Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku

Izvješće Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku s rasprave o Izvješću pučke pravobraniteljice "Utjecaj epidemije COVID-19 na ljudska prava i jednakost - preporuke za jačanje otpornosti na buduće krize"

Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku na svojoj 99. sjednici održanoj 26. travnja 2023. raspravljao je o Izvješću pučke pravobraniteljice "Utjecaj epidemije COVID-19 na ljudska prava i jednakost - preporuke za jačanje otpornosti na buduće krize", koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila pučka pravobraniteljica aktom od 11. svibnja 2022. godine.
Odbor je o Izvješću raspravljao kao matično radno tijelo, sukladno s člankom 85. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Odbor je raspolagao pisanim mišljenjem Vlade Republike Hrvatske na navedeni akt.

Pučka pravobraniteljica predstavila je predmetno Izvješće koje se odnosi na dvogodišnje razdoblje od početka epidemije, koja je u Republici Hrvatskoj proglašena 11. ožujka 2020. pa do kraja 2021. s ciljem, kako je istaknula, „podvlačenja crte“, pogleda unatrag dvije godine i analizu što smo u tom razdoblju uočili. Taj proces doveo je i do preporuka koje navodi, a cilj Izvješća je pogled u budućnost i jačanje otpornosti na buduće epidemije ili druge vrste kriza. Stoga su i preporuke podijeljene u opće, koje se odnose na različite buduće iznimne situacije, i one specifično vezane za ovu epidemiju.

Kako navodi, sagledavanje stanja tijekom epidemije je posebno važno zbog njezina učinka na život građana i na ljudska prava, od kojih su pojedina povremeno bila ukinuta ili ograničena, dok su druga, zbog promjena u organizaciji društvenog i ekonomskog života, bila manje dostupna, posebno nekim skupinama.

Uz ograničavanje ljudskih prava i sloboda u okolnostima epidemije, u Izvješću je stavljan naglasak na pojedina prava kao što su: pravo na zdravstvenu zaštitu i njezinu dostupnost i cijepljenje te utjecaj na pojedine vulnerabilne skupine: mlade, starije i socijalno ugrožene građane, što je područje interesa i djelokrug Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku. S tim u vezi, članovi Odbora razmotrili su i preporuke pučke pravobraniteljice vezane uz epidemiju Covid-19 te se složili s problemom dezinformacija na tom području, koje su se na žalost širile brže od informacija, i koje su ponekad dolazile i od nekih poznatih osoba iz javnog života.

Na izvješće pučke pravobraniteljice svoj osvrt dali su po pojedinim područjima predstavnici resornih ministarstava: Ministarstva zdravstva, Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva pravosuđa.
Članovi Odbora složili su se s mišljenjem pučke pravobraniteljice da iskustva s ovom epidemijom, između ostalog, mogu poslužiti i kao prilika za učenje i temelj za jačanje otpornosti na buduće krize.

Nakon provedene rasprave članovi Odbora jednoglasno su ( 9„za“) odlučili predložiti Hrvatskom saboru na usvajanje sljedeći

z a k lj u č a k

Prihvaća se IZVJEŠĆE PUČKE PRAVOBRANITELJICE "UTJECAJ EPIDEMIJE COVID-19 NA LJUDSKA PRAVA I JEDNAKOST - PREPORUKE ZA JAČANJE OTPORNOSTI NA BUDUĆE KRIZE"

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio Renatu Sabljar-Dračevac, dr. med., predsjednicu Odbora, a u slučaju njezine spriječenosti, prim. mr. Maju Grba – Bujević, dr.med., potpredsjednicu Odbora.      

PREDSJEDNICA ODBORA                                                                                             
Renata Sabljar-Dračevac, dr. med.