Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku

Izvješće Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku o Prijedlogu zaključka o obvezi osiguranja zakonskog prava na prekid trudnoće na zahtjev u svim ovlaštenim zdravstvenim ustanovama u Republici Hrvatskoj - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš

Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku na svojoj 71. (elektroničkoj) sjednici, održanoj 13. srpnja 2022. raspravio je Prijedlog zaključka o obvezi osiguranja zakonskog prava na prekid trudnoće na zahtjev u svim ovlaštenim zdravstvenim ustanovama u Republici Hrvatskoj, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Anka Mrak-Taritaš, zastupnica u Hrvatskome saboru,  aktom od 12. svibnja 2022.

Odbor je o Prijedlogu zaključka raspravljao kao matično radno tijelo, sukladno s člankom 85. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Odbor je raspolagao pisanim mišljenjem Vlade Republike Hrvatske, Klasa:022-03/22-12/43, Urbroj:50301-04/12-22-4 od 21. lipnja 2022.

Predloženim Prijedlogom zaključka obvezuje se Ministarstvo zdravstva da u najkraćem roku, a najkasnije do kraja 2022., osigura dovoljan broj liječnika koji obavljaju prekid trudnoće na zahtjev u svim za to ovlaštenim zdravstvenim ustanovama u Republici Hrvatskoj, kako bi zakonsko pravo na prekid trudnoće na zahtjev bilo dostupno neograničeno i neometano. Predlagateljica smatra da je neophodno donijeti ovakav Zaključak jer je riječ o kršenju Zakona o ostvarivanju prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece, kao i prava žene na izbor. Kako je navela, prema podacima Platforme za reproduktivnu pravdu iz travnja 2020. u 8 od 29 ovlaštenih zdravstvenih ustanova nije bilo moguće obaviti prekid trudnoće na zahtjev ili uopće dobiti odgovor na pitanje obavljaju li postupak. 

Obrazlažući svoje Mišljenje, Vlada RH napominje da je zdravstveni sustav dostupan svim pacijentima u zakonskim okvirima te da pravo liječnika na priziv savjesti i zakonsko pravo žene na prekid trudnoće ne isključuje jedno drugo. U slučaju da se liječnici pozivaju na zakonsko pravo na priziv savjesti, svaka zdravstvena ustanova obvezna je osigurati obavljanje prekida trudnoće na zahtjev, odnosno angažirati vanjskog suradnika, doktora medicine specijaliste ginekologije i opstetricije. Osim toga, bolničke zdravstvene ustanove obvezne su voditi evidenciju o zdravstvenim radnicima koji su se pozvali na pravo na priziv savjesti.

Članovi Odbora proveli su glasovanje o predmetnom Prijedlogu zaključka. Rezultatom glasovanja (3 „za“, 5 „protiv“ i 1 „suzdržan“) Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku nije podržao PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O OBVEZI OSIGURANJA ZAKONSKOG PRAVA NA PREKID TRUDNOĆE NA ZAHTJEV U SVIM OVLAŠTENIM ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ, zastupnice Anke Mrak-Taritaš.

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Renatu Sabljar – Dračevac, dr. med., predsjednicu Odbora, a u slučaju njezine spriječenosti prim. mr. Maju Grba – Bujević, dr. med., potpredsjednicu Odbora. 

PREDSJEDNICA  ODBORA 
Renata Sabljar - Dračevac, dr. med.