anka Mrak-Taritaš  u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ivan Vilibor Sinčić u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, prof. dr. sc. Milorad Pupovac u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a, Tomislav Žagar u ime Kluba nezavisnih zastupnika, Sunčana Glavak u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Kažimir Varda u ime Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti i nezavisnih zastupnika.
Dana 10. travnja 2019. godine stajalište su iznosili zastupnici: Giovanni Sponza u ime Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i RI-a, dr. sc. Ines Strenja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i Goran Aleksić u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e.
Dana 11. travnja 2019. godine stajalište su iznosili zastupnici: Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku, Hrvoje Zekanović /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/, dr. sc. Branimir Bunjac u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a, Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a i Demokrata, Nenad Stazić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Sonja Čikotić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i Tomislav Žagar u ime Kluba nezavisnih zastupnika.
Dana 12. travnja 2019. godine stajalište su iznosili zastupnici: prof. dr. sc. Slaven Dobrović u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i Božica Makar u ime Kluba zastupnika HNS-a. 


- Dana 25. siječnja 2019., na početku sjednice, predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković, prigodnim se govorom obratio zastupnicama i zastupnicima u povodu obilježavanja Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta, te je minutom šutnje odana počast svim žrtvama holokausta.
- Dana 1. ožujka 2019., predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković, pozdravio je izaslanstvo Sobranja Republike Sjeverne Makedonije koje je boravilo u posjetu Hrvatskome saboru u prigodi donošenja Konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Protokola uz Sjevernoatlantski ugovor o pristupanju Republike Sjeverne Makedonije. 
- Na početku sjednice, 11. travnja 2019. godine, predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković, obavijestio je zastupnike o odgovoru Državnog izbornog povjerenstva u svezi isticanja promidžbenih materijala tijekom sjednice Hrvatskoga sabora.

RASPRAVA I GLASOVANJE PO UTVRĐENOM DNEVNOM REDU

1.    IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O ODRŽANIM SASTANCIMA EUROPSKOGA VIJEĆA U 2018. GODINI
Podnositelj Izvješća je predsjednik Vlade Republike Hrvatske na temelju članka 11. Zakona o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima.
Prije početka rasprave stanku su zatražili zastupnici: Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i Gordan Maras u ime Kluba zastupnika SDP-a.
Predsjednik Vlade Republike Hrvatske mr. sc. Andrej Plenković, uvodno je predstavio Izvješće o održanim sastancima Europskoga vijeća u 2018. godini.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: dr. sc. Branimir Bunjac u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Ivan Domagoj Milošević u ime Kluba zastupnika HDZ-a, prof. dr. sc. Milorad Pupovac u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Joško Klisović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Goran Beus Richembergh u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, prof. dr. sc. Božo Ljubić, Stjepan Čuraj, Gordan Maras, Arsen Bauk, Marin Škibola, Hrvoje Zekanović, dr. sc. Miro Kovač i predsjednik Vlade Republike Hrvatske mr. sc. Andrej Plenković.
Prije prelaska na replike, zastupnik Arsen Bauk je najavio da će podnijeti zahtjev za mišljenje o povredi članka 37. točke 6. Poslovnika Hrvatskoga sabora Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav.
Za replike su se javili zastupnici: Arsen Bauk, Hrvoje Zekanović, Nikola Grmoja, Miro Bulj, Marin Škibola, Stjepan Čuraj, dr. sc. Branimir Bunjac, Sanja Putica, Gordan Maras, Goran Beus Richembergh, Davor Vlaović, prof. dr. sc. Božo Ljubić, Joško Klisović, Anka Mrak-Taritaš, Sunčana Glavak, Dragica Vranješ, Arsen Bauk, Željko Raguž, Ivica Mišić, Davor Ivo Stier, dr. sc. Miro Kovač, akademik Željko Reiner, Branko Bačić, Petar Škorić i dr. sc. Tomislav Sokol.               
Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici: dr. sc. Branimir Bunjac u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a, prof. dr. sc. Milorad Pupovac u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i doc. dr. sc. Marko Vučetić u ime Kluba nezavisnih zastupnika.
Rasprava je zaključena 16. siječnja 2019.
Hrvatski sabor je, 25. siječnja 2019., većinom glasova /76 „za“, 43 „protiv“,  3 „suzdržana“/, sukladno prijedlogu Kluba zastupnika HDZ-a, Kluba zastupnika HNS-a, Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a, Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti i nezavisnih zastupnika i Kluba zastupnika SDSS-a, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće predsjednika Vlade Republike Hrvatske o održanim sastancima Europskoga vijeća u 2018. godini. 
2.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 408
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za gospodarstvo.
Predstavnik predlagatelja Darko Horvat, ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marko Sladoljev u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a, Ivan Šipić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Goran Aleksić u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, mr. sc. Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Goran Beus Richembergh u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Tomislav Žagar u ime Kluba nezavisnih zastupnika, Davor Vlaović u ime Kluba zastupnika HSS-a, Stjepan Čuraj, dr. sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović, Marin Škibola, Goran Aleskić, Nenad Stazić, u završnoj raspravi Goran Aleksić u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, te Darko Horvat, ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta.
Za repliku su se javili zastupnici: Goran Aleksić, Željko Glasnović, Tomislav Žagar, Miro Bulj, Marko Sladoljev, Stjepan Čuraj, Anđelko Stričak, dr. sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović, Gordan Maras, dr. sc. Josip Križanić, Ivan Šuker, Marin Škibola, Goran Beus Richembergh, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović i Nenad Stazić. 
Tijekom rasprave stanku je zatražio zastupnik Gordan Maras u ime Kluba zastupnika SDP-a.
Rasprava je zaključena 17. siječnja 2019.
Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane Odbora za zakonodavstvo na članke 23., 24. i 26. i Kluba zastupnika HDZ-a na članak 26.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor, većinom glasova, nije prihvatio amandmane zastupnika Gorana Aleksića na članak 12. stavak 1. točka 2. i na članak 14., amandman Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista na članak 16., amandman Kluba nezavisnih zastupnika na članak 10. i amandman zastupnika prof. dr. sc. Ivana Lovrinovića na članak 20.
Nakon izjašnjenja predstavnika predlagatelja o neprihvaćanju amandmana, Klub zastupnika HNS-a je povukao amandman na članak 10. dodani stavak 4. 
Hrvatski sabor je, 25. siječnja 2019., većinom glasova /107 „za“, 19 „suzdržanih“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.
3.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE VIJETNAMA O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA I SPRJEČAVANJU IZBJEGAVANJA PLAĆANJA POREZA NA DOHODAK, drugo čitanje, P.Z. br. 514
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun.
Predstavnik predlagatelja dr. sc. Zdravko Marić, ministar financija, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marijana Balić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, prof. dr. sc. Vesna Pusić u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a i Ivan Pernar u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e.
Za repliku se javio zastupnik dr. sc. Branimir Bunjac.
Rasprava je zaključena 17. siječnja 2019.
Hrvatski sabor je, 25. siječnja 2019., jednoglasno /125 „za“/ donio Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Socijalističke Republike Vijetnama o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
4.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 556
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun.
Predstavnik predlagatelja dr. sc. Zdravko Marić, ministar financija, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: prof. dr. sc. Robert Podolnjak u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Dragica Vranješ u ime Kluba zastupnika HDZ-a, mr. sc. Boris Lalovac i Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Grozdana Perić i dr. sc. Zdravko Marić, ministar financija.
Za replike su se javili zastupnici: prof. dr. sc. Robert Podolnjak, Stjepan Čuraj, Marko Sladoljev, Peđa Grbin, Dragica Vranješ i Ante Babić.
Rasprava je zaključena 17. siječnja 2019.
Hrvatski sabor je, 25. siječnja 2019., većinom glasova /111 „za“, 7 „protiv“,  6 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
5.     PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUZBIJANJU ZLOUPORABE DROGA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 495
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za obitelj, mlade i sport, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku i Odbor za poljoprivredu. 
Predstavnik predlagatelja Tomislav Dulibić, državni tajnik u Ministarstvu zdravstva, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.
U ime Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku izvješće je obrazložila zastupnica dr. sc. Ines Strenja, predsjednica Odbora.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: dr. sc. Ines Strenja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a, Ivan Ćelić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Tomislav Saucha, Željka Josić, Tomislav Lipošćak, dr. sc. Marija Alfirev, dr. sc. Ines Strenja, Saša Đujić, Sunčana Glavak, dr. sc. Branimir Bunjac i Tomislav Dulibić, državni tajnik u Ministarstvu zdravstva.
Za replike su se javili zastupnici: dr. sc. Marija Alfirev, Sabina Glasovac, Ivan Ćelić, dr. sc. Ines Strenja, Tomislav Lipošćak, Tomislav Saucha, Željka Josić, doc. dr. sc. Vesna Bedeković, dr. sc. Branimir Bunjac, Saša Đujić, dr. sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović, Sunčana Glavak i Ante Babić, 
Rasprava je zaključena 17. siječnja 2019.
Hrvatski sabor je, 25. siječnja 2019., većinom glasova /115 „za“, 11 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju zlouporabe droga.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
6.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O NASLJEĐIVANJU, drugo čitanje, P.Z. br. 365
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe.
Predstavnik predlagatelja mr. sc. Josip Salapić, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Tomislav Saucha u ime Kluba zastupnika HNS-a i Ante Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Rasprava je zaključena 17. siječnja 2019.
Hrvatski sabor je, 25. siječnja 2019., većinom glasova /118 „za“,  4 „suzdržana“/ donio Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o nasljeđivanju, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj. 
7.     KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE KRALJEVINE NORVEŠKE O UZAJAMNOJ ZAŠTITI KLASIFICIRANIH PODATAKA, drugo čitanje, P.Z. br. 492  
8.     KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I SAVEZNE VLADE REPUBLIKE AUSTRIJE O RAZMJENI I UZAJAMNOJ ZAŠTITI KLASIFICIRANIH PODATAKA, drugo čitanje, P.Z. br. 493
O aktima 8. i 9. provedena je objedinjena rasprava.
Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.
Predstavnik predlagatelja mr. sc. Josip Salapić, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa, dodatno je obrazložio predložene akte.
U raspravi je sudjelovala zastupnica dr. sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Rasprava je zaključena 17. siječnja 2019.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE KRALJEVINE NORVEŠKE O UZAJAMNOJ ZAŠTITI KLASIFICIRANIH PODATAKA, drugo čitanje, P.Z. br. 492
Hrvatski sabor je, 25. siječnja 2019., većinom glasova /123 „za“, 1 „suzdržan“/ donio Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Norveške o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I SAVEZNE VLADE REPUBLIKE AUSTRIJE O RAZMJENI I UZAJAMNOJ ZAŠTITI KLASIFICIRANIH PODATAKA, drugo čitanje, P.Z. br. 493
Hrvatski sabor je, 25. siječnja 2019., većinom glasova /115 „za“, 7 „protiv“, 1 „suzdržan“/ donio Zakon o potvrđivanju ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Savezne Vlade Republike Austrije o razmjeni i uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj. 
9.     KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM, drugo čitanje, P.Z.E. br. 443
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zaštitu okoliša i prirode.
Predstavnik predlagatelja Mile Horvat, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.
Vlada Republike Hrvatske podnijela je amandman na članke 77. i  93. u roku iz članka 197.  Poslovnika te su postali sastavnim dijelom Konačnog prijedloga zakona. 
U ime Odbora za zaštitu okoliša i prirode izvješće je obrazložio zastupnika Ivan Vilibor Sinčić, predsjednik Odbora.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: prof. dr. sc. Slaven Dobrović u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Tulio Demetlika u ime Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i RI-a, Josip Borić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Branko Hrg u ime Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a, Tomislav Žagar u ime Kluba nezavisnih zastupnika, Milorad Batinić u ime Kluba zastupnika HNS-a, Mihael Zmajlović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Davor Vlaović u ime Kluba zastupnika HSS-a, Kažimir Varda u ime Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti i nezavisnih zastupnika, Miro Bulj, Anka Mrak-Taritaš, Stjepan Kovač, u završnoj raspravi Milorad Batinić u ime Kluba zastupnika HNS-a i Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, te Mile Horvat, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.
Za repliku su se javili zastupnici: Željko Glasnović, Anka Mrak-Taritaš, Miro Bulj, prof. dr. sc. Slaven Dobrović, Ante Babić, Tulio Demetlika, Tomislav Žagar, Ivan Kirin, Gordan Maras, Mihael Zmajlović, Stjepan Kovač, Peđa Grbin, Marko Vešligaj,  Bernarda Topolko, Milorad Batinić, Ivan Šuker i Anđelko Stričak. 
Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici: Gordan Maras u ime Kluba zastupnika SDP-a, prof. dr. sc. Slaven Dobrović u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Josip Borić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Kažimir Varda u ime Kluba zastupnika Stranke rada i nezavisnih zastupnika. 
Rasprava je zaključena 18. siječnja 2019.
Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane Kluba zastupnika HDZ-a na članak 12. dodani novi stavak 12., na članak 14. stavak 1. točka 8., članak 50. dodani novi stavak 4. i amandman Odbora za zakonodavstvo na članak 83. dopunjeni članak 170. stavak 1. točka 38. 
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor, većinom glasova, nije prihvatio amandmane Kluba nezavisnih zastupnika na članak 20. izmijenjeni članak 36. stavak 3. i amandmane zastupnika Stjepana Kovača na članak 36. dodani novi stavak 10., na članak 19. stavak 1., te na članak 74. dodani novi stavak 4. 
Nakon izjašnjenja predstavnika predlagatelja o neprihvaćanju amandmana, Klub zastupnika HNS-a je povukao amandmane na članak 18. dodani stavak 16., na članak 22. novi stavak 7. i na članak 91. dodani stavak 3.

Hrvatski sabor je, 25. siječnja 2019., većinom glasova /80 „za“, 38 „protiv“, 8 „suzdržanih“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima. 
10.     a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU DIJELA ČLANOVA VIJEĆA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA 
b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU DIJELA ČLANOVA VIJEĆA  ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA    
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu je prove Odbor za gospodarstvo.
Predstavnica predlagatelja Nataša Mikuš Žigman, državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta, dodatno je obrazložila predložene odluke. 
U raspravi je sudjelovao zastupnik Ivan Domagoj Milošević u ime Kluba zastupnika HDZ-a. 
Rasprava je zaključena 18. siječnja 2019.
Hrvatski sabor je, većinom glasova, /79 „za“, 8 „protiv“, 24 „suzdržana“/ prihvatio da se raspravlja o amandmanima Vlade Republike Hrvatske koji su dostavljeni nakon zaključenja rasprave.
Hrvatski sabor prihvatio je I. amandman Vlade Republike Hrvatske kojim se predlaže brisanje roka /77„za“, 2 „protiv“, 29 „suzdržanih“/, te II. amandman kojim se predlaže da Odluka stupi na snagu danom donošenja. /77 „za“, 32 „suzdržana“/
Hrvatski sabor je, 25. siječnja 2019., većinom glasova /79 „za“, 37 „suzdržanih“/ donio Odluku o razrješenju dijela članova Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom. 
Dužnosti članova Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja razriješeni su: Denis Matić, mr. sc. Ljiljana Pavlic i mr. sc. Tatjana Peroković.
Hrvatski sabor je, 25. siječnja 2019., većinom glasova /78 „za“, 3 „protiv“, 36 „suzdržanih“/ donio Odluku o imenovanju dijela članova Vijeća  za zaštitu tržišnog natjecanja, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.    
Za članove Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, imenovani su: dr. sc. Mirta Kapural, mr. sc. Ljiljana Pavlic i Denis Matić.
11.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PODACIMA I INFORMACIJAMA U ZDRAVSTVU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 422

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.

Predstavnik predlagatelja prim. Željko Plazonić, dr. med., državni tajnik u Ministarstvu zdravstva, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.

U ime Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku izvješće je obrazložila zastupnica dr. sc. Ines Strenja, predsjednica Odbora.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: dr. sc. Ines Strenja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Željka Josić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, prof. dr. sc. Željko Jovanović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ivan Ćelić i prim. Željko Plazonić, dr. med., državni tajnik u Ministarstvu zdravstva.

Za repliku su se javili zastupnici: Ivan Ćelić, dr. sc. Ines Strenja, Anđelko Stričak i Željko Lenart. 

Rasprava je zaključena 23. siječnja 2019.

Hrvatski sabor je, 25. siječnja 2019., većinom glasova /109 „za“,  11 „protiv“, 5 „suzdržanih“/ donio Zakon o podacima i informacijama u zdravstvu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

12.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 536/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 16. TRAVNJA 2014. O KLINIČKIM ISPITIVANJIMA LIJEKOVA ZA PRIMJENU KOD LJUDI TE O STAVLJANJU IZVAN SNAGE DIREKTIVE 2001/20/EZ, drugo čitanje, P.Z.E. br. 423

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.

Predstavnik predlagatelja prim. Željko Plazonić, dr. med., državni tajnik u Ministarstvu zdravstva, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.

U ime Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku izvješće je obrazložila zastupnica dr. sc. Ines Strenja, predsjednica Odbora.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: dr. sc. Ines Strenja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Ivan Ćelić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, prof. dr. sc. Željko Jovanović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Željka Josić i prim. Željko Plazonić, dr. med., državni tajnik u Ministarstvu zdravstva.

Za repliku su se javili zastupnici: dr. sc. Ines Strenja, Ivan Ćelić, Željka Josić i prof. dr. sc. Željko Jovanović.  

Rasprava je zaključena 23. siječnja 2019.

Hrvatski sabor je, 25. siječnja 2019., većinom glasova /118 „za“, 1 „protiv“, 3 „suzdržana“/ donio Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 536/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o kliničkim ispitivanjima lijekova za primjenu kod ljudi te o stavljanju izvan snage Direktive 2001/20/EZ, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.  

13.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O POSTUPANJU S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje P.Z. br. 536

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo.

Predstavnik predlagatelja Željko Uhlir, državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Sonja Čikotić i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ana Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Vedran Babić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Bernarda Topolko u ime Kluba zastupnika HNS-a, Tomislav Žagar u ime Kluba nezavisnih zastupnika, Davor Lončar i Željko Uhlir, državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja.

Za repliku su se javili zastupnici: Vedran Babić, Giovanni Sponza, Sonja Čikotić i Miro Bulj. 

Tijekom rasprave predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Kluba zastupnika HNS-a na članak 3. stavak 2.

Tijekom rasprave stanku je zatražio zastupnik Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista.

Rasprava je zaključena 23. siječnja 2019. 

Hrvatski sabor je, 25. siječnja 2019., većinom glasova /109 „za“, 3 „protiv“, 13 „suzdržanih“/ donio Zakon o izmjenama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom. 

14.     KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ŽIGU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 417

 Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu.

Predstavnica predlagatelja prof. dr. sc. Branka Ramljak, državna tajnica u Ministarstvu znanosti i obrazovanje, dodatno je obrazložila Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: dr. sc. Tomislav Sokol u ime Kluba zastupnika HDZ-a, doc. dr. sc. Vesna Bedeković i Gordan Maras. 

Za repliku su se javili zastupnici: Tomislav Žagar, doc. dr. sc. Vesna Bedeković, Gordan Maras i dr. sc. Tomislav Sokol. 

Rasprava je zaključena 23. siječnja 2019.

Hrvatski sabor je, 25. siječnja 2019., jednoglasno /120 „za“/ donio Zakon o žigu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.  

15.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI OD SVJETLOSNOG ONEČIŠĆENJA, drugo čitanje, P.Z. br. 407

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zaštitu okoliša i prirode.

Predstavnik predlagatelja Mile Horvat, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Mato Čičak u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Tomislav Žagar u ime Kluba nezavisnih zastupnika, Tomislav Saucha u ime Kluba zastupnika HNS-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Peđa Grbin i Mile Horvat, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.

Za repliku su se javili zastupnici: Tomislav Žagar, Tomislav Saucha, Peđa Grbin i Anka Mrak-Taritaš.

Rasprava je zaključena 23. siječnja 2019.

Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor, većinom glasova, nije prihvatio amandmane zastupnika Peđe Grbina i Damira Tomića na članak 3. stavak 1. točka 1., članak 3. stavak 2. točka 1., članak 3. stavak 2. točka 6., članak 5. točka 5., članak 11. stavak 5. točka 3., članak 11. stavak 5. točka 10., članak 11. stavak 5. točka 13. i na članak 12. stavak 1. 

Hrvatski sabor je, 25. siječnja 2019., većinom glasova /80 „za“,  47  „suzdržanih“/ donio Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.  

16.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MORSKOM RIBARSTVU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 397

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu.

Predstavnica predlagatelja mr. sc. Marija Vučković, državna tajnica u Ministarstvu poljoprivrede, dodatno je obrazložila Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Ante Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Alen Prelec u ime Kluba zastupnika SDP-a, dr. sc. Branimir Bunjac i mr. sc. Marija Vučković, državna tajnica u Ministarstvu poljoprivrede.

Za repliku su se javili zastupnici: Ante Bačić, Alen Prelec, dr. sc. Branimir Bunjac, Ivan Kirin i Anka Mrak-Taritaš.

Rasprava je zaključena 23. siječnja 2019.

Hrvatski sabor je, 25. siječnja 2019., većinom glasova /108 „za“, 3 „protiv“, 13 „suzdržanih“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o morskom ribarstvu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj. 

17.     PRIJEDLOG ZAKONA O SLATKOVODNOM RIBARSTVU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 515

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu.

Predstavnica predlagatelja mr. sc. Marija Vučković, državna tajnica u Ministarstvu poljoprivrede, dodatno je obrazložila Prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Domagoj Mikulić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Alen Prelec u ime Kluba zastupnika SDP-a, Tomislav Lipošćak i mr. sc. Marija Vučković, državna tajnica u Ministarstvu poljoprivrede.  

Za replike su se javili zastupnici: dr. sc. Josip Križanić i Domagoj Mikulić.

Rasprava je zaključena 23. siječnja 2019.

Hrvatski sabor je, 25. siječnja 2019., većinom glasova /109 „za“, 3 „protiv“,  15 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o slatkovodnom ribarstvu.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

18.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE O POLICIJSKOJ SURADNJI U JUGOISTOČNOJ EUROPI, drugo čitanje, P.Z. br. 491

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.

Predstavnik predlagatelja Žarko Katić, državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marijan Kustić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Branko Ostojić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Anđelko Stričak, Ranko Ostojić, Gordan Maras, Josip Đakić, Stevo Culej, u završnoj raspravi Ranko Ostojić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i dr. sc. Miro Kovač u ime Kluba zastupnika HDZ-a, te Žarko Katić, državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova.

Za repliku su se javili zastupnici: dr. sc. Josip Križanić, Ranko Ostojić, Anđelko Stričak, Vlaho Orepić, Silvano Hrelja, Gordan Maras, dr. sc. Miro Kovač, Josip Đakić, Miro Bulj i  Branko Bačić. 

Tijekom rasprave stanku je zatražio Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista.

Rasprava je zaključena 24. siječnja 2019.

Hrvatski sabor je, 25. siječnja 2019., većinom glasova /79 „za“, 40 „suzdržanih“/ donio Zakon o potvrđivanju Konvencije o policijskoj suradnji u jugoistočnoj Europi, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
 
19.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O UBLAŽAVANJU I UKLANJANJU POSLJEDICA PRIRODNIH NEPOGODA, drugo čitanje, P.Z. br. 428

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu.

Predstavnik predlagatelja Zdravko Zrinušić, državni tajnik u Ministarstvu financija, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, dr. sc. Josip Križanić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marko Vešligaj u ime Kluba zastupnika SDP-a, Branko Hrg u ime Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a, Božica Makar u ime Kluba zastupnika HNS-a, Davor Vlaović u ime Kluba zastupnika HSS-a, Kažimir Varda u ime Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti i nezavisnih zastupnika, Miro Bulj, Josip Đakić, Damir Felak, Ivan Pernar i Zdravko Zrinušić, državni tajnik u Ministarstvu financija.

Za repliku su se javili zastupnici: Davor Vlaović, Anđelko Stričak, Miro Bulj, Marko Vešligaj, Marin Škibola, Željko Lenart, dr. sc. Josip Križanić, Ante Babić, Josip Đakić, Hrvoje Zekanović, Ivan Pernar, Damir Felak, Davor Lončar i Ivica Mišić.

