Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku

Izvješće Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku o Prijedlogu za iskazivanje povjerenja prim. Siniši Vargi, dr. med. dent., za obavljanje dužnosti ministra zdravlja

Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku na svojoj 49. sjednici održanoj 16. lipnja 2014. raspravljao je o Prijedlogu  za  iskazivanje  povjerenja prim. Siniši  Vargi, dr. med. dent., za obavljanje dužnosti ministra zdravlja koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 11. lipnja 2014. Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskoga sabora navedeni Prijedlog raspravio je na temelju odredbe 119. stavka 6. Poslovnika Hrvatskoga sabora, kao matično radno tijelo. 
 
Nakon provedene rasprave članovi Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku  Hrvatskoga sabora jednoglasno su (9 glasova „za“) odlučili poduprijeti donošenje Odluke za iskazivanje povjerenja prim. Siniši Vargi, dr. med. dent., za obavljanje dužnosti ministra zdravlja.

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio zastupnicu prof.dr.sc. Romanu Jerković, dr.med., predsjednicu Odbora.


 PREDSJEDNICA  ODBORA
prof.dr.sc. Romana Jerković, dr.med.