Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Hrvatski sabor, P.Z. br. 532

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 115. sjednici održanoj 19. rujna 2023. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Hrvatski sabor, P.Z. br. 532, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 31. kolovoza 2023. godine.

2. Odbor za zakonodavstvo većinom glasova (5 glasova „ZA“, 1 glas „SUZDRŽAN“ i 2 glasa „PROTIV“) podupire donošenje ovoga Zakona.

3. Na tekst Prijedloga Odbor nema primjedaba.

4. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 


PREDSJEDNICA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

Marija Jelkovac