Rasprava je zaključena 24. siječnja 2019.

Hrvatski sabor je, jednoglasno, /103 „za“/ prihvatio da se raspravlja o amandmanu Vlade Republike Hrvatske koji je dostavljen nakon zaključenja rasprave.
Hrvatski sabor je, većinom glasova, /98 „za“, 1 „suzdržan“/  prihvatio amandman Vlade Republike Hrvatske na članak 31. stavak 1.
Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane dr. sc. Josipa Križanića na članak 20. stavak 5. i na članak 43. stavak 2.

Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor, većinom glasova, nije prihvatio amandman Kluba zastupnika HSS-a na članak 35. stavak 2.

Hrvatski sabor je, 8. veljače 2019., većinom glasova /109 „za“,  2  „protiv“/ donio Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.

20.     KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 559

21.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O SPRJEČAVANJU UNOŠENJA I ŠIRENJA STRANIH TE INVAZIVNIH STRANIH VRSTA I UPRAVLJANJA NJIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 560

22.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PREKOGRANIČNOM PROMETU I TRGOVINI DIVLJIM VRSTAMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 561

23.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 511/2014 O MJERAMA USKLAĐIVANJA ZA KORISNIKE PROTOKOLA IZ NAGOYE O PRISTUPU GENETSKIM RESURSIMA TE POŠTENOJ I PRAVIČNOJ PODJELI DOBITI KOJA PROIZLAZI IZ NJIHOVA KORIŠTENJA U UNIJI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 562

O aktima od 20. do 23. provedena je objedinjena rasprava.

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zaštitu okoliša i prirode.

Predstavnik predlagatelja dr. sc. Mario Šiljeg, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, dodatno je obrazložio predložene akte.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: prof. dr. sc. Slaven Dobrović u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Domagoj Mikulić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Tomislav Saucha u ime Kluba zastupnika HNS-a, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Davor Vlaović u ime Kluba zastupnika HSS-a, Hrvoje Zekanović, Josip Borić i dr. sc. Mario Šiljeg, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.

Za repliku su se javili zastupnici: Nikola Grmoja, Hrvoje Zekanović, prof. dr. sc. Slaven Dobrović, Davor Vlaović, prof. dr. sc. Robert Podolnjak, Davor Lončar, Ante Babić, Josip Borić, Anđelko Stričak, Tomislav Žagar, Marija Jelkovac i Domagoj Mikulić. 

Rasprava je zaključena 24. siječnja 2019.


KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 559

Hrvatski sabor je, 25. siječnja 2019., većinom glasova /79 „za“, 17 „protiv“, 29 „suzdržanih“/ donio Zakon o izmjenama Zakona o zaštiti prirode, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.


KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O SPRJEČAVANJU UNOŠENJA I ŠIRENJA STRANIH TE INVAZIVNIH STRANIH VRSTA I UPRAVLJANJA NJIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 560

Hrvatski sabor je, 25. siječnja 2019., većinom glasova /80 „za“, 17 „protiv“, 28 „suzdržanih“/ donio Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanja njima, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.


KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PREKOGRANIČNOM PROMETU I TRGOVINI DIVLJIM VRSTAMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 561

Hrvatski sabor je, 25. siječnja 2019., većinom glasova /99 „za“, 18 „protiv“, 5 „suzdržanih“/ donio Zakon o izmjenama Zakona o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.


KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 511/2014 O MJERAMA USKLAĐIVANJA ZA KORISNIKE PROTOKOLA IZ NAGOYE O PRISTUPU GENETSKIM RESURSIMA TE POŠTENOJ I PRAVIČNOJ PODJELI DOBITI KOJA PROIZLAZI IZ NJIHOVA KORIŠTENJA U UNIJI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 562
 
Hrvatski sabor je, 25. siječnja 2019., većinom glasova /76 „za“, 19 „protiv“, 29 „suzdržanih“/ donio Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 511/2014 o mjerama usklađivanja za korisnike Protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja u Uniji, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

24.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O OSNIVANJU INTER-AMERIČKE INVESTICIJSKE KORPORACIJE, drugo čitanje, P.Z. br. 563

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun.

Predstavnik predlagatelja Zdravko Zrinušić, državni tajnik u Ministarstvu financija, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.

U raspravi je sudjelovao zastupnik Ivan Domagoj Milošević u ime Kluba zastupnika HDZ-a.

Rasprava je zaključena 24. siječnja 2019.

Hrvatski sabor je, 25. siječnja 2019., većinom glasova /119 „za“, 5  „suzdržanih“/ donio Zakon o potvrđivanju Ugovora o osnivanju Inter-američke investicijske korporacije, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

25.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O VJEŽBENICIMA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA I PRAVOSUDNOM ISPITU, drugo čitanje, P.Z. br. 396

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe.

Predstavnik predlagatelja Dražen Bošnjaković, ministar pravosuđa, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Ante Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, dr. sc. Orsat Miljenić u ime Kluba zastupnika SDP-a i Dražen Bošnjaković, ministar pravosuđa.

Za repliku su se javili zastupnici: dr. sc. Ines Strenja, Ante Bačić, Ivan Pernar, dr. sc. Orsat Miljenić i dr. sc. Josip Križanić. 

Rasprava je zaključena 25. siječnja 2019.

Hrvatski sabor je, 25. siječnja 2019., većinom glasova /107 „za“, 5„protiv“, 11 „suzdržanih“/ donio Zakon o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

26.     KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O SUDJELOVANJU CIVILNIH STRUČNJAKA U MEĐUNARODNIM MISIJAMA I OPERACIJAMA, drugo čitanje, P.Z. br. 389

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za vanjsku politiku.
Predstavnica predlagatelja Andreja Metelko-Zgombić, državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, dodatno je obrazložila Konačni prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Davor Ivo Stier u ime Kluba zastupnika HDZ-a, dr. sc. Miro Kovač i Andreja Metelko-Zgombić, državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova.
Za repliku su se javili zastupnici: Domagoj Hajduković, Anđelko Stričak i dr. sc. Miro Kovač. 
Rasprava je zaključena 25. siječnja 2019.
Hrvatski sabor je, 25. siječnja 2019., većinom glasova /115 „za“, 3 „protiv“, 1 „suzdržan“/ donio Zakon o  sudjelovanju civilnih stručnjaka u međunarodnim misijama i operacijama, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj. 

27.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O POSLOVANJU FINANCIJSKE AGENCIJE ZA 2017. GODINU - podnositelj: Financijska agencija  

Podnositelj akta je Financijska agencija na temelju članka 21. Zakona o Financijskoj agenciji.

Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun.

Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, a na prijedlog Odbora za financije i državni proračun, Hrvatski sabor je 25. siječnja 2019., većinom glasova /104 "za“,  15 „protiv“, 2 „suzdržana“/, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Godišnje izvješće o poslovanju Financijske agencije za 2017. godinu.

 28.     IZBOR, IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA 
28.1.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANA ODBORA ZA TURIZAM HRVATSKOGA SABORA 
28.2.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU POLITIKU HRVATSKOGA SABORA 
28.3.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANA NACIONALNOG VIJEĆA ZA PRAĆENJE PROVEDBE STRATEGIJE SUZBIJANJA KORUPCIJE
Predsjednik Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove Ante Sanader dodatno je obrazložio predložene odluke.
Rasprava je zaključena 25. siječnja 2019.
Hrvatski sabor je, 25. siječnja 2019., objedinjenim glasovanjem, većinom glasova  /115 "za", 5 „suzdržanih“/ donio sljedeće odluke:
ODLUKU O RAZRJEŠENJU ČLANA ODBORA ZA TURIZAM HRVATSKOGA SABORA 
Razriješen je član Odbora za turizam Hrvatskoga sabora Ivan Arambašić.
ODLUKU O IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU POLITIKU HRVATSKOGA SABORA 
U Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskoga sabora za člana imenovan je Krešimir Luetić.
ODLUKU O IMENOVANJU ČLANA NACIONALNOG VIJEĆA ZA PRAĆENJE PROVEDBE STRATEGIJE SUZBIJANJA KORUPCIJE    
Za člana Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije imenovan je Dario Umljenović.
Mandat člana Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Nacionalnog programa suzbijanja korupcije traje do isteka mandata pojedinog saziva Hrvatskoga sabora.    

28.4.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU  I IZBORU ČLANA ODBORA ZA USTAV, POSLOVNIK I POLITIČKI SUSTAV HRVATSKOGA SABORA
28.5.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA PRAVOSUĐE HRVATSKOGA SABORA
28.6.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA RAD, MIROVINSKI SUSTAV I SOCIJALNO PARTNERSTVO HRVATSKOGA SABORA
28.7.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA TURIZAM HRVATSKOGA SABORA 
Predsjednik Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove, Ante Sanader, dodatno je obrazložio prijedloge odluka.
Rasprava je zaključena 20. veljače 2019.
Hrvatski sabor je, objedinjenim glasovanjem, 20. veljače 2019., jednoglasno /77 "za"/ donio sljedeće odluke: 

ODLUKU O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA USTAV, POSLOVNIK I POLITIČKI SUSTAV HRVATSKOGA SABORA    
Razriješen je član Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora Davor Miličević.
Za člana Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora izabran je dr. sc. Tomislav Sokol.
ODLUKU O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA PRAVOSUĐE HRVATSKOGA SABORA        
Razriješen je član Odbora za pravosuđe Hrvatskoga sabora Davor Miličević.
Za člana Odbora za pravosuđe Hrvatskoga sabora izabran je Ante Bačić.    
ODLUKU O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA RAD, MIROVINSKI SUSTAV I SOCIJALNO PARTNERSTVO HRVATSKOGA SABORA
Razriješen je član Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora dr. sc. Tomislav Sokol.
Za člana Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora izabran je Vlatko Kopić.    
ODLUKU O IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA TURIZAM HRVATSKOGA SABORA 
U Odbor za turizam Hrvatskoga sabora za člana je imenovan Dragan Magaš.

28.8.     PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO HRVATSKOGA SABORA
28.9.     PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA POLJOPRIVREDU HRVATSKOGA SABORA
28.10.     PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA HRVATSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVITAK
28.11.     PRIJEDLOG O IMENOVANJU DVA ČLANA SVEUČILIŠNOG SAVJETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
Predsjednik Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove Ante Sanader dodatno je obrazložio predložene odluke.
Rasprava je zaključena 23. ožujka 2019.
Hrvatski sabor je, 23. ožujka 2019., objedinjenim glasovanjem, jednoglasno /80 "za"/ donio sljedeće odluke:
ODLUKU O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO HRVATSKOGA SABORA         
Razriješen je član Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo Hrvatskoga sabora Domagoj Mikulić.
Za člana Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo Hrvatskoga sabora izabran je Dražen Milinković.
ODLUKU O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA POLJOPRIVREDU HRVATSKOGA SABORA
Razriješen je član Odbora za poljoprivredu Hrvatskoga sabora Giovanni Sponza.
Za člana Odbora za poljoprivredu Hrvatskoga sabora izabran je Emil Daus.
ODLUKU O RAZRJEŠENJU I  IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA HRVATSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVITAK
Razriješen je član Nadzornog odbora Hrvatske banke za obnovu i razvitak iz reda zastupnika Boris Lalovac.
Za člana Nadzornog odbora Hrvatske banke za obnovu i razvitak iz reda zastupnika imenovan je Saša Đujić. 
ODLUKU O IMENOVANJU DVA ČLANA SVEUČILIŠNOG SAVJETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
Za članove Sveučilišnog savjeta Sveučilišta u Zagrebu imenovani su: akademik Željko Reiner i Joško Klisović.
Dana 13. veljače 2019. prestao je mandat članovima Sveučilišnog savjeta Sveučilišta u Zagrebu imenovanima Odlukom o imenovanju dva člana Sveučilišnog savjeta Sveučilišta u Zagrebu („Narodne novine“, br. 19/15.), protekom zakonskog roka od četiri godine.
28.12.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANICE, IZBORU ČLANOVA I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA TURIZAM HRVATSKOGA SABORA
28.13    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA RAD, MIROVINSKI SUSTAV I SOCIJALNO PARTNERSTVO HRVATSKOGA SABORA
28.14.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANA  I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE HRVATSKOGA SABORA
28.15.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANICE I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ I FONDOVE EUROPSKE UNIJE HRVATSKOGA SABORA
28.16.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU POTPREDSJEDNICE I IZBORU POTPREDSJEDNIKA ODBORA ZA MEĐUPARLAMENTARNU SURADNJU HRVATSKOGA SABORA
28.17.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNICE I PRESTANKU MANDATA PREDSJEDNIKA ODBORA ZA INFORMIRANJE, INFORMATIZACIJU I MEDIJE HRVATSKOGA SABORA
28.18.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ZAMJENIKA ČLANA I PRESTANKU MANDATA ZAMJENIKA ČLANA IZASLANSTVA HRVATSKOGA SABORA U PARLAMENTARNOJ SKUPŠTINI SEECP-a 
Predsjednik Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove Ante Sanader dodatno je obrazložio predložene odluke.
Rasprava je zaključena 5. travnja 2019.
Hrvatski sabor je, 5. travnja 2019., objedinjenim glasovanjem, jednoglasno / 94 "za"/ donio sljedeće odluke:

ODLUKU O RAZRJEŠENJU ČLANICE, IZBORU ČLANOVA I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA TURIZAM HRVATSKOGA SABORA
Razriješena je članica Odbora za turizam Hrvatskoga sabora Dragica Vranješ.
Za članove Odbora za turizam Hrvatskoga sabora izabrani su: Ante Bačić i Branka Juričev-Martinčev. 
Dana 5. travnja 2019. dužnost člana Odbora za turizam Hrvatskoga sabora prestao je obnašati Marijan Kustić, zbog prestanka zastupničkog mandata.

ODLUKU O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA RAD, MIROVINSKI SUSTAV I SOCIJALNO PARTNERSTVO HRVATSKOGA SABORA
Razriješen je član Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora Vlatko Kopić.
Za člana Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora izabran je Mato Čičak.    

ODLUKU O IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE HRVATSKOGA SABORA
Za člana Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske Hrvatskoga sabora izabran je Davor Ivo Stier.         
Dana 1. travnja 2019. dužnost člana Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske Hrvatskoga sabora prestao je obnašati dr. sc. Andrija Mikulić, zbog mirovanja zastupničkog mandata.

ODLUKU O IZBORU ČLANICE  I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ I FONDOVE EUROPSKE UNIJE HRVATSKOGA SABORA 
Za članicu Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije Hrvatskoga sabora izabrana je Dragica Vranješ.
Dana 5. travnja 2019. dužnost člana Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije Hrvatskoga sabora prestao je obnašati Marijan Kustić, zbog prestanka zastupničkog mandata.

ODLUKU O RAZRJEŠENJU POTPREDSJEDNICE I IZBORU POTPREDSJEDNIKA ODBORA ZA MEĐUPARLAMENTARNU SURADNJU HRVATSKOGA SABORA
Razriješena je potpredsjednica Odbora za međuparlamentarnu suradnju Hrvatskoga sabora Sunčana Glavak.
Za potpredsjednika Odbora za međuparlamentarnu suradnju Hrvatskoga sabora izabran je Ante Bačić.
ODLUKU O IZBORU PREDSJEDNICE I PRESTANKU MANDATA PREDSJEDNIKA ODBORA ZA INFORMIRANJE, INFORMATIZACIJU I MEDIJE HRVATSKOGA SABORA
Za predsjednicu Odbora za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora izabrana je Sunčana Glavak.
Dana 1. travnja 2019. dužnost predsjednika Odbora za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora prestao je obnašati dr. sc. Andrija Mikulić, zbog mirovanja zastupničkog mandata.

ODLUKU O IMENOVANJU ZAMJENIKA ČLANA I PRESTANKU MANDATA ZAMJENIKA ČLANA IZASLANSTVA HRVATSKOGA SABORA U PARLAMENTARNOJ SKUPŠTINI SEECP-a 
Za zamjenika člana Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini SEECP-a imenovan je Domagoj Mikulić. 
Dana 5. travnja 2019. dužnost zamjenika člana Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini SEECP-a prestao je obnašati Marijan Kustić, zbog prestanka zastupničkog mandata.
28.19.        PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU ČLANICE DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove Ante Sanader dodatno je obrazložio Prijedlog odluke.
Rasprava je zaključena 9. travnja 2019.
28.20.    PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO HRVATSKOGA SABORA
28.21.    PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU ČLANICE ODBORA ZA TURIZAM HRVATSKOGA SABORA
28.22.    PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O  IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA LOKALNU I PODRUČNU (REGIONALNU) SAMOUPRAVU HRVATSKOGA SABORA
Predsjednik Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove Ante Sanader dodatno je obrazložio predložene odluke:
Rasprava je zaključena 11. travnja 2019.
Hrvatski sabor je, 11. travnja 2019., objedinjenim glasovanjem, većinom glasova /108 "za", 1 „suzdržan“/ donio sljedeće odluke:

ODLUKU O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO HRVATSKOGA SABORA
Razriješen je član Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora Ante Bačić.
Za člana Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora izabran je Ante Plazonić.

ODLUKU O RAZRJEŠENJU ČLANICE ODBORA ZA TURIZAM HRVATSKOGA SABORA 
Razriješena je članica Odbora za turizam Hrvatskoga sabora Sabina Glasovac.
ODLUKU O  IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA LOKALNU I PODRUČNU (REGIONALNU) SAMOUPRAVU HRVATSKOGA SABORA
Za člana Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskoga sabora izabran je Martin Baričević.
Dana 1. travnja 2019. dužnost člana Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskoga sabora prestao je obnašati dr. sc. Andrija Mikulić, zbog mirovanja zastupničkog mandata.
29.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 516
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav.
Predstavnica predlagatelja Katica Prpić, državna tajnica u Ministarstvu uprave, dodatno je obrazložila Prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: prof. dr. sc. Robert Podolnjak u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a, Marija Jelkovac u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Branko Hrg u ime Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a, Tomislav Žagar u ime Kluba nezavisnih zastupnika, prof. dr. sc. Vesna Pusić u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Stjepan Čuraj, dr. sc. Mirando Mrsić, Stipo Šapina, prof. dr. sc. Miroslav Tuđman, Gordan Maras, Davor Vlaović, Ante Babić, Sabina Glasovac i Katica Prpić, državna tajnica u Ministarstvu uprave.
Za replike su se javili zastupnici: Joško Klisović, prof. dr. sc. Robert Podolnjak, Tomislav Žagar, Gordan Maras, Stjepan Čuraj, dr. sc. Mirando Mrsić, prof. dr. sc. Miroslav Tuđman, Sabina Glasovac, Ivan Šuker, Stipo Šapina, Ante Babić, Željko Lenart, Milorad Batinić, Davor Vlaović, Marta Luc-Polanc, Alen Prelec, prof. dr. sc. Željko Jovanović, Anđelko Stričak, Goran Aleksić, doc. dr. sc. Marko Vučetić, dr. sc. Tomislav Sokol, Arsen Bauk i Nenad Stazić.   
Rasprava je zaključena 30. siječnja 2019.
Hrvatski sabor je, 8. veljače 2019., većinom glasova /99 „za“, 1 „suzdržan“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
30.    PRIJEDLOG ZAKONA O FINANCIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI, IZBORNE PROMIDŽBE I REFERENDUMA, prvo čitanje, P.Z. br. 519
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. 

Predstavnica predlagatelja Josipa Rimac, državna tajnica u Ministarstvu uprave, dodatno je obrazložila Prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: prof. dr. sc. Robert Podolnjak u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, dr. sc. Tomislav Sokol u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Milorad Batinić u ime Kluba zastupnika HNS-a, dr. sc. Branimir Bunjac i Ivan Vilibor Sinčić u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, dr. sc. Zlatko Hasanbegović u ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku, Robert Jankovics u ime Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti i nezavisnih zastupnika, Goran Beus Richembergh u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Branko Bačić, Božica Makar, dr. sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović, Josip Borić, dr. sc. Branimir Bunjac, Ivan Pernar, Arsen Bauk, Hrvoje Zekanović, prof. dr. sc. Željko Jovanović, Željko Lacković, Ante Pranić, dr. sc. Branimir Bunjac u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e i Josipa Rimac, državna tajnica u Ministarstvu uprave.
Za replike su se javili zastupnici: Hrvoje Zekanović, prof. dr. sc. Robert Podolnjak, Ante Pranić, Nikola Grmoja, Peđa Grbin, Gordan Maras, Anđelko Stričak, Ivan Pernar, doc. dr. sc. Marko Vučetić, dr. sc. Branimir Bunjac, Sunčana Glavak, Alen Prelec, Tomislav Žagar, dr. sc. Tomislav Sokol, Marko Sladoljev, Branko Bačić, Grozdana Perić, Božica Makar, Josip Borić, Davor Lončar, Stevo Culej, Arsen Bauk, Željko Lacković i Branka Juričev-Martinčev. 
Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici: Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, doc. dr. sc. Marko Vučetić u ime Kluba nezavisnih zastupnika, Ivan Pernar u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e i Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a.
Rasprava je zaključena 30. siječnja 2019.
Hrvatski sabor je, 8. veljače 2019., većinom glasova /78 „za“, 22 „suzdržana“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći


ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
31.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROIZVODNJI, REMONTU I PROMETU NAORUŽANJA I VOJNE OPREME, drugo čitanje, P.Z. br. 444
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obranu.
Predstavnik predlagatelja Zdravko Jakop, državni tajnik u Ministarstvu obrane, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: dr. sc. Ines Strenja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Josip Đakić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, dr. sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović, Anđelko Stričak i Zdravko Jakop, državni tajnik u Ministarstvu obrane.
Za repliku su se javili zastupnici: dr. sc. Branimir Bunjac, Hrvoje Zekanović i Josip Đakić.
Rasprava je zaključena 30. siječnja 2019.
Hrvatski sabor je, 8. veljače 2019., jednoglasno /99 „za“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o proizvodnji, remontu i prometu naoružanja i vojne opreme, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
32.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SVJETSKE POŠTANSKE KONVENCIJE SA ZAVRŠNIM PROTOKOLOM, drugo čitanje, P.Z. br. 520
33.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU PRVOG DODATNOG PROTOKOLA UZ OPĆA PRAVILA SVJETSKE POŠTANSKE UNIJE, drugo čitanje, P.Z. br. 521
34.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU DEVETOG DODATNOG PROTOKOLA UZ USTAV SVJETSKE POŠTANSKE UNIJE, drugo čitanje, P.Z. br. 522
35.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O POŠTANSKIM USLUGAMA PLAĆANJA SA ZAVRŠNIM PROTOKOLOM, drugo čitanje,  P.Z. br. 523
O aktima od 32. do 35. provedena je objedinjena rasprava.
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu.
Predstavnik predlagatelja Tomislav Mihotić, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.
U raspravi je sudjelovala zastupnica Ljubica Maksimčuk u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Za repliku se javio zastupnik Hrvoje Zekanović.
Rasprava je zaključena 30. siječnja 2019.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SVJETSKE POŠTANSKE KONVENCIJE SA ZAVRŠNIM PROTOKOLOM, drugo čitanje, P.Z. br. 520
Hrvatski sabor je, 8. veljače 2019., jednoglasno /99 „za“/ donio Zakon o potvrđivanju Svjetske poštanske konvencije sa Završnim protokolom, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU PRVOG DODATNOG PROTOKOLA UZ OPĆA PRAVILA SVJETSKE POŠTANSKE UNIJE, drugo čitanje, P.Z. br. 521
Hrvatski sabor je, 8. veljače 2019., jednoglasno /101 „za“/ donio Zakon o potvrđivanju Prvog dodatnog protokola uz Opća pravila Svjetske poštanske unije, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU DEVETOG DODATNOG PROTOKOLA UZ USTAV SVJETSKE POŠTANSKE UNIJE, drugo čitanje, P.Z. br. 522
Hrvatski sabor je, 8. veljače 2019., jednoglasno /99 „za“/ donio Zakon o potvrđivanju Devetog dodatnog protokola uz Ustav Svjetske poštanske unije, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O POŠTANSKIM USLUGAMA PLAĆANJA SA ZAVRŠNIM PROTOKOLOM, drugo čitanje,  P.Z. br. 523
Hrvatski sabor je, 8. veljače 2019., jednoglasno /101 „za“/donio Zakon o potvrđivanju Sporazuma o poštanskim uslugama plaćanja sa Završnim protokolom, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
36.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRISTUPAČNOSTI MREŽNIH STRANICA I PROGRAMSKIH RJEŠENJA ZA POKRETNE UREĐAJE TIJELA JAVNOG SEKTORA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 409
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za informiranje, informatizaciju i medije.
Predstavnik predlagatelja Bernard Gršić, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Ljubica Lukačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Darko Parić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Nada Turina-Đurić u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Tomislav Žagar u ime Kluba nezavisnih zastupnika, Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, dr. sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović, Gordan Maras i Bernard Gršić, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva.
Za repliku su se javili zastupnici: Nikola Grmoja, Gordan Maras, Darko Parić, dr. sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović, Ivan Šuker, Ljubica Lukačić, Davor Vlaović i Damir Felak.
Nakon izjašnjenja predstavnika predlagatelja o neprihvaćanju amandmana, Odbor za informiranje, informatizaciju i medije je povukao amandman na članak 10. stavak 2. 
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor, većinom glasova, nije prihvatio amandmane Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista na članak 10. stavak 2., članak 11. stavak 2. i na članak 14. dodani stavak 3. 
Rasprava je zaključena 31. siječnja 2019.
Hrvatski sabor je, 8. veljače 2019., većinom glasova /108 „za“,  2 „suzdržana“/ donio Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
37.    PRIJEDLOG ZAKONA O ŽELJEZNICI, prvo čitanje, P.Z.E. br. 555 
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu.
Predstavnica predlagatelja dr. sc. Nikolina Brnjac, državna tajnica u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, dodatno je obrazložila Prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Pero Ćosić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i RI-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Branko Hrg u ime Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a, Alen Prelec u ime Kluba zastupnika SDP-a, Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a, Goran Aleksić u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Ivica Mišić u ime Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti i nezavisnih zastupnika, Tomislav Žagar u ime Kluba nezavisnih zastupnika, Miro Bulj, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, dr. sc. Branimir Bunjac, Goran Aleksić, Josip Borić, u završnoj raspravi Goran Aleksić u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e i dr. sc. Nikolina Brnjac, državna tajnica u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture.
Za replike su se javili zastupnici: Tomislav Lipošćak, Ivan Kirin, Goran Aleksić, Alen Prelec, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Božica Makar, Davor Vlaović, Mladen Madjer, Ivan Šuker, Grozdana Perić, Miro Bulj, Davor Lončar, Branka Juričev-Martinčev, dr. sc. Branimir Bunjac, Anka Mrak-Taritaš, Tulio Demetlika, Josip Borić, Tomislav Klarić, Željko Lenart, Ljubica Lukačić i Ljubica Maksimčuk. 

