Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnoj naknadi za starije osobe, P.Z. br. 541

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 117. sjednici održanoj 4. listopada 2023. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnoj naknadi za starije osobe, P.Z. br. 541, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 24. kolovoza 2023. godine.

2. Odbor za zakonodavstvo jednoglasno (8 glasova „ZA“) podupire donošenje ovoga Zakona.

3. Na tekst Prijedloga Odbor nema primjedaba.

4. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo.


PREDSJEDNICA
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
Marija Jelkovac