Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku

Izvješće Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku o Konačnom prijedlogu zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama, drugo čitanje, P.Z. br. 612

Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku na svojoj 48. sjednici održanoj 5. lipnja 2014. raspravljao je o Konačnom prijedlogu zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 29.

Odbor je o Konačnom prijedlogu zakona raspravljao kao zainteresirano radno tijelo, sukladno s člankom 179.Poslovnika Hrvatskoga sabora.

Predstavnica predlagatelje je uvodno istaknula kako je u izradi Konačnog prijedloga zakona osobita pažnja posvećena potrebama iz prakse. To se prije svega odnosi na mogućnost psihijatrijskog liječenja neubrojive osobe na slobodi,  mogućnost davanja izjave za slučaj buduće nesposobnosti za davanje pristanka (obvezujuća izjava) i unaprjeđenje odredbi koje propisuju dobrovoljni smještaj. Posebna pažnja usmjerena je i unapređenju teksta Konačnog prijedloga zakona u cilju jačanja zaštite prava djece s duševnim smetnjama. Usklađivanjem odredbi Konačnog prijedloga zakona s međunarodnim dokumentima, Zakonom o kaznenom postupku i potrebama prakse omogućava se jačanje prava osoba s duševnim smetnjama i njihova bolja zaštita.

U raspravi je iznijeto mišljenje kako je rok stupanja na snagu ovog Zakona, predviđen za 1. siječnja 2015. prekratak te da je potrebno osmisliti mehanizme upućivanja na liječenje osobe koja odbija liječenje jer nema uvida u svoje stanje. Također je iznijeto mišljenje kako osnivanje Povjerenstva za zaštitu osoba s duševnim smetnjama pri ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa nije dobro rješenje, već se predlaže osnivanje pri Ministarstvu zdravlja, kako je i bilo do sada. Predstavnica predlagatelja je obrazlažući razloge takvog rješenja podsjetila na promjenu paradigme u pristupu prema osobama s duševnim smetnjama u Republici Hrvatskoj, sukladno s Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom, čime je u cijelosti napušten medicinski pristup prema osobama s invaliditetom koji je zamijenjen pravnim i socijalnim modelom. Na taj način otvara se prostor za njihovu veću zaštitu i jače integriranje u život zajednice.

Rasprava je provedena u dijelu mjera prisile prema osobi s težim duševnim smetnjama, gdje su izražena podijeljena mišljenja u vezi s potrebom definiranja „drugog zdravstvenog osoblja“ (članak 62.stavak 2.).

Nakon provedene rasprave članovi Odbora su (7glasova „za“ i 4 „suzdržana“ ) odlučili predložiti Hrvatskom saboru da donese

ZAKON O ZAŠTITI OSOBA S DUŠEVNIM SMETNJAMA

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio prof.dr.sc.  Romanu Jerković, dr.med.,  predsjednicu Odbora.

PREDSJEDNICA  ODBORA
prof.dr.sc.  Romana Jerković, dr.med.