Tijekom rasprave stanku je zatražio zastupnik Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista.
Rasprava je zaključena 31. siječnja 2019.
Hrvatski sabor je, 8. veljače 2019., jednoglasno /102 „za“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o željeznici.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
38.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DJELATNOSTI SOCIJALNOG RADA, drugo čitanje, P.Z. br. 405
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.
Predstavnica predlagatelja Marija Pletikosa, državna tajnica u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, dodatno je obrazložila Konačni prijedlog zakona.
U ime Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku izvješće je obrazložila zastupnica dr. sc. Ines Strenja, predsjednica Odbora.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: dr. sc. Ines Strenja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Ljubica Lukačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Kažimir Varda u ime Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti i nezavisnih zastupnika, Giovanni Sponza u ime Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i RI-a, prof. dr. sc. Vesna Pusić u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, dr. sc. Marija Alfirev u ime Kluba zastupnika SDP-a, Bernarda Topolko u ime Kluba zastupnika HNS-a, Ivan Ćelić i Marija Pletikosa, državna tajnica u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.
Za repliku su se javili zastupnici: Ivan Ćelić, Ante Babić, Ljubica Maksimčuk, dr. sc. Marija Alfirev, prof. dr. sc. Vesna Pusić i Sabina Glasovac.
Rasprava je zaključena 31. siječnja 2019.
Nakon izjašnjenja predstavnika predlagatelja o neprihvaćanju amandmana zastupnice dr. sc. Marije Alfirev na članak 7. stavak 7. i Kluba zastupnika SDP-a na članak 20. stavak 1., predlagatelji amandmana povukli su predložene amandmane.
Hrvatski sabor je, 8. veljače 2019., većinom glasova /111 „za“,  2 „suzdržana“/ donio Zakon o djelatnosti socijalnog rada, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
39.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKOJ DJELATNOSTI, drugo čitanje, P.Z. br. 406
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku. 
Predstavnica predlagatelja Marija Pletikosa, državna tajnica u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, dodatno je obrazložila Konačni prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Željka Josić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Bernarda Topolko u ime Kluba zastupnika HNS-a, prof. dr. sc. Vesna Pusić u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, dr. sc. Marija Alfirev u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ivan Ćelić i Sabina Glasovac.
Za repliku su se javili zastupnici: prof. dr. sc. Vesna Pusić, Ivan Ćelić, dr. sc. Marija Alfirev i Sabina Glasovac.
Rasprava je zaključena 31. siječnja 2019.
Hrvatski sabor je, 8. veljače 2019., većinom glasova /100 „za“, 3 „suzdržana“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
40.    PRIJEDLOG ZAKONA O PSIHOLOŠKOJ DJELATNOSTI, prvo čitanje, P.Z. br. 551
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.
Predstavnica predlagatelja Marija Pletikosa, državna tajnica u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, dodatno je obrazložila Konačni prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Ivan Ćelić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i prof. dr. sc. Romana Jerković u ime Kluba zastupnika SDP-a. 
Rasprava je zaključena 31. siječnja 2019.
Hrvatski sabor je, 8. veljače 2019., većinom glasova /98 „za“, 4 „suzdržana“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o psihološkoj djelatnosti.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
41.    PRIJEDLOG ZAKONA O SOCIJALNOPEDAGOŠKOJ DJELATNOSTI, prvo čitanje, P.Z. br. 552
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.
Predstavnica predlagatelja Marija Pletikosa, državna tajnica u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, dodatno je obrazložila Konačni prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Željka Josić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, prof. dr. sc. Romana Jerković u ime Kluba zastupnika SDP-a, dr. sc. Marija Alfirev i Ivan Ćelić. 
Za replike su se javili zastupnici: Ljubica Maksimčuk i Ivan Ćelić.
Rasprava je zaključena 31. siječnja 2019.
Hrvatski sabor je, 8. veljače 2019., jednoglasno /101 „za“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o socijalnopedagoškoj djelatnosti.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
42.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HRVATSKOM DRŽAVLJANSTVU, prvo čitanje, P.Z. br. 554 
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.
Predstavnik predlagatelja Žarko Katić, državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Davor Ivo Stier u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku, Boris Milošević u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Milijan Brkić, Željko Raguž, Ivan Šuker, dr. sc. Miro Kovač, prof. dr. sc. Božo Ljubić, Vlaho Orepić i Žarko Katić, državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova.
Za replike su se javili zastupnici: Ljubica Maksimčuk, Vlaho Orepić, Ivan Šuker, Milijan Brkić, prof. dr. sc. Božo Ljubić, Željko Raguž, Anton Kliman i dr. sc. Miro Kovač. 
Rasprava je zaključena 31. siječnja 2019.
Hrvatski sabor je, 8. veljače 2019., većinom glasova /79 „za“, 18 „protiv“,  4 „suzdržana“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom državljanstvu.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona. 
43.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O KNJIŽNICAMA I KNJIŽNIČNOJ DJELATNOSTI, drugo čitanje, P.Z. br. 431
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu.
Predstavnik predlagatelja dr. sc. Ivica Poljičak, državni tajnik u Ministarstvu kulture, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marko Sladoljev u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Sunčana Glavak u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Goran Beus Richembergh u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Davor Vlaović u ime Kluba zastupnika HSS-a, Goran Aleksić, Anka Mrak-Taritaš, Gordan Maras, u završnoj raspravi Ivan Pernar u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e i dr. sc. Ivica Poljičak, državni tajnik u Ministarstvu kulture.
Za repliku su se javili zastupnici: doc. dr. sc. Marko Vučetić, Marko Sladoljev, Tomislav Žagar, Dragana Jeckov, Sabina Glasovac, Anka Mrak-Taritaš, dr. sc. Marija Alfirev, dr. sc. Tomislav Sokol, Davor Vlaović, Marko Vešligaj, Gordan Maras i Sunčana Glavak.
Rasprava je zaključena 1. veljače 2019.
Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Odbora za zakonodavstvo na članak 26. stavak 1.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor, većinom glasova, nije prihvatio amandmane zastupnika Marka Sladoljeva i prof. dr. sc. Roberta Podolnjaka na članak 9. stavci 1. i 2. i na članak 10. stavak 1. 
Hrvatski sabor je, 8. veljače 2019., većinom glasova /105 „za“, 6 „suzdržanih“/ donio Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.
44.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI PRIJAVITELJA NEPRAVILNOSTI, drugo čitanje, P.Z. br. 445   
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav, Odbor za pravosuđe i Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. 
Predstavnik predlagatelja mr. sc. Josip Salapić, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: prof. dr. sc. Robert Podolnjak u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a, Ivan Vilibor Sinčić u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, dr. sc. Tomislav Sokol u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a, dr. sc. Branimir Bunjac, Ivan Pernar, prof. dr. sc. Željko Jovanović, Marija Jelkovac, u završnoj raspravi Ivan Pernar u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e i mr. sc. Josip Salapić, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa.
Za repliku su se javili zastupnici: Peđa Grbin, Ivan Kirin, prof. dr. sc. Željko Jovanović, Stjepan Čuraj, prof. dr. sc. Robert Podolnjak, Miro Bulj, dr. sc. Tomislav Sokol, Ivan Pernar, Marin Škibola, dr. sc. Branimir Bunjac, Alen Prelec, Saša Đujić i Marija Jelkovac.  
Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici: Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i Ivan Pernar u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-a.
Rasprava je zaključena 1. veljače 2019.
Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman zastupnice Marije Jelkovac na članak 3. točka 4. i amandman zastupnika Stjepana Čuraja na članak 3. stavak 1. točka 8. u izmijenjenom obliku.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor, većinom glasova, nije prihvatio amandman zastupnika Peđe Grbina na članak 3. točka 4., amandmane Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista na članak 5., članak 6. stavak 2., na članak 36. stavci 2. i 3., na članak 8. stavak 2. i na članak 24. dodani novi stavak 4. i amandman Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e dodani novi članak 36a. i naslov iznad njega.
Hrvatski sabor je, 8. veljače 2019., većinom glasova /79 „za“, 33 „suzdržana“/ donio Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.
45.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PLAĆAMA SUDACA I DRUGIH PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 566
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe.
Predstavnik predlagatelja Dražen Bošnjaković, ministar pravosuđa, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marko Šimić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, dr. sc. Orsat Miljenić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Tomislav Žagar u ime Kluba nezavisnih zastupnika, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a, dr. sc. Mirando Mrsić, Stjepan Čuraj, Zdravko Ronko, Marin Škibola, dr. sc. Ines Strenja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i Dražen Bošnjaković, ministar pravosuđa.
Za repliku su se javili zastupnici: Ante Bačić, Tomislav Žagar, Goran Aleksić, Miro Bulj, dr. sc. Mirando Mrsić, Ante Babić, Anka Mrak-Taritaš, Ivan Šuker, Ante Babić, Marin Škibola i  dr. sc. Ines Strenja.   
Tijekom rasprave stanku je zatražio zastupnik Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista.
Rasprava je zaključena 6. veljače 2019.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor, većinom glasova, nije prihvatio amandman zastupnika Zdravka Ronka na članak 1. 
Hrvatski sabor je, 8. veljače 2019., većinom glasova /100 „za“,  1 „protiv“, 13 „suzdržanih“/ donio Zakon o izmjeni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
46.    PRIJEDLOG ZAKONA O PRAVOSUDNOJ AKADEMIJI, prvo čitanje, P.Z. br. 558
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe.
Predstavnik predlagatelja Dražen Bošnjaković, ministar pravosuđa, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marija Jelkovac u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a i u pojedinačnoj raspravi, te Dražen Bošnjaković, ministar pravosuđa.
Za replike su se javili zastupnici: Ante Bačić, Anđelko Stričak i Stjepan Čuraj. 
Rasprava je zaključena 6. veljače 2019.
Hrvatski sabor je, 8. veljače 2019., jednoglasno /103 „za“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o pravosudnoj akademiji.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
47.    IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU PRAVA NA BESPLATNU PRAVNU POMOĆ I UTROŠKU SREDSTAVA U 2017. GODINI
Podnositelj akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 46. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći.
Raspravu je proveo Odbor za pravosuđe.
Predstavnik predlagatelja Dražen Bošnjaković, ministar pravosuđa, dodatno je obrazložio Izvješće.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Ante Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Goran Aleksić u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, prof. dr. sc. Vesna Pusić u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Sonja Čikotić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Goran Aleksić, Ante Bačić,  u završnoj raspravi Goran Aleksić u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e i Dražen Bošnjaković, ministar pravosuđa.
Za replike su se javili zastupnici: Goran Aleksić, Ante Bačić, Ljubica Maksimčuk, Željko Lenart, Anđelko Stričak, dr. sc. Tomislav Sokol i Davor Vlaović.  
Rasprava je zaključena 6. veljače 2019.
Hrvatski sabor je, 8. veljače 2019., većinom glasova /98 „za“, 4 „suzdržana“/, sukladno prijedlogu Odbora za pravosuđe, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć i utrošku sredstava u 2017. godini.
48.    IZVJEŠĆE O RADU PROBACIJSKE SLUŽBE ZA 2017. GODINU
Podnositelj akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 2. stavka 2. Zakona o probaciji.
Raspravu je proveo Odbor za pravosuđe.
Predstavnik predlagatelja Dražen Bošnjaković, ministar pravosuđa, dodatno je obrazložio Izvješće. 
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Željko Raguž u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, dr. sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović i Dražen Bošnjaković, ministar pravosuđa.
Za replike su se javili zastupnici: dr. sc. Marija Alfirev, Ante Bačić, Ivan Kirin, Dragana Jeckov, dr. sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović, Anđelko Stričak i Davor Vlaović.
Rasprava je zaključena 6. veljače 2019.
Hrvatski sabor je, 8. veljače 2019., većinom glasova /100 „za“, 1 „protiv“, 2 „suzdržana“/, sukladno prijedlogu Odbora za pravosuđe, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o radu probacijske službe za 2017. godinu.
49.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O PLAĆAMA SUDACA I DRUGIH PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA, prvo čitanje, P.Z. 367 - predlagatelj: Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a 
Predlagatelj akta je Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe.  
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Predstavnica predlagatelja zastupnica Anka Mrak-Taritaš, dodatno je obrazložila Prijedlog zakona.     
Predstavnik Vlade Republike Hrvatske Dražen Bošnjaković, ministar pravosuđa, obrazložio je mišljenje Vlade.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marko Šimić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ivan Pernar u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, dr. sc. Mirando Mrsić i u ime predlagatelja Anka Mrak-Taritaš.   
Za replike su se javili zastupnici: dr. sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović, Anka Mrak-Taritaš, Nada Turina-Đurić, Davor Vlaović i dr. sc. Mirando Mrsić.
Rasprava je zaključena 6. veljače 2019.
Hrvatski sabor, 8. veljače 2019., većinom glasova /25 "za,  72 „protiv“, 5 „suzdržanih“/,  nije prihvatio Prijedlog zakona o  dopuni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika, iz razloga navedenih u izvješćima radnih tijela i mišljenju Vlade Republike Hrvatske.
50.    PRIJEDLOG ZAKLJUČAKA O POKRETANJU POSTUPKA PREGOVORA O IZMJENAMA UGOVORA IZMEĐU SVETE STOLICE I REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelj: Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a 
Predlagatelj akta je Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a. 
Raspravu je proveo Odbor za vanjsku politiku.   
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Predstavnica predlagatelja zastupnica Anka Mrak-Taritaš, dodatno je obrazložila Prijedlog zaključaka.
Predstavnica Vlade Republike Hrvatske Andreja Metelko-Zgombić, državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, obrazložila je mišljenje Vlade.
U ime Odbora za vanjsku politiku izvješće je obrazložio zastupnik dr. sc. Miro Kovač, predsjednik Odbora.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: akademik Željko Reiner u ime Kluba zastupnika HDZ-a, u ime predlagatelja prof. dr. sc. Vesna Pusić i Anka Mrak-Taritaš, Ivan Pernar u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Goran Beus Richembergh u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Kažimir Varda u ime Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti i nezavisnih zastupnika, dr. sc. Miro Kovač, dr. sc. Mirando Mrsić, Ivan Pernar,  dr. sc. Tomislav Sokol, Joško Klisović, Davor Ivo Stier, prof. dr. sc. Božo Ljubić, Ante Babić, Marko Sladoljev i Andreja Metelko-Zgombić, državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova. 
Za replike su se javili zastupnici: dr. sc. Mirando Mrsić, Anka Mrak-Taritaš, Hrvoje Zekanović, Ante Babić, dr. sc. Tomislav Sokol, Tomislav Liopošćak, akademik Željko Reiner, Joško Klisović, prof. dr. sc. Božo Ljubić, Branko Bačić, Ivica Mišić, dr. sc. Marija Alfirev, Sabina Glasovac, prof. dr. sc. Miroslav Tuđman, Davor Ivo Stier, Domagoj Mikulić, dr. sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović, dr. sc. Miro Kovač, Marin Škibola, Ivan Šuker, prof. dr. sc. Vesna Pusić, Saša Đujić, Silvano Hrelja, Petar Škorić i Arsen Bauk.  
Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici: Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Goran Beus Richembergh u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a.
Rasprava je zaključena 6. veljače 2019.
Prije glasovanja stanku su zatražili zastupnici: Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Milorad Batinić u ime Kluba zastupnika HNS-a i akademik Željko Reiner u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Hrvatski sabor, 8. veljače 2019., većinom glasova /27 "za,  67 „protiv“, 9 „suzdržanih“/, nije prihvatio Prijedlog zaključaka o pokretanju postupka pregovora o izmjenama Ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske, iz razloga navedenog u izvješću radnog tijela i mišljenju Vlade Republike Hrvatske.
51.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA POMORSKOG ZAKONIKA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 421 
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu.
Predstavnik predlagatelja Oleg Butković, ministar mora, prometa i infrastrukture, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.
U ime Odbora za pomorstvo, premet i infrastrukturu izvješće je obrazložio zastupnik Pero Ćosić, predsjednik Odbora.   
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Vedran Babić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Gordan Maras, Branko Bačić, Branka Juričev-Martinčev, Josip Borić, Saša Đujić, Ivan Pernar  i Oleg Butković, ministar mora, prometa i infrastrukture.
Za repliku su se javili zastupnici: Ivan Kirin, Gordan Maras, Tomislav Žagar, Marija Jelkovac, Branko Bačić, Branka Juričev-Martinčev, Josip Borić, Saša Đujić, Tomislav Klarić, Davor Lončar, Ivan Pernar, Damir Felak i prof. dr. sc. Ivan Lovrinović.       
Tijekom rasprave predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu na članak 197. u izmijenjenom članku 429. stavak 2. dodana točka 3. i Kluba zastupnika HDZ-a na članak 120. stavak 2.
Rasprava je zaključena 7. veljače 2019.
Hrvatski sabor je, 8. veljače 2019., većinom glasova /98 „za“,  1 „protiv“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.
52.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SANACIJI KREDITNIH INSTITUCIJA I INVESTICIJSKIH DRUŠTAVA, drugo čitanje, P.Z.E br. 494
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun.
Predstavnik predlagatelja Zdravko Zrinušić, državni tajnik u Ministarstvu financija, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Ivan Šuker u ime Kluba zastupnika HDZ-a, mr. sc. Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ivan Pernar u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Božica Makar u ime Kluba zastupnika HNS-a, Gordan Maras, Ivan Pernar, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Goran Aleksić, Miro Bulj, Ivan Pernar u završnoj raspravi u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e i Zdravko Zrinušić, državni tajnik u Ministarstvu financija.
Za repliku su se javili zastupnici: mr. sc. Boris Lalovac, Ivan Šuker, Božica Makar, Ivan Pernar, Goran Aleksić, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Tomislav Žagar, Miro Bulj, Marko Sladoljev i Stjepan Čuraj.     
Rasprava je zaključena 7. veljače 2019.
Hrvatski sabor je, 8. veljače 2019., većinom glasova /100 „za“, 1 „suzdržan“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
53.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA SPORT 
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 4. stavka 1. Zakona o sportu.
Raspravu je proveo Odbor za obitelj, mlade i sport.
Predstavnik predlagatelja dr. sc. Krešimir Šamija, zamjenik državne tajnice Središnjeg državnog ureda za šport, uvodno je obrazložio Prijedlog odluke.
U ime Odbora za obitelj, mlade i sport izvješće je obrazložio zastupnik Stjepan Čuraj, potpredsjednik Odbora. 
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marijan Kustić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, prof. dr. sc. Željko Jovanović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a, prof. dr. sc. Željko Jovanović, Sunčana Glavak, Nenad Stazić, Željko Lenart, Stjepan Čuraj, Tomislav Žagar i dr. sc. Krešimir Šamija, zamjenik državne tajnice Središnjeg državnog ureda za šport.
Za replike su se javili zastupnici: prof. dr. sc. Željko Jovanović, Davor Vlaović, Sunčana Glavak, Željko Lenart, Tomislav Žagar, Nenad Stazić, Marko Vešligaj, Ivan Ćelić, Franjo Lucić, Davor Lončar, Stjepan Čuraj i Ante Babić.   
Rasprava je zaključena 7. veljače 2019.
Hrvatski sabor je, 8. veljače 2019., većinom glasova /83 „za“, 19 „suzdržanih“/,  donio
ZAKLJUČAK
Prije donošenja Odluke o imenovanju predsjednice i članova Nacionalnog vijeća za sport, Odbor za obitelj, mlade i sport provest će ždrijebanje, kako bi utvrdio kojih će šest članova Nacionalnog vijeća za sport biti imenovano na mandat u trajanju od dvije godine, a kojih šest članova na mandat u trajanju četiri godine.
Hrvatski sabor je, 15. veljače 2019., temeljem zaključka Hrvatskoga sabora od 8. veljače 2019. godine, a u svezi s člankom 4. stavkom 2. Zakona o sportu, većinom glasova /80 „za“,1  „protiv“, 26 „suzdržanih“/,  donio Odluku o imenovanju predsjednice i članova Nacionalnog vijeća za sport.
Predsjednicom Nacionalnog vijeća za sport, na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, imenovana je Danira Bilić. 
Članovima Nacionalnog vijeća za sport, na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, na mandat od četiri godine, imenovani su: Perica Bukić, dr. sc. Sanda Čorak, Željan Konsuo, prof. dr. sc. Dražen Čular i Petar Ceronja, te Ante Baković na mandat od dvije godine.
Članovima Nacionalnog vijeća za sport, na prijedlog Hrvatskog olimpijskog odbora, na mandat od četiri godine, imenovan je Željko Jerkov, a na mandat od dvije godine imenovani su Mario Meštrović i Tomislav Grahovac.
Članom Nacionalnog vijeća za sport, na prijedlog Hrvatskog paraolimpijskog odbora, imenovan je Ratko Kovačić na mandat od dvije godine.
Članom Nacionalnog vijeća za sport, na prijedlog Hrvatskog sportskog saveza gluhih, imenovan je Marijo Lušić na mandat od dvije godine.
Članom Nacionalnog vijeća za sport, na prijedlog Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, imenovan je prof. dr. sc. Tomislav Krističević na mandat od dvije godine. 
54.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU I PRESTANKU MANDATA ČLANOVA NACIONALNOGA ZDRAVSTVENOG VIJEĆA -  predlagatelj: ministar zdravstva
Predlagatelj akta je ministar zdravstva.
Raspravu je proveo Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.
Predstavnik predlagatelja prof. dr. sc. Milan Kujundžić, ministar zdravstva, dodatno je obrazložio Prijedlog odluke.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Ivan Ćelić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, prof. dr. sc. Željko Jovanović u ime Kluba zastupnika SDP-a i prof. dr. sc. Milan Kujundžić, ministar zdravstva.
Za replike se javio zastupnik prof. dr. sc. Željko Jovanović. 
Rasprava je zaključena 7. veljače 2019.
Hrvatski sabor je, 8. veljače 2019., većinom glasova /76 „za“,  2 „protiv“, 22 „suzdržana“/,  donio Odluku o imenovanju i prestanku mandata članova Nacionalnoga zdravstvenog vijeća.
Za članove Nacionalnoga zdravstvenog vijeća na mandat od četiri godine imenovani su: prof.dr.se. Darko Chudy, prof. dr. sc. Dragan Ljutić, prof. dr. sc. Marica Medić-Šarić, prof. dr. sc. Jasminka Milas-Ahić, prof. dr. sc. Rajko Ostojić, prim. dr. Željko Plazonić, prof. dr. sc. Katica Prskalo, akademik Željko Reiner i akademkinja Mirna Šitum. Dosadašnjim članovima Nacionalnoga zdravstvenog vijeća prestaje mandat danom donošenja ove Odluke.
55.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RODILJNIM I RODITELJSKIM POTPORAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 305 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a 
Predlagatelj akta je Klub zastupnika SDP-a.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku i Odbor za obitelj, mlade i sport.   
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Predstavnica predlagatelja, zastupnica dr. sc. Marija Alfirev, dodatno  je obrazložila Prijedlog zakona.     
Predstavnica Vlade Republike Hrvatske, Marija Pletikosa, državna tajnica u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, obrazložila je mišljenje Vlade.    
U raspravi je sudjelovala zastupnica Branka Juričev-Martinčev u ime Kluba zastupnika HDZ-a. 
 Za replike su se javili zastupnici: Ante Babić, dr. sc. Marija Alfirev, Branka Juričev-Martinčev. 
Rasprava je zaključena 7. veljače 2019.
Hrvatski sabor, 8. veljače 2019., većinom glasova /29 "za,  68 „protiv“, 6 „suzdržanih“/, nije prihvatio Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, iz razloga navedenih u izvješćima radnih tijela i mišljenju Vlade Republike Hrvatske.
56.    PRIJEDLOG PLANA USKLAĐIVANJA ZAKONODAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE S PRAVNOM STEČEVINOM EUROPSKE UNIJE ZA 2019. GODINU
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za europske poslove, Odbor za pravosuđe i Odbor za obitelj, mlade i sport. 
Predstavnica predlagatelja Andreja Metelko-Zgombić, državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, dodatno je obrazložila Prijedlog plana usklađivanja.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marijana Balić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Tomislav Žagar u ime Kluba nezavisnih zastupnika, prof. dr. sc. Vesna Pusić u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Ivan Pernar u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, u pojedinačnoj raspravi, te u završnoj raspravi u ime Kluba i prof. dr. sc. Ivan Lovrinović. 
Za replike su se javili zastupnici: Željko Glasnović, Miro Bulj, Hrvoje Zekanović, Gordan Maras i Kažimir Varda.
Rasprava je zaključena 8. veljače 2019.
Hrvatski sabor je, 8. veljače 2019., većinom glasova /100 „za“, 2 „protiv“, 1 „suzdržan“/, donio Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2019. godinu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
57.    IZVJEŠĆE O STANJU I RADU KAZNIONICA, ZATVORA I ODGOJNIH ZAVODA ZA 2017. GODINU
Podnositelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu je proveo Odbor za pravosuđe.
Predstavnik predlagatelja Juro Martinović, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa, dodatno je obrazložio Izvješće. 
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Željko Raguž u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ivan Pernar u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Ivan Ćelić i Juro Martinović, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa.
Za replike se javio zastupnik prof. dr. sc. Željko Jovanović.
Rasprava je zaključena 8. veljače 2019.
Hrvatski sabor je, 15. veljače 2019., većinom glasova /108 „za“, 2 „protiv“/, sukladno prijedlogu Odbora za pravosuđe, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o stanju i radu kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda za 2017. godinu.
58.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O PRIVATIZACIJI INA-INDUSTRIJE NAFTE d.d., hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 565 
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za gospodarstvo.
Predstavnik predlagatelja dr. sc. Tomislav Ćorić, ministar zaštite okoliša i energetike, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Tomislav Panenić i prof. dr. sc. Slaven Dobrović u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika SDP-a, dr. sc. Tomislav Sokol u ime Kluba zastupnika HDZ-a, dr. sc. Branimir Bunjac u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Tomislav Žagar u ime Kluba nezavisnih zastupnika, Krešo Beljak u ime Kluba zastupnika HSS-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Milorad Batinić u ime Kluba zastupnika HNS-a, Miro Bulj, Damir Felak, dr. sc. Branimir Bunjac, Ivan Pernar, Branko Bačić, Gordan Maras, dr. sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović, Željko Lenart, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Vlaho Orepić, Hrvoje Zekanović, Davor Vlaović, u završnoj raspravi Ivan Vilibor Sinčić u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Tomislav Žagar u ime Kluba nezavisnih zastupnika, Tomislav Panenić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih zastupnika, te dr. sc. Tomislav Ćorić, ministar zaštite okoliša i energetike.
Za repliku su se javili zastupnici: prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Hrvoje Zekanović, dr. sc. Branimir Bunjac, Miro Bulj, Nikola Grmoja, Tomislav Panenić, Gordan Maras, dr. sc. Josip Križanić, Davor Vlaović, dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, Željko Glasnović, prof. dr. sc. Slaven Dobrović, dr. sc. Mirando Mrsić, Damir Felak, dr. sc. Branko Grčić, Anka Mrak-Taritaš, Tomislav Žagar, Josip Đakić, Ivan Vilibor Sinčić, Petar Škorić, Branko Bačić, Vlaho Orepić, dr. sc. Tomislav Sokol, Grozdana Perić, Ivan Šuker, Saša Đujić, Davor Bernardić, Rajko Ostojić, Krešo Beljak, Željko Lenart, Ivica Mišić, Joško Klisović, Arsen Bauk, Marko Sladoljev, dr. sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović, Josip Borić, Ivan Pernar, Peđa Grbin, Branka Juričev-Martinčev i Ante Pranić. 
Rasprava je zaključena 13. veljače 2019.
Tijekom izjašnjavanja o amandmanima, 19. veljače 2019., stanku su zatražili zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Tomislav Žagar u ime Kluba zastupnika SDP-a i Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a.
Prije glasovanja, 20. veljače 2019., stanku su zatražili zastupnici: Božo Petrov u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika SDP-a, dr. sc. Branimir Bunjac u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Tomislav Žagar u ime Kluba nezavisnih zastupnika, Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku, Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a, prof. dr. sc. Vesna Pusić u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova, nije prihvatio zaključke Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e i Kluba zastupnika SDP-a /42 „za“, 75 „protiv“, 2 „suzdržana“/. 
Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane zastupnika Branka Bačića na članak 1. u izmijenjenom članku 10. stavku 11. i Kluba zastupnika HDZ-a na članak 2. dodanom članku 10.a stavak 1.
Nakon izjašnjenja predstavnika predlagatelja o neprihvaćanju amandmana, Odbor za zakonodavstvo i Klub zastupnika SDP-a povukli su amandmane.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor, većinom glasova, nije prihvatio amandmane Kluba nezavisnih zastupnika na članak 1. u izmijenjenom članku 10. stavku 5., članak 2. dodanom članku 10.a stavci 2., 3., 4. i 8. i Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista na članak 3. 
Hrvatski sabor je, 20. veljače 2019., većinom glasova /74 „za“,  2 „protiv“/ donio Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o privatizaciji Ina-industrije nafte d.d., u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.
59.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA POVODOM IZVJEŠĆA O PROVEDENOJ PROVJERI BROJA I VJERODOSTOJNOSTI POTPISA BIRAČA TE ZAKONITOSTI POSTUPKA PRIKUPLJANJA POTPISA BIRAČA IZ ZAHTJEVA ZA RASPISIVANJE DRŽAVNOG REFERENDUMA GRAĐANSKE INICIJATIVE "NAROD ODLUČUJE" O IZMJENI ČLANKA 72. USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE I O DOPUNI USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE ČLANKOM 72.a TE GRAĐANSKE INICIJATIVE "ISTINA O ISTANBULSKOJ" -  predlagatelj: Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav
Predlagatelj akta je Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav.
Prije početka rasprave stanku su zatražili zastupnici: Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a. 
Predstavnik predlagatelja akademik Željko Reiner, potpredsjednik Hrvatskoga sabora i predsjednik Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, dodatno je obrazložio Prijedlog zaključka.
U uvodnom izlaganju, u ime Vlade Republike Hrvatske, govorio je Lovro Kuščević, ministar uprave.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: dr. sc. Zlatko Hasanbegović u ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku, Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, doc. dr. sc. Marko Vučetić u ime Kluba nezavisnih zastupnika, prof. dr. sc. Robert Podolnjak u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Ivan Pernar u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, prof. dr. sc. Milorad Pupovac u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Milorad Batinić u ime Kluba zastupnika HNS-a, prof. dr. sc. Vesna Pusić u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Sunčana Glavak, Saša Đujić, Ante Sanader, Hrvoje Zekanović, dr. sc. Branimir Bunjac, Gordan Maras, Arsen Bauk, Boris Milošević i Lovro Kušćević, ministar uprave.
Za replike su se javili zastupnici: Miro Bulj, akademik Željko Reiner, Hrvoje Zekanović, Nikola Grmoja, prof. dr. sc. Slaven Dobrović, prof. dr. sc. Robert Podolnjak, Marko Sladoljev, Goran Aleksić, Ivan Pernar, dr. sc. Branimir Bunjac, Anđelko Stričak, Sunčana Glavak, Arsen Bauk, dr. sc. Zlatko Hasanbegović, Saša Đujić, doc. dr. sc. Marko Vučetić, Gordan Maras, Ante Sanader i Sanja Putica.    
Rasprava je zaključena 13. veljače 2019.
Prije glasovanja stanku su zatražili zastupnici: Božo Petrov u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih zastupnika, doc. dr. sc. Marko Vučetić u ime Kluba nezavisnih zastupnika, dr. sc. Furio Radin u ime Kluba nacionalnih manjina, Milorad Batinić u ime Kluba zastupnika HNS-a i Boris Milošević u ime Kluba zastupnika SDSS-a.
Hrvatski sabor je, 15. veljače 2019., većinom glasova / 105 "za“,   16 „protiv“,  2 „suzdržana“/, sukladno prijedlogu Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, donio 
ZAKLJUČAK
Uzimajući u obzir Izvješće o provedenoj provjeri broja i vjerodostojnosti potpisa birača te zakonitosti postupka prikupljanja potpisa birača iz Zahtjeva za raspisivanje državnog referenduma Građanske inicijative "Narod odlučuje" o izmjeni članka 72. Ustava Republike Hrvatske i o dopuni Ustava Republike Hrvatske člankom 72.a te Građanske inicijative "Istina o Istanbulskoj", utvrđuje se kako nije ispunjena pretpostavka iz članka 87. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske za raspisivanje navedenih državnih referenduma.    
60.    PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU 22. VELJAČE – „DANOM HRVATSKE GLAGOLJICE I GLAGOLJAŠTVA“ - predlagatelj: Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu                                                               
Predlagatelj akta je Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu.
Raspravu je proveo Odbor za zakonodavstvo.
Predstavnica predlagatelja, doc. dr. sc. Vesna Bedeković, predsjednica Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu, dodatno je obrazložila Prijedlog odluke.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Sanja Putica u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a i Ante Babić. 
Za replike su se javili zastupnici: Arsen Bauk i Ante Babić. 
Rasprava je zaključena 13. veljače 2019.
Hrvatski sabor je,  15. veljače 2019., većinom glasova / 111 "za“,  1 „suzdržan“/, donio Odluku o proglašenju 22. veljače – „Danom hrvatske glagoljice i glagoljaštva“, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
61.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZBORU VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA, prvo čitanje, P.Z. br. 557
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav i Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. 
Predstavnik predlagatelja Darko Nekić, državni tajnik u Ministarstvu uprave, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Robert Jankovics u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Marija Jelkovac u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Kažimir Varda u ime Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti i nezavisnih zastupnika, Tomislav Žagar u ime Kluba nezavisnih zastupnika, Goran Beus Richembergh u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Gordan Maras u ime Kluba zastupnika SDP-a i u pojedinačnoj raspravi, te Darko Nekić, državni tajnik u Ministarstvu uprave.
Za replike su se javili zastupnici: Gordan Maras, Tomislav Žagar, Veljko Kajtazi, Anđelko Stričak, Robert Jankovics i Davor Lončar. 
Rasprava je zaključena 14. veljače 2019.
Hrvatski sabor je, 15. veljače 2019., većinom glasova /108 „za“, 1 „suzdržan“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izboru Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
62.    IZVJEŠĆE O UREDBI KOJU JE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DONIJELA NA TEMELJU ZAKONSKE OVLASTI
Podnositelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu je proveo Odbor za zakonodavstvo.
Predstavnik predlagatelja Ivo Milatić, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, dodatno je obrazložio Izvješće.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Damir Felak u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Gordan Maras u ime Kluba zastupnika SDP-a i Ivo Milatić, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike. 
Za replike su se javili zastupnici: Davor Vlaović, Gordan Maras i Damir Felak.
Rasprava je zaključena 14. veljače 2019.
Hrvatski sabor je, 15. veljače 2019., većinom glasova /107 „za“, 1 „protiv“/, sukladno prijedlogu radnog tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o Uredbi koju je Vlada Republike Hrvatske donijela na temelju zakonske ovlasti.
63.    PRIJEDLOG GODIŠNJEGA PROVEDBENOG PLANA STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2019. GODINE     
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun.
Predstavnik predlagatelja Zdravko Zrinušić, državni tajnik u Ministarstvu financija, dodatno je obrazložio Prijedlog godišnjeg provedbenog plana.
U raspravi su sudjelovale zastupnice: Marijana Balić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Božica Makar u ime Kluba zastupnika HNS-a. 
Rasprava je zaključena 14. veljače 2019.
Hrvatski sabor je, 15. veljače 2019., većinom glasova /108 „za“,  2 “protiv“/, sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun, donio Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2019. godine.
64.    IZVJEŠĆE MANDATNO–IMUNITETNOG POVJERENSTVA
64.1.    IZVJEŠĆE MANDATNO–IMUNITETNOG POVJERENSTVA O PRESTANKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNIKA DRAŽENA MILINKOVIĆA I PRESTANKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENIKA ZASTUPNIKA DAVORA MILIČEVIĆA
Žarko Tušek, predsjednik Mandatno-imunitetnog povjerenstva, dodatno je obrazložio Izvješće.
Rasprava je zaključena 14. veljače 2019.
Hrvatski sabor je, 15. veljače 2019., jednoglasno / 107„za“/, sukladno prijedlogu Mandatno-imunitetnog povjerenstva, donio  
O D L U K U
o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i prestanku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika.
Dana 21. veljače 2019. godine prestalo je mirovanje zastupničkog mandata zastupniku Draženu Milinkoviću.
Zastupničku dužnost zamjenika zastupnika prestao je obnašati Davor Miličević dana 21. veljače 2019. godine.
64.2.    IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVOA O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA POKRETANJE KAZNENOG POSTUPKA PROTIV MARIJANA KUSTIĆA, ZASTUPNIKA U HRVATSKOM SABORU
Žarko Tušek, predsjednik Mandatno-imunitetnog povjerenstva dodatno je obrazložio Izvješće.
Rasprava je zaključena 14. veljače 2019.
Hrvatski sabor je, 15. veljače 2019., jednoglasno /102 „za“/, sukladno prijedlogu Mandatno-imunitetnog povjerenstva, donio  

