Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o logopedskoj djelatnosti, P.Z. br. 438

1.    Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 102. sjednici održanoj 26. travnja 2023. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o logopedskoj djelatnosti, P.Z. br. 438, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnio Klub zastupnika Socijaldemokrati, aktom od 21. prosinca 2022. godine.

2.    Odbor za zakonodavstvo većinom glasova (7 glasova „ZA“ i 1 glas „PROTIV“) ne podupire donošenje ovoga Zakona.

3.    Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 

PREDSJEDNICA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
Marija Jelkovac