Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo s rasprave o Izvješću o uredbama koje je Vlada Republike Hrvatske donijela na temelju zakonske ovlasti

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 90. sjednici održanoj 25. siječnja 2023. godine, raspravljao je o Izvješću o uredbama koje je Vlada Republike Hrvatske donijela na temelju zakonske ovlasti, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 11. siječnja 2023. godine.    

2. Odbor za zakonodavstvo jednoglasno (8 glasova „ZA“) podupire prihvaćanje ovoga Izvješća a na njegov tekst nema primjedaba. 

3. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo.

PREDSJEDNICA
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
Marija Jelkovac