Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku

Izvješće Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku o Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje P.Z. br. 187 - predlagatelj: zastupnik Silvano Hrelja

Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku na 33. sjednici Odbora, održanoj 27. listopada 2021., raspravljao je o Prijedlogu zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 187, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnio Silvano Hrelja, zastupnik u Hrvatskome saboru, aktom od 30. rujna 2021.

Odbor je o Zakonu raspravljao kao matično radno tijelo, sukladno s člankom 85. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

U uvodnom izlaganju predlagatelj je istaknuo da se predmetnim Prijedlogom zakona predlaže povećanje prihodovnog cenzusa, temeljem kojeg osigurane osobe ostvaruju  pravo na plaćanje premije dopunskoga zdravstvenog osiguranja iz sredstava državnog proračuna, s 1.600,12 kuna na 2.000,00 kuna mjesečno, dok se za osiguranika samca predlaže povećanje prihodovnog cenzusa s 2.047,20 kuna na 2.500,00 kuna mjesečno.

Ovo značajno povećanje prihodovnog cenzusa obuhvatit će oko 120 tisuća građana, većinom umirovljenika, koji će ovim izmjenama Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, ostvariti pravo na besplatnu policu dopunskog zdravstvenog osiguranja. 

U raspravi, svi su se složili da je ovo odlična inicijativa koja je u korist hrvatskih građana, jer činjenica je da je najviše mirovina upravo u „razredu“ od 2.000 do 2.500 kuna i samim time velik broj građana živi u siromaštvu ili riziku od siromaštva. Od 2016. do kraja 2020. broj građana kojima je država plaćala dopunsku zdravstvenu zaštitu drastično se smanjio s 595 na 305 tisuća.

Članovi Odbora su u daljnjoj raspravi istaknuli da na ovom području, koje je praktično stagniralo 15-tak godina, ove izmjene Zakona  predstavljaju veliki pomak, na što su pojedini članovi Odbora izrazili svoje nezadovoljstvo da se tek sada pristupilo ovakvim izmjenama Zakona. Također su izrazili svoje žaljenje što Vlada RH, prema njihovom mišljenju, nikada ne prihvaća prijedloge oporbe, ma koliko oni bili dobri i konstruktivni. Predstavnik Vlade RH i Ministarstva zdravstva s tim u vezi istaknuo je u svibnju 2020., u suradnji s umirovljeničkim udrugama, povećan cenzus za četrdesetak kuna, što se pokazalo nedostatnim te su stoga prihvatili ove izmjene koje je predložio zastupnik.

Nesporno je, da će se ovim izmjenama Zakona svakako pozitivno utjecati na osjetljivu skupinu građana, koja ostvaruje pravo na plaćanje premije dopunskoga zdravstvenog osiguranja iz sredstava državnog proračuna.

Nakon rasprave, članovi Odbora jednoglasno su (8 glasova „za“), odlučili predložiti Hrvatskome saboru na usvajanje

ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O DOBROVOLJNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU, P.Z. br. 187

za  izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Renatu Sabljar-Dračevac, dr. med., predsjednicu Odbora, a u slučaju njezine spriječenosti prim. mr. Maju Grba – Bujević, dr. med., potpredsjednicu Odbora.


PREDSJEDNICA ODBORA
Renata Sabljar-Dračevac, dr. med.