Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku

Izvješće Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku o Prijedlogu zakona o logopedskoj djelatnosti, prvo čitanje, P.Z. br. 438 - predlagatelj: Klub zastupnika Socijaldemokrati

Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku na svojoj 99. sjednici, održanoj 26. travnja 2023. raspravljao je o Prijedlogu zakona o logopedskoj djelatnosti, prvo čitanje, P. Z. br. 438, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnio Klub zastupnika Socijaldemokrati,  aktom od 21. prosinca 2022.
Odbor je o Prijedlogu zaključka raspravljao kao matično radno tijelo, sukladno s člankom 85. Poslovnika Hrvatskoga sabora.  
Odbor nije raspolagao pisanim mišljenjem Vlade Republike Hrvatske na navedeni akt.
U uvodnom dijelu predstavnica predlagatelja objasnila je razloge za podnošenje ovog prijedloga zakona. Kako je istaknula, nužno je  reguliranje ove profesije  specifičnim zakonom, Zakonom o logopedskoj djelatnosti, kao i postojanje regulatornog tijela - Logopedske komore, kako bi se osigurao adekvatni zakonski okvir te uspostavio mehanizam koji bi osiguravao kompetentnost i potrebnu stručnost u pružanju usluga ove vrste, po uzoru i na sve europske zemlje okupljene u Europskoj asocijaciji logopeda (ESLA). Pružanje takvih usluga, i nakon završenog petogodišnjeg studija logopedije, zahtijeva kontinuiranu, cjeloživotnu edukaciju logopeda i vrlo specifična znanja i vještine. Rješenja koja su sada prisutna kroz sporadično spominjanje logopeda u raznim zakonima su nedovoljna, rascjepkana i neučinkovita. Za osnivanje i početak rada Hrvatske logopedske komore predlagatelj smatra da je potrebno u 2023. godini osigurati na stavci 09605 Ministarstva zdravstva 5.300,00 eura iz Državnog proračuna Republike Hrvatske, a ostale troškove osigurat će Hrvatsko logopedsko društvo.
Predstavnica Ministarstva zdravstva složila se s potrebom uređenja ovog područja na adekvatan način te s tim u vezi istaknula kako je u Ministarstvu zdravstva osnovana savjetodavna skupina za područje logopedskog rada, kako bi se ovo područje čim hitnije uredilo. Održano je već nekoliko sastanaka radne skupine sa stručnjacima s ovog područja te se radi usporedna analiza s drugim zemljama u okruženju, a i šire. Zakonski prijedlog je u završnoj fazi i uskoro će biti upućen u zakonsku proceduru.


Članovi Odbora proveli su glasovanje o predmetnom Prijedlogu zakona. Rezultatom glasovanja (6 „protiv“,  2 „za“,  i  1„suzdržan“) Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku nije podržao

PRIJEDLOG ZAKONA O LOGOPEDSKOJ DJELATNOSTI, prvo čitanje, P.Z. br. 438, Kluba zastupnika Socijaldemokrata.

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Renatu Sabljar – Dračevac, dr. med., predsjednicu Odbora, a u slučaju njezine spriječenosti prim. mr. Maju Grba – Bujević, dr. med., potpredsjednicu Odbora.      
                                                                                                                    

PREDSJEDNICA  ODBORA 
                                Renata Sabljar - Dračevac, dr. med.