O D L U K U
Daje se odobrenje za pokretanje kaznenog postupka protiv Marijana Kustića, zastupnika u Hrvatskom saboru po zahtjevu Državnog odvjetništva u Vukovaru broj: K-DO-357/2018 od 24. siječnja 2019. godine, upućen putem Državnog odvjetništva Republike Hrvatske aktom broj: A-81/2019 od 11. veljače 2019. godine zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu iz članka 227. stavka 1., 2. i 5. Kaznenog zakona.
64.3.    IZVJEŠĆE O POČETKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNIKA dr. sc. ANDRIJE MIKULIĆA I POČETKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENIKA ZASTUPNIKA ANTE PLAZONIĆA
64.4.    IZVJEŠĆE O PRESTANKU ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZASTUPNIKA MARIJANA KUSTIĆA I POČETKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENIKA ZASTUPNIKA MARTINA BARIČEVIĆA
Žarko Tušek, predsjednik Mandatno-imunitetnog povjerenstva dodatno je obrazložio izvješća.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Ivan Pernar u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, te u pojedinačnoj raspravi, Gordan Maras, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, u završnoj raspravi Ivan Pernar u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Sunčana Glavak u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a. 
Za repliku su se javili zastupnici: Nenad Stazić, Ivan Pernar, Željko Glasnović, Ranko Ostojić, Ivan Ćelić, Gordan Maras, Peđa Grbin, Branko Bačić, Domagoj Hajduković, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Alen Prelec i Davor Vlaović. 
Rasprava je zaključena 5. travnja 2019.

IZVJEŠĆE O POČETKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNIKA dr. sc. ANDRIJE MIKULIĆA I POČETKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENIKA ZASTUPNIKA ANTE PLAZONIĆA
Hrvatski sabor je, 5. travnja 2019., većinom glasova /91 „za“, 1 „protiv, 1 „suzdržan“/, sukladno prijedlogu Mandatno-imunitetnog povjerenstva, donio  
O D L U KU
o mirovanju zastupničkog mandata zastupnika i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika.
Dana 1. travnja 2019. započelo je mirovanje zastupničkog mandata zastupnika dr. sc. Andrije Mikulića.
PRISEGA
Dana 5. travnja 2019. zastupnik Ante Plazonić dao je prisegu.
IZVJEŠĆE O PRESTANKU ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZASTUPNIKA MARIJANA KUSTIĆA I POČETKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENIKA ZASTUPNIKA MARTINA BARIČEVIĆA
Hrvatski sabor je, 5. travnja 2019., većinom glasova /94 „za“, 1 „protiv“/, sukladno prijedlogu Mandatno-imunitetnog povjerenstva, donio  
O D L U KU
o prestanku zastupničkog mandata zastupnika i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika.
Sukladno članku 10. stavku 4. Poslovnika Hrvatskog sabora Marijanu Kustiću prestaje zastupnički mandat na dan kada odluku o prestanku donese Sabor.
Martin Baričević zastupničku dužnost zamjenika zastupnika sukladno članku 9. stavku 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora započinje obnašati kada Sabor odlukom utvrdi zakonske pretpostavke za primjenu instituta zamjenjivanja.
65.    INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE RADI POSTUPANJA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE VEZANIH UZ NABAVKU ESKADRILE VIŠENAMJENSKIH BORBENIH AVIONA - podnositelji: 16 zastupnika u Hrvatskom saboru
Podnositelji akta su16 zastupnika u Hrvatskom saboru.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje izvješće.
Prije početka rasprave stanku je zatražio zastupnik dr. sc. Branimir Bunjac u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e.
Predstavnici podnositelja, zastupnici Peđa Grbin i Davor Bernardić, dodatno su obrazložili Interpelaciju.
Predstavnik Vlade Republike Hrvatske, mr. sc. Andrej Plenković, predsjednik Vlade Republike Hrvatske i Damir Krstičević, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar obrane, obrazložili su izvješće Vlade o Interpelaciji. 
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Ivan Pernar u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Predrag Matić, Davor Bernardić i Igor Dragovan u ime predlagatelja, Bojan Glavašević u ime Kluba nezavisnih zastupnika, Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a, Franko Vidović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a, Kažimir Varda u ime Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti i nezavisnih zastupnika, Sunčana Glavak, Saša Đujić, , prof. dr. sc. Miroslav Tuđman, Anđelko Stričak, Petar Škorić, dr. sc. Branimir Bunjac, Ivan Pernar, dr. sc. Mirando Mrsić, Gordan Maras, Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Dragica Vranješ u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ivan Pernar u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Gordan Maras u ime Kluba zastupnika SDP-a, Peđa Grbin i mr. sc. Andrej Plenković, predsjednik Vlade Republike Hrvatske i Damir Krstičević, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar obrane. 
Za repliku su se javili zastupnici: Stevo Culej, Peđa Grbin, Sanja Putica, dr. sc. Irena Petrijevčanih Vuksanović, Ivan Pernar, Domagoj Hajduković, Petar Škorić, akademik Željko Reiner, Sunčana Glavak, prof. dr. sc. Miroslav Tuđman, dr. sc. Branimir Bunjac, Ivica Mišić, Branko Bačić, dr. sc. Tomislav Sokol, Davor Bernardić, Ante Babić, Josip Borić, Dragica Vranješ, Josip Đakić, Franjo Lucić, Branka Juričev-Martinčev, Mladen Karlić, Marija Jelkovac, Željko Lenart, Hrvoje Zekanović, Nikola Grmoja, Joško Klisović, Predrag Matić,  Franko Vidović, Anka Mrak-Taritaš, Saša Đujić, Alen Prelec, Bojan Glavašević, prof. dr. sc. Božo Ljubić, Ranko Ostojić, Anđelko Stričak, Ljubica Lukačić, Igor Dragovan, Silvano Hrelja, Davor Lončar, dr. sc. Mirando Mrsić, Gordan Maras, prof. dr. sc. Željko Jovanović, Ante Pranić, Damir Tomić, Ante Sanader i Grozdana Perić.     
Rasprava je zaključena 14. veljače 2019.
Prije glasovanja stanku su zatražili zastupnici: Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a,  dr. sc. Branimir Bunjac u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Goran Beus Richembergh u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a i Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku.
Hrvatski sabor je, 15. veljače 2019., većinom glasova /79 „za“,  43 „protiv“, 3 „suzdržana“/, sukladno prijedlogu Kluba zastupnika HDZ-a, Kluba zastupnika HNS-a, Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a, Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Kluba zastupnika SDSS-a i Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti i nezavisnih zastupnika, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1.    Hrvatski sabor utvrđuje da je proces nabave višenamjenskog borbenog aviona vođen zakonito i transparentno u kojem su Vlada Republike Hrvatske i Ministarstvo obrane tijekom cijeloga procesa postupali s dužnom pažnjom te se odbijaju prijedlozi zaključaka iz podnesene Interpelacije o radu Vlade Republike Hrvatske radi postupanja Vlade Republike Hrvatske vezanih uz nabavku eskadrile višenamjenskih borbenih aviona koju je podnijelo 16 zastupnika u Hrvatskome saboru.

2.    Daje se potpora Vladi Republike Hrvatske u daljnjem pronalaženju rješenja za nabavu višenamjenskog borbenog aviona i zadržavanje sposobnosti nadzvučnog borbenog zrakoplovstva za Hrvatsku vojsku.
66.    IZVJEŠĆE O PROVEDBI NACIONALNE STRATEGIJE I AKCIJSKOG PLANA SUZBIJANJA ZLOUPORABE DROGA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA 2017. GODINU   
Podnositelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku i Odbor za obitelj, mlade i sport. 
Predstavnik predlagatelja Tomislav Dulibić, državni tajnik u Ministarstvu zdravstva, dodatno je obrazložio Izvješće.
U ime Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku izvješće je obrazložila zastupnica dr. sc. Ines Strenja, predsjednica Odbora.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: dr. sc. Ines Strenja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Ivan Ćelić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Tomislav Žagar u ime Kluba nezavisnih zastupnika, Nada Turina-Đurić u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Ivan Pernar u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika SDP-a i u pojedinačnoj raspravi, Ivan Pernar, Ivan Ćelić, prof. dr. sc. Vesna Bedeković, Ante Babić, dr. sc. Branimir Bunjac i Tomislav Dulibić, državni tajnik u Ministarstvu zdravstva.
Za replike su se javili zastupnici: Tomislav Žagar, doc. dr. sc. Marko Vučetić, Ivan Ćelić, Domagoj Hajduković, Ante Babić, Ivan Kirin, dr. sc. Ines Strenja, Goran Aleksić, Ivan Pernar, Sabina Glasovac, Gordan Maras, prof. dr. sc. Vesna Bedeković, dr. sc. Marija Alfirev, prof. dr. sc. Božo Ljubić, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, dr. sc. Branimir Bunjac i Peđa Grbin. 
Rasprava je zaključena 15. veljače 2019.
Hrvatski sabor je, 20. veljače 2019., jednoglasno /114 „za“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o provedbi Nacionalne strategije i Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj za 2017. godinu.   
67.    IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI POLITIČKIH STRANAKA, NEZAVISNIH ZASTUPNIKA I ČLANOVA PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE IZABRANIH S LISTE GRUPE BIRAČA ZA 2017.
Podnositelj akta je glavni državni revizor na temelju članka 32. stavka 1. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, a u vezi s odredbom članka 9. Zakona o Državnom uredu za reviziju.
Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun. 
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, a na prijedlog Odbora za financije i državni proračun, Hrvatski sabor je 15. veljače 2019., većinom glasova /109  "za“,  1 „protiv“/, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača za 2017.    
68.    IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
Podnositelj akta je glavni državni revizor na temelju članka 9. Zakona o Državnom uredu za reviziju.
Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun. 
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, a na prijedlog Odbora za financije i državni proračun, Hrvatski sabor je 15. veljače 2019., jednoglasno / 110 "za“/, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji korisnika državnog proračuna.
69.    IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI LOKALNIH JEDINICA
Podnositelj akta je glavni državni revizor na temelju članka 9. Zakona o Državnom uredu za reviziju.
Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun. 
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, a na prijedlog Odbora za financije i državni proračun, Hrvatski sabor je 15. veljače 2019., jednoglasno / 111 "za“/, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji lokalnih jedinica.
70.    IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI DODJELJIVANJA I KORIŠTENJA TEKUĆIH DONACIJA IZ PRORAČUNA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE  
Podnositelj akta je glavni državni revizor na temelju članka 9. Zakona o Državnom uredu za reviziju.
Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun. 
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, a na prijedlog Odbora za financije i državni proračun, Hrvatski sabor je 15. veljače 2019., većinom glasova /110  "za“,  2 „suzdržana“/, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti dodjeljivanja i korištenja tekućih donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
71.    IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI KORIŠTENJA VANJSKIH USLUGA U TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA
Podnositelj akta je glavni državni revizor na temelju članka 9. Zakona o Državnom uredu za reviziju.
Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun. 
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, a na prijedlog Odbora za financije i državni proračun, Hrvatski sabor je 15. veljače 2019., jednoglasno /107  "za“/, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti korištenja vanjskih usluga u trgovačkim društvima.
72.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O ŠUMAMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 237 - predlagatelji: zastupnik prof. dr. sc. Ivan Lovrinović i Klub zastupnika HSS-a 
Predlagatelji akta su zastupnik prof. dr. sc. Ivan Lovrinović i Klub zastupnika HSS-a. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu.  
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Predstavnik predlagatelja, zastupnik prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, dodatno  je obrazložio Konačni prijedlog zakona.    
Predstavnik Vlade Republike Hrvatske dr. sc. Željko Kraljičak, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, obrazložio je mišljenje Vlade. 
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Ivan Pernar u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Tomislav Lipošćak u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Alen Prelec u ime Kluba zastupnika SDP-a, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović i dr. sc. Željko Kraljičak, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede. 
Za replike su se javili zastupnici: Ivan Pernar, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Tomislav Lipošćak i Alen Prelec. 
Rasprava je zaključena 15. veljače 2019.
Hrvatski sabor, 20. veljače 2019., većinom glasova /39 "za“,  76 „protiv“, 2 „suzdržana“/, nije donio Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o šumama, iz razloga navedenih u izvješćima radnih tijela i mišljenju Vlade Republike Hrvatske.
73.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DRŽAVNOM UREDU ZA REVIZIJU, drugo čitanje, P.Z. br. 499  
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun.
Predstavnik predlagatelja dr. sc. Zdravko Marić, ministar financija, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Tomislav Panenić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Ivan Vilibor Sinčić u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Branka Juričev-Martinčev u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Kažimir Varda u ime Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti i nezavisnih zastupnika, mr. sc. Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Božica Makar u ime Kluba zastupnika HNS-a, Tomislav Žagar u ime Kluba nezavisnih zastupnika, Branko Hrg u ime Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a, Miro Bulj, Ivan Šuker, Grozdana Perić, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Ivan Pernar, Gordan Maras i dr. sc. Zdravko Marić, ministar financija.
Za repliku su se javili zastupnici: Miro Bulj, Nikola Grmoja, Giovanni Sponza, Tomislav Panenić, Tomislav Žagar, dr. sc. Branimir Bunjac, Marko Sladoljev, Ivan Vilibor Sinčić, Ante Babić, Željko Glasnović, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Ivan Šuker, Branka Juričev-Martinčev, Ivan Pernar, Gordan Maras i Saša Đujić.   
Rasprava je zaključena 20. veljače 2019.
Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane Odbora za financije i državni proračun na članak 4. dodani stavak 5. i Odbora za zakonodavstvo na članak 12. stavak 3.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor, većinom glasova, nije prihvatio amandmane zastupnika prof. dr. sc. Ivana Lovrinovića na članak 9. stavak 3., članak 11. stavak 2., članak 12. stavak 2. i na članak 13., amandman zastupnika Mire Bulja na članak 13. stavak 6., amandman Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista na članak 13. stavak 6., amandman zastupnika Nikole Grmoje na članak 13. stavak 6., amandman zastupnika Tomislava Panenića na članak 13. stavak 6. i amandman Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e na članak 9. stavak 3., članak 11. stavak 2. i dodani stavak 7., članak 12. stavak 2. i na članak 13. 
Tijekom glasovanja stanku su zatražili zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i Ivan Vilibor Sinčić u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e.
Hrvatski sabor je, 1. ožujka 2019., većinom glasova /79 „za“,  14 „suzdržan“, 14 „suzdržanih“/ donio Zakon o Državnom uredu za reviziju, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.
74.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2018/302 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 28. VELJAČE 2018. O RJEŠAVANJU PITANJA NEOPRAVDANOG GEOGRAFSKOG BLOKIRANJA I DRUGIH OBLIKA DISKRIMINACIJE NA UNUTARNJEM TRŽIŠTU NA TEMELJU DRŽAVLJANSTVA, MJESTA BORAVIŠTA ILI MJESTA POSLOVNOG NASTANA KLIJENATA TE O IZMJENI UREDBI (EZ) 2006/2004 I (EU) 2017/2394 I DIREKTIVE 2009/22/EZ, drugo čitanje, P.Z.E. br. 458 
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za gospodarstvo.
Predstavnica predlagatelja Nataša Mikuš Žigman, državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta, dodatno je obrazložila Konačni prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: dr. sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Bojan Glavašević u ime Kluba nezavisnih zastupnika, Ivan Pernar u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Božica Makar u ime Kluba zastupnika HNS-a i dr. sc. Tomislav Sokol. 
Za repliku su se javili zastupnici: dr. sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović, dr. sc. Tomislav Sokol, Ante Babić i Tomislav Žagar.
Rasprava je zaključena 20. veljače 2019.
Hrvatski sabor je,  1. ožujka 2019., većinom glasova /106 „za“,  5 „suzdržanih“/ donio Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2018/302 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. veljače 2018. o rješavanju pitanja neopravdanog geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju državljanstva, mjesta boravišta ili mjesta poslovnog nastana klijenata te o izmjeni Uredbi (EZ) 2006/2004 i (EU) 2017/2394 i Direktive 2009/22/EZ, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj. 
75.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O DRŽAVNIM POTPORAMA ZA 2017. GODINU
Podnositelj akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 17. Zakona o državnim potporama. 
Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun.
Predstavnik predlagatelja Zdravko Zrinušić, državni tajnik u Ministarstvu financija, dodatno je obrazložio Godišnje izvješće. 
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Grozdana Perić u ime Kluba zastupnika HDZ-a,Tomislav Žagar u ime Kluba nezavisnih zastupnika, Ivan Šuker i Zdravko Zrinušić, državni tajnik u Ministarstvu financija.
Za replike su se javili zastupnici: Tomislav Žagar, Ivan Šuker i Grozdana Perić. 
Rasprava je zaključena 20. veljače 2019.
Hrvatski sabor je, 1. ožujka 2019., većinom glasova /99 „za“, 6 „protiv“, 8 „suzdržanih“/, sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Godišnje izvješće o državnim potporama za 2017. godinu.    
76.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE VIJEĆA EUROPE PROTIV TRGOVANJA LJUDSKIM ORGANIMA, drugo čitanje, P.Z. br. 569
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe.
Predstavnik predlagatelja, dr. sc. Kristian Turkalj, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Ivan Kirin u ime Kluba zastupnika HDZ-a, dr. sc. Branimir Bunjac u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Vlatko Kopić, Željka Josić, Mladen Karlić i Gordan Maras.
Za repliku su se javili zastupnici: Ivan Kirin, Mladen Karlić, Božica Makar, Gordan Maras i Milorad Batinić.  
Rasprava je zaključena 21. veljače 2019.
Hrvatski sabor je, 1. ožujka 2019., jednoglasno /115 „za“/ donio Zakon o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe protiv trgovanja ljudskim organima, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
77.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANICE NADZORNOG ODBORA HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE - predlagatelj: Odbor za informiranje, informatizaciju i medije
Predlagatelj akta je Odbor za informiranje, informatizaciju i medije na temelju članka 22. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji.
Predstavnik predlagatelja, zastupnik Kažimir Varda, član Odbora za informiranje, informatizaciju i medije, dodatno je obrazložio Prijedlog odluke.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Sunčana Glavak u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Bojan Glavašević u ime Kluba nezavisnih zastupnika, Gordan Maras u ime Kluba zastupnika SDP-a, Boris Milošević u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Davor Vlaović u ime Kluba zastupnika HSS-a, Ivan Pernar u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Gordan Maras, Željko Lenart, Goran Aleksić, u završnoj raspravi Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Sunčana Glavak u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a i Gordan Maras u ime Kluba zastupnika SDP-a.    
Za replike su se javili zastupnici: dr. sc. Marija Alfirev, Gordan Maras, Sunčana Glavak i Željko Lenart. 
Rasprava je zaključena 21. veljače 2019.
Tijekom glasovanja stanku su zatražili zastupnici: Gordan Maras u ime Kluba zastupnika SDP-a i Sunčana Glavak u ime Kluba zastupnika HDZ-a. 
Hrvatski sabor je, 1. ožujka 2019., većinom glasova /92 „za“, 3 „protiv“/ donio Odluku o imenovanju članice Nadzornog odbora Hrvatske radiotelevizije.
Za članicu Nadzornog odbora Hrvatske radiotelevizije imenovana je dr. sc. Antonija Petričušić.
78.    IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA I PRETPRISTUPNIH PROGRAMA POMOĆI EUROPSKE UNIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2017. GODINE
Podnositelj akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju zaključka Hrvatskoga sabora, donesenim na 14. sjednici, održanoj 24. listopada 2014. godine.
Raspravu su proveli: Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije i Odbor za poljoprivredu. 
Predstavnik predlagatelja, Velimir Žunec, državni tajnik u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, dodatno je obrazložio Izvješće.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Ante Pranić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Branka Juričev-Martinčev u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, dr. sc. Branimir Bunjac u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Milorad Batinić u ime Kluba zastupnika HNS-a, Tulio Demetlika u ime Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i RI-a, Damir Mateljan u ime Kluba zastupnika SDP-a, prof. dr. sc. Vesna Pusić u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Miro Bulj, Gordan Maras, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Grozdana Perić, Ante Pranić, Ivan Pernar, Damir Mateljan i Velimir Žunec, državni tajnik u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.
Za replike su se javili zastupnici: Peđa Grbin, dr. sc. Branko Grčić, Gordan Maras, Marko Vešligaj, Damir Mateljan, Miro Bulj, Ante Pranić, Tulio Demetlika, Željko Lenart, Branka Juričev-Martinčev, dr. sc. Branimir Bunjac, Davor Vlaović, dr. sc. Marija Alfirev, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Grozdana Perić, Ljubica Maksimčuk, Ivan Pernar i Branko Bačić.  
Rasprava je zaključena 21. veljače 2019.
Hrvatski sabor je, 1. ožujka 2019., većinom glasova / 86 „za“, 3 „protiv“, 10 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o korištenju europskih strukturnih i investicijskih fondova i pretpristupnih programa pomoći Europske unije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine.
79.    IZVJEŠĆE O UČINCIMA PROVEDBE ZAKONA O OTOCIMA U 2017. GODINI
Podnositelj akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 38. Zakona o otocima.
Raspravu su proveli: Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije i Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu.
Predstavnik predlagatelja, Velimir Žunec, državni tajnik u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, dodatno je obrazložio Izvješće.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Nada Turina-Đurić u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i u pojedinačnoj raspravi, te Branka Juričev-Martinčev.
Za repliku se javila zastupnica dr. sc. Marija Alfirev.
Rasprava je zaključena 21. veljače 2019.
Hrvatski sabor je, 1. ožujka 2019., većinom glasova /95 „za“, 3 „protiv“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o učincima provedbe Zakona o otocima u 2017. godini.
Hrvatski sabor, većinom glasova /20 „za“, 74 „protiv“, 4 „suzdržana“/ nije donio zaključak zastupnika Arsena Bauka.
80.    IZVJEŠĆE O STANJU I UPRAVLJANJU ROBNIM ZALIHAMA ZA 2017. GODINU, S FINANCIJSKIM POKAZATELJIMA
Podnositelj akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 6. Zakona o strateškim robnim zalihama.
Raspravu je proveo Odbor za gospodarstvo.
Predstavnik predlagatelja Mario Antonić, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta, dodatno je obrazložio Izvješće.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Ante Sanader u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Gordan Maras, Stjepan Čuraj, Davor Vlaović, Kažimir Varda, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i Mario Antonić, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta.
Za replike su se javili zastupnici: Ranko Ostojić, prof. dr. sc. Željko Jovanović, Gordan Maras, Željko Lenart, Veljko Kajtazi, Stjepan Čuraj, dr. sc. Josip Križanić, Grozdana Perić, Ante Sanader, Silvano Hrelja, Davor Vlaović, Kažimir Varda i Ivan Kirin.
Tijekom rasprave stanku je zatražio zastupnik Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista.
Rasprava je zaključena 22. veljače 2019.
Hrvatski sabor je, 1. ožujka 2019., većinom glasova /94 „za“, 2 „protiv“, 5„suzdržanih“/, sukladno prijedlogu Odbora za gospodarstvo, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o stanju i upravljanju robnim zalihama za 2017. godinu, s financijskim pokazateljima.
81.    IZVJEŠĆE O RADU ODBORA ZA EUROPSKE POSLOVE ZA RAZDOBLJE OD 28. LISTOPADA 2016. DO 31. PROSINCA 2017. GODINE - podnositelj: Odbor za europske poslove
Podnositelj akta je Odbor za europske poslove na temelju članka 65. Poslovnika Hrvatskoga sabora.    
Predstavnik predlagatelja,  Domagoj Ivan Milošević, predsjednik Odbora za europske poslove, dodatno je obrazložio Izvješće.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Davor Ivo Stier u ime Kluba zastupnika SDP-a, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, dr. sc. Miro Kovač, Gordan Maras, Joško Klisović, dr. sc. Branimir Bunjac, Ivan Pernar u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e i Domagoj Ivan Milošević.
Za replike su se javili zastupnici: Stjepan Čuraj, Domagoj Ivan Milošević, Miro Bulj, Gordan Maras, dr. sc. Miro Kovač, prof. dr. sc. Miroslav Tuđman, Ante Pranić, Ivan Šuker, dr. sc. Mirando Mrsić, Joško Klisović i Ivan Pernar. 
Rasprava je zaključena 22. veljače 2019.
Hrvatski sabor je, 1. ožujka 2019., većinom glasova /97 „za“, 2 „protiv“, 1 „suzdržan“/,  donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o radu Odbora za europske poslove za razdoblje od 28. listopada 2016. do 31. prosinca 2017. godine.
82.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE ZA 2017. GODINU - podnositelj: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Podnositeljica akta je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave na temelju članka 18. Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave.

Raspravu je proveo Odbor za gospodarstvo.

Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Predstavnik podnositelja Goran Matešić, predsjednik Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, dodatno je obrazložio Godišnje izvješće.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Sonja Čikotić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Josip Borić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, dr. sc. Branimir Bunjac u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Branko Hrg u ime Kluba zastupnik HDS-a HSLS-a i HDSSB-a, Božica Makar u ime Kluba zastupnika HNS-a, Gordan Maras u ime Kluba zastupnika SDP-a, Tomislav Žagar u ime Kluba nezavisnih zastupnika, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Miro Bulj, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, dr. sc. Branimir Bunjac, Ivan Pernar, Ante Babić, Gordan Maras, u završnoj raspravi dr. sc. Branimir Bunjac u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Tomislav Žagar u ime Kluba nezavisnih zastupnika i Miro Bulj  u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, te Goran Matešić, predsjednik Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave.

Za replike su se javili zastupnici: Miro Bulj, Tomislav Žagar, Tomislav Panenić, Ante Babić, Milorad Batinić, Gordan Maras, dr. sc. Branimir Bunjac, Anđelko Stričak, Božica Makar, dr. sc. Josip Križanić, Ivan Šuker, Grozdana Perić, Giovanni Sponza, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Miro Bulj, Marko Sladoljev, Marija Jelkovac, Ante Babić, Josip Borić, Stevo Culej, Davor Vlaović i Anka Mrak-Taritaš.     

Tijekom rasprave stanku je zatražio Tomislav Žagar u ime Kluba nezavisnih zastupnika.

Rasprava je zaključena 27. veljače 2019.

Hrvatski sabor je, 1. ožujka 2019., većinom glasova /94 „za“, 3 „protiv“, 5 „suzdržanih“/, sukladno prijedlogu Odbora za gospodarstvo, donio sljedeći

ZAKLJUČAK
 
Prihvaća se Godišnje izvješće o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave za 2017. godinu.

83.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZBORU VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA, drugo čitanje, P.Z. br. 557

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav i Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.

Predstavnik predlagatelja Darko Nekić, državni tajnik u Ministarstvu uprave, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marija Jelkovac u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Vladimir Bilek u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Kažimir Varda u ime Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti i nezavisnih zastupnika, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Boris Milošević u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Gordan Maras, u pojedinačnoj i završnoj raspravi u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e Ivan Pernar, te Darko Nekić, državni tajnik u Ministarstvu uprave.

Za repliku se javio zastupnik Vladimir Bilek.

Rasprava je zaključena 27. veljače 2019.

Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor, većinom glasova nije prihvatio amandmane zastupnika Arsena Bauka i Gordana Marasa na članak 76. dodani stavak 4. i dodani članak 106.a, te amandmane Kluba nezavisnih zastupnika na članak 7., članak 11. dodani stavak 3., članak 14. stavak 3. i 4. i na članak 29. stavak 2.

Nakon izjašnjenja predstavnika predlagatelja o neprihvaćanju amandmana, Klub nezavisnih zastupnika povukao je amandman na članak 11. stavak 2.

Hrvatski sabor je, 1. ožujka 2019., većinom glasova /80 „za“, 31 „suzdržan“/ donio Zakon o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj. 

Nakon glasovanja o ovoj točki, zastupnik Arsen Bauk je najavio da će podnijeti zahtjev za mišljenje o povredi Poslovnika Hrvatskoga sabora Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav.
84.    IZVJEŠĆE O POSLOVANJU SLOBODNIH ZONA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2017. GODINI

Podnositelj akta je Vlade Republike Hrvatske na temelju članka 25. stavka 3. Zakona o slobodnim zonama.

Raspravu je proveo Odbor za gospodarstvo.

Predstavnik predlagatelja Zdenko Lucić, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta, dodatno je obrazložio Izvješće.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Tomislav Klarić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a i Zdenko Lucić, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta.


Za repliku se javila zastupnica Anka Mrak-Taritaš. 

Rasprava je zaključena 27. veljače 2019.

Hrvatski sabor je, 1. ožujka 2019., većinom glasova /96 „za“, 2 „protiv“, 2 „suzdržana“/, sukladno prijedlogu Odbora za gospodarstvo, donio sljedeći

ZAKLJUČAK
 
Prihvaća se Izvješće o poslovanju slobodnih zona u Republici Hrvatskoj u 2017. godini.

85.    a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANICE VIJEĆA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA 
b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANICE VIJEĆA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA 

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 27. stavka 4. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja. 

Raspravu je proveo Odbor za gospodarstvo.

Predstavnik predlagatelja Zdenko Lucić, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta, dodatno je obrazložio prijedloge odluka.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Tomislav Panenić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Ivan Pernar u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Tomislav Klarić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Goran Aleksić. 

Rasprava je zaključena 27. veljače 2019.

Hrvatski sabor je, 1. ožujka 2019. većinom glasova /96 „za“, 4 „suzdržana“/ donio Odluku o razrješenju članice Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja.

Dužnosti članice Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja razriješena je Vesna Patrlj.

Hrvatski sabor je, 1. ožujka 2019. većinom glasova /93 „za“,  3 „protiv“, 3 „suzdržana“/ donio Odluku o imenovanju članice Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja. 

Članicom Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja imenovana je Vesna Patrlj.

86.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA OBITELJSKOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 228 - predlagatelj: zastupnik Ivan Pernar  

Predlagatelj akta je zastupnik Ivan Pernar.  

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obitelj, mlade i sport. 
 
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Predstavnik predlagatelja, zastupnik Ivan Pernar, dodatno  je obrazložio Prijedlog zakona.     

Predstavnica Vlade Republike Hrvatske Marija Pletikosa, državna tajnica u Ministarstvu demografije, obitelj, mlade i socijalnu politiku, obrazložila je mišljenje Vlade.
 
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Ivan Pernar u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e i u pojedinačnoj raspravi, Ante Babić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Marija Pletikosa, državna tajnica u Ministarstvu demografije, obitelj, mlade i socijalnu politiku.
 
 Za repliku se javio zastupnik Ivan Pernar.  

Rasprava je zaključena 27. veljače 2019.

Hrvatski sabor je, 1. ožujka 2019., većinom glasova / 81 „za“,  3 „protiv“, 2 „suzdržana“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio
ZAKLJUČAK
Ne prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama Obiteljskog zakona, iz razloga navedenih u izvješćima radnih tijela i mišljenju Vlade Republike Hrvatske.
87.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA UZ SJEVERNOATLANTSKI UGOVOR O PRISTUPANJU REPUBLIKE SJEVERNE MAKEDONIJE, drugo čitanje, P.Z. br. 574

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za vanjsku politiku. 

Predstavnica predlagatelja Andreja Metelko-Zgombić, državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, dodatno je obrazložila Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Ivan Pernar u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, prof. dr. sc. Miroslav Tuđman u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a, prof. dr. sc. Vesna Pusić u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Tomislav Žagar u ime Kluba nezavisnih zastupnika, Joško Klisović u ime Kluba zastupnika SDP-a, dr. sc. Branimir Bunjac, Ivan Pernar, dr. sc. Miro Kovač, Miro Bulj, prof. dr. sc. Božo Ljubić, Arsen Bauk, Gordan Maras, Joško Klisović, u završnoj raspravi Ivan Pernar u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, te Andreja Metelko-Zgombić, državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova.

Za repliku su se javili zastupnici: dr. sc. Branimir Bunjac, Ivan Kirin, Miro Bulj, Nikola Grmoja, Stjepan Čuraj, Tomislav Žagar, Joško Klisović, Ivica Mišić, Ivan Pernar, dr. sc. Miro Kovač, Davor Ivo Stier, prof. dr. sc. Miroslav Tuđman, Anton Kliman, dr. sc. Tomislav Sokol, prof. dr. sc. Božo Ljubić, Arsen Bauk,Saša Đujić i Gordan Maras.        
 
Tijekom rasprave stanku je zatražio zastupnik Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista.

Rasprava je zaključena 28. veljače 2019.

Hrvatski sabor je, 1. ožujka 2019., većinom glasova /116 „za“, 2 „protiv“/ donio Zakon o potvrđivanju Protokola uz Sjevernoatlantski ugovor o pristupanju Republike Sjeverne Makedonije, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.    

88.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 571 

89.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 572

O aktima 88. i 89. provedena je objedinjena rasprava.
Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za turizam.

Predstavnik predlagatelja Tonči Glavina, državni tajnik u Ministarstvu turizma, dodatno je obrazložio predložene akte.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Giovanni Sponza u ime Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i RI-a, Anton Kliman u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Branko Hrg u ime Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Mario Habek u ime Kluba zastupnika HNS-a, Tomislav Žagar u ime Kluba nezavisnih zastupnika, Stjepan Čuraj, Goran Aleksić,Gordan Maras, Branka Juričev-Martinčev, u završnoj raspravi Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i Tonči Glavina, državni tajnik u Ministarstvu turizma.  

Za repliku su se javili zastupnici: Gordan Maras, Stjepan Čuraj, Ivan Šuker, Goran Aleksić, Stevo Culej, Alen Prelec, dr. sc. Marija Alfirev, Branka Juričev-Martinčev, Ivica Mišić i Miro Bulj. 

Rasprava je zaključena 28. veljače 2019.


    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 571 

Hrvatski sabor je,  1. ožujka 2019., većinom glasova /81 „za“, 10 „protiv“, 23 „suzdržana“/ donio Zakon o izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj. 

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 572                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Hrvatski sabor je, 1. ožujka 2019., većinom glasova /80 „za“, 10 „protiv“, 24 „suzdržana“/ donio Zakon o izmjenama Zakona o pružanju usluga u turizmu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj. 

90.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE ZA 2017. GODINU -  podnositelj: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

Podnositeljica akta je Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije.

Raspravu je proveo Odbor za gospodarstvo.

Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Predstavnik podnositelja Vjeran Vrbanec, predsjednik Uprave Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Žarko Tušek u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Božica Makar u ime Kluba zastupnika HNS-a, Tomislav Žagar u ime Kluba nezavisnih zastupnika i Vjeran Vrbanec, predsjednik Uprave Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije.

Za repliku se javio zastupnik Tomislav Žagar. 

Rasprava je zaključena 1. ožujka 2019.

Hrvatski sabor je, 23. ožujka 2019., jednoglasno /80 „za“/, sukladno prijedlogu Odbora za gospodarstvo, donio sljedeći

ZAKLJUČAK
 
Prihvaća se Godišnje izvješće Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije za 2017. godinu.

91.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU, prvo čitanje, P.Z. br. 355 - predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e

Predlagatelj akta je Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun.  
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Predstavnici predlagatelja, zastupnici dr. sc. Branimir Bunjac i Ivan Pernar, dodatno su obrazložili Prijedlog zakona.     
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Ivan Pernar i dr. sc. Branimir Bunjac u ime predlagatelja, Ivan Vilibor Sinčić u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Dragica Vranješ u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a, Ivan Pernar i dr. sc. Branimir Bunjac u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e.
Za replike su se javili zastupnici: Stjepan Čuraj, Ivan Pernar, Grozdana Perić i dr. sc. Branimir Bunjac.  
Rasprava je zaključena 1. ožujka 2019.
 Hrvatski sabor je, 23. ožujka 2019., jednoglasno /80  "za“/, donio
ZAKLJUČAK
Ne prihvaća se Prijedlog zakona o  izmjenama Zakona o deviznom poslovanju, iz razloga navedenih u izvješćima radnih tijela i mišljenju Vlade Republike Hrvatske.
92.    IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU ZA 2018. - podnositelj: glavni državni revizor
Podnositelj akta je glavni državni revizor na temelju članka 9. i članka 15. Zakona o Državom uredu za reviziju.
Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Predstavnik podnositelja Ivan Klešić, glavni državni revizor, dodatno je obrazložio Izvješće.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Tomislav Panenić i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, mr. sc. Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Branka Juričev-Martinčev u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Branko Hrg u ime Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a, Davor Vlaović u ime Kluba zastupnika HSS-a, Kažimir Varda u ime Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti i nezavisnih zastupnika, Tomislav Žagar u ime Kluba nezavisnih zastupnika, Ivan Vilibor Sinčić u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a, Miro Bulj, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Grozdana Perić, Nenad Stazić, dr. sc. Branimir Bunjac, Ivan Pernar, Josip Borić, Gordan Maras u ime Kluba zastupnika SDP-a,  dr. sc. Branimir Bunjac u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e i Ivan Klešić, glavni državni revizor.
Za replike su se javili zastupnici: Miro Bulj, Mladen Karlić, Ante Babić, Tomislav Žagar, Davor Vlaović, Grozdana Perić, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, dr. sc. Mirando Mrsić, Branka Juričev-Martinčev, Gordan Maras, Ivica Mišić, dr. sc. Furio Radin, Nenad Stazić, Hrvoje Zekanović, Damir Felak, Stevo Culej, dr. sc. Branimir Bunjac, Josip Đakić, Josip Borić, Željko Lenart, Anđelko Stričak, Anka Mrak-Taritaš i Ivan Šuker. 
Rasprava je zaključena 13. ožujka 2019.
Hrvatski sabor je, 23. ožujka 2019., jednoglasno /80 „za“/ sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o radu Državnog ureda za reviziju za 2018.
93.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O VINU, drugo čitanje,  P.Z.E. br. 430  
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu.
Predstavnik predlagatelja Tugomir Majdak, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: dr. sc. Josip Križanić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ivan Pernar u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Davor Vlaović u ime Kluba zastupnika HSS-a, Božica Makar u ime Kluba zastupnika HNS-a, Miro Bulj, Josip Đakić, Damir Felak, Domagoj Mikulić, Marko Vešligaj i Tugomir Majdak, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede.
Za repliku su se javili zastupnici: Damir Felak, Ivan Kirin, dr. sc. Josip Križanić, Marko Vešligaj, Anđelko Stričak, Davor Vlaović, Josip Đakić, Dragica Vranješ, Željko Lenart, Miro Bulj, Ivan Šuker, Domagoj Mikulić, Davor Ivo Stier i Ante Babić. 
Rasprava je zaključena 13. ožujka 2019.
Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane Odbora za zakonodavstvo na članak 108. i zastupnika dr. sc. Josipa Križanića na članak 25. stavak 3.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor, većinom glasova, nije prihvatio amandmane Kluba zastupnika HSS-a na članak 7. stavak 4. i na članak 22. stavak 1.
Hrvatski sabor je, 23. ožujka 2019., jednoglasno /80 „za“/ donio Zakon o vinu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.
94.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O OPĆOJ SIGURNOSTI PROIZVODA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 579  
95.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O ALTERNATIVNOM RJEŠAVANJU POTROŠAČKIH SPOROVA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje,   P.Z. br. 575      
96.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA PROIZVODE I OCJENJIVANJU SUKLADNOSTI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 580       
97.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O ELEKTRONIČKOJ TRGOVINI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 577   
98.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POSREDOVANJU U PROMETU NEKRETNINA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 576  
99.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O TRGOVINI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 578   
O aktima od 94. do 99. provedena je objedinjena rasprava.
Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za gospodarstvo.
Predstavnica predlagatelja Nataša Mikuš Žigman, državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta, dodatno je obrazložila predložene akte.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Damir Felak u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Marin Škibola. 
Rasprava je zaključena 13. ožujka 2019.

    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O OPĆOJ SIGURNOSTI PROIZVODA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 579  
Hrvatski sabor je, 23. ožujka 2019., jednoglasno /81 „za“/ donio Zakon o izmjenama Zakona o općoj sigurnosti proizvoda, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O ALTERNATIVNOM RJEŠAVANJU POTROŠAČKIH SPOROVA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 575      
Hrvatski sabor je, 23. ožujka 2019., jednoglasno /79 „za“/ donio Zakon o izmjeni Zakona o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA PROIZVODE I OCJENJIVANJU SUKLADNOSTI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 580       
Hrvatski sabor je, 23. ožujka 2019., jednoglasno /79 „za“/ donio Zakon o izmjeni Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O ELEKTRONIČKOJ TRGOVINI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 577   
Hrvatski sabor je, 23. ožujka 2019., jednoglasno /79 „za“/ donio Zakon o izmjeni Zakona o elektroničkoj trgovini, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POSREDOVANJU U PROMETU NEKRETNINA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 576  
Hrvatski sabor je, 23. ožujka 2019., jednoglasno /81 „za“/ donio Zakon o izmjeni Zakona o posredovanju u prometu nekretnina, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O TRGOVINI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 578   
Hrvatski sabor je, 23. ožujka 2019., jednoglasno /81 „za“/ donio Zakon o izmjenama Zakona o trgovini, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
100.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VETERINARSKO-MEDICINSKIM PROIZVODIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje,  P.Z.E. br. 582  
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu.
Predstavnik predlagatelja dr. sc. Željko Kraljičak, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: dr. sc. Josip Križanić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Alen Prelec u ime Kluba zastupnika SDP-a, Miro Bulj, Gordan Maras, Stevo Culej, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i dr. sc. Željko Kraljičak, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede.
Za repliku su se javili zastupnici: dr. sc. Josip Križanić, Gordan Maras, Dragana Jeckov, Miro Bulj, Ivan Pernar, Alen Prelec, Davor Lončar, Davor Vlaović, Željko Lenart, mr. sc. Miro Totgergeli i Stevo Culej.     
Rasprava je zaključena 14. ožujka 2019.
Hrvatski sabor je, 23. ožujka 2019., jednoglasno /81 „za“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarsko-medicinskim proizvodima, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
101.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O USKLADIŠTENJU I SKLADIŠNICI ZA ŽITARICE I INDUSTRIJSKO BILJE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 583
102.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O DUHANU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 584
103.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O GNOJIVIMA I POBOLJŠIVAČIMA TLA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 585
104.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 2003/2003 O GNOJIVIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 586
105.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 1107/2009 O STAVLJANJU NA TRŽIŠTE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 587
106.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O INFORMIRANJU POTROŠAČA O HRANI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 588
107.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O ZAŠTITI ŽIVOTINJA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 589
108.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PROVEDBI UREDBI EUROPSKE UNIJE O ZAŠTITI ŽIVOTINJA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 590
109.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 591
110.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŠUMSKOM REPRODUKCIJSKOM MATERIJALU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 592
111.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O LOVSTVU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 593
112.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENIM KONTROLAMA KOJE SE PROVODE SUKLADNO PROPISIMA O HRANI, HRANI ZA ŽIVOTINJE, O ZDRAVLJU I DOBROBITI ŽIVOTINJA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 594
O aktima od 101. do 112. provedena je objedinjena rasprava.
Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu.
Predstavnik predlagatelja Tugomir Majdak, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, dodatno je obrazložio predložene akte.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: dr. sc. Josip Križanić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, dr. sc. Branimir Bunjac u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Alen Prelec u ime Kluba zastupnika SDP-a, Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a, dr. sc. Branimir Bunjac, Ivan Pernar, Marta Luc-Polanc, Zdravko Ronko, Saša Đujić, Vlaho Orepić, Ivan Pernar u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, te dr. sc. Željko Kraljičak i Tugomir Majdak, državni tajnici u Ministarstvu poljoprivrede.  
Za repliku su se javili zastupnici: Miro Bulj, dr. sc. Josip Križanić, Stevo Culej, Ivan Pernar, Damir Felak, Zdravko Ronko, Saša Đujić, Vlaho Orepić, Davor Vlaović, Alen Prelec, 
Rasprava je zaključena 14. ožujka 2019.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O USKLADIŠTENJU I SKLADIŠNICI ZA ŽITARICE I INDUSTRIJSKO BILJE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 583
Hrvatski sabor je, 23. ožujka 2019., jednoglasno /81 „za“/ donio Zakon o izmjenama Zakona o uskladištenju i skladišnici za žitarice i industrijsko bilje, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O DUHANU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 584
Hrvatski sabor je, 23. ožujka 2019., većinom glasova /79 „za“, 1 „suzdržan“/ donio Zakon o izmjeni Zakona o duhanu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O GNOJIVIMA I POBOLJŠIVAČIMA TLA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 585
Hrvatski sabor je, 23. ožujka 2019., jednoglasno /80 „za“/ donio Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o gnojivima i poboljšivačima tla, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 2003/2003 O GNOJIVIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 586
Hrvatski sabor je, 23. ožujka 2019., jednoglasno /81 „za“/ donio Zakon o izmjenama Zakona o provedbi uredbe (EZ) br. 2003/2003 o gnojivima, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 1107/2009 O STAVLJANJU NA TRŽIŠTE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 587
Hrvatski sabor je, 23. ožujka 2019., jednoglasno /80 „za“/ donio Zakon o  izmjenama Zakona o provedbi uredbe (EZ) br. 1107/2009 o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O INFORMIRANJU POTROŠAČA O HRANI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 588
Hrvatski sabor je, 23. ožujka 2019., jednoglasno /81 „za“/ donio Zakon o izmjenama Zakona o informiranju potrošača o hrani, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O ZAŠTITI ŽIVOTINJA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 589
Tijekom rasprave, predstavnik predlagatelja, prihvatio je amandman Odbora za zakonodavstvo na članak 4.
Hrvatski sabor je, 23. ožujka 2019., jednoglasno /81 „za“/ donio Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o zaštiti životinja, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PROVEDBI UREDBI EUROPSKE UNIJE O ZAŠTITI ŽIVOTINJA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 590
Hrvatski sabor je, 23. ožujka 2019., jednoglasno /80 „za“/ donio Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o provedbi Uredbi Europske unije o zaštiti životinja, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 591
Hrvatski sabor je, 23. ožujka 2019., jednoglasno /81 „za“/ donio Zakon o izmjenama Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŠUMSKOM REPRODUKCIJSKOM MATERIJALU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 592
Hrvatski sabor je, 23. ožujka 2019., jednoglasno /80 „za“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O LOVSTVU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 593
Hrvatski sabor je, 23. ožujka 2019., većinom glasova /80 „za“, 1 „suzdržan“/ donio Zakon o izmjenama zakona o lovstvu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENIM KONTROLAMA KOJE SE PROVODE SUKLADNO PROPISIMA O HRANI, HRANI ZA ŽIVOTINJE, O ZDRAVLJU I DOBROBITI ŽIVOTINJA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 594
Hrvatski sabor je, 23. ožujka 2019., jednoglasno /81 „za“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
113.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O POLITIČKOM DIJALOGU I SURADNJI IZMEĐU EUROPSKE UNIJE I NJEZINIH DRŽAVA ČLANICA, S JEDNE STRANE, I REPUBLIKE KUBE, S DRUGE STRANE, drugo čitanje, P.Z. br. 581      
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za vanjsku politiku.
Predstavnica predlagatelja Andreja Metelko-Zgombić, državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, dodatno je obrazložila Konačni prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: dr. sc. Miro Kovač u ime Kluba zastupnika HDZ-a, dr. sc. Branimir Bunjac u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Miro Bulj, dr. sc. Miro Kovač, Davor Ivo Stier, Goran Aleksić, dr. sc. Branimir Bunjac, u završnoj raspravi Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, dr. sc. Branimir Bunjac u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e i dr. sc. Miro Kovač u ime Kluba zastupnika HDZ-a, te Andreja Metelko-Zgombić, državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova.
Za repliku su se javili zastupnici: Davor Ivo Stier, Ivan Ćelić, dr. sc. Branimir Bunjac, Miro Bulj, Ivica Mišić, Ante Babić, dr. sc. Miro Kovač i Goran Aleksić.
Rasprava je zaključena 14. ožujka 2019.
Hrvatski sabor je, 23. ožujka 2019., jednoglasno /81 „za“/ donio Zakon o potvrđivanju Sporazuma o političkom dijalogu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Kube, s druge strane, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
114.    IZVJEŠĆE O RADU NACIONALNOG VIJEĆA ZA PRAĆENJE PROVEDBE STRATEGIJE SUZBIJANJA KORUPCIJE ZA RAZDOBLJE OD 27. LISTOPADA 2017. GODINE DO 15. SRPNJA 2018. GODINE - podnositelj: Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije 
Podnositelj akta je Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije na temelju članka 2. Odluke o Nacionalnom vijeću za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Predstavnik podnositelja, prof. dr. sc. Željko Jovanović, predsjednik Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije, dodatno je obrazložio Izvješće.
 U raspravi su sudjelovali zastupnici: Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ante Babić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Davor Vlaović u ime Kluba zastupnika HSS-a, dr. sc. Branimir Bunjac u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnik HNS-a, prof. dr. sc. Željko Jovanović u ime podnositelja, Nikola Grmoja, Saša Đujić, dr. sc. Branimir Bunjac, Marin Škibola, dr. sc. Marija Alfirev, Ante Babić, Gordan Maras, prof. dr. sc. Željko Jovanović, Stjepan Čuraj, Miro Bulj, Sabina Glasovac i Ivan Pernar.  
Za replike su se javili zastupnici: Gordan Maras, prof. dr. sc. Željko Jovanović, Nikola Grmoja, Stevo Culej, Miro Bulj, dr. sc. Branimir Bunjac, Ante Babić, Ivan Šuker, Grozdana Perić, Stjepan Čuraj, Branka Juričev-Martinčev, prof. dr. sc. Robert Podolnjak, Marko Sladoljev, Ante Pranić, Marin Škibola, Saša Đujić, dr. sc. Marija Alfirev, Sunčana Glavak, Ivan Pernar i Sabina Glasovac. 
Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici: Gordan Maras u ime Kluba zastupnika SDP-a i Branko Bačiću ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Rasprava je zaključena 15. ožujka 2019.
Hrvatski sabor je, 23. ožujka 2019., jednoglasno /80 „za“/,  donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe strategije suzbijanja korupcije za razdoblje od 27. listopada 2017. godine do 15. srpnja 2018. godine, u tekstu podnositelja.
115.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O UPRAVLJANJU DRŽAVNOM IMOVINOM, prvo čitanje, P.Z. br. 361 -  predlagatelj: zastupnik Miro Bulj
Predlagatelj akta je zastupnik Miro Bulj. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za gospodarstvo.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Predstavnik predlagatelja, zastupnik Miro Bulj, dodatno  je obrazložio Prijedlog zakona.    
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Davor Lončar u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Miro Bulj.  
 Za replike su se javili zastupnici: Marko Sladoljev i Miro Bulj. 
Rasprava je zaključena 15. ožujka 2019.
Hrvatski sabor je, 23. ožujka 2019., većinom glasova / 79 "za,  1 „protiv“/, donio
ZAKLJUČAK
Ne prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o upravljanju državnom imovinom, iz razloga navedenih u izvješćima radnih tijela i mišljenju Vlade Republike Hrvatske. 
116.    PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2017/352 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 15. VELJAČE 2017. O USPOSTAVI OKVIRA ZA PRUŽANJE LUČKIH USLUGA I ZAJEDNIČKIH PRAVILA O FINANCIJSKOJ TRANSPARENTNOSTI LUKA, prvo čitanje, P.Z. E. br. 595

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu.

Predstavnik predlagatelja Oleg Butković, ministar mora, prometa i infrastrukture, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Miro Bulj, Branko Bačić, Josip Borić, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Tomislav Žagar u ime Kluba nezavisnih zastupnika, Grozdana Perić uime Kluba zastupnika HDZ-a, dr. sc. Branimir Bunjac u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e i Oleg Butković, ministar mora, prometa i infrastrukture.

Za replike su se javili zastupnici: dr. sc. Branimir Bunjac, Sabina Glasovac, Miro Bulj, Grozdana Perić, Anđelko Stričak, Branko Bačić, Josip Borić, Ivan Šuker, Davor Lončar, Nikola Grmoja i Ivan Kirin.    

Rasprava je zaključena 20. ožujka 2019.

Hrvatski sabor je, 23. ožujka 2019., jednoglasno /81 „za“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o provedbi Uredbe (EU) 2017/352 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. veljače 2017. o uspostavi okvira za pružanje lučkih usluga i zajedničkih pravila o financijskoj transparentnosti luka.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

117.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O FINANCIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI, IZBORNE PROMIDŽBE I REFERENDUMA, drugo čitanje, P.Z. br. 519

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav.

Predstavnica predlagatelja Josipa Rimac, državna tajnica u Ministarstvu uprave, dodatno je obrazložila Konačni prijedlog zakona.

Prije početka rasprave, zastupnik prof. dr. sc. Robert Podolnjak je najavio da će podnijeti zahtjev za mišljenje o povredi Poslovnika Hrvatskoga sabora Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: prof. dr. sc. Robert Podolnjak u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Milorad Batinić u ime Kluba zastupnika HNS-a,Tomislav Žagar u ime Kluba nezavisnih zastupnika, dr. sc. Tomislav Sokol u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Goran Beus Richembergh u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a, Miro Bulj, dr. sc. Branimir Bunjac, Saša Đujić, Gordan Maras, Nenad Stazić, Hrvoje Zekanović, Arsen Bauk, Ivan Pernar, Josip Borić, prof. dr. sc. Robert Podolnjak u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i Josipa Rimac, državna tajnica u Ministarstvu uprave.

Za repliku su se javili zastupnici: Nikola Grmoja,prof. dr. sc. Robert Podolnjak, Miro Bulj, Gordan Maras, Marko Sladoljev, Anđelko Stričak, Joško Klisović, Mladen Karlić, Željko Lenart, dr. sc. Branimir Bunjac, Ivan Pernar, dr. sc. Tomislav Sokol, Tomislav Žagar, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Saša Đujić, Hrvoje Zekanović, Davor Vlaović, doc. dr. sc. Marko Vučetić, Nenad Stazić, Stevo Culej, Josip Borić, Grozdana Perić i Stjepan Čuraj.  
 
Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici: Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, dr. sc. Tomislav Sokol u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika SDP-a i Ivan Pernar u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e. 

Rasprava je zaključena 20. ožujka 2019.

Tijekom izjašnjavanja o amandmanima, 21. ožujka 2019., stanku su zatražili zastupnici: Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a, Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a, dr. sc. Branimir Bunjac u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Gordan Maras u ime Kluba zastupnika SDP-a, dr. sc. Zlatko Hasanbegović u ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku.

Tijekom izjašnjavanja o amandmanima, 22. ožujka 2019., stanku su zatražili zastupnici: Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Krešo Beljak u ime Kluba zastupnika HSS-a, Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku, Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika SDP-a i dr. sc. Branimir Bunjac u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e.

Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor, većinom glasova /80 „protiv“/, nije donio zaključak Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista. 

Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav na članak 7. dodani novi stavak 3. i na članak 8. dodani novi stavak 7., Odbora za zakonodavstvo na članak 29. stavak 3. i članak 70. stavak 3. i na članak 102. te Kluba zastupnika HNS-a na članak 38. stavak 1. u izmijenjenom obliku.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor, većinom glasova, nije prihvatio
amandmane Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Kluba nezavisnih zastupnika, te zastupnika Saše Đujića, Mire Bulja, prof. dr. sc. Roberta Podolnjaka, Hrvoja Runtića, prof. dr. sc. Slavena Dobrovića, Ante Pranića, Ivane Ninčević-Lesandrić, Bože Petrova, Sonje Čikotić, Marka Sladoljeva, dr. sc. Ines Strenje i Nikole Grmoje.

Hrvatski sabor je, 23. ožujka 2019., jednoglasno /81 „za“/ donio Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.

118.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUZBIJANJU ZLOUPORABE DROGA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 495

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za obitelj, mlade i sport i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku. 

Predstavnik predlagatelja Tomislav Dulibić, državni tajnik u Ministarstvu zdravstva, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.

U ime Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku izvješće je obrazložila zastupnica dr. sc. Ines Strenja, predsjednica Odbora.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: dr. sc. Ines Strenja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Ivan Ćelić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ivan Pernar u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Marija Puh u ime Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti i nezavisnih zastupnika, Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika SDP-a,Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a, Saša Đujić, Nenad Stazić, dr. sc. Marija Alfirev, Sabina Glasovac, Siniša Varga, Ivan Ćelić, Stjepan Čuraj, prof. dr. sc. Željko Jovanović, Arsen Bauk i Tomislav Dulibić, državni tajnik u Ministarstvu zdravstva. 

Za repliku su se javili zastupnici: Saša Đujić, prof. dr. sc. Željko Jovanović, dr. sc. Marija Alfirev, dr. sc. Ines Strenja, Stjepan Čuraj, Ivan Ćelić, Sabina Glasovac, Nenad Stazić, Siniša Varga, dr. sc. Marija Alfirev i Arsen Bauk.   

Rasprava je zaključena 20. ožujka 2019.

Hrvatski sabor je, 5. travnja 2019., većinom glasova /101 „za“, 2 „suzdržana“/ prihvatio da se raspravlja o amandmanima Vlade Republike Hrvatske koji su dostavljeni nakon zaključenja rasprave.

Hrvatski sabor prihvatio je amandmane Vlade Republike Hrvatske na članak 33. /81 „za“,  3 „protiv“, 5 „suzdržanih“/  i na članak 36. /88 „za“, 1 „suzdržan“/.  

Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman zastupnika Ivana Ćelića na članak 9. u  izmijenjenom članku 13. dodani novi stavci 1. i 2. /u izmijenjenom obliku/.

Nakon izjašnjenja predstavnika predlagatelja o neprihvaćanju amandmana, amandmane su povukli Stjepan Čuraj na članak 3. u izmijenjenom članku 2. stavku 1. dodana nova točka 19., te Klub zastupnika Stranke rada i solidarnosti i nezavisnih zastupnika na članak 9. u izmijenjenom članku 13. dodani novi stavci 1. i 2.

Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor, većinom glasova, nije prihvatio amandmane Odbora za zakonodavstvo na članak 36., Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti i nezavisnih zastupnika na članak 3. u izmijenjenom članku 2. stavak 1. dodana nova točka 5., zastupnice dr. sc. Ines Strenje na članak 3. u izmijenjenom članku 2. stavku 1. dodane nove točke 6. i 7., članak 7. u izmijenjenom članku 7. dodani novi stavci 3. i 4. i na članak 11. u izmijenjenom članku 17. dodani novi stavak 2., Kluba zastupnika SDP-a na članak 3. u izmijenjenom članku 2. stavku 1. dodana nova točka 6. i na članak 9. u izmijenjenom članku 13. stavak 1. i zastupnika Stjepana Čuraja na članak 8. u izmijenjenom članku 10.

Hrvatski sabor je, 5. travnja 2019., većinom glasova /101 „za“, 2 „suzdržana“ - prema elektroničkom zapisu/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.
    
119.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ŽELJEZNICI, drugo čitanje, P.Z. E. br. 555

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu.

Predstavnik predlagatelja Tomislav Mihotić, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Pero Ćosić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Siniša Hajdaš Dončić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i RI-a, Božica Makar i Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a, Miro Bulj, Ljubica Maksimčuk, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Željko Lenart, Ivan Pernar, u završnoj raspravi Gordan Maras u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ivan Pernar u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Ivan Šuker u ime Kluba zastupnika HDZ-a, te Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i Tomislav Mihotić, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture.

Za repliku su se javili zastupnici: Miro Bulj, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Emil Daus, Sonja Čikotić, Stjepan Čuraj, Ivica Mišić, Ivan Kirin, Gordan Maras, Željko Lenart, Zdravko Ronko, Ivan Pernar, Sonja Čikotić, Grozdana Perić, Ivan Šuker i Giovanni Sponza.  

Rasprava je zaključena 21. ožujka 2019.

Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Odbora za zakonodavstvo na članak 10. stavak 8.
 
Hrvatski sabor je, 23. ožujka 2019., većinom glasova /80 „za“, 1 „protiv“/ donio Zakon o željeznici, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.
    
120.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 599

121.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKOM REGISTRU, prvo čitanje, P.Z. br. 600

O aktima 120. i 121. provedena je objedinjena rasprava.

Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske. 

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe.

Predstavnik predlagatelja Dražen Bošnjaković, ministar pravosuđa, dodatno je obrazložio predložene akte.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Žarko Tušek u ime Kluba zastupnika HDZ-a, dr. sc. Orsat Miljenić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Miro Bulj, Saša Đujić, Gordan Maras, u završnoj raspravi Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i Dražen Bošnjaković, ministar pravosuđa.

Za replike su se javili zastupnici: Božica Makar, Gordan Maras, Nada Turina-Đurić, Nikola Grmoja, Miro Bulj, Sonja Čikotić, Marko Sladoljev, Saša Đujić, Ivica Mišić, Hrvoje Runtić, Željko Lenart i Zdravko Ronko.  

Rasprava je zaključena 21. ožujka 2019.


PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 599

Hrvatski sabor je, 23. ožujka 2019., većinom glasova /80 „za“, 1 „suzdržan“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

    
    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKOM REGISTRU, prvo čitanje, P.Z. br. 600

Hrvatski sabor je, 23. ožujka 2019., jednoglasno /81 „za“/ ,sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

122.    IZVJEŠĆE O RADU VIJEĆA ZA VODNE USLUGE ZA 2017. GODINU - podnositelj: Vijeće za vodne usluge  

Podnositelj akta je Vijeće za vodne usluge na temelju članka 219. Zakona o vodama.

Raspravu je proveo Odbor za poljoprivredu.

Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, a na prijedlog Odbora za poljoprivredu, Hrvatski sabor je 23. ožujka 2019., jednoglasno /81 "za"/, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o radu vijeća za vodne usluge za 2017. godinu.

123.     a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA     UPRAVNOG VIJEĆA AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE
 b)  PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 8. Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju. 

Raspravu je proveo Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu.

Predstavnica predlagatelja prof. dr. sc. Branka Ramljak, državna tajnica u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, dodatno je obrazložila predložene odluke.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: dr. sc. Tomislav Sokol u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, prof. dr. sc. Vesna Pusić u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Davor Vlaović u ime Kluba zastupnika HSS-a, doc. dr. sc. Marko Vučetić u ime Kluba nezavisnih zastupnika, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Gordan Maras, doc. dr. sc. Vesna Bedeković, Sabina Glasovac, dr. sc. Tomislav Sokol, u završnoj raspravi Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a i doc. dr. sc. Marko Vučetić u ime Kluba nezavisnih zastupnika.  

Za repliku su se javili zastupnici: Hrvoje Zekanović, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Davor Vlaović, Željko Lenart, dr. sc. Tomislav Sokol, doc. dr. sc. Vesna Bedeković, Sabina Glasovac, Gordan Maras, Mladen Karlić, Anka Mrak-Taritaš, dr. sc. Branimir Bunjac, Ante Babić i prof. dr. sc. Branko Grčić.   

Tijekom rasprave stanku je zatražio zastupnik doc. dr. sc. Marko Vučetić u ime Kluba nezavisnih zastupnika 
 
Rasprava je zaključena 27. ožujka 2019.  

Hrvatski sabor je, 5. travnja 2019. većinom glasova /78 „za“,  4 „protiv“, 15 „suzdržanih“/, donio Odluku o razrješenju predsjednika i članova Upravnog vijeća Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Dužnost predsjednika Upravnog vijeća Agencije za znanost i visoko obrazovanje, imenovanog na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, radi isteka mandata, razriješen je prof. dr. sc. Mile Dželalija. 

Dužnosti članova Upravnog vijeća Agencije za znanost i visoko obrazovanje radi isteka mandata razriješeni su: prof. dr. sc. Aleksandra Deluka-Tibljaš, imenovana na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, prof. dr. sc. Damir Markulak, imenovan na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, prof. dr. sc. Ljiljana Pinter, imenovana na prijedlog Rektorskog zbora, prof. dr. sc. Slavica Ćosović Bajić, imenovana na prijedlog Vijeća veleučilišta i visokih škola, prof. dr. sc. Damir Ježek, imenovan na prijedlog nacionalnog vijeća nadležnog za znanost, dr. sc. Slavko Perica, imenovan na prijedlog nacionalnog vijeća nadležnog za visoko obrazovanje i Andrea Mešanović, iz reda studenata, imenovana na prijedlog Hrvatskoga studentskog zbora.

Hrvatski sabor je, 5. travnja 2019. većinom glasova /76 „za“,  3 „protiv“, 16 „suzdržanih“/, donio Odluku o imenovanju predsjednice i članova Upravnog vijeća Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Predsjednicom Upravnog vijeća Agencije za znanost i visoko obrazovanje, na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, imenovana je prof. dr. sc. Dijana Vican.
Za članove Upravnog vijeća Agencije za znanost i visoko obrazovanje imenovani su: prof. dr. sc. Drago Šubarić, na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, prof. dr. sc. Krešimir Rotim, dr. med., na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, prof. dr. sc. Branko Matulić, na prijedlog Rektorskog zbora, prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila, na prijedlog Vijeća veleučilišta i visokih škola
prof. dr. sc. Gordana Rusak, na prijedlog nacionalnog vijeća nadležnog za znanost, prof. dr. sc. Marko Petrak, na prijedlog nacionalnog vijeća nadležnog za visoko obrazovanje i Nediljko Jerković, iz reda studenata, na prijedlog Hrvatskoga studentskog zbora. 
124.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O GRAĐEVNIM PROIZVODIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 601
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo.
Predstavnik predlagatelja Željko Uhlir, državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.
U raspravi je sudjelovao zastupnik Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a. 
Za repliku se javio zastupnik Stjepan Čuraj. 
Rasprava je zaključena 27. ožujka 2019.
Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane Odbora za zakonodavstvo na članke 1., 2. i 3.
Hrvatski sabor je, 5. travnja 2019., većinom glasova /97 „za“,  3 „suzdržana“/ donio Zakon o izmjenama Zakona o građevnim proizvodima, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.
125.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 556
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun.
Predstavnik predlagatelja Zdravko Zrinušić, državni tajnik u Ministarstvu financija, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Dragica Vranješ u ime Kluba zastupnika HDZ-a, dr. sc. Branimir Bunjac u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a, Goran Beus Richembergh u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Ivan Pernar, dr. sc. Branimir Bunjac, Hrvoje Zekanović, Ivan Šuker, Tomislav Žagar u ime Kluba nezavisnih zastupnika i Zdravko Zrinušić, državni tajnik u Ministarstvu financija.
Za repliku su se javili zastupnici: prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Grozdana Perić, Anđelko Stričak, dr. sc. Branimir Bunjac, doc. dr. sc. Marko Vučetić, Hrvoje Zekanović i Ivan Šuker .     
Rasprava je zaključena 27. ožujka 2019.
Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Odbora za zakonodavstvo na članak 75. dodani novi stavak 2.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor, većinom glasova, nije prihvatio amandmane Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, zastupnika Nikole Grmoje i prof. dr. sc. Roberta Podolnjaka na članak 22. u izmijenjenom članku 32. stavku 8., na članak 24. u izmijenjenom članku 34. stavcima 1. i 5., na članak 72. stavci 1. i 3. i na članak 75., te Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e na članak 25. u izmijenjenom članku 35. stavku 1. 
Hrvatski sabor je, 5. travnja 2019., većinom glasova /96 „za“, 4 „protiv“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.
126.    PRIJEDLOG ZAKONA O DRŽAVLJANIMA DRŽAVA ČLANICA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA I ČLANOVIMA NJIHOVIH OBITELJI, prvo čitanje, P.Z.E. 602
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.
Predstavnik predlagatelja Žarko Katić, državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Petar Škorić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ivan Pernar u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Ranko Ostojić u ime Kluba zastupnika SDP-a, dr. sc. Branimir Bunjac, Davor Ivo Stier, dr. sc. Miro Kovač, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Ivan Pernar, Gordan Maras, prof. dr. sc. Vesna Pusić, u završnoj raspravi dr. sc. Branimir Bunjac u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, te Ranko Ostojić u ime Kluba zastupnika SDP-a i Žarko Katić, državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova.
Za replike su se javili zastupnici: prof. dr. sc. Ivan Lovrinović,Tomislav Žagar, Željko Glasnović, Davor Ivo Stier, Ante Babić, Ranko Ostojić, Gordan Maras, Ivan Kirin,  dr. sc. Miro Kovač, Ivan Pernar, Davor Vlaović, Ivica Mišić, Sunčana Glavak, Domagoj Hajduković, Saša Đujić, prof. dr. sc. Vesna Pusić i dr. sc. Branimir Bunjac.     
Rasprava je zaključena 28. ožujka 2019.
Hrvatski sabor je, 5. travnja 2019., većinom glasova /94 „za“, 5„suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o državljanima država članica europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
127.    PRIJEDLOG ZAKONA O PRIVREMENOJ MJERI U PODRUČJU OBVEZNOGA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA, prvo čitanje, P.Z. br. 609
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.
Predstavnik predlagatelja prim. Željko Plazonić, dr. med., državni tajnik u Ministarstvu zdravstva, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Ivan Kirin u ime Kluba zastupnika HDZ-a, dr. sc. Branimir Bunjac u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Nada Turina-Đurić u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a i prim. Željko Plazonić, dr. med., državni tajnik u Ministarstvu zdravstva.
Za repliku se javio zastupnik Mladen Karlić. 
Rasprava je zaključena 28. ožujka 2019.
Hrvatski sabor je, 5. travnja 2019., većinom glasova /98 „za“, 1„suzdržan“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o privremenoj mjeri u području obveznoga zdravstvenog osiguranja.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.                                                 
128.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA O UKLANJANJU NEZAKONITE TRGOVINE DUHANSKIM PROIZVODIMA, drugo čitanje, P.Z. br. 605   
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.
Predstavnik predlagatelja prim. Željko Plazonić, dr. med., državni tajnik u Ministarstvu zdravstva, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.
U raspravi je sudjelovao zastupnik Vlatko Kopić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Rasprava je zaključena 28. ožujka 2019.
Hrvatski sabor je, 5. travnja 2019., većinom glasova /96 „za“, 2 „suzdržana“/, donio Zakon o potvrđivanju Protokola o uklanjanju nezakonite trgovine duhanskim proizvodima, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
129.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O KORIŠTENJU PSA POMAGAČA, drugo čitanje, P.Z. br. 496
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.
Predstavnica predlagatelja Marija Pletikosa, državna tajnica u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, dodatno je obrazložila Konačni prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Ljubica Lukačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, dr. sc. Marija Alfirev u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marko Sladoljev u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Tomislav Saucha u ime Kluba zastupnika HNS-a, Ante Babić i Marija Pletikosa, državna tajnica u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. 
Za repliku se javila zastupnica dr. sc. Marija Alfirev. 
Rasprava je zaključena 28. ožujka 2019.
Hrvatski sabor je, 5. travnja 2019., većinom glasova /99 „za“, 1 „suzdržan“/, donio Zakon o korištenju psa pomagača, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
130.    PRIJEDLOG ZAKONA O SUDOVIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 402 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista

Predlagatelj akta je Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe.
 
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Predstavnica predlagatelja, zastupnica Sonja Čikotić, dodatno je obrazložila Prijedlog zakona.     

Predstavnik Vlade Republike Hrvatske mr. sc. Josip Salapić, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa, obrazložio je mišljenje Vlade.
     
U raspravi je sudjelovao zastupnik Ante Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i mr. sc. Josip Salapić, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa.
 
 Za replike su se javili zastupnici: Davor Vlaović i Sonja Čikotić. 

Rasprava je zaključena 28. ožujka 2019. 

Hrvatski sabor je, 5. travnja 2019., većinom glasova /76 „za“, 5 „protiv“, 8 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio

ZAKLJUČAK

Ne prihvaća se Prijedlog zakona o sudovima, iz razloga navedenih u izvješćima radnih tijela i mišljenju Vlade Republike Hrvatske.

131.    PRIJEDLOG ZAKONA O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 603
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe.
Predstavnik predlagatelja mr. sc. Josip Salapić, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marija Jelkovac u ime Kluba zastupnika HDZ-a, dr. sc. Orsat Miljenić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Miro Bulj, Grozdana Perić, Stevo Culej, Gordan Maras, Boris Milošević, Branko Bačić i mr. sc. Josip Salapić, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa.
Za replike su se javili zastupnici: Ante Babić, Saša Đujić, Gordan Maras, Miro Bulj, Marija Jelkovac, Ante Babić, Anđelko Stričak, Grozdana Perić, dr. sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović, Božica Makar, Ivan Kirin, Stevo Culej, Boris Milošević i Branko Bačić.  
Tijekom rasprave stanku je zatražio zastupnik Gordan Maras u ime Kluba zastupnika SDP-a.
Rasprava je zaključena 29. ožujka 2019.
Hrvatski sabor je, 5. travnja 2019., većinom glasova /92 „za“, 7 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o zemljišnim knjigama.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
132.    IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA 2017. GODINU I IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA 2017. GODINU - podnositeljica: Hrvatska energetska regulatorna agencija
Podnositeljica akta je Hrvatska energetska regulatorna agencija na temelju članka 33. Zakona o regulaciji energetske djelatnosti.
Raspravu je proveo Odbor za gospodarstvo.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Prije početka rasprave stanku su zatražili zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i Ivan Pernar u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e.
Predstavnica podnositeljice mr. sc. Sonja Tomašić Škevin, zamjenica predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije, dodatno je obrazložila Izvješće.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: mr. sc. Miro Totgergeli u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Saša Đujić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Boris Milošević u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Ivan Pernar u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Domagoj Hajduković, Gordan Maras, mr. sc. Miro Totgergeli, u završnoj raspravi Ivan Pernar u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e i mr. sc. Miro Totgergeli u ime Kluba zastupnika HDZ-a, te mr. sc. Sonja Tomašić Škevin, zamjenica predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije. 
Za replike su se javili zastupnici: prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Miro Bulj, Sonja Čikotić, Marko Sladoljev, Saša Đujić, mr. sc. Miro Totgergeli, Gordan Maras, Domagoj Hajduković, Irena Petrijevčanin Vuksanović i Ivan Pernar. 
Rasprava je zaključena 29. ožujka 2019.
Hrvatski sabor je, 5. travnja 2019., većinom glasova /90 „za“, 5 „protiv“, 2 „suzdržana“/, sukladno prijedlogu Odbora za gospodarstvo, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o radu Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2017. godinu i Izvješće o ostvarenju proračuna Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2017. godinu.
133.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA,  prvo čitanje, P.Z. br. 356 - predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e
Predlagatelj akta je Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe.
 
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Predstavnik predlagatelja, zastupnik dr. sc. Branimir Bunjac, dodatno  je obrazložio Prijedlog zakona.     

Predstavnik Vlade Republike Hrvatske mr. sc. Josip Salapić, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa, obrazložio je mišljenje Vlade.
     
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Ivan Pernar i dr. sc. Branimir Bunjac u ime predlagatelja, Dragica Vranješ u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ivan Pernar u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Saša Đujić, te u završnoj raspravi Ivan Pernar u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e.  
 
Za replike su se javili zastupnici: Saša Đujić, Ivan Pernar, dr. sc. Branimir Bunjac i Dragica Vranješ.  

Rasprava je zaključena 29. ožujka 2019.

Hrvatski sabor je, 5. travnja 2019., većinom glasova /76 „za“,  6 „protiv“, 8 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio

ZAKLJUČAK

Ne prihvaća se Prijedlog zakona o izmjeni zakona o obveznim odnosima, iz razloga navedenih u izvješćima radnih tijela i mišljenju Vlade Republike Hrvatske.

134.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLICIJI,  prvo čitanje, P.Z. br. 573 
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. 
Predstavnik predlagatelja Žarko Katić, državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.
U ime Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, izvješće je obrazložio zastupnik Ranko Ostojić, predsjednik Odbora. 
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Ranko Ostojić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Krešo Beljak u ime Kluba zastupnika HSS-a i Demokrata, prof. dr. sc. Miroslav Tuđman u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a, prof. dr. sc. Vesna Pusić u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Ivan Pernar u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, dr. sc. Furio Radin u ime Kluba nacionalnih manjina, Tomislav Žagar u ime Kluba nezavisnih zastupnika, Miro Bulj, dr. sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović, Ranko Ostojić, Gordan Maras, Petar Škorić, Domagoj Mikulić, Željko Lenart, Ivan Pernar, Anđelko Stričak, dr. sc. Branimir Bunjac, u završnoj raspravi Ranko Ostojić u ime Kluba zastupnika SDP-a i Žarko Katić, državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova.
Za replike su se javili zastupnici: Miro Bulj, dr. sc. Ines Strenja, Marin Škibola, Dragana Jeckov, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Vlaho Orepić, dr. sc. Branimir Bunjac, Ranko Ostojić, dr. sc. Mirando Mrsić, dr. sc. Marija Alfirev, Anđelko Stričak, Petar Škorić, Saša Đujić, Gordan Maras, prof. dr. sc. Miroslav Tuđman, Ivan Šipić, doc. dr. sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović, prof. dr. sc. Vesna Bedeković, Zdravko Ronko, Ante Bačić, Domagoj Mikulić, Ljubica Maksimčuk, Stevo Culej, Željko Lenart, dr. sc. Josip Križanić, Alen Prelec, dr. sc. Branimir Bunjac i Davor Vlaović. 
Tijekom rasprave, predsjedavajući, dr. sc. Furio Radin, potpredsjednik Hrvatskoga sabora, najavio je da će podnijeti zahtjev za mišljenje o povredi Poslovnika Hrvatskoga sabora Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav.
Rasprava je zaključena 3. travnja 2019.
Hrvatski sabor je, 5. travnja 2019., većinom glasova /80 „za“, 18 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
135.    PRIJEDLOG ZAKONA O VODNIM USLUGAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 608                                                    
136.    PRIJEDLOG ZAKONA O VODAMA,  prvo čitanje, P.Z.E. br. 606                                                             
137.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANCIRANJU VODNOGA GOSPODARSTVA, prvo čitanje, P.Z. br. 607                                                         
O aktima od 135. do 137. provedena je objedinjena rasprava.     
Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu.
Predstavnik predlagatelja dr. sc. Tomislav Ćorić, ministar zaštite okoliša i energetike, dodatno je obrazložio predložene akte.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: prof. dr. sc. Slaven Dobrović i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Alen Prelec u ime Kluba zastupnika SDP-a, Davor Vlaović u ime Kluba zastupnika HSS-a i Demokrata, Dražen Milinković u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Branko Hrg u ime Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a, Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i RI-a, Milorad Batinić u ime Kluba zastupnika HNS-a, Boris Milošević u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Ante Pranić, Marko Vešligaj, Grozdana Perić,  dr. sc. Josip Križanić, Pero Ćosić, Milorad Batinić, Arsen Bauk, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Dragica Vranješ, Gordan Maras, Miro Bulj, dr. sc. Tomislav Ćorić, ministar zaštite okoliša i energetike, te Mario Šiljeg, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.
Za replike su se javili zastupnici: Anđelko Stričak, Dragica Vranješ, prof. dr. sc. Robert Podolnjak, Alen Prelec, Marko Vešligaj, Josip Đakić, dr. sc. Josip Križanić, Miro Bulj, Davor Vlaović, prof. dr. sc. Slaven Dobrović, dr. sc. Branimir Bunjac, Ante Pranić, dr. sc. Marija Alfirev, Ivica Mišić, Tomislav Žagar, Tomislav Klarić, Marija Jelkovac, Davor Lončar, Grozdana Perić, Ante Babić, Pero Ćosić, Stjepan Čuraj, Milorad Batinić, Gordan Maras i Dragica Vranješ. 
Rasprava je zaključena 3. travnja 2019.

PRIJEDLOG ZAKONA O VODNIM USLUGAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 608          
Hrvatski sabor je, 5. travnja 2019., većinom glasova /77 „za“, 5 „protiv“, 17 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o vodnim uslugama.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.       
                             
    PRIJEDLOG ZAKONA O VODAMA,  prvo čitanje, P.Z.E. br. 606           
Hrvatski sabor je, 5. travnja 2019., većinom glasova /76 „za“, 1 „protiv“, 19 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o vodama.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.                                                  
    
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANCIRANJU VODNOGA GOSPODARSTVA, prvo čitanje, P.Z. br. 607      
Hrvatski sabor je, 5. travnja 2019., većinom glasova /77 „za“, 1 „protiv“, 21 „suzdržan“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.   
138.    PRIJEDLOG ZAKONA O OSOBAMA NESTALIM U DOMOVINSKOM RATU, prvo čitanje, P.Z. br. 610 
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za ratne veterane.
Predstavnik predlagatelja Tomo Medved, ministar hrvatskih branitelja, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.
U ime Odbora za ratne veterane izvješće je obrazložio zastupnik Josip Đakić, predsjednik Odbora. 
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Miro Bulj i dr. sc. Ines Strenja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Kažimir Varda u ime Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti i nezavisnih zastupnika, Ivan Vilibor Sinčić u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, prof. dr. sc. Milorad Pupovac u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Predrag Matić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Josip Đakić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Goran Beus Richembergh u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a, Tomislav Žagar u ime Kluba nezavisnih zastupnika, Miro Bulj, dr. sc. Branimir Bunjac, dr. sc. Miro Kovač, Stevo Culej, Željko Raguž, Nenad Stazić, Josip Đakić, Nikola Grmoja, Ivica Mišić, u završnoj raspravi doc. dr. sc. Marko Vučetić u ime Kluba nezavisnih zastupnika, dr. sc. Miro Kovač u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, te Tomo Medved, ministar hrvatskih branitelja.
Za replike su se javili zastupnici: Miro Bulj, Hrvoje Zekanović, dr. sc. Ines Strenja, Nikola Grmoja, Tomislav Lipošćak, Željko Glasnović, Ivan Kirin, Josip Đakić, dr. sc. Branimir Bunjac, Davor Ivo Stier, Marko Sladoljev, prof. dr. sc. Slaven Dobrović, Ivica Mišić, prof. dr. sc. Božo Ljubić, Marija Jelkovac, Damir Felak, dr. sc. Miro Kovač, Ivan Pernar, Stevo Culej, Željko Raguž, akademik Željko Reiner, doc. dr. sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović, Nenad Stazić, doc. dr. sc. Marko Vučetić, Joško Klisović, Branko Bačić, Damir Mateljan i Gordan Maras.
Rasprava je zaključena 4. travnja 2019.
Hrvatski sabor je, 5. travnja 2019., većinom glasova /91 „za“, 4 „suzdržana“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
139.    INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE RADI NEUSPJEHA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE U PROVOĐENJU STRUKTURNIH REFORMI -  podnositelji: 23 zastupnika u Hrvatskome saboru
Podnositelji akta su 23 zastupnika u Hrvatskom saboru.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje izvješće.
Predstavnik podnositelja, zastupnik Davor Bernardić, dodatno je obrazložio Interpelaciju.
Predstavnik Vlade Republike Hrvatske, Tomislav Tolušić, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, obrazložio je izvješće Vlade o Interpelaciji. 
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Peđa Grbin, prof. dr. sc. Branko Grčić, Gordan Maras i Arsen Bauk u ime podnositelja, Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Robert Jankovics u ime Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti i nezavisnih zastupnika, Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a i Demokrata, Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, dr. sc. Branimir Bunjac u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Božica Makar u ime Kluba zastupnika HNS-a, prof. dr. sc. Branko Grčić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Miro Bulj, Domagoj Hajduković, Josip Borić, Sunčana Glavak, dr. sc. Tomislav Sokol, Sonja Čikotić, Tomislav Panenić, Marko Sladoljev, Branka Juričev-Martinčev, Ivan Šuker, Ante Pranić, Ante Babić, Arsen Bauk, dr. sc. Branimir Bunjac, Ivan Pernar, Sabina Glasovac, Gordan Maras, dr. sc. Marija Alfirev, Joško Klisović, Tomislav Tolušić, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, te Marija Vučković, državna tajnica u Ministarstvu poljoprivrede.
Za repliku su se javili zastupnici: Ivan Pernar, Joško Klisović, Davor Bernardić, Gordan Maras, Domagoj Hajduković, doc. dr. sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović, Ante Babić, Sunčana Glavak, Branka Juričev-Martinčev , dr. sc. Tomislav Sokol, Tomislav Klarić, Stjepan Čuraj, Božica Makar, Branko Bačić, dr. sc. Marija Alfirev, Josip Borić, Davor Vlaović, Nikola Grmoja, prof. dr. sc. Slaven Dobrović, Ante Pranić, Sonja Čikotić, Peđa Grbin, Tomislav Panenić, Miro Bulj, Marko Sladoljev, dr. sc. Ines Strenja, prof. dr. sc. Branko Grčić, Ljubica Maksimčuk, dr. sc. Branimir Bunjac, Nada Turina-Đurić, Sanja Putica, Ljubica Lukačić, Grozdana Perić, Sabina Glasovac, Damir Mateljan, Arsen Bauk, Ivan Šuker, Marija Jelkovac, Ante Sanader i Josip Đakić.
Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici: Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, dr. sc. Branimir Bunjac u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, doc. dr. sc. Marko Vučetić u ime Kluba nezavisnih zastupnika i Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a. 
Rasprava je zaključena 5. travnja 2019.
Tijekom glasovanja stanku su zatražili zastupnici: Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika SDP-a i Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Hrvatski sabor je, 5. travnja 2019., većinom glasova /27 „za“, 75 „protiv“, 1 „suzdržan“/, odbio Interpelaciju o radu Vlade Republike Hrvatske radi neuspjeha Vlade Republike Hrvatske u provođenju strukturnih reformi.
140.    PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA STATUTA HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE - predlagatelj: Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije   
Predlagatelj akta je Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije na temelju članka 7. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za gospodarstvo.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Predstavnik predlagatelja Tomislav Jureković, predsjednik Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije, dodatno je obrazložio Prijedlog izmjena i dopuna Statuta. 
U raspravi su sudjelovali zastupnici: mr. sc. Miro Totgergeli u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Damir Tomić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Tomislav Žagar u ime Kluba nezavisnih zastupnika, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Gordan Maras i mr. sc. Miro Totgergeli.    
Za replike su se javili zastupnici: Miro Bulj, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Tomislav Žagar, mr. sc. Miro Totgergeli, Gordan Maras, Krešo Beljak, Stevo Culej, Željko Lenart i Davor Vlaović.
Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici: Krešo Beljak u ime Kluba zastupnika HSS-a i Demokrata, Ivan Pernar u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, te prof. dr. sc. Slaven Dobrović u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista.
Rasprava je zaključena 5. travnja 2019.
Hrvatski sabor je, 11. travnja 2019., većinom glasova /80 „za“, 7 „protiv“, 22 „suzdržana“/,  sukladno prijedlozima radnih tijela, donio Odluku o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Hrvatske energetske regulatorne agencije.
141.    IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI DRUŠTAVA CRVENOG KRIŽA -  podnositelj: glavni državni revizor  
Podnositelj akta je glavni državni revizor.  
Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, a na prijedlog Odbora za financije i državni proračun, Hrvatski sabor je 5. travnja 2019., većinom glasova /93 „za“, 1 „suzdržan“/, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji društava Crvenog križa.
142.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA, drugo čitanje, P.Z. br. 516
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav.
Predstavnica predlagatelja Katica Prpić, državna tajnica u Ministarstvu uprave, dodatno je obrazložila Konačni prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marija Jelkovac u ime Kluba zastupnika HDZ-a, prof. dr. sc. Robert Podolnjak u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Tomislav Žagar u ime Kluba nezavisnih zastupnika, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a, prof. dr. sc. Vesna Pusić u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ivan Pernar u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, prof. dr. sc. Miroslav Tuđman, Ivan Šuker, Nikola Grmoja i Katica Prpić, državna tajnica u Ministarstvu uprave.
Za repliku su se javili zastupnici: prof. dr. sc. Robert Podolnjak, Stjepan Čuraj, Tomislav Žagar, Sonja Čikotić, Miro Bulj, Ivan Šuker, Marija Jelkovac, prof. dr. sc. Miroslav Tuđman i Branko Bačić. 
Tijekom rasprave stanku je zatražio zastupnik Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista.
Amandmane su podnijeli Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista na članak 4., članak 14. stavci 1. i 2., članak 16. i na članak 30., te zastupnica Sonja Čikotić na članak 16.
Rasprava je zaključena 9. travnja 2019.
Glasovanje nije provedeno na 11. sjednici.
143.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJI,  hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 623
144.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GRADNJI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 624
O aktima pod 143. i 144. provedena je objedinjena rasprava.
Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo.
Predstavnici predlagatelja Dunja Magaš i Danijel Meštrić, državni tajnici u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, dodatno su obrazložili predložena akte.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Kažimir Varda u ime Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti i nezavisnih zastupnika, Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Ivan Pernar u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a,Vedran Babić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Tomislav Žagar u ime Kluba nezavisnih zastupnika, Bernarda Topolko i Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a, Tulio Demetlika u ime Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i RI-a, Branko Hrg u ime KLuba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a, Davor Lončar, Miro Bulj, Anka Mrak-Taritaš, Branka Juričev-Martinčev, Josip Borić, Arsen Bauk, Ante Pranić, Grozdana Perić, Gordan Maras, u završnoj raspravi Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a,  Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Milorad Batinić u ime Kluba zastupnika HNS-a, te Danijel Meštrić, državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja.
Za repliku su se javili zastupnici: Stjepan Čuraj, Miro Bulj, Branko Bačić, Anka Mrak-Taritaš, Tulio Demetlika, Gordan Maras, Davor Lončar, Marko Sladoljev, Zdravko Ronko, Davor Vlaović, Branka Juričev-Martinčev, Ante Pranić, Ante Bačić, Anton Kliman i Grozdana Perić.  
Rasprava je zaključena 9. travnja 2019.


KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 623
Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane Kluba zastupnika HDZ-a i Kluba zastupnika HNS-a na članak 17., članak 20. i na članak 28.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor, većinom glasova, nije prihvatio amandmane Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti i nezavisnih zastupnika na članak 7. i dodani članak 20.a, te Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a na članak 21. O amandmanu Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a na članak 28. nije se glasovalo jer je identičan prihvaćenom amandmanu Kluba zastupnika HDZ-a i Kluba zastupnika HNS-a. 
Tijekom glasovanja stanku je zatražio zastupnik Robert Jankovics u ime Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti i nezavisnih zastupnika.
Hrvatski sabor je, 11. travnja 2019., većinom glasova /70 „za“, 1 „protiv“, 13 „suzdržanih“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GRADNJI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 624
Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Kluba zastupnika HDZ-a i Kluba zastupnika HNS-a na članak 38. stavak 2. podstavak 3. 
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor, većinom glasova, nije prihvatio amandmane zastupnika Kažimira Varde na članak 51. u izmijenjenom članku 137. stavak 2., zastupnika Mire Bulja na članak 47. u izmijenjenom članku 128. stavak 1., te Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e na članak 2. u izmijenjenom članku 4., na članak 5. u izmijenjenom članku 19., na članak 6. u izmijenjenom članku 50., na članak 13. u izmijenjenom članku 71., na članak 14. u izmijenjenom članku 72., članak 15. u izmijenjenom članku 74., na članak 18. u izmijenjenom članku 81., članak 19. u izmijenjenom članku 82., članak 20. u izmijenjenom članku 83., na članak 45. u izmijenjenom članku 124. i na članak 56. u izmijenjenom članku 148.a. Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e povukao je amandman na članak 36. u izmijenjenom članku 108.
Tijekom glasovanja stanku je zatražio zastupnik Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista.
Hrvatski sabor je, 11. travnja 2019., većinom glasova /78 „za“, 10 „protiv“, 29 „suzdržanih“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.
145.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 599
146.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKOM REGISTRU, drugo čitanje, P.Z. br. 600
O aktima pod 145. i 146. provedena je objedinjena rasprava.
Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe.
Predstavnik predlagatelja Dražen Bošnjaković, ministar pravosuđa, dodatno je obrazložio predložene akte.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Žarko Tušek u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Tomislav Panenić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, dr. sc. Orsat Miljenić u ime Kluba zastupnika SDP-a i Dražen Bošnjaković, ministar pravosuđa.
Za repliku su se javili zastupnici: Ante Bačić, Ivan Šuker, Gordan Maras, Nada Turina-Đurić i Davor Vlaović. 
Rasprava je zaključena 9. travnja 2019.
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 599
Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane Odbora za zakonodavstvo na članke 51. i 96. 
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor, većinom glasova, nije prihvatio amandman zastupnice Ivane Ninčević-Lesandrić na članak 67.
Hrvatski sabor je, 11. travnja 2019., jednoglasno /106 „za“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKOM REGISTRU, drugo čitanje, P.Z. br. 600
Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Odbora za zakonodavstvo na članak 37.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor, većinom glasova, nije prihvatio amandman Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista na članak 4.
Hrvatski sabor je, 11. travnja 2019., većinom glasova /107 „za“,  8 „protiv“, 1 „suzdržan“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.
147.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O CARINSKOJ SLUŽBI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 612
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun. 
Predstavnik predlagatelja Zdravko Zrinušić, državni tajnik u Ministarstvu financija, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Anton Kliman u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Tomislav Žagar u ime Kluba nezavisnih zastupnika, Gordan Maras, Stevo Culej i Zdravko Zrinušić, državni tajnik u Ministarstvu financija.
Za repliku su se javili zastupnici: Miro Bulj, Anka Mrak-Taritaš, dr. sc. Branimir Bunjac, Tomislav Žagar, Gordan Maras, Stevo Culej, Ivica Mišić i Josip Borić. 
Rasprava je zaključena 10. travnja 2019.
Hrvatski sabor je, 11. travnja 2019., većinom glasova /101 „za“,  4 „suzdržana“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj službi, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
148.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA I PROMICANJU HRVATSKOG TURIZMA, drugo čitanje, P.Z. br. 462
149.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ČLANARINAMA U TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA, drugo čitanje, P.Z. br. 463
150.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O TURISTIČKOJ PRISTOJBI, drugo čitanje, P.Z. br. 464         
O aktima od 148. do 150. provedena je objedinjena rasprava.                      
Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za turizam.
Predstavnik predlagatelja Tonči Glavina, državni tajnik u Ministarstvu turizma, dodatno je obrazložio predložene akte.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Branka Juričev-Martinčev u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Željko Lenart uime Kluba zastupnika HSS-a i Demokrata, Miro Bulj i Marko Sladoljev u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Branko Hrg u ime Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a, Nada Turina-Đurić u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ivan Pernar u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Tomislav Saucha u ime Kluba zastupnika HNS-a, Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i RI-a, Kažimir Varda u ime Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti i nezavisnih zastupnika, Davor Vlaović, Domagoj Mikulić, Branka Juričev-Martinčev, Miro Bulj, prof. dr. sc. Branko Grčić, Ante Bačić, Dragica Vranješ, prof. dr. sc. Miroslav Tuđman, Josip Borić, Marko Vešligaj, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Ante Babić, Gordan Maras i Tonči Glavina, državni tajnik u Ministarstvu turizma.
Za repliku su se javili zastupnici: Ante Bačić, Ante Babić, Davor Vlaović, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Grozdana Perić, Branko Bačić, Branka Juričev-Martinčev, Tomislav Saucha, Marko Vešligaj, Davor Vlaović, Domagoj Mikulić, Ante Pranić, Marko Sladoljev, Miro Bulj, Ivan Šuker, prof. dr. sc. Branko Grčić, Dragica Vranješ, prof. dr. sc. Miroslav Tuđman, Gordan Maras, Josip Borić, Emil Daus, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Ivan Pernar i dr. sc. Marija Alfirev.   
Tijekom rasprave stanku je zatražio zastupnik Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista.
Amandman na Konačni prijedlog zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma podnio je Klub zastupnika HDZ-a na članak 32. stavak 2.
Amandmane na Konačni prijedlog zakona o članarinama u turističkim zajednicama podnijeli su: zastupnik Tomislav Saucha na članak 5. stavci 1. i 2., Klub zastupnika HSS-a i Demokrata na članak 5. stavak 1., članak 7. stavci 1., 2., 3., 4. i 7., te na članak 8. stavci 1., 2. i 4., zastupnik Željko Lenart na članak 12. stavak 3., zastupnik prof. dr. sc. Ivan Lovrinović na članak 5. stavci 1. i 2., Klub zastupnika Stranke rada i solidarnosti i nezavisnih zastupnika na članak 5. stavak 1. i na članak 7. stavak 7., zastupnik Miro Bulj na članak 5. stavci 1. i 2., zastupnik Ivan Pernar na članak 5. stavci 1. i 2., zastupnik Ivan Šipić na članak 12. stavak 6., Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista na članak 5. stavci 1. i 2., zastupnica Sonja Čikotić na članak 5. stavci 1. i 2., zastupnica Bernarda Topolko na članak 5. stavci 1. i 2., zastupnica dr. sc. Ines Strenja na članak 5. stavci 1. i 2., Klub zastupnika IDS-a, PGS-a i RI-a na članak 5. stavci 1. i 2., zastupnik prof. dr. sc. Robert Podolnjak na članak 5. stavci 1. i 2., Klub zastupnika HDZ-a na članak 5. stavci 1. i 2. i zastupnik Boris Milošević na članak 5. stavci 1. i 2.
Amandmane na Konačni prijedlog zakona o turističkoj pristojbi podnijeli su: Klub zastupnika Stranke rada i solidarnosti i nezavisnih zastupnika na članak 17. stavak 4. i na članak 20. stavak 1., te zastupnik Domagoj Mikulić na članak 19. stavak 2. i na članak 20. stavak 1.  
Rasprava je zaključena 10. travnja 2019.
Glasovanje o aktima od 148. do 150. nije provedeno na 11. sjednici.
151.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZAMA I PRAVIMA DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA, prvo čitanje, P.Z. br. 618
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor Ustav, Poslovnik i politički sustav.

Predstavnik predlagatelja Darko Nekić, državni tajnik u Ministarstvu uprave, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Ante Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, prof. dr. sc. Robert Podolnjak u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, prof. dr. sc. Vesna Pusić u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Tomislav Žagar u ime Kluba nezavisnih zastupnika, Ivan Šuker i Darko Nekić, državni tajnik u Ministarstvu uprave.

Za replike su se javili zastupnici: Željko Glasnović, Ante Bačić, Tomislav Žagar, Marko Sladoljev, Nikola Grmoja, prof. dr. sc. Robert Podolnjak, Ivan Šuker, Krešo Beljak, Josip Borić, Josip Đakić, Ante Babić i Sabina Glasovac.

Rasprava je zaključena 11. travnja 2019.

Hrvatski sabor je, 11. travnja 2019., većinom glasova /79 „za“, 32 „protiv“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

152.    PRIJEDLOG ZAKONA O SUSTAVU DRŽAVNE UPRAVE, prvo čitanje, P.Z. br. 617
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor Ustav, Poslovnik i politički sustav i Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Predstavnik predlagatelja Darko Nekić, državni tajnik u Ministarstvu uprave, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Krešo Beljak u ime Kluba zastupnika HSS-a, Josip Borić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, prof. dr. sc. Robert Podolnjak u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, prof. dr. sc. Vesna Pusić u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Tomislav Žagar u ime Kluba nezavisnih zastupnika, Milorad Batinić u ime Kluba zastupnika HNS-a, Ante Pranić, Anka Mrak-Taritaš, Ivan Šuker, Hrvoje Zekanović, Branka Juričev-Martinčev, Nikola Grmoja, Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i Darko Nekić, državni tajnik u Ministarstvu uprave.

Za replike su se javili zastupnici: Anka Mrak-Taritaš, Tulio Demetlika, Marko Vešligaj, Tomislav Žagar, prof. dr. sc. Robert Podolnjak, Davor Vlaović, Ivica Mišić, Sonja Čikotić, Ante Pranić, Stjepan Čuraj, Ivan Šuker, Nikola Grmoja, Milorad Batinić, Branka Juričev-Martinčev, Marija Jelkovac i Miro Bulj. 

Tijekom rasprave zastupnik Gordan Maras je najavio da će podnijeti zahtjev za mišljenje o povredi Poslovnika Hrvatskoga sabora Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav.

Tijekom rasprave stanku je zatražila zastupnica Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a. 

Rasprava je zaključena 11. travnja 2019.

Hrvatski sabor je, 11. travnja 2019., većinom glasova /81 „za“, 13 „protiv“, 17 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o sustavu državne uprave.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

153.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU OKVIRNOG SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE KRALJEVINE MAROKA O SURADNJI U PODRUČJU OBRANE, drugo čitanje, P.Z. br. 613

154.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU OKVIRNOG SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE POLJSKE O UZAJAMNOJ OBRAMBENOJ SURADNJI, drugo čitanje, P.Z. br. 614

O aktima pod 153. i 154. provedena je objedinjena rasprava.
Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obranu.
Predstavnik predlagatelja Tomislav Ivić, državni tajnik u Ministarstvu obrane, dodatno je obrazložio predložene akte.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Anđelko Stričak u ime Kluba zastupnika HDZ-a, prof. dr. sc. Vesna Pusić u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, dr. sc. Branimir Bunjac, Hrvoje Zekanović i Tomislav Ivić, državni tajnik u Ministarstvu obrane.
Za repliku su se javili zastupnici: Davor Vlaović, Miro Bulj, Hrvoje Zekanović, dr. sc. Branimir Bunjac i Anđelko Stričak. 
Rasprava je zaključena 11. travnja 2019.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU OKVIRNOG SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE KRALJEVINE MAROKA O SURADNJI U PODRUČJU OBRANE, drugo čitanje, P.Z. br. 613

Hrvatski sabor je, 11. travnja 2019., većinom glasova /111 „za“, 3 „suzdržana“/ donio Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Maroka o suradnji u području obrane, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU OKVIRNOG SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE POLJSKE O UZAJAMNOJ OBRAMBENOJ SURADNJI, drugo čitanje, P.Z. br. 614
Hrvatski sabor je, 11. travnja 2019., većinom glasova /111 „za“, 2 „protiv“, 1 „suzdržan“/ donio Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o uzajamnoj obrambenoj suradnji, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
155.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE KOREJE O SOCIJALNOJ SIGURNOSTI, drugo čitanje, P.Z. br. 615
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo.
Predstavnica predlagatelja Majda Burić, državna tajnica u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava, dodatno je obrazložila Konačni prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Ante Babić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i dr. sc. Branimir Bunjac.   
Rasprava je zaključena 11. travnja 2019.
Hrvatski sabor je, 11. travnja 2019., jednoglasno /115 „za“/ donio Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Koreje o socijalnoj sigurnosti, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
156.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU, prvo čitanje, P.Z. br. 620

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe.

Predstavnik predlagatelja Dražen Bošnjaković, ministar pravosuđa, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marija Jelkovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, dr. sc. Orsat Miljenić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Goran Aleksić u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a, Goran Aleksić, Peđa Grbin i Dražen Bošnjaković, ministar pravosuđa.

Za replike su se javili zastupnici: Goran Aleksić, Ante Babić, prof. dr. sc. Miroslav Tuđman, Siniša Varga, Peđa Grbin, Stjepan Čuraj i Marija Jelkovac.  

Rasprava je zaključena 12. travnja 2019.

Glasovanje nije provedeno na 11. sjednici.

157.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUSTAVU UNUTARNJIH KONTROLA U JAVNOM SEKTORU, prvo čitanje, P.Z. br. 621
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun.

Predstavnik predlagatelja Zdravko Zrinušić, državni tajnik u Ministarstvu financija, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Dragica Vranješ u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a i Zdravko Zrinušić, državni tajnik u Ministarstvu financija.

Za repliku se javila zastupnica Grozdana Perić. 

Rasprava je zaključena 12. travnja 2019.

Glasovanje nije provedeno na 11. sjednici.


POVUČENI AKTI NA 11. SJEDNICI


1.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI KAZNENOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 231 - predlagateljica: zastupnica dr. sc. Ines Strenja

Dana 6. veljače 2019. predlagateljica je povukla Prijedlog zakona iz procedure.

2.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU, prvo čitanje, P.Z. br. 368 - predlagatelj: zastupnik dr. sc. Mirando Mrsić

Dana 15. veljače 2019. predlagatelj je povukao Prijedlog zakona iz procedure.

3.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI KAZNENOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 532 - predlagatelji: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e

Dana 28. veljače 2019. predlagatelj je povukao Prijedlog zakona iz procedure.

4.    a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE 
b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE- predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Dana 28. veljače 2019. predlagatelj je povukao predložene odluke iz procedure.

5.     PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOM SUDBENOM VIJEĆU, prvo čitanje, P.Z. br. 366 - predlagatelj: Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a

Dana 15. ožujka 2019. predlagatelj je povukao Prijedlog zakona iz procedure. 

6.     a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNICE I DIJELA ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE 
b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I DIJELA ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE - predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Dana 15. ožujka 2019. predlagatelj je povukao predložene odluke iz procedure.
___________________________________________________________________________

Sjednica je zaključena 12. travnja 2019. godine u 12.10 sati.


                        TAJNIK                                     PREDSJEDNIK
SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA              HRVATSKOGA SABORA


                  Ivan Bukarica                             Gordan Jandroković  
 

Preuzimanje zapisnika