Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z. br. 924

1.    Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 132. (elektroničkoj) sjednici održanoj 15. travnja 2020. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z. br. 924, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 14. travnja 2020. godine.

2.        Odbor za zakonodavstvo većinom glasova ( 9 glasova „za i 2 glasa „suzdržan“) podupire donošenje ovoga Zakona i ne protivi se prijedlogu predlagatelja da se ovaj Zakon donese po hitnom postupku kao ni da stupi na snagu prvi dan od dana objave u „Narodnim novinama“.. 

3.     Na tekst Konačnog prijedloga Odbor podnosi sljedeći

AMANDMAN

I. Na članak 1.

U članku 1. dodanom članku 25.a stavku 5. ispred riječi: „neće“ dodaju se riječi: „u odnosu na ovršenike fizičke osobe“.

Obrazloženje

Nomotehnički se ujednačava izričaj s ostalim odredbama članka.

4.    Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 


    PREDSJEDNICA 
    ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

    Marija Jelkovac, v.r.