Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Zaključak Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina s rasprave o Izvješću o radu Povjerenstva za rad po pritužbama za 2021. godinu

Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskoga sabora na 28. sjednici, održanoj 13. prosinca 2022. godine, raspravljao je o Izvješću o radu Povjerenstva za rad po pritužbama za 2021. godinu, te odlučio Vladi uputiti sljedeće

Z A K L J U Č K E

1. Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina podupire preporuke Povjerenstva za rad po pritužbama navedene u poglavlju 3. Ocjena stanja i prijedlozi za unaprjeđenje rada Povjerenstva za rad po pritužbama, točke II – VII, u Izvješću o radu Povjerenstva za rad po pritužbama za 2021. godinu.
2. Predlaže se Vladi Republike Hrvatske da dodatno razmotri preporuke te ovom Odboru dostavi pismeno očitovanje o mogućnostima unaprjeđenja rada Povjerenstva za rad po pritužbama.

PREDSJEDNIK ODBORA
prof. dr. sc. Milorad Pupovac