Odbor za zaštitu okoliša i prirode

Izvješće Odbora za zaštitu okoliša o Prijedlogu izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu

Odbor za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskoga sabora raspravio je na 41. sjednici održanoj 12. ožujka 2014. godine, Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna  Republike Hrvatske za 2014. godinu, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 5. ožujka 2014. godine. Odbor za zaštitu okoliša i prirode, na temelju članka 179. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravio je predložene izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu kao zainteresirano radno tijelo. Odbor je proveo objedinjenu raspravu o predloženim izmjenama i dopunama Državnog proračuna i  Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu, P.Z. br. 637.

Uvodno je predstavnik Ministarstva financija istaknuo da je Vlada Republike Hrvatske izradila Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu kako bi usvojila preporuke Vijeća Europske unije u svrhu rješavanja prekomjernog proračunskog manjka. Istaknuto je da je projekcija gospodarskog rasta u 2014. godini korigirana s 1,3%, koliko je iznosila u prvotnom proračunu za 2014. godinu, na 0,2%. Novim planom ukupni prihodi državnog proračuna iznose 117,1 milijardu kuna što predstavlja povećanje od 4 milijarde kuna u odnosu na prethodno planirane. Ukupni rashodi povećavaju se sa 130,5 milijardi kuna na 130,7 milijarde kuna što je povećanje za 103,3 milijuna kuna. Slijedom ukupno planiranih prihoda i rashoda planirani manjak državnog proračuna za 2014. iznosi 13,6 milijardi kuna ili 4,1 % bruto domaćeg proizvoda. Zamjenik ministra zaštite okoliša i prirode istaknuo je da je rebalansom planirano ukupno smanjenje razdjela Ministarstva zaštite okoliša i prirode za 22.106.060,00 kuna te planirana sredstva za ovaj razdjel sada iznose 603.339.672,00 kn. Sjednici Odbora nazočio je ravnatelj Agencije za zaštitu okoliša čija su planirana sredstva smanjena za 1.018.800,00 kn te sada iznose 31.540.200,00 kn te predstavnik Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost čija su planirana sredstva ostala na istoj razini kao u prvotnom proračunu.

Nakon uvodnog obrazloženja u raspravi je zatraženo dodatno pojašnjenje u svezi pozicije IPA I 2009 priprema planova upravljanja i jačanje inspekcije NATURA 2000 za koju je planirano smanjenje za 5.925.577 kn tj. za cjelokupni prvotno planirani iznos. Zamjenik ministra zaštite okoliša i prirode obrazložio je da je navedeni projekt završio te završno plaćanje izvršeno, ali su sredstva bila planirana za 2014. budući da nije bilo sigurno da će se plaćanje moći izvršiti u prosincu 2013. godine. Stoga je ovim rebalansom navedeno usklađeno. Zamjenik ministra ujedno je detaljnije obrazložio članovima Odbora strukturu ukupno planiranih sredstava za IPA I projekte. Pojašnjeno je da se ukupno planirana sredstva u iznosu od 7,3 milijuna kuna odnose na: IPA 2009 Nadzor prekograničnog prometa otpadom (881.000 kn), IPA 2010 Jačanje kapaciteta za provedbu SPUO (3,5 milijuna kuna), IPA 2011 Jačanje kapaciteta inspekcije (1,4 milijuna kuna) te IPA 2011 – FFRAC ENIA – jačanje kapaciteta (1,4 milijuna kuna). Ujedno je pojašnjeno da pozicija Operativni program Okoliš, Prioritet 1 i 3 za koju je planirano ukupno 289.494.721 kuna obuhvaća sljedeće projekte: Izgradnja ŽCGO Marišćina u iznosu od 128,7 milijuna kuna, Izgradnja ŽCGO Kaštijun u iznosu od 122,6 milijuna kuna, Izrada dokumentacije za sanaciju crne točke Sovjak u iznosu od 1,4 milijuna kuna, Sanacija odlagališta Filipovica, Grad Osijek u iznosu od 5,6 milijuna kuna, Sanacija odlagališta Semeljci, Općina Semeljci u iznosu od 2,4 milijuna kuna, Sanacija odlagališta  Trebež, Grad Samobor u iznosu od 5,6 milijuna kuna te Tehnička pomoć za upravljanje Operativnim programom u iznosu od 23,1 milijun kuna. 

Nakon provedene rasprave Odbor je većinom glasova (6 glasova „za“ i 2 glasa „protiv“) odlučio predložiti Hrvatskome saboru donošenje

IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2014. GODINU

te sljedećih odluka:
Odluke o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2014. godinu;
Odluke o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2014. godinu.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Branka Bačića, predsjednika Odbora. 
       

 

PREDSJEDNIK ODBORA

Branko Bačić, dipl.ing.