Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. br. 674

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 88. sjednici održanoj 13. lipnja 2014., raspravljao je o Prijedlogu zakona o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. br. 674, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 11. lipnja 2014.  

2. Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire donošenje ovoga Zakona i ne protivi se prijedlogu predlagatelja da se ovaj Zakon donese po hitnom postupku.

3. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor nema primjedaba.
  
4. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Ingrid Antičević Marinović, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo.  
  
     

PREDSJEDNICA
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

Ingrid Antičević Marinović