Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku

Izvješće Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku o Prijedlogu odluke o imenovanju i prestanku mandata članova Nacionalnoga zdravstvenog vijeća

Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku na svojoj 52. sjednici Odbora održanoj 24. rujna 2014. raspravljao je o Prijedlogu odluke o imenovanju i prestanku mandata članova Nacionalnoga zdravstvenog vijeća koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavio ministar zdravlja, aktom od 2. rujna 2014.

Odbor je o Prijedlogu odluke raspravljao kao matično radno tijelo, sukladno s člankom 85. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

Predstavnica predlagatelja istaknula je kako je odredbom članka 115. stavka 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 150/2008, 71/2010, 139/2010, 22/2011, 84/2011, 12/2012, 35/2012, 7012012, 82/2013, 159/2013 i 22/2014) propisano da Nacionalno zdravstveno vijeće broji devet članova, od čega najmanje 40% osoba podzastupljenog spola, koje imenuje i razrješuje Hrvatski sabor, na prijedlog ministra zdravlja, iz redova istaknutih stručnjaka u pojedinim strukama medicine, radi praćenja svih područja zdravstvene zaštite, davanja i predlaganja stručnih mišljenja iz područja planiranja, programiranja, razvoja i drugih bitnih pitanja iz zdravstva koja su od važnosti za Republiku Hrvatsku. Nacionalno zdravstveno vijeće daje mišljenje vezano uz promjenu spola.

Odredbom članka 55. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 82/2013) propisano je da će ministar zdravlja u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu tog Zakona predložiti Hrvatskome saboru imenovanje novog Nacionalnog zdravstvenog vijeća, a taj je Zakon stupio na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, odnosno 1. srpnja 2013. godine. Slijedom navedenog ministar zdravlja predložio je Hrvatskome saboru imenovanje članova novog Nacionalnog zdravstvenog vijeća.

Nakon obrazloženja predlagateljice članovi Odbora većinom su glasova (8 glasova „za“, 1 „ suzdržan“) odlučili predložiti Hrvatskom saboru da donese 

 ODLUKU O IMENOVANJU I PRESTANKU MANDATA ČLANOVA  NACIONALNOGA ZDRAVSTVENOG VIJEĆA


Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio zastupnika doc. dr. sc. Željka Jovanovića, dr. med.,  predsjednika Odbora.

PREDSJEDNIK  ODBORA

doc. dr. sc. Željko Jovanović, dr. med.