Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o provedi Uredbe (EU) 2019/1021 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z.E. br. 925

1.    Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 133. (elektroničkoj) sjednici održanoj 21. travnja 2020. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o provedi Uredbe (EU) 2019/1021 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z.E. br. 925, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 16. travnja 2020. godine.

2.    Utvrđuje se da tekst Konačnog prijedloga ovoga Zakona sadrži izjavu o usklađenosti Konačnog prijedloga s pravnom stečevinom Europske unije iz koje proizlazi da je ovaj Zakon u potpunosti usklađen s odredbama primarnih i sekundarnih izvora prava Europske unije.

3.    Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire donošenje ovoga Zakona i ne protivi se prijedlogu predlagatelja da se ovaj Zakon donese po hitnom postupku.

4.     Na tekst Konačnog prijedloga Odbor nema primjedaba.

5.    Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 

PREDSJEDNICA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

Marija Jelkovac, v.r.