Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z. br. 914

1.    Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 133. (elektroničkoj) sjednici održanoj 21. travnja 2020. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z. br. 914, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnio Božo Petrov, zastupnik u Hrvatskom saboru,  aktom od 3. travnja 2020. godine.

2.    Prijedlog zakona nije dobio potrebnu većinu glasova (5 glasova „za“ i 7 glasova „protiv“).

3.    Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 

PREDSJEDNICA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

Marija Jelkovac, v.r.