Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o mirnom rješavanju sporova, P.Z.E. br. 469

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 100. sjednici održanoj 12. travnja 2023. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o mirnom rješavanju sporova, P.Z.E. br. 469, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 30. ožujka 2023. godine.

2. Utvrđuje se da tekst Prijedloga ovoga Zakona sadrži izjavu o usklađenosti Prijedloga s pravnom stečevinom Europske unije iz koje proizlazi da je ovaj Zakon u potpunosti usklađen s odredbama primarnih i sekundarnih izvora prava Europske unije.

3. Odbor za zakonodavstvo većinom glasova (8 glasova „ZA“ i 1 glas „SUZDRŽAN“) podupire donošenje ovoga Zakona.

4. Na tekst Prijedloga Odbor ističe kako je potrebno nomotehnički doraditi izričaj pojedinih odredaba, a osobito:

-članak 4. – u stavku 1. u uvodnoj rečenici potrebno je istaknuti kako „pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeće značenje: …“

-članak 9. – odredbu stavka 5. sadržajno treba staviti iza stavka 2.

-članak 13. – u stavku 1. ispred riječi u zagradi potrebno je dodati riječi: „u daljnjem tekstu“, a u stavku 3. odrediti „sporazum o medijaciji“ (ne „sporazum iz stavka 1.“)

-članak 14. – u stavku 3. u zagradi suvišno je navoditi riječi: „u daljnjem tekstu:“ jer se navedeni pojam više ne koristi u tekstu

-članak 20. – u stavku 2. u zagradi potrebno je dodati riječi: „u daljnjem tekstu“ s obzirom da se navedeni pojam koristi dalje u tekstu

-članak 21. – u stavku 3. riječi: „stavaka 1. i 2.“ su suvišne jer kada se u zadnjem stavku nekog članka propisuje odredba koja se odnosi na cijeli članak nepotrebno se nabrajaju svi stavci toga članka

-članak 22. – u stavku 3. potrebno je, s obzirom na sadržaj, drugu rečenicu, staviti u zaseban stavak.

5. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo.


PREDSJEDNICA
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
Marija Jelkovac