Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku

Izvješće Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku o Prijedlogu zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt modernizacije sustava socijalne zaštite, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 757

Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku na svojoj 55. sjednici održanoj 3. prosinca 2014. raspravljao je o Prijedlogu zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt modernizacije sustava socijalne zaštite, s Konačnim prijedlogom zakona, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 20. studenoga 2014.

Odbor je o Zakonu raspravljao kao matično radno tijelo, sukladno s člankom 85.  Poslovnika Hrvatskoga sabora.

Uvodno obrazloženje podnijela je predstavnica predlagatelja iznoseći razloge za raspravljanje i prihvaćanje ovog zakonskog prijedloga po hitnom postupku. Kako je pojasnila, ovim se zakonom potvrđuje Ugovor o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt modernizacije sustava socijalne zaštite (u daljnjem tekstu: Ugovor o zajmu). Ugovorom o zajmu, u cilju podrške provedbi reformskih mjera Projektnog plana provedbe dugoročnih reformskih mjera fiskalne konsolidacije za razdoblje 2014. - 2016. poduprijet će se pet tematskih područja: za Jedinstveni novčani centar (JNC), kao podrška uspostavi Jedinstvenog tijela vještačenja (JTV), za jačanje informacijskih sustava i postupaka praćenja i kontrole u programima socijalne zaštite koji su izloženi riziku odnosno kao podrška strategiji Vlade RH za suzbijanje pogrešaka, zlouporaba i korupcije (PZK), kao podrška procesu deinstitucionalizacije te  za bolju učinkovitost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Ugovor o zajmu potpisan je 25. rujna 2014. Visina zajma iznosi 70 milijuna eura a odobren je na 20 godina.

Nakon provedene rasprave članovi Odbora jednoglasno su (8 glasova „za“) odlučili predložiti Hrvatskom saboru na usvajanje

ZAKON  O  POTVRĐIVANJU UGOVORA O ZAJMU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA PROJEKT MODERNIZACIJE SUSTAVA SOCIJALNE ZAŠTITE

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio zastupnika doc.dr.sc. Željka Jovanovića, dr.med., mr.oec., predsjednika Odbora.

PREDSJEDNIK  ODBORA
oc.dr.sc. Željko Jovanović, dr.med., mr.